Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REAKCE ALKOHOLŮ 1)účinkem alkalických kovů tvoří alkoholy soli zvané alkoholáty nebo alkoxidy, 2 R-OH + 2 Na → 2 R – O - Na + + H 2 alkohol alkoholát sodný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REAKCE ALKOHOLŮ 1)účinkem alkalických kovů tvoří alkoholy soli zvané alkoholáty nebo alkoxidy, 2 R-OH + 2 Na → 2 R – O - Na + + H 2 alkohol alkoholát sodný."— Transkript prezentace:

1 REAKCE ALKOHOLŮ 1)účinkem alkalických kovů tvoří alkoholy soli zvané alkoholáty nebo alkoxidy, 2 R-OH + 2 Na → 2 R – O - Na + + H 2 alkohol alkoholát sodný nadbytkem vody se alkoholáty zpět hydrolyzují na alkoholy: R-OH-Na + + H 2 O → R-OH + NaOH

2 2) Oxidace – vznikají aldehydy nebo keton 3) Eliminace – dochází k odštěpení vody, vzniká alken 4) Reakcí s karboxylovými kyselinami v kyselém prostředí vznikají estery karboxylových kyselin a voda esterifikace R-OH + HO-NO 2 → R-O-NO 2 + H 2 O R-OH + HOOC-R´  R – OOC - R´ + H 2 O

3 Přehled alkoholů

4 METHANOL (metylalkohol, dřevný líh) VZOREC: CH 3 OH - hořlavá, bezbarvá, prudce jedovatá kapalina - poškozuje zrak (dávka větší než 50 ml způsobuje oslepnutí, větší dávka smrt) - smrtelná dávka je závislá na řadě faktorů (tělesná hmotnost, odolnost organismu atd. přibližně 10-100 ml) - vzniká při karbonizaci dřeva

5 - vzhledem k chuti a vůni může dojít k záměně s ethanolem - používá se jako rozpouštědlo, při výrobě barviv, léčiv - výroba syntetického methanolu: CO + H 2  CH 3 OH

6 ETHANOL (etylalkohol, vinný líh) VZOREC: C 2 H 5 OH - často se používá název „líh“ - bezbarvá jedovatá kapalina charakteristické vůně - hoří modrým plamenem - dobře se mísí s vodou - teplota varu 77˚ C - je to návykový jed, vzniká drogová závislost – alkoholismus

7 - při destilaci lze získat 95,3% alkohol a 4,7% vody – azeotropická směs - příprava absolutního (100%) alkoholu – zvláštní postupy, pouze pro laboratoře

8 Použití a) jako rozpouštědlo b) při výrobě léčiv c) v kosmetice d) příměs do pohonných látek e) k výrobě alkoholických nápojů f)v lékařství denaturovaný alkohol – baktericidní účinek k uchování sterilních nástrojů tinktury = alkoholové roztoky příslušných látek některá léčiva podávána formou roztoků v alkoholu

9 Výroba a)kvašením zředěných cukerných roztoků získaných z brambor, obilí, ovoce či melasy (C 6 H 10 O 5 ) n + H 2 O  n. C 6 H 12 O 6 C 6 H 12 O 6  2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 Tzv. ALKOHOLOVÁ FERMENTACE (glukóza obsažená v ovoci se působením kvasinek, které obsahují enzym ZYMASU, mění na ethanol ) Kvašení probíhá jen do koncentrace 14 – 16 % ethanolu, při vyšších koncentracích jsou kvasinky ničeny vlastním produktem.

10 b) z ethylenu reakcí s vodou

11 Alkoholické nápoje Pivo 10°3-4% Pivo 12°4-5% Stolní vína8-12% - přímým kvašením Desertní vína 15-18% - víno+cukr+koření+alkohol Likéry 20-25% Destiláty 38 (40)-60% - destilací zákvasů tradičních surovin / zředění ethylalkoholu a přidání chuťových a aromatických ingrediencí

12 - chuť závisí na: cukrech, terpenoidních látkách, esterech - nejznámější ethylformiát (rum), dibutylftalát (vodka) - při kvašení vznik dalších složek: methylalkohol, vyšší alkoholy, ethylenglykol – jedovaté; oxidují se pomaleji než ethylalkohol => kocovina - při domácí výrobě více příměsí → specifické intoxikace

13 Vstřebávání ethylalkoholu • 20 % v žaludku, 80 % v tenkém střevě • rychlost vstřebávání ovlivněna žaludečním obsahem • větší množství potravy zpomaluje vstřebávání (obzvláště tuky, proteiny) • CO 2 podporuje vstřebávání-šumivé nápoje opojnější • u zdravých osob vstřebání 90 % množství alkoholu během 30-60 minut, max. hladina alkoholu dosažena ke konci první hodiny po konzumaci

14 • velmi tučná potrava → 4-6 hodin • velmi dobře rozpustný ve vodě • ihned po vstřebání se rovnoměrně rozdělí ve všech kapalinách organismu Stupeň opojení - Stupeň opojení - úzce souvisí s hladinou alkoholu v krvi

15 Obsah v krvi ‰ Fyziologické změny 0,3 euforie, upovídanost, snížení zábran, nižší pozornost a pohotovost, špatný odhad vzdálenosti 0,5 vzrušení, emoční nestabilita, ztráta sebekritiky poruchy koordinace pohybových reakcí 0,8 mírný stupěň opilosti, prodloužení reakční doby, „tunelové vidění“ 1-2,5 pokročilý stupeň opilosti, zmatení mysli, poruchy rovnováhy, ztráta orientace, zvracení, 2,5-5 velmi těžký stupeň, inkontinence, smrt v důsledku zástavy dýchání

