Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOU Vinařice Speciálně pedagogické centrum. Obsah prezentace • Zřízení a zahájení činnosti SPC SOUVIN • Klienti SPC • Pracoviště – prostorové zázemí •

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOU Vinařice Speciálně pedagogické centrum. Obsah prezentace • Zřízení a zahájení činnosti SPC SOUVIN • Klienti SPC • Pracoviště – prostorové zázemí •"— Transkript prezentace:

1 SOU Vinařice Speciálně pedagogické centrum

2 Obsah prezentace • Zřízení a zahájení činnosti SPC SOUVIN • Klienti SPC • Pracoviště – prostorové zázemí • Poskytované služby a činnosti SPC • Formy péče o klienty SPC • Personální obsazení • Evidence klientů a činností SPC • Knihovna SPC • Speciálně pedagogické a psychologické testy • Didaktické, kompenzační a speciálně pedagogické pomůcky

3 Zřízení a zahájení činnosti SPC SOUVIN • SOU Vinařice požádalo na KÚ Středočeského kraje o zápis školského poradenského zařízení – speciálně pedagogického centra - do školského rejstříku • SPC zahájí svoji činnost od 1.9.2013 • SPC při SOU Vinařice je jediné SPC ve Středočeském kraji, které vzniklo při střední škole, ostatní SPC vznikla převážně při základních školách praktických • Ve Středočeském kraji působí aktuálně 9 SPC

4 Klienti SPC • Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tzn. se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním • Jejich zákonní zástupci, školy a školská zařízení vzdělávající tyto klienty • SPC Vinařice poskytuje poradenské služby žákům s mentálním postižením, sluchovým nebo zrakovým postižením, s tělesným postižením, vadami řeči, vývojovými poruchami učení a chování • SPC Vinařice bude od září 2013 nabízet své poradenské služby nejen žákům SOU Vinařice, ale i žákům jiných SŠ a SOU, žákům ZŠ a MŠ

5 Pracoviště – prostorové zázemí • Činnosti SPC budou probíhat v nových prostorách • Většina externích činností bude probíhat v prostorách středních a základních škol, kam žáci chodí do školy

6 Poskytované služby a činnosti SPC • -speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, • -psychologická diagnostika a poradenství, • -logopedická diagnostika a terapie, • -sociálně právní poradenství, externím klientům, • -individuální a skupinová integrace žáků se SVP do MŠ, ZŠ a SŠ, • -pomoc při profesní orientaci, • -výchovné poradenství, • -pomoc učitelům při zpracování IVP (individuálních vzdělávacích plánů), • -kontrola plnění IVP, • -doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, • -odborné přednášky a besedy, • -doporučení popř. zapůjčení odborné literatury, • -doporučení popř. zapůjčení kompenzačních a didaktických pomůcek, • -relaxační hry a cvičení, pro externí klienty • -výjezdy do škol a do rodin, externí činnosti • -zprostředkování odborné péče (neurolog, pediatr, psychiatr….), pro externí klienty • -mediační služby, na tuto činnost bude zpracován plán • -muzikoterapie, na tuto činnost bude zpracovaná koncepce • -arteterapie, canisterapie, externím klientům • -biblioterapie, herní terapie, externím klientům

7 Poskytované služby a činnosti SPC • V SOU Vinařice budou tyto služby rozšířeny o: • Řízení AP pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním • Řízení výchovného poradce a řízení preventisty sociálně patologických jevů • Řízení grantových a rozvojových projektů • Zpracování statistických hlášení pro ÚIV • Vedení kartotéky klientů SPC

8 Formy péče o klienty SPC • Ambulantní – na pracovišti • Terénní – v rodinách, ve školách

9 Evidence klientů a činností SPC • SOUVIN zajistí evidenci klientů SPC prostřednictvím profesionálního evidenčního programu • IC technikem školy bude vytvořena vlastní databázová evidence klientů SPC • Pro PPP a SPC- existuje PPP- profesional • Škola se přihlásí do Asociace pracovníků SPC (APSPC)

10 Příklad hlášení na krajský úřad MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z 33-01 VÝKAZ o speciálně pedagogickém centru podle stavu k 30. 9. 2011 Spec. pedag. centrum RokMěsíc Resortní identifikátor práv. osoby Identifikační číslo zařízení (IZO) ObecUnhošťPSČ2735120119600021637110012631 UliceKyšice 178Č. p.Správní úřadÚzemíTypZřiz.Druh postižení B21000CZ0213K205 Počet odlouč.pracovišťSamostatnost centra 0 I. Odborní pracovníci (vč. ředitele) podle stavu k 30. 9. 2011 Číslo řádku Pracovníci (ve fyzických osobách) Přepočtení na plně zaměstnané celkem v tom se vzděláním vysokoškolským středním s maturitou a vyšším jiným psycholog.spec.pedag.jiným ab2345678 Speciální pedagogové 101 Psychologové102 Sociální pracovníci 103 Zdravotní pracovníci 104 Ostatní odborní pracovníci 105 Ředitel centra bude vykázán podle svého profesního zaměření. II. Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2010/11 Číslo řádkuKlienti celkem z toho jednoráz. ošetřeni ze sl.2 mentál. postiž. sluchově postiž. zrakově postiž. vady řečitělesně postiž.s více vadamiautistéostatní ab234567891011

