Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STROJEW Plánování oprav strojů a zařízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STROJEW Plánování oprav strojů a zařízení"— Transkript prezentace:

1 STROJEW Plánování oprav strojů a zařízení
A-plus Kolín, Czech Republic

2 Tento program byl vytvořen pro potřeby ulehčení a zjednodušení tvorby plánu pravidelných i nepravidelných oprav strojního zařízení a sledování činnosti pracovníků údržby. Zahrnuje zejména plánování středních oprav, běžných oprav, generálních oprav, preventivních prohlídek a revizí podle uživatelsky nastavitelných časových schémat. Časové nároky na jednotlivé opravy a jejich délky si lze uživatelsky nastavit, včetně typů těchto oprav. Po sestavení plánu máte informace o požadovaných opravárenských kapacitách i o plánovaných prostojích za celé kalendářní období. S ohledem na dostupné zdroje lze tyto kapacity podle potřeb přeskupit. Zpětně po zápisu provedených oprav lze dohledat a zobrazit jejich historii pro požadovaný stroj, spolu s vynaloženými mzdovými i materiálovými náklady a rozborem nejčastějších příčin poruchovosti. Jádro programu tvoří základní databáze strojů a záznamy o provedených opravách. U stroje je mimo jiné uložen název a typ stroje, zařazení, inventární číslo, středisko, datum pořízení, směnnost, jednotka složitosti, délka provozního cyklu oprav, poslední provedená oprava a její datum, další plánovaná oprava a její datum a některé další technologické parametry (příkon, rozměry, váha a řada dalších). Ke stroji může být přiřazena i fotografie. U oprav se sleduje datum opravy, počet plánovaných hodin na opravu, provedení opravy, jméno opraváře, použité náhradní díly, materiálové i mzdové náklady, příčinu závady a lze k ní dopsat libovolnou textovou poznámku s dalšími případně důležitými informacemi. Časové nároky na jednotlivé opravy a jejich délky si lze uživatelsky nastavit. Zpětně lze dohledat a zobrazit historii provedených oprav pro požadovaný stroj. Lze doplnit také technologické postupy jednotlivých oprav a potřebné náhradní díly. Zvláštností je možnost automatického sestavování preventivních prohlídek z jednotlivých úkonů, podle měsíčního cyklu. Prohlídky se mohou dělit na zajišťované vlastními pracovníky a prováděné externími organizacemi. V oddílu vyhodnocení lze sledovat opravárenské náklady, prostoje a plánovat opravářské kapacity na další období. Sledování nákladů a prostojů je rozčleněno podle pracovníků, typů oprav, příčin poruch, jednotlivých strojů nebo pracovišť a podle časových období, včetně porovnání s celkovými hodnotami a procentním podílu na nich. Porovnávají se jak finanční, tak časové ztráty. Celkové ovládání a koncepce programu je přístupné i počítačovému laikovi, navíc je v programu zabudována okamžitá nápověda. Pomocí různých úrovní přístupových práv lze řešit otázku oprávněnosti přístupu a manipulace s daty. Tento program můžete využívat jak při jedné instalaci na sólovém počítači, tak i v propojení počítačů do sítě a sdílení společné datové základny z centrálního počítače (serveru), kterou pak může současně používat více uživatelů.

3 Jako prvý krok se musíte do programu přihlásit
Zde zadejte heslo, které určí podle nastavených práv přístup do jednotlivých částí programu Podle přiděleného oprávnění máte přístup do různých částí programu

4 Základní menu programu
Zpracování externích zakázek Přehled tabulek a číselníků Servisní činnosti programu Hlavní činnosti programu Vyhodnocení provedených oprav Pomocí nabídek v horní části programu si lze vybrat okruh činnosti

5 Hlavní činnosti Kombinovaný seznam strojů a jejich údržby
Přehled dosud neprovedených oprav Seznam strojů bez práva zápisu Příkaz pro nové automatické zaplánování Sestavení údržby na základě vyhodnocené poruchovosti součástek V této části jsou soustředěny hlavní programové činnosti. Bohatost jejich nabídky může záviset na přiděleném uživatelském oprávnění.

6 Databáze Hlavní seznam evidovaných strojů Schémata plánování revizí
Kompletní seznam provedené i neprovedené údržby Vzory předpisů preventivní údržby Schémata plánování prohlídek Seznam pracovníků údržby Standardizované postupy oprav Použité náhradní díly Nastavení chování programu V této části jsou datové tabulky programu. Upravovat je může pouze osoba s vybraným oprávněním.

7 Vyhodnocení Vyhodnocení nákladů na provedené opravy
Zpracování prostojů a poruchovosti Vyhodnocení úspěšnosti údržby a střední doby oprav Volné kapacity opravářů podle neprovedených oprav Tady se provádí vyhodnocení provedených oprav a výpočet volných kapacit pro další opravy.

8 Zakázky a objednávky Zadávání zakázek jinými odděleními a jejich zpracování údržbou Příjem objednávek a jejich evidence od ostatních podnikových útvarů.

