Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paměť a kreativita šance pro každého Jana V e j s a d o v á www.sweb.cz/mnemea.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paměť a kreativita šance pro každého Jana V e j s a d o v á www.sweb.cz/mnemea."— Transkript prezentace:

1 Paměť a kreativita šance pro každého Jana V e j s a d o v á www.sweb.cz/mnemea

2 Cíle programů cvičení paměti • programy cvičení paměti  motivují a baví v každém věku  rozvíjejí osobnost a sebepoznání  udržují i zvyšují kognitivní zdatnost  mají preventivní i rehabilitační účinky •zážitková forma práce s informacemi  individuální prožívání, cvičení koncentrace, schopnosti postřehu, fantazie a tvořivosti, asociačního i logického myšlení…

3 Paměť znepokojuje i láká  cílové skupiny  studenti  maminky na mateřské dovolené  lidé 50+  senioři  lidé po cévní mozkové příhodě či úrazu hlavy  ostatní zdravotně znevýhodnění, atd.

4 Studenti  zvláštnosti vnímání  chtějí zvládnout velký objem informací rychleji a bez námahy  chtějí racionálně studovat  nesoustředění ovlivňuje vnímání a snižuje výsledky studia

5 Obsah programu pro studenty  koncentrace  strategie a techniky snazšího zapamatování, loci technika, technika symbolů  práce s textem - jak číst a pamatovat si, aktivní a efektivní čtení, PQRST, metoda klíčových slov,...  verbální logika  čísla a letopočty - Parisův kód  myšlenkové mapy

6 Doporučená literatura •Buzan, T. Mentální mapování. P.:Portál, 2007 •Fry, R. Naučte se studovat. P.: Informatorium, 2003 •Havas, H. Využijte svých schopností na 100%. P.: Grada Publishing, 2006 •Jak si zlepšit paměť. P.: Reader's Digest Výběr, 2005 •Lokšová. I. Pozornost, motivace, relaxace… P.: Portál, 1999

7 Doporučená literatura 2) •Pokorný, J. Paměť. Učení. Tvořivost. Jak lépe využít svých schopností. Brno: VUT, 1996 •Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. P.: Slon, 2005 •Zielke, W. Jak číst rychleji a lépe. P.: Svoboda,1988 •Zielke, W. Jak racionálně studovat. P.: Svoboda, 1984

8 Maminky na MD  zvláštnosti vnímání  nedostatek času i podnětů zvenčí  každodenní stereotyp a „otupění mozku“  dočasná izolace, nedostatek času i příležitostí k sebevzdělávání

9 Obsah programu pro maminky •dynamický program, zahrnující celé spektrum kognitivních funkcí  cvičení na zlepšení rychlosti vnímání  koncentrace  logické i verbální myšlení  prostorová orientace i kreativita  alternativní náměty cvičení pro rozvoj dětského mozku

10 Doporučená literatura  Buchvaldová, M. Úspěšná paměť. P.: Scientia, 2003  Brost, H. Mozkový jogging. P.: TALPRESS, 1995  Brost, H. Mozkový superjogging. P.: TALPRESS, 1996  Geisselhart, R. R. ;Burkart, Ch. Trénink paměti a koncentrace. P.: Grada Publishing, 2006  Havas, H. Využijte svých schopností na 100%. P: Grada Publishing, 2006

11 Doporučená literatura 2)  Fryjaufová, E. Naučte své dítě efektivnímu učení. P.:, C. Press, 2006  Howarth,I. Skvělé hry a hádanky pro zvídavé děti. P.: Svojtka, 2001  Michalová, Z. Pozornost. HB:Tobiáš, 2004  Schiller, P.B. Hry pro rozvoj dětského mozku. P.: Portál 2004  Testy pro předškoláky a malé školáky. P.: Svojtka, 2007

12 Senioři v DD,….  zvláštnosti vnímání  pro paměť neplatí věkové omezení  v průběhu let se sice mění, ale slábnout nemusí  nedostatek podnětů zvenčí  vliv slábnutí smyslů  pocit odevzdanosti  pocit nezájmu a lhostejnosti okolí

13 Obsah programu pro seniory v DD  obsah programu  cvičení paměti a koncentrace  náměty k přemýšlení  uplatnění znalostí a rozvzpomínání na vědomosti  naslouchání, zájem, ocenění pokroků a výsledků

14 Doporučená literatura  Suchá, J. Cvičení paměti pro každý věk. P.:Portál, 2007  Walsh, D. Skupinové hry a činnosti pro seniory. P.:Portál, 2005  Kleplová, V. Jak si formovat a posilovat postavu na židli: cvičení doma i v práci: plus jogging pro mozek. Brno:C.Press 2007

15 Seniorská veřejnost  zvláštnosti vnímání  vesměs duševně velmi svěží lidé s určitým stupněm vzdělání  přivádí je znepokojení z občasného zapomínání a hrozba demencí  průměrný věk ve skupině se snižuje  výrazně převažují ženy

