Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

{ Bezpečný internet Den bezpečnějšího internetu připadá na 11.2.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "{ Bezpečný internet Den bezpečnějšího internetu připadá na 11.2.2014."— Transkript prezentace:

1 { Bezpečný internet Den bezpečnějšího internetu připadá na 11.2.2014.

2 Logo ke dni bezpečnějšího internetu

3 Den bezpečnějšího internetu  Hlavní téma tohoto projektu se týká tvorby a obsahu internetových stránek a také projevů uživatelů v prostředí online.

4  „Cílem projektu je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.“ Cíle projektu?

5  Vznik internetu je datován do roku 1969, jednalo se o výzkumný projekt ministerstva obrany USA, který byl v té době nazýván jako ARPANET.  Cílem ARPANETU bylo propojit počítače v USA do jedné sítě, aby bylo možné uskutečňovat výměnu informací. Vznik internetu

6 Internet  Internet je čím dál víc nezbytnějším nástrojem pro komunikaci a získávání informací, je to svobodné prostředí, neklade žádné bariéry a nezná hranice. Využíván může být ovšem jak s dobrým, tak se zlým úmyslem.

7  WWW je síť, která vznikla v roce 1992, má rozsah po celém světě, jedná se o soustavu propojených hypertextových dokumentů.  WWW a internet nejsou to samé, internet je globální systém, který propojuje počítačové sítě na celém světě, WWW je aplikace, je to služba poskytovaná v rámci internetu. World Wide Web

8 Rizika internetu  Internet vystavuje své uživatele nebezpečím a rizikům v různých formách.  Nebezpečný není internet jako takový, ale hlavně lidé, kteří ho využívají ve svůj prospěch.

9 Rizika internetu  Internet podporuje svobodu tisku, projevu, spolčování, soukromí a příjmu informací, je důležité dbát na ochranu osobních údajů.  Lze narazit na problémy etické jako např. cenzura a pornografie, akademická a počítačová svoboda či normy pro užití PC, nebo problémy právní jako ochrana soukromí, intelektuální vlastnictví nebo různá zdravotní rizika.

10 Rizika v online prostředí  – je forma obtěžování, která probíhá v online prostředí, existují různé formy kyberšikany.  Kyberšikana – je forma obtěžování, která probíhá v online prostředí, existují různé formy kyberšikany.  „Kyberšíkana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií.“

11 Formy kyberšikany   Vydávání se za někoho jiného a krádež hesla.  – oběť je vyloučena z nějaké skupiny, do které chtěla či měla patřit.  Vyloučení a ostrakizace – oběť je vyloučena z nějaké skupiny, do které chtěla či měla patřit.  – jedná se o prudkou hádku, který probíhá mezi dvěma nebo více uživateli např. na chatu nebo fórech.  Flaming – jedná se o prudkou hádku, který probíhá mezi dvěma nebo více uživateli např. na chatu nebo fórech.

12 Formy kyberšikany  – jedná se o opakované zasypávání uživatelů internetu emaily zpravidla osobního charakteru či o konkrétní osobě na internetu, součástí může být také vydírání, které může přejít ve fyzické napadení.  Kyberstalking – jedná se o opakované zasypávání uživatelů internetu emaily zpravidla osobního charakteru či vystavování lživých informací o konkrétní osobě na internetu, součástí může být také vydírání, které může přejít ve fyzické napadení.

13 Formy kyberšikany  – je sdělování nepravdivých informací o druhém, které mají za cíl nějaký druh sociálního poškození. V kyberprostoru se pomluvy šíří extrémně rychleji než v offline světě.  Pomlouvání – je sdělování nepravdivých informací o druhém, které mají za cíl nějaký druh sociálního poškození. V kyberprostoru se pomluvy šíří extrémně rychleji než v offline světě.  – šíření a publikování dokumentů podněcujících nenávist k určité skupině.  Hate speech – šíření a publikování dokumentů podněcujících nenávist k určité skupině.

