Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paměť a kreativita šance pro každého

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paměť a kreativita šance pro každého"— Transkript prezentace:

1 Paměť a kreativita šance pro každého
Jana V e j s a d o v á

2 Cíle programů cvičení paměti
programy cvičení paměti motivují