16 Obsah programu pro veřejnost •musí být přizpůsoben schopnostem účastníků  pokrývá širokou paletu kognitivních funkcí  zvyšování kapacity krátkodobé paměti  cvičení koncentrace a postřehu  orientace, zvládání interferencí  rozvíjení tvořivosti  využití různých informačních zdrojů a dokumentů

17 Lidé s mentálním postižením 1)  zvláštnosti vnímání  porucha poznávacích funkcí  omezená zásoba názorných a sluchových představ  nedostatečná aktivní slovní zásoba  nízká úroveň myšlení, spíš vzpomínání než přemýšlení

18 Lidé s mentálním postižením 2)  omezená schopnost abstrakce a zobecňování  úroveň myšlení snižuje kvalitu paměti - pomalé tempo zapamatování a nestálost uchování  lépe si pamatují vnější znaky předmětů než vnitřní logické souvislosti, lépe vnímají jednotlivosti než obsah jako celek

19 Obsah programu pro mentálně postižené  cvičení koncentrace  vnímání informací všemi smysly  slovní zásoba  fantazie, tvořivost  vizuální, akustická i mechanická paměť  paměťové techniky  cvičení krátkodobé paměti  dlouhodobá, zejména procedurální paměť

20 Pacienti po CMP či úrazu mozku 1)  poškození mozku vždy provází mírná kognitivní porucha  zvláštnosti vnímání  snížení pozornosti a soustředění  poruchy výbavnosti  zhoršená schopnost abstrakce  nesoustředěnost na úkoly spojené s logickým uvažováním  častá úzkost z očekávání  ztráta motivace ke snaze o nápravu

21 Pacienti po CMP či úrazu mozku 2)  důležitou roli hraje věk a časový odstup od příhody  individuální přístup a metody cvičení paměti  levá hemisféra, tj. u praváků dominantní – porucha řeči, často ztráta či poškození verbální paměti  pravá hemisféra – vnímání barev, obrazů, symbolů, tváří, orientace a vztahy věcí v prostoru, abstraktní myšlení

22 Obsah cvičení pro CMP  procedurální paměť  cvičení koncentrace a postřehu  krátkodobá paměť  vybavování z dlouhodobé paměti  další mentální faktory  asociace  slovní zásoba, verbální logika  kreativita

23

24 Ukázky obsahu lekcí  Lekce: O měšec zlaťáků 1. úkoly na rozvoj smyslového vnímání: - poznávání předmětů po hmatu - poznávání stromů podle listů a podle vůně - poznávání podle chuti a vůně - rozpoznávání podle sluchu - zapamatování obrázků – zvířata, předměty …H 2. Vědomostní kvíz – Junior kvíz 9-11 let  Cíl: práce v týmu, cvičení senzorické a krátkodobé paměti, vybavování z dlouhodobé paměti

25 Ukázky obsahu lekcí  Lekce: Cvičení krátkodobé paměti – kategorizace a asociační řetězec 1. Zapamatování 15 obrázků 2. kategorizace: rozdělení obrázků do kategorií 3. Další skupina obrázků - které obrázky jsou jiné 4. Zapamatování pomocí příběhu, který si sami vytvořili  Cíl: cvičení KP, procvičování paměťových technik, kreativita, slovní zásoba, fantazie.

26 Ukázky obsahu lekcí  Lekce: Havlíčkův Brod a kraj Vysočina 1. Obrazové publikace, pohlednice a skládačky + zvuky - poznávání známých míst 2. Práce s plánem HB – řeka, mosty, kostely, vlakové a autobusové nádraží, ÚSVIT, ulici,v které bydlí, atd. 3. Jména deseti brodských rybníků: Valšička, Obora, Hastrman, Rantejch, Cihlář, Hajdovec, Příhonský, Štičí, Zádušní, Knycký  Cíl: práce s knihou, orientace v mapě, opakování dovedností společenské adaptability, cvičení senzorické paměti a orientace

27 Svět chutí – ukázky z cvičení pro LORM 1.skořice 2.muškátový oříšek 3.paprika 4.česnek 5.kmín 6.jalovec 7.bobkový list A.topinky B.svíčková C.guláš D.vepřová pečeně E.bešamel F.zvěřina G.jablečný závin

28 Spojte s pocity nebo událostmi vůně čistoty vůně skořice pach čpavku vůně karamelu pach síry parfém pach jódu ovocná vůně pach spáleniny vůně kávy voda po holení

29 Pocity a hmat pocit hebkostipocit zrnitosti pocit drsnostipocit měkkosti pocit slizkostipocit hladkosti

30 Žijte tak, abyste mohli vyprávět … Děkuji vám, že na mě nezapomínáte Jana V e j s a d o v á www.sweb.cz/mnemea


Stáhnout ppt "Paměť a kreativita šance pro každého Jana V e j s a d o v á www.sweb.cz/mnemea."

Podobné prezentace


Reklamy Google