14 Formy kyberšikany  – jedná se o zveřejnění informací těm, pro které tyto informace nebyly určeny, nejčastěji se jedná o informace osobního či intimního charakteru, mohou být zveřejněna videa, fotky či jiné obsahy.  Odhalení a podvádění – jedná se o zveřejnění informací těm, pro které tyto informace nebyly určeny, nejčastěji se jedná o informace osobního či intimního charakteru, mohou být zveřejněna videa, fotky či jiné obsahy.  – nemá český ekvivalent, jedná se o natočení fyzického napadení náhodného kolemjdoucího, které se může stupňovat až k za hranici zákona, následně je toto video zveřejněno online, účelem je ponížení oběti. Existují případy, kdy zveřejnění videa vedlo k sebevraždě oběti.  Happy slapping – nemá český ekvivalent, jedná se o natočení fyzického napadení náhodného kolemjdoucího, které se může stupňovat až k za hranici zákona, následně je toto video zveřejněno online, účelem je ponížení oběti. Existují případy, kdy zveřejnění videa vedlo k sebevraždě oběti.

15 Formy kyberšikany  – jedná se o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv.  Hoax – jedná se o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv.  – je nelegální pronikání od informačních systémů pomocí metody odstraňování různých typů zabezpečení, taková osoba se nazývá cracker.  Cracking – je nelegální pronikání od informačních systémů pomocí metody odstraňování různých typů zabezpečení, taková osoba se nazývá cracker.  – hackeři věří, že všechny informace by měly být přístupné, jsou to piráti, kteří útočí proti oficiálním verzím programů apod.  Hackering – hackeři věří, že všechny informace by měly být přístupné, jsou to piráti, kteří útočí proti oficiálním verzím programů apod.

16  Kyberšikana se může šířit přes různé typy online médií, jedná se zejména o:  – umožňují uživatelům vytvořit si vlastní profil, který si upraví podle svých představ, přátelí se s jinými uživateli, nahrávají fotky, videa atd. Nejznámější je např. Facebook, Lidé.cz či Líbímseti.cz.  Sociální sítě – umožňují uživatelům vytvořit si vlastní profil, který si upraví podle svých představ, přátelí se s jinými uživateli, nahrávají fotky, videa atd. Nejznámější je např. Facebook, Lidé.cz či Líbímseti.cz.  – v těchto hrách je hráčům umožněno komunikovat prostřednictvím chatu, živého hovoru, může tak docházet k obtěžování, napadání či vyhrožování.  Online interaktivní hry – v těchto hrách je hráčům umožněno komunikovat prostřednictvím chatu, živého hovoru, může tak docházet k obtěžování, napadání či vyhrožování. Média šíření kyberšikany

17  – může se jednat o buď o webovou stránku, která je vytvořena přímo s účelem někoho poškodit, nebo o již existující stránky, které daná osoba lehce využije. Nejznámějším takovým prostředím je stránka YouTube, kam lze nahrávat videa.  Webové stránky – může se jednat o buď o webovou stránku, která je vytvořena přímo s účelem někoho poškodit, nebo o již existující stránky, které daná osoba lehce využije. Nejznámějším takovým prostředím je stránka YouTube, kam lze nahrávat videa.  – může se jednat o zasílání ubližujících zpráv a vzkazů, zahlcování zprávami, pronásledování atd. U sms a mms může také docházet k zahlcování zprávami či fotografiemi.  Instant messaging a sms či mms zprávy – může se jednat o zasílání ubližujících zpráv a vzkazů, zahlcování zprávami, pronásledování atd. U sms a mms může také docházet k zahlcování zprávami či fotografiemi. Média šíření kyberšikany

18  – jsou to tzv. online deníky, majitel blogu vkládá jakýkoliv obsah, např. text, obrázky či fotografie, video atd. Blogy jsou velmi populární mezi mladými lidmi. Mohou být zaměřeny na jedno téma či na více témat. Na blogu může kyberšikana probíhat např. formou šíření nepravdivých informací, zveřejňováním fotografií či soukromé komunikace.  Blogy – jsou to tzv. online deníky, majitel blogu vkládá jakýkoliv obsah, např. text, obrázky či fotografie, video atd. Blogy jsou velmi populární mezi mladými lidmi. Mohou být zaměřeny na jedno téma či na více témat. Na blogu může kyberšikana probíhat např. formou šíření nepravdivých informací, zveřejňováním fotografií či soukromé komunikace.  – pro agresory je výhodný hlavně proto, že se při jeho použití může snadno skrýt do anonymity.  Elektronická pošta (e-mail) – pro agresory je výhodný hlavně proto, že se při jeho použití může snadno skrýt do anonymity. Média šíření kyberšikany

