Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STROJEW Plánování oprav strojů a zařízení A-plus Kolín, Czech Republic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STROJEW Plánování oprav strojů a zařízení A-plus Kolín, Czech Republic"— Transkript prezentace:

1 STROJEW Plánování oprav strojů a zařízení A-plus Kolín, Czech Republic www.a-plus.cz a-plus@a-plus.cz

2 Tento program byl vytvořen pro potřeby ulehčení a zjednodušení tvorby plánu pravidelných i nepravidelných oprav strojního zařízení a sledování činnosti pracovníků údržby. Zahrnuje zejména plánování středních oprav, běžných oprav, generálních oprav, preventivních prohlídek a revizí podle uživatelsky nastavitelných časových schémat. Časové nároky na jednotlivé opravy a jejich délky si lze uživatelsky nastavit, včetně typů těchto oprav. Po sestavení plánu máte informace o požadovaných opravárenských kapacitách i o plánovaných prostojích za celé kalendářní období. S ohledem na dostupné zdroje lze tyto kapacity podle potřeb přeskupit. Zpětně po zápisu provedených oprav lze dohledat a zobrazit jejich historii pro požadovaný stroj, spolu s vynaloženými mzdovými i materiálovými náklady a rozborem nejčastějších příčin poruchovosti. Jádro programu tvoří základní databáze strojů a záznamy o provedených opravách. U stroje je mimo jiné uložen název a typ stroje, zařazení, inventární číslo, středisko, datum pořízení, směnnost, jednotka složitosti, délka provozního cyklu oprav, poslední provedená oprava a její datum, další plánovaná oprava a její datum a některé další technologické parametry (příkon, rozměry, váha a řada dalších). Ke stroji může být přiřazena i fotografie. U oprav se sleduje datum opravy, počet plánovaných hodin na opravu, provedení opravy, jméno opraváře, použité náhradní díly, materiálové i mzdové náklady, příčinu závady a lze k ní dopsat libovolnou textovou poznámku s dalšími případně důležitými informacemi. Časové nároky na jednotlivé opravy a jejich délky si lze uživatelsky nastavit. Zpětně lze dohledat a zobrazit historii provedených oprav pro požadovaný stroj. Lze doplnit také technologické postupy jednotlivých oprav a potřebné náhradní díly. Zvláštností je možnost automatického sestavování preventivních prohlídek z jednotlivých úkonů, podle měsíčního cyklu. Prohlídky se mohou dělit na zajišťované vlastními pracovníky a prováděné externími organizacemi. V oddílu vyhodnocení lze sledovat opravárenské náklady, prostoje a plánovat opravářské kapacity na další období. Sledování nákladů a prostojů je rozčleněno podle pracovníků, typů oprav, příčin poruch, jednotlivých strojů nebo pracovišť a podle časových období, včetně porovnání s celkovými hodnotami a procentním podílu na nich. Porovnávají se jak finanční, tak časové ztráty. Celkové ovládání a koncepce programu je přístupné i počítačovému laikovi, navíc je v programu zabudována okamžitá nápověda. Pomocí různých úrovní přístupových práv lze řešit otázku oprávněnosti přístupu a manipulace s daty. Tento program můžete využívat jak při jedné instalaci na sólovém počítači, tak i v propojení počítačů do sítě a sdílení společné datové základny z centrálního počítače (serveru), kterou pak může současně používat více uživatelů.

3 Jako prvý krok se musíte do programu přihlásit Podle přiděleného oprávnění máte přístup do různých částí programu Zde zadejte heslo, které určí podle nastavených práv přístup do jednotlivých částí programu

4 Základní menu programu Pomocí nabídek v horní části programu si lze vybrat okruh činnosti Hlavní činnosti programu Přehled tabulek a číselníků Vyhodnocení provedených oprav Zpracován í externích zakázek Servisní činnosti programu

5 Hlavní činnosti V této části jsou soustředěny hlavní programové činnosti. Bohatost jejich nabídky může záviset na přiděleném uživatelském oprávnění. Kombinovaný seznam strojů a jejich údržby Přehled dosud neprovedených oprav Seznam strojů bez práva zápisu Příkaz pro nové automatické zaplánování Sestavení údržby na základě vyhodnocené poruchovosti součástek

6 Databáze V této části jsou datové tabulky programu. Upravovat je může pouze osoba s vybraným oprávněním. Nastavení chování programu Hlavní seznam evidovaných strojů Kompletní seznam provedené i neprovedené údržby Schémata plánování prohlídek Schémata plánování revizí Vzory předpisů preventivní údržby Standardizované postupy oprav Seznam pracovníků údržby Použité náhradní díly

7 Vyhodnocení Tady se provádí vyhodnocení provedených oprav a výpočet volných kapacit pro další opravy. Vyhodnocení nákladů na provedené opravy Zpracování prostojů a poruchovosti Vyhodnocení úspěšnosti údržby a střední doby oprav Volné kapacity opravářů podle neprovedených oprav