9 Zde jsou k dispozici různé servisní činnosti a nastavení.
Jiné Zde jsou k dispozici různé servisní činnosti a nastavení.

10 Tisky sestav a nastavení možností pro tisky.

11 Archiv Pro bezpečnost uložených dat je dobré dbát na jejich pravidelné zálohování.

12 Konec Ukončení práce s programem Nové přihlášení
Ukončení programu nebo nové přihlášení jako jiný uživatel.

13 Přehled strojů Seznam všech strojů Detail vybraného stroje
Veškeré příslušenství pro všechny stroje Příslušenství pro vybraný stroj Toto je základní programová tabulka. Obsahuje seznam všech sledovaných nebo jen evidovaných strojů a zařízení. Pomocí nastavení filtrů se dají snadno z tohoto seznamu dělat různé výběry a také je tisknout.

14 Karta stroje 1 Číslo stroje – musí být jednoznačné
Detaily stroje jsou rozepsány ve dvou obrazovkách. V prvé jsou hlavní údaje pro sestavení plánu.

15 Na druhé kartě jsou hlavně některé technické specifikace stroje.
Karta stroje 2 Na druhé kartě jsou hlavně některé technické specifikace stroje.

16 Fotka stroje Můžete si zobrazit uložené foto stroje. Fotografií může být pro jeden stroj i více.

17 Souhrný pohled na evidované stroje
Opravy pro zvolený stroj Přehled všech strojů Všechny náhradní díly použité pro zvolený stroj Náhradní díly použité při zvolené opravě Přehled strojů se všemi přidruženými tabulkami, jako jsou provedené a plánované opravy, použité náhradní díly, prohlídky, revize, dokumentace oprav a profylaktické plány. Toto je nejlepší způsob jak získat informace o evidovaných strojích.

18 Velmi důležitý je seznam oprav pro vybraný stroj.
Přehled oprav Velmi důležitý je seznam oprav pro vybraný stroj. Plánované a dosud neprovedené opravy jsou v tomto přehledu zobrazeny červeně..

19 Místo pro podrobný popis opravy
Karta opravy Místo pro podrobný popis opravy Na této obrazovce je detailní pohled na plánovanou nebo provedenou opravu.

20 Metody sestavení plánu oprav: Je několik způsobů jak v tomto programu sestavit plán oprav pro určené stroje. Jsou to možnosti ručním zadáním, podle plánovacích řetězců, jako periodickou prohlídku nebo jako revizi. Všechny tyto způsoby lze kombinovat, používat je současně nebo různé metody použít podle typů strojů.

21 Ruční zaplánování opravy
Nový záznam Označení ruční opravy V přehledu oprav pro cílený stroj dáte příkaz přidání nového záznamu. Tato akce přidá pro stroj novou opravu, s aktuálním datem a označenou jako ručně plánovanou.

22 Plánování pomocí řetězců
Přímo zadaná perioda Je možno definovat několik plánovacích řetězců. Jako příklad tento řetězec bude opakovat každých 7 dní opravu typu T a na závěr typ M. Pak se bude celý cyklus opakovat od začátku.

23 V kartě stroje může být zapsán předem definovaný řetězec podle kterého se případně opravy pro tento stroj budou plánovat. Může se změnit i základní perioda mezi dvěmi opravami. Zadat lze tuto periodu ve dnech nebo v měsících.

24 Prohlídky Počáteční měsíc – začíná se v lednu
Měsíční opakování – každé dva měsíce Podobně jako podle řetězců lze plánovat i podle opakovaných prohlídek. Pro jeden stroj těchto prohlídek může být několik.

25 Revize Měsíční perioda opakování revize
Revize se plánují velmi podobně jako prohlídky, pouze zadávací formulář je odlišný. Doba platnosti revize určuje současně i periodu opakování.

26 Sestavení plánu oprav Sestavení plánu se vyvolá v prvém sloupci hlavního menu programu. Uživatel musí mít pro tuto akci nejvyšší oprávnění.

27 Vyhodnocení Provedené opravy
Tato část slouží pro vyhodnocení provedených oprav a testování volných kapacit pracovníků údržby. Plánované opravy Lze určit období za které se má vyhodnocování provádět. Pro výsledky je k dispozici řada tiskových sestav.

28 Číslo zakázky se doplní automaticky
Zakázkový formulář Číslo zakázky se doplní automaticky Pomocí této obrazovky mohou pracovníci z ostatních podnikových útvarů vznášet požadavky na údržbu ohledně provedení prací. K tomu slouží speciální přístupové právo které umožňuje vstup pouze do této části programu.

29 Toto byl základní a stručný popis hlavních částí programu
Toto byl základní a stručný popis hlavních částí programu. Podrobné informace lze získat z kompletního manuálu nebo vyzkoušením demoverze.

30 A-plus software Jateční 403 280 00 Kolín 4 Czech Republic www. a-plus
A-plus software Jateční Kolín 4 Czech Republic


Stáhnout ppt "STROJEW Plánování oprav strojů a zařízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google