19  – jedná se o prostřední, kde je možné komunikovat buď asynchronně nebo v reálném čase. V tomto prostředí je snadné vydávat se za někoho jiného.  Chatovací místnosti a diskusní fóra – jedná se o prostřední, kde je možné komunikovat buď asynchronně nebo v reálném čase. V tomto prostředí je snadné vydávat se za někoho jiného.  – jsou vytvářeny ne vždy s úmyslem zraňovat, tyto ankety se často týkají fyzického vzhledu.  Internetové ankety či dotazníky – jsou vytvářeny ne vždy s úmyslem zraňovat, tyto ankety se často týkají fyzického vzhledu. Média šíření kyberšikany

20 Možnosti prevence  Děti a dospívající by měli být informování o tom, jaké nebezpečí jim v prostředí internetu hrozí a že v prostředí internetu se lidé chovají jinak než v offline světě. Online prostředí často může vyvolávat agresivní chování uživatelů.

21 Možnosti prevence  Je třeba si uvědomit, že v prostředí internetu jsou rozdíly, které ovlivňují chování lidí, jedná se o:  chybí zde oční kontakt,  stírají se individuální, rozdíly jako věk, pohlaví atd.,  z internetu se lze kdykoliv odpojit,  je oddělena online a offline identita.

22 Možnosti prevence  Omezování přístupu k internetu a elektronickým zařízením může vést k sociálnímu vyloučení, lepším řešením je intenzivní zvyšování povědomí o bezpečném používání internetu.  Mnoho uživatelů internetu si neuvědomuje, že když jej užíváme v prostředí, které je pro nás bezpečné, např. doma nebo ve škole, nechrání nás to před riziky, které nám na internetu hrozí.

23 Desatero bezpečného internetu  1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš kdo se skrývá za monitorem na druhé straně.  2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svoji fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce – nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat.  3. Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.  4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy, ignoruj je.  5. Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému.

24 Desatero bezpečného internetu  6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e- mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.  7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě dokonce vyděsí.  8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.  9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.  10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

25 Důležité také je respektovat ostatní uživatele internetu a nechovat se k nim takovým způsobem, který by nebyl příjemný nám samotným. O známých pravidlech, jak se bezpečně chovat na internetu se můžete informovat na stránkách www.saferinternet.cz nebo www.bezpecnyinternet.cz. Bezpečně na internetu?

26 Informační zdroje: - Www.saferinternet.cz. Saferinternet.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://www.saferinternet.cz/den-bezpecnejsiho-internetu/sid- 2014/index.php -Saferinternet.cz. Www.saferinternet.cz [online]. 2013 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://www.saferinternet.cz/o-nas/o-nas.html -Bezpečný Internet. Milán: Walt Disney Company, c2006. 31 s. -Bezpecnyinternet.cz. Www.bezpecnyinternet.cz [online]. 2013 [cit. 2014- 01-21]. Dostupné z: http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro- tebe/desatero-bezpecneho-internetu.aspx?kurz=true -Kyberšikana : průvodce novým fenoménem. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 150 s. ISBN 978-80-210-6374-7.

27  Zdroje obrázků: - Obr. 1: Www.saferinternet.cz. Saferinternet.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01- 20]. Dostupné z: http://www.saferinternet.cz/den-bezpecnejsiho- internetu/sid-2014/index.php - Obr. 2: National-geographic.cz. Www.national-geographic.cz [online]. 2012 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z: http://www.national- geographic.cz/detail/valka-o-internet-digitalni-domorodci-versus-webovi- pristehovalci-14042 -Obr. 3: Mediabistro.com. Www.mediabistro.com [online]. 2013 [cit. 2014- 01-20]. Dostupné z: http://www.mediabistro.com/alltwitter/internet-social- world-change_b36976

28 -Obr. 4: Scienceblogs.com. Www.scienceblogs.com [online]. 2011 [cit. 2014-01-21]. Dostupné z: http://scienceblogs.com/deanscorner/2011/06/02/beyon d-the-weiner-twitter-pran/ -Obr. 5: Office.microsoft.com [online]. 2014 [cit. 2014- 01-23]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/ -Obr. 6 - 14: Tamtéž


Stáhnout ppt "{ Bezpečný internet Den bezpečnějšího internetu připadá na 11.2.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google