Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den bezpečnějšího internetu připadá na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den bezpečnějšího internetu připadá na"— Transkript prezentace:

1 Den bezpečnějšího internetu připadá na 11.2.2014.
Bezpečný internet Den bezpečnějšího internetu připadá na

2 Logo ke dni bezpečnějšího internetu

3 Den bezpečnějšího internetu
Hlavní téma tohoto projektu se týká tvorby a obsahu internetových stránek a také projevů uživatelů v prostředí online. Den bezpečnějšího internetu

4 „Cílem projektu je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.“ Cíle projektu?

5 Vznik internetu je datován do roku 1969, jednalo se o výzkumný projekt ministerstva obrany USA, který byl v té době nazýván jako ARPANET. Cílem ARPANETU bylo propojit počítače v USA do jedné sítě, aby bylo možné uskutečňovat výměnu informací. Vznik internetu

6 Internet je čím dál víc nezbytnějším nástrojem pro komunikaci a získávání informací, je to svobodné prostředí, neklade žádné bariéry a nezná hranice. Využíván může být ovšem jak s dobrým, tak se zlým úmyslem. Internet

7 WWW je síť, která vznikla v roce 1992, má rozsah po celém světě, jedná se o soustavu propojených hypertextových dokumentů. WWW a internet nejsou to samé, internet je globální systém, který propojuje počítačové sítě na celém světě, WWW je aplikace, je to služba poskytovaná v rámci internetu. World Wide Web

8 Internet vystavuje své uživatele nebezpečím a rizikům v různých formách.
Nebezpečný není internet jako takový, ale hlavně lidé, kteří ho využívají ve svůj prospěch. Rizika internetu

9 Internet podporuje svobodu tisku, projevu, spolčování, soukromí a příjmu informací, je důležité dbát na ochranu osobních údajů. Lze narazit na problémy etické jako např. cenzura a pornografie, akademická a počítačová svoboda či normy pro užití PC, nebo problémy právní jako ochrana soukromí, intelektuální vlastnictví nebo různá zdravotní rizika. Rizika internetu

10 Rizika v online prostředí
Kyberšikana – je forma obtěžování, která probíhá v online prostředí, existují různé formy kyberšikany. „Kyberšíkana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií.“ Rizika v online prostředí

11 Formy kyberšikany Vydávání se za někoho jiného a krádež hesla.
Vyloučení a ostrakizace – oběť je vyloučena z nějaké skupiny, do které chtěla či měla patřit. Flaming – jedná se o prudkou hádku, který probíhá mezi dvěma nebo více uživateli např. na chatu nebo fórech. Formy kyberšikany

12 Kyberstalking – jedná se o opakované zasypávání uživatelů internetu y zpravidla osobního charakteru či vystavování lživých informací o konkrétní osobě na internetu, součástí může být také vydírání, které může přejít ve fyzické napadení. Formy kyberšikany

13 Pomlouvání – je sdělování nepravdivých informací o druhém, které mají za cíl nějaký druh sociálního poškození. V kyberprostoru se pomluvy šíří extrémně rychleji než v offline světě. Hate speech – šíření a publikování dokumentů podněcujících nenávist k určité skupině. Formy kyberšikany

14 Odhalení a podvádění – jedná se o zveřejnění informací těm, pro které tyto informace nebyly určeny, nejčastěji se jedná o informace osobního či intimního charakteru, mohou být zveřejněna videa, fotky či jiné obsahy. Happy slapping – nemá český ekvivalent, jedná se o natočení fyzického napadení náhodného kolemjdoucího, které se může stupňovat až k za hranici zákona, následně je toto video zveřejněno online, účelem je ponížení oběti. Existují případy, kdy zveřejnění videa vedlo k sebevraždě oběti. Formy kyberšikany

15 Hoax – jedná se o šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv.
Cracking – je nelegální pronikání od informačních systémů pomocí metody odstraňování různých typů zabezpečení, taková osoba se nazývá cracker. Hackering – hackeři věří, že všechny informace by měly být přístupné, jsou to piráti, kteří útočí proti oficiálním verzím programů apod. Formy kyberšikany

