Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOU Vinařice Speciálně pedagogické centrum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOU Vinařice Speciálně pedagogické centrum"— Transkript prezentace:

1 SOU Vinařice Speciálně pedagogické centrum

2 Obsah prezentace Zřízení a zahájení činnosti SPC SOUVIN Klienti SPC
Pracoviště – prostorové zázemí Poskytované služby a činnosti SPC Formy péče o klienty SPC Personální obsazení Evidence klientů a činností SPC Knihovna SPC Speciálně pedagogické a psychologické testy Didaktické, kompenzační a speciálně pedagogické pomůcky

3 Zřízení a zahájení činnosti SPC SOUVIN
SOU Vinařice požádalo na KÚ Středočeského kraje o zápis školského poradenského zařízení – speciálně pedagogického centra - do školského rejstříku SPC zahájí svoji činnost od SPC při SOU Vinařice je jediné SPC ve Středočeském kraji, které vzniklo při střední škole, ostatní SPC vznikla převážně při základních školách praktických Ve Středočeském kraji působí aktuálně 9 SPC

4 Klienti SPC Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tzn. se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním Jejich zákonní zástupci, školy a školská zařízení vzdělávající tyto klienty SPC Vinařice poskytuje poradenské služby žákům s mentálním postižením, sluchovým nebo zrakovým postižením, s tělesným postižením, vadami řeči, vývojovými poruchami učení a chování SPC Vinařice bude od září 2013 nabízet své poradenské služby nejen žákům SOU Vinařice, ale i žákům jiných SŠ a SOU, žákům ZŠ a MŠ

5 Pracoviště – prostorové zázemí
Činnosti SPC budou probíhat v nových prostorách Většina externích činností bude probíhat v prostorách středních a základních škol, kam žáci chodí do školy

6 Poskytované služby a činnosti SPC
-speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, -psychologická diagnostika a poradenství, -logopedická diagnostika a terapie, -sociálně právní poradenství, externím klientům, -individuální a skupinová integrace žáků se SVP do MŠ, ZŠ a SŠ, -pomoc při profesní orientaci, -výchovné poradenství, -pomoc učitelům při zpracování IVP (individuálních vzdělávacích plánů), -kontrola plnění IVP, -doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga, -odborné přednášky a besedy, -doporučení popř. zapůjčení odborné literatury, -doporučení popř. zapůjčení kompenzačních a didaktických pomůcek, -relaxační hry a cvičení, pro externí klienty -výjezdy do škol a do rodin, externí činnosti -zprostředkování odborné péče (neurolog, pediatr, psychiatr….), pro externí klienty -mediační služby, na tuto činnost bude zpracován plán -muzikoterapie, na tuto činnost bude zpracovaná koncepce -arteterapie, canisterapie, externím klientům -biblioterapie, herní terapie, externím klientům

7 Poskytované služby a činnosti SPC
V SOU Vinařice budou tyto služby rozšířeny o: Řízení AP pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním Řízení výchovného poradce a řízení preventisty sociálně patologických jevů Řízení grantových a rozvojových projektů Zpracování statistických hlášení pro ÚIV Vedení kartotéky klientů SPC

8 Formy péče o klienty SPC
Ambulantní – na pracovišti Terénní – v rodinách, ve školách

9 Evidence klientů a činností SPC
SOUVIN zajistí evidenci klientů SPC prostřednictvím profesionálního evidenčního programu IC technikem školy bude vytvořena vlastní databázová evidence klientů SPC Pro PPP a SPC- existuje PPP-profesional Škola se přihlásí do Asociace pracovníků SPC (APSPC)

10 Příklad hlášení na krajský úřad
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Z 33-01 VÝKAZ o speciálně pedagogickém centru podle stavu k Spec. pedag. centrum Rok Měsíc Resortní identifikátor práv. osoby Identifikační číslo zařízení (IZO) Obec Unhošť PSČ 27351 2011 9 Ulice Kyšice 178 Č. p. Správní úřad Území Typ Zřiz. Druh postižení B21000 CZ0213 K20 5 Počet odlouč.pracovišť Samostatnost centra I. Odborní pracovníci (vč. ředitele) podle stavu k Číslo řádku Pracovníci (ve fyzických osobách) Přepočtení na plně zaměstnané celkem v tom se vzděláním vysokoškolským středním s maturitou a vyšším jiným psycholog. spec.pedag. a b 2 3 4 6 7 8 Speciální pedagogové 101 Psychologové 102 Sociální pracovníci 103 Zdravotní pracovníci 104 Ostatní odborní pracovníci 105 Ředitel centra bude vykázán podle svého profesního zaměření. II. Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2010/11 Klienti celkem z toho jednoráz. ošetřeni ze sl.2 mentál. postiž. sluchově postiž. zrakově postiž. vady řeči tělesně postiž. s více vadami autisté ostatní 10 11

11 Knihovna SPC SOU Vinařice (část)
Knihovna - odborná literatura Speciálně pedagogického centra Středního odborného učiliště Příjmení a jméno autora Název knihy Nakladatelství Rok vydání Místo vydání Počet stran ISBN Břicháček V. a spol. Psychologie Junák 2001 Praha 63 s. Čámský P., Sembdner J., Kutilová D. Sociální služby v ČR v teorii a praxi Portál 2011 264 s. Galajdová L., Galajdová Z. Canisteterapie 168 s. Hájková V., Strnadová I. Inkluzivní vzdělání Grada 2010 224 s. Havlík R., Koťa J. Sociologie výchovy a školy 2002 184 s. Jucovičová D., Žáčková H., Sovová H. Specifické poruchy učení na 3. stupni ZŠ D a H 2007 67 s. Kucharská A., Chalupová E. 5x Specifické poruchy učení a chování IPPP 2006 Langmaier J., Krejčířová D. Vývojová psychologie 368 s. Lechta Viktor Základy inkluzivní pedagogiky 440 s. Matoušek Oldřich a kol. Metody a žízení sociální práce 2013 400 s. Matoušek Oldřich, Matoušková , Andrea Mládež a delikvence 344 s. Mattioli J., Kovaříková M. Sociální psychologie UJEP 2000 Ústí n/L 68 s. Michalík Jan a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese 512 s. Moravcová Dagmar Zraková terapie Triton 2004 203 s. Muhic Jasmin Interkulturní poradenství 2004 62 s. Nakonečný Milan 863 s. Pipeková Jarmila Kapitoly ze speciální pedagogiky Paido Brno 404 s. Pokorná Věra Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti 240 s. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování 336 s. Procházka Miroslav Sociální pedagogika 2012 208 s. Rádlová Eva a kol. Speciální pedagogická diagnostika MONTANEX Ostrava 78 s. Svoboda M., Krejčířová D., Vágnerová M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících 2009 792 s. Svoboda Mojmír Psychologická diagnostika dospělých 2005 342 s. X Šterm P., Ouředníčková L., Doubravová D. Probace a mediace 216 s. Tomeš Igor a spol. Sociální správa 304 s. Vágnerová Marie Psychopatologie pro pomáhající profese 2008 872 s. Zapletalová J., Vaňková H. Kariérové poradenství 276 s. Zelinková Olga Pedagogická diagnostika a indiv. vz. plán Evidence knih v knihovně - knihy jsou PC řazeny abecedně podle autora

12 Speciálně pedagogické a psychologické testy
Speciálně pedagogické a psychologické testy jsou nejnákladnější položkou vybavení SPC TEST WJ-IE včetně vzdělávacího a zaškolujícího semináře – diagnostika kognitivních schopností. WAIS – III včetně školícího a výcvikového kurzu – posouzení kognitivních schopností. WISC – III včetně školícího a výcvikového kurzu – posouzení úrovně kognitivních schopností. S-B- IV.revize testu – inteligenční test I-S-T- 2000R – včetně školícího a výcvikového kurzu – inteligenční test

13 Didaktické, kompenzační a speciálně pedagogické pomůcky
Pomůcky pro muzikoterapii Pomůcky pro arteterapii Pomůcky pro canisterapii Didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky Pomůcky pro čtení a psaní, pro nápravu specifických poruch učení (SPU) Pomůcky pro alternativní a augmentativní komunikaci, PC programy Pomůcky a materiály pro logopedii

14 Hodně štěstí a především zdraví v životě přeje SPC


Stáhnout ppt "SOU Vinařice Speciálně pedagogické centrum"

Podobné prezentace


Reklamy Google