11 Knihovna - odborná literatura Speciálně pedagogického centra Středního odborného učiliště Příjmení a jméno autoraNázev knihyNakladatelstvíRok vydáníMísto vydáníPočet stranISBN Břicháček V. a spol.PsychologieJunák2001Praha63 s.80-86109-72-0 Čámský P., Sembdner J., Kutilová D.Sociální služby v ČR v teorii a praxiPortál2011Praha264 s.978-80-262-0027-7 Galajdová L., Galajdová Z.CanisteterapiePortál2011Praha168 s.978-80-7367-879-1 Hájková V., Strnadová I.Inkluzivní vzděláníGrada2010Praha224 s.978-80-247-3070-7 Havlík R., Koťa J.Sociologie výchovy a školyPortál2002Praha184 s.80-7178-635-7 Jucovičová D., Žáčková H., Sovová H.Specifické poruchy učení na 3. stupni ZŠD a H2007Praha67 s.978-80-903579-7-6 Kucharská A., Chalupová E. 5xSpecifické poruchy učení a chováníIPPP2006Praha224 s.80-8656-13-5 Langmaier J., Krejčířová D.Vývojová psychologieGrada2006Praha368 s.978-80-247-3070-7 Lechta ViktorZáklady inkluzivní pedagogikyPortál2010Praha440 s.978-80-7367-679-7 Matoušek Oldřich a kol.Metody a žízení sociální prácePortál2013Praha400 s.978-80-262-0213-4 Matoušek Oldřich, Matoušková, AndreaMládež a delikvencePortál2011Praha344 s.978-80-7367-825-8 Mattioli J., Kovaříková M.Sociální psychologieUJEP2000Ústí n/L68 s. Michalík Jan a kol.Zdravotní postižení a pomáhající profesePortál2011Praha512 s.978-80-7367-859-3 Moravcová DagmarZraková terapieTriton2004Praha203 s.80-7254-476-4 Muhic JasminInterkulturní poradenství 2004IPPP2004Praha62 s. Nakonečný MilanPsychologieTriton2011Triton863 s.978-80-7387-443-8 Pipeková JarmilaKapitoly ze speciální pedagogikyPaido2006Brno404 s.80-7315-120-0 Pokorná VěraVývojové poruchy učení v dětství a dospělostiPortál2010Praha240 s.978-80-7367-773-2 Pokorná VěraTeorie a náprava vývojových poruch učení a chováníPortál2010Praha336 s.978-80-7367-817-3 Procházka MiroslavSociální pedagogikaGrada2012Praha208 s.978-80-247-3470-5 Rádlová Eva a kol.Speciální pedagogická diagnostikaMONTANEX2004Ostrava78 s.80-7225-114-7 Svoboda M., Krejčířová D., Vágnerová M.Psychodiagnostika dětí a dospívajícíchPortál2009Praha792 s.978-80-7367-566-0 Svoboda MojmírPsychologická diagnostika dospělýchPortál2005Praha342 s.80- 7367-050-X Šterm P., Ouředníčková L., Doubravová D.Probace a mediacePortál2010Praha216 s.978-80-7367-757-2 Tomeš Igor a spol.Sociální správaPortál2009Praha304 s.978-80-7367-483-0 Vágnerová MariePsychopatologie pro pomáhající profesePortál2008Praha872 s.978-80-7367-414-4 Zapletalová J., Vaňková H.Kariérové poradenstvíIPPP2006Praha276 s.80-86856-21-6 Zelinková OlgaPedagogická diagnostika a indiv. vz. plánPortál2007Praha208 s.978-80-7367-326-0 Evidence knih v knihovně - knihy jsou PC řazeny abecedně podle autora Knihovna SPC SOU Vinařice (část)

12 Speciálně pedagogické a psychologické testy Speciálně pedagogické a psychologické testy jsou nejnákladnější položkou vybavení SPC • TEST WJ-IE včetně vzdělávacího a zaškolujícího semináře – diagnostika kognitivních schopností. • WAIS – III včetně školícího a výcvikového kurzu – posouzení kognitivních schopností. • WISC – III včetně školícího a výcvikového kurzu – posouzení úrovně kognitivních schopností. • S-B- IV.revize testu – inteligenční test • I-S-T- 2000R – včetně školícího a výcvikového kurzu – inteligenční test

13 Didaktické, kompenzační a speciálně pedagogické pomůcky • Pomůcky pro muzikoterapii • Pomůcky pro arteterapii • Pomůcky pro canisterapii • Didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky • Pomůcky pro čtení a psaní, pro nápravu specifických poruch učení (SPU) • Pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci, PC programy • Pomůcky a materiály pro logopedii

14 Hodně štěstí a především zdraví v životě přeje SPC


Stáhnout ppt "SOU Vinařice Speciálně pedagogické centrum. Obsah prezentace • Zřízení a zahájení činnosti SPC SOUVIN • Klienti SPC • Pracoviště – prostorové zázemí •"

Podobné prezentace


Reklamy Google