Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Redoxní reakce (oxidačně-redukční)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Redoxní reakce (oxidačně-redukční)"— Transkript prezentace:

1 Redoxní reakce (oxidačně-redukční)
VY_52_INOVACE_PV18.26 Redoxní reakce (oxidačně-redukční) Mgr. Ilona Sadílková Datum: 26/11/2010 Místo: Praha, Přf UK

2 Redoxní reakce (oxidačně-redukční)
= reakce, při kterých probíhá současně REDukce a OXidace chemických látek. = reakce, při kterých dochází k jinému rozdělení nebo přenosu elektronů mezi reakčními složkami.

3 Příklad redoxní reakce: hoření hořčíku
Reakci na obrázku popisuje rovnice: 2Mg + O2 → 2MgO Ze stříbrolesklého kovu vznikl bílý prášek . Při reakci došlo i ke změnám u jednotlivých atomů. Reaktanty a produkty Látka do reakce vstupující - reaktant Látka reakcí vzniklá - produkt

4 2Mg0 + O20 → 2Mg2+O2- Mg0 → Mg2+  oxidace - je proces, při
U hořčíku i kyslíku došlo ke změnám jejich oxidačních čísel: Mg0 → Mg  oxidace - je proces, při kterém se oxidační číslo daného prvku zvyšuje O0 → O  redukce - je proces, při kterém se oxidační číslo daného prvku snižuje Změny souvisí se ztrátou (u Mg) nebo přijetím (u O) elektronů. Jak je vidět z rovnice, během redoxních reakcí dochází k přesunům elektronů.

5 OXIDACE Ztráta elektronů způsobí zvýšení oxidačního čísla:  Mg0 - 2e- → Mg2+ prvek se oxidoval a současně způsobil redukci jiného prvku(odevzdal elektrony), takže působí jako redukční činidlo. Redukční činidlo se v průběhu reakce vždy oxiduje. 24 p+ 24 e- 24 p+ 22 e-

6 REDUKCE Přijetí elektronů způsobí snížení oxidačního čísla: 
O e- → O2- Prvek se redukoval a současně způsobil oxidaci jiného prvku (přijímá elektrony), takže působí jako oxidační činidlo. Oxidační činidlo se v průběhu reakce vždy redukuje. 16 p+ 16 e- 16 p+ 18 e-

7 Podobné, ale zároveň odlišné reakce
Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Reakce sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou 1. 2. Produktem reakce je vodík a chlorid zinečnatý. Produktem reakce je sulfan a chlorid železnatý.

8 1. 2. Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2 Zn0 + 2HICl-I → H20 + ZnIICl2-I
Po zapsání oxidačních čísel: Zn0 → ZnII zvyšuje oxidační číslo HI → H0 snižuje oxidační číslo 2. FeS + 2HCl → H2S + FeCl2 FeIIS-II + 2HICl-I → H2IS-II + FeIICl2-I Po zapsání oxidačních čísel: Nemění se oxidační čísla= není redoxní reakce Redoxní reakce je chemická reakce, při níž se mění oxidační čísla reaktantů.

9 SHRNUTÍ Redoxní reakce se skládají ze dvou poloreakcí - oxidace a redukce. Při oxidaci se oxidační číslo zvyšuje, při redukci se snižuje. Při redoxních reakcích probíhají oxidace i redukce vždy současně. 30 e- 28 e- 1 e- 30 p+ Zn0 → ZnII 30 p+ 1 p+ HI → H0 1 p+ Atom, který se oxiduje, zvyšuje oxidační číslo a odevzdává elektrony. Atom, který se redukuje, snižuje oxidační číslo a přijímá elektrony.

10 Význam redoxních reakcí:
Žádoucí procesy: elektrolýza spalování fosilních paliv k pohonu všech spalovacích motorů výroba elektrické energie Nežádoucí procesy: koroze kovů požár (nekontrolovatelné spalování) Schématický průběh elektrolýzy Ukázka koroze požár

11 Příklady redoxních reakcí v praxi
Koroze: Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 Hoření uhlí: C + O2 → CO2 Elektrolýza CuSO4: 2 CuSO4 + 2 H2O --› 2 Cu + O2 + 2 H2SO4

12 Děkuji za pozornost… Pokus sopka na stole:

13 Použité zdroje: Beneš, Pumpr, Banýr: Základy chemie II Obrázky:
Pokus:

14 Didaktické poznámky: Tato prezentace poslouží učitelům při probírání učiva redoxní reakce v devátém ročníku ZŠ. Žák si osvojí znalosti z chemie a naučí se co je to redoxní reakce, význam redoxních reakcí a rozdíl mezi redoxními reakcemi a ostatními reakcemi. V prezentaci může být využity pokusy formou vložených videí ( hoření hořčíku-slide 3, slide12-sopka na stole) jako příklady redoxních reakci. Člověk a příroda, chemie, redoxní reakce


Stáhnout ppt "Redoxní reakce (oxidačně-redukční)"

Podobné prezentace


Reklamy Google