16 Média šíření kyberšikany
Kyberšikana se může šířit přes různé typy online médií, jedná se zejména o: Sociální sítě – umožňují uživatelům vytvořit si vlastní profil, který si upraví podle svých představ, přátelí se s jinými uživateli, nahrávají fotky, videa atd. Nejznámější je např. Facebook, Lidé.cz či Líbímseti.cz. Online interaktivní hry – v těchto hrách je hráčům umožněno komunikovat prostřednictvím chatu, živého hovoru, může tak docházet k obtěžování, napadání či vyhrožování. Média šíření kyberšikany

17 Média šíření kyberšikany
Webové stránky – může se jednat o buď o webovou stránku, která je vytvořena přímo s účelem někoho poškodit, nebo o již existující stránky, které daná osoba lehce využije. Nejznámějším takovým prostředím je stránka YouTube, kam lze nahrávat videa. Instant messaging a sms či mms zprávy – může se jednat o zasílání ubližujících zpráv a vzkazů, zahlcování zprávami, pronásledování atd. U sms a mms může také docházet k zahlcování zprávami či fotografiemi. Média šíření kyberšikany

18 Média šíření kyberšikany
Blogy – jsou to tzv. online deníky, majitel blogu vkládá jakýkoliv obsah, např. text, obrázky či fotografie, video atd. Blogy jsou velmi populární mezi mladými lidmi. Mohou být zaměřeny na jedno téma či na více témat. Na blogu může kyberšikana probíhat např. formou šíření nepravdivých informací, zveřejňováním fotografií či soukromé komunikace. Elektronická pošta ( ) – pro agresory je výhodný hlavně proto, že se při jeho použití může snadno skrýt do anonymity. Média šíření kyberšikany

19 Média šíření kyberšikany
Chatovací místnosti a diskusní fóra – jedná se o prostřední, kde je možné komunikovat buď asynchronně nebo v reálném čase. V tomto prostředí je snadné vydávat se za někoho jiného. Internetové ankety či dotazníky – jsou vytvářeny ne vždy s úmyslem zraňovat, tyto ankety se často týkají fyzického vzhledu. Média šíření kyberšikany

20 Děti a dospívající by měli být informování o tom, jaké nebezpečí jim v prostředí internetu hrozí a že v prostředí internetu se lidé chovají jinak než v offline světě. Online prostředí často může vyvolávat agresivní chování uživatelů. Možnosti prevence

21 Je třeba si uvědomit, že v prostředí internetu jsou rozdíly, které ovlivňují chování lidí, jedná se o: chybí zde oční kontakt, stírají se individuální, rozdíly jako věk, pohlaví atd., z internetu se lze kdykoliv odpojit, je oddělena online a offline identita. Možnosti prevence

22 Omezování přístupu k internetu a elektronickým zařízením může vést k sociálnímu vyloučení, lepším řešením je intenzivní zvyšování povědomí o bezpečném používání internetu. Mnoho uživatelů internetu si neuvědomuje, že když jej užíváme v prostředí, které je pro nás bezpečné, např. doma nebo ve škole, nechrání nás to před riziky, které nám na internetu hrozí. Možnosti prevence

23 Desatero bezpečného internetu
1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš kdo se skrývá za monitorem na druhé straně. 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svoji fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce – nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat. 3. Udržuj hesla (k u i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi. 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy, ignoruj je. 5. Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému. Desatero bezpečného internetu

24 Desatero bezpečného internetu
6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo , který tě šokuje, opusť webovou stránku. 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě dokonce vyděsí. 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. 9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš. 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se. Desatero bezpečného internetu

25 Důležité také je respektovat ostatní uživatele internetu a nechovat se k nim takovým způsobem, který by nebyl příjemný nám samotným. O známých pravidlech, jak se bezpečně chovat na internetu se můžete informovat na stránkách nebo Bezpečně na internetu?

26 Informační zdroje: - Saferinternet.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Saferinternet.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: Bezpečný Internet. Milán: Walt Disney Company, c s. Bezpecnyinternet.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: Kyberšikana : průvodce novým fenoménem. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN

27 Zdroje obrázků: Obr. 1: Saferinternet.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 2: National-geographic.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 3: Mediabistro.com. [online] [cit ]. Dostupné z:

28 Obr. 4: Scienceblogs. com. Www. scienceblogs. com [online]. 2011 [cit
Obr. 4: Scienceblogs.com. [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 5: Office.microsoft.com [online] [cit ]. Dostupné z: Obr : Tamtéž


Stáhnout ppt "Den bezpečnějšího internetu připadá na"

Podobné prezentace


Reklamy Google