8 Zakázky a objednávky Příjem objednávek a jejich evidence od ostatních podnikových útvarů. Zadávání zakázek jinými odděleními a jejich zpracování údržbou

9 Jiné Zde jsou k dispozici různé servisní činnosti a nastavení.

10 Tisk Tisky sestav a nastavení možností pro tisky.

11 Archiv Pro bezpečnost uložených dat je dobré dbát na jejich pravidelné zálohování.

12 Konec Ukončení programu nebo nové přihlášení jako jiný uživatel. Ukončení práce s programem Nové přihlášení

13 Přehled strojů Toto je základní programová tabulka. Obsahuje seznam všech sledovaných nebo jen evidovaných strojů a zařízení. Pomocí nastavení filtrů se dají snadno z tohoto seznamu dělat různé výběry a také je tisknout. Seznam všech strojů Detail vybraného stroje Příslušenství pro vybraný stroj Veškeré příslušenství pro všechny stroje

14 Karta stroje 1 Detaily stroje jsou rozepsány ve dvou obrazovkách. V prvé jsou hlavní údaje pro sestavení plánu. Číslo stroje – musí být jednoznačné

15 Karta stroje 2 Na druhé kartě jsou hlavně některé technické specifikace stroje.

16 Fotka stroje Můžete si zobrazit uložené foto stroje. Fotografií může být pro jeden stroj i více.

17 Souhrný pohled na evidované stroje Přehled strojů se všemi přidruženými tabulkami, jako jsou provedené a plánované opravy, použité náhradní díly, prohlídky, revize, dokumentace oprav a profylaktické plány. Toto je nejlepší způsob jak získat informace o evidovaných strojích. Přehled všech strojů Opravy pro zvolený stroj Náhradní díly použité při zvolené opravě Všechny náhradní díly použité pro zvolený stroj

18 Přehled oprav Velmi důležitý je seznam oprav pro vybraný stroj. Plánované a dosud neprovedené opravy jsou v tomto přehledu zobrazeny červeně..

19 Karta opravy Na této obrazovce je detailní pohled na plánovanou nebo provedenou opravu. Místo pro podrobný popis opravy

20 Metody sestavení plánu oprav: Je několik způsobů jak v tomto programu sestavit plán oprav pro určené stroje. Jsou to možnosti ručním zadáním, podle plánovacích řetězců, jako periodickou prohlídku nebo jako revizi. Všechny tyto způsoby lze kombinovat, používat je současně nebo různé metody použít podle typů strojů.

21 Ruční zaplánování opravy V přehledu oprav pro cílený stroj dáte příkaz přidání nového záznamu. Tato akce přidá pro stroj novou opravu, s aktuálním datem a označenou jako ručně plánovanou. Označení ruční opravy Nový záznam

22 Plánování pomocí řetězců Je možno definovat několik plánovacích řetězců. Jako příklad tento řetězec bude opakovat každých 7 dní opravu typu T a na závěr typ M. Pak se bude celý cyklus opakovat od začátku. Přímo zadaná perioda

23 V kartě stroje může být zapsán předem definovaný řetězec podle kterého se případně opravy pro tento stroj budou plánovat. Může se změnit i základní perioda mezi dvěmi opravami. Zadat lze tuto periodu ve dnech nebo v měsících.

24 Prohlídky Podobně jako podle řetězců lze plánovat i podle opakovaných prohlídek. Pro jeden stroj těchto prohlídek může být několik. Měsíční opakování – každé dva měsíce Počáteční měsíc – začíná se v lednu

25 Revize Revize se plánují velmi podobně jako prohlídky, pouze zadávací formulář je odlišný. Doba platnosti revize určuje současně i periodu opakování. Měsíční perioda opakování revize

26 Sestavení plánu oprav Sestavení plánu se vyvolá v prvém sloupci hlavního menu programu. Uživatel musí mít pro tuto akci nejvyšší oprávnění.

27 Vyhodnocení Tato část slouží pro vyhodnocení provedených oprav a testování volných kapacit pracovníků údržby. Lze určit období za které se má vyhodnocování provádět. Pro výsledky je k dispozici řada tiskových sestav. Provedené opravy Plánované opravy

28 Zakázkový formulář Pomocí této obrazovky mohou pracovníci z ostatních podnikových útvarů vznášet požadavky na údržbu ohledně provedení prací. K tomu slouží speciální přístupové právo které umožňuje vstup pouze do této části programu. Číslo zakázky se doplní automaticky

29 Toto byl základní a stručný popis hlavních částí programu. Podrobné informace lze získat z kompletního manuálu nebo vyzkoušením demoverze.

30 A-plus software Jateční 403 280 00 Kolín 4 Czech Republic www.a-plus.cz a-plus@a-plus.cz www.a-plus.cz


Stáhnout ppt "STROJEW Plánování oprav strojů a zařízení A-plus Kolín, Czech Republic"

Podobné prezentace


Reklamy Google