Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Reichl Ing. Luboš Doleček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Reichl Ing. Luboš Doleček"— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Reichl Ing. Luboš Doleček
Systém výcviku Ing. Petr Reichl Ing. Luboš Doleček

2 Komu… „Systém výcviku“ je počítačový program, který je určen personálním pracovníkům, kteří odpovídají za udržování systému poskytování školení zaměstnanců společnosti v oblasti zákonných zkoušek a školení, odborných školení a školení z oblasti systému jakosti a dalších systémů - dle ISO 9001, ISO/TS 16949, QS 9000, VDA, AS 9100, systémů environmentálního managementu podle ISO 14001, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001, ale také celé řady oborových a specifických standardů. Systém výcviku

3 Jak… Systém výcviku

4 Co… Program „Systém výcviku“ Vám umožní přehledně vést školení ve všech oblastech, které se vaší společnosti týkají a mít aktuální přehled o postupu naplňování školení. Kdykoliv v něm můžete dělat operativní změny a doplňovat pracovníky, funkce, školení a jejich propojení. V program nadejte dobrý nástroj i pro seznámení zaměstnanců s požadavky na funkci, do které je zařazujete. Pokud společnost nemá organizační řád, umožní Vám tento program mít pro pracovníky vždy aktuální náplň práce a seznamovat je s ní. Systém výcviku

5 Úvodní obrazovka – Plánovač školení
Úvodní obrazovka Vám poskytuje základní celkové informace o všech školeních, o jejich časovém rozvržení a upozorní Vás i na nesplněné termíny. Poskytuje Vám plný informační servis, a to od vyhledávání, přes třídění, doplňování některých údajů přímo do tabulky, výpis různých specifických přehledů, výpisů čí prezenčních listin, až po likvidaci (zápis splněných) jednotlivých školení. Úvodní obrazovka soustřeďuje všechny informace, které jste do programu vložili. Systém výcviku

6 Zkoušky a školení Systém výcviku
Při práci s programem, se začíná vyplněním všech školení. Jsou Vám nabídnuty tři základní oblasti zkoušek a školení: Zákonné zkoušky a školení - zde se zadávají všechna školení vyplývající z našeho legislativního rámce (např. BOZP, PO apod.) a dále i všechny další požadavky, u kterých je určena perioda jejich opakování (v měsících) – například lékařské prohlídky apod. Odborná školení - zde jsou všechna školení typu: Word, Excel, anglický jazyk, asertivita, účetnictví, SPC, DOE, FMEA, technologický postup…, obchodní jednání, apod. Školení jakosti - tuto skupinku jsme úmyslně dali zvlášť i když jsou to odborná školení. Ale mohlo by se na ně zapomenout. Zde jsou školení týkající se strategie, politiky společnosti, cílů jakosti, cílů environmentu, závažnosti požadavků zákazníka… . Dále školení pro představitele managementu – pro systém jakosti, environmentu, školení pro interní auditory atd. Některá z těchto školení se týkají všech pracovníků společnosti a proto je možné jim je přidělit zaškrtávacím políčkem přímo hned u nápisu . Systém výcviku

7 Pracovní místa - funkce
Tato obrazovka Vám umožní zadat všechna pracovní místa od dělníků až po generálního ředitele. Ke každému pracovnímu místu je třeba uvést požadavek na funkci – např. svářečské zkoušky, práce na PC, ovládání konkrétního SW, jazykové znalosti a schopnosti, schopnosti vyjednávání, obchodní dovednosti, dovednosti předepsané pro danou funkci a další. V políčku „Popis pracovní činnosti, základní práva a odpovědnosti“ se vyplní konkrétní činnosti, práva a odpovědnosti. Nebo je možno naplnit odvoláními na Organizační řády a jiné interní předpisy společnosti. Systém výcviku

8 Zaměstnanci Jedná se o databázi Vašich zaměstnanců, kterou lze naplnit nejen ručně, ale i exportem z programu EXCEL. Základní údaje o zaměstnanci a přiřazení všech zkoušek a školení. „Zákonná školení“ (zákonná školení a zkoušky) jsou zaměstnancům přidělena automaticky jakmile danému zaměstnanci přiřadíte „funkci“ (pracovního místa). Zde si můžete i vytisknout přehled školení u jednotlivých zaměstnanců. Přes tlačítko „Účinnost“ můžete sledovat i účinnost jednotlivých školení. Pro každého pracovníka lze vytisknout „Kartu pracovního místa“ – viz. další obrázek Systém výcviku

9 Karta pracovního místa
Karta pracovního místa obsahuje všechny informace o daném zaměstnanci, tj. popis pracovní činnosti, kvalifikační požadavky, specifické požadavky a zákonné požadavky. V tištěné podobě slouží pro seznámení zaměstnance s požadavky kladenými na danou funkci a pro archivaci s přiloženými podpisy. Systém výcviku

10 Plán akcí/Roční plán vzdělávání
Roční plán vzdělávání zobrazuje veškeré akce, které v nastaveném roce mají nastat nebo nastaly. V kolonce „Kč“ – rozpočet školení můžete jednotlivá školení ocenit (částky zapisujeme přímo do daného sloupečku) a tím si vytvořit finanční rozpočet pro kalendářní rok. Zkoušky a školení v termínu / Zkoušky a školení po termínu – zobrazení (tisk) všech školení. Vlastní úkoly - vlastní volná tvorba úkolů – např. termíny revizí, kontrol, platnosti povolení apod. Systém výcviku

11 Archív Všechny školení a zkoušky, která se označí za splněná (v kartě >Zaměstnanci<), nebo zrušená se zapíší do archivu. Zde je možno i doplnit chybějící údaje (hodnocení, poznámky a návrhy ke školení, lektora či zodpovědného pracovníka). I z archívu lze provést statistické výpisy. V případě, že budeme provádět hodnocení jednotlivých školení (viz. záložka „Zaměstnanci“), můžeme si zde provést výpis školení dle hodnocení i podle jednotlivých lektorů. Systém výcviku

12 Kde program najdete? www.meap.cz/skoleni
Program je ve formě „Trial“, tj. program lze volně šířit. Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena funkčnost. Smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovládání programu a různých funkci před zakoupením plné verze. Dostatečný počet opakování (300x) Vám umožní začít program používat i před zakoupením plné verze. I po dosažení daného počtu opakování nedojde k destrukci dat, jen program nebude plně funkční. Pro uvolnění programu nemusíte program přeinstalovávat, stačí jen zaslat programový kód a zadáním kódu pro uvolnění bude program plně funkční. Kód získáte po zaplacení příslušné částky. Systém výcviku

13 CENA Cena programu je 8000,00 Kč. Nabízíme pomoc při implementaci.
Systém výcviku


Stáhnout ppt "Ing. Petr Reichl Ing. Luboš Doleček"

Podobné prezentace


Reklamy Google