16 1) smrt způsobena kombinací vysokého stupně opilosti a udušením vdechnutými zvratky, podchlazením, otravou CO,… 2) notorici projeví příznaky opilosti při vyšších hladinách, ale i u nich koncentrace 7,5‰ absolutně smrtelná

17 Účinky na lidský organismus • snižuje aktivitu centrální nervové soustavy • depresivní účinek na centrální nervovou soustavu • dříve se mění myšlení, nálada, apod. – změny vidění až později • mozečkem koordinované pohyby až při pozdějších fázích silnějšího opojení • dráždí trávicí soustavu - zvracení, průjmy • při oxidaci vznik acetaldehydu • acetaldehyd + některé neurotransmitery → kondenzační sloučeniny blízké halucinogenům rostlinného původu

18 ETHYLENGLYKOL ( ethan-1,2-diol) CH 2 OH - CH 2 OH - kapalina nasládlé chuti - používá se k výrobě výbušnin a k přípravě nízkomrznoucích směsí do automobilových chladičů - slouží rovněž k výrobě plastů - je jedovatý

19 GLYCEROL (propan-1,2,3-triol) CH 2 - CH - CH 2    OH OH OH - sirupovitá bezbarvá kapalina, často uváděn pod názvem glycerín - je součástí tuků a olejů - použití: v lékařství v kosmetice k výrobě glyceroltrinitrátu

20 Výroba glyceroltrinitrátu • vyrábí se z glycerolu působením kyseliny dusičné a kyseliny sírové (nitrační směs) • nesprávný název: nitroglycerín • nebezpečná kapalina – exploduje již při slabém nárazu, při výbuchu se uvolňuje značné množství plynů (příčinou velké razance této výbušniny) • objevitel – A. Nobel (později zmenšil její citlivost na náraz, zachoval však její vlastnosti = DYNAMIT) • dnešní použití: k léčení srdečního onemocnění ANGINA PECTORIS

21 2. FENOLY

22 Fenoly - jsou to kyslíkaté sloučeniny, které váží jeden nebo více skupin OH na aromatický uhlovodík Rozdělení fenolů: a) jednosytné b) dvojsytné c) trojsytné d) vícesytné

23 NÁZVOSLOVÍ A) triviální názvy (podle sytnosti) - koncovky - OL - DIOL - TRIOL B) substituční názvy substituent + uhlovodík

24 VLASTNOSTI FENOLŮ • bezbarvé krystalické látky, karbolový zápach • málo rozpustné ve vodě, více sytné lépe • na vzduchu se oxidují a zbarvují se do růžova • slouží k výrobě některých plastů a jako dezinfekční prostředky • připravují se z černouhelného dehtu nebo synteticky

25 VÝROBA FENOLU a) benzen + kys. sírová  kys. benzensulfonová + H 2 b) kys. benzensulfonová + 2NaOH  fenolát sodný (C 6 H 6 ONa) + Na 2 SO 3 + H 2 O c) fenolát sodný + H 2 O + CO 2  fenol + NaHCO 3

26 PŘEHLED FENOLŮ

27 FENOL (hydroxybenzen) C 6 H 5 OH • bezbarvá krystalická látka, na vzduchu se zbar- vuje dorůžova • fenol je jedovatý a leptá pokožku • jeho 2 % roztok je KARBOLOVÁ VODA, která je používána k dezinfekci • slouží k výrobě plastů (př. BAKELIT), barviv, léků • nitrací vzniká tzv. kyselina pikrová HOC 6 H 2 (NO 2 ) 3 – silně explozivní sloučenina

28 3. ETHERY

29 Obecný vzorec: R 1 - O - R 2 - výchozími látkami jsou často alkoholy a fenoly - funkční skupinou etherů je dvojvazný kyslíkový atom  O  - ethery můžeme považovat za deriváty vody, v níž oba atomy vodíku jsou nahrazeny uhlovodíkovými zbytky.

30 ROZDĚLENÍ a) jednoduché – př. H 3 C – O - CH 3 b) složené - H 3 C – O - C 3 H 7

31 VLASTNOSTI - nižší bod varu než alkoholy - látky velice těkavé - ve vodě nerozpustné - mají narkotické účinky - směsi těkavých etherů se vzduchem po zapá- lení vybuchují

32 PŘÍPRAVA ETHERŮ a) z nižších alkenů, které vznikají při zpracování ropy b) z vícesytných alkoholů se připravují cyklické ethery c) smíšené ethery vznikají např. reakcí alkoholá- tu s halogenderivátem

33 Ethylenoxid (CH 2 ) 2 O - je jedovatý plyn - patří mezi rakovinotvorné látky - účinkem vody se v přítomnosti katalyzátorů štěpí jeho tříčlenný cyklus na ethylenglykol

34 Diethylether (C 2 H 5 ) 2 O • často nazývaný jen ether • je hořlavá kapalina o teplotě varu 35  C • ve vodě je částečně rozpustný • vyrábí se dehydratací ethanolu • má narkotické účinky.


Stáhnout ppt "REAKCE ALKOHOLŮ 1)účinkem alkalických kovů tvoří alkoholy soli zvané alkoholáty nebo alkoxidy, 2 R-OH + 2 Na → 2 R – O - Na + + H 2 alkohol alkoholát sodný."

Podobné prezentace


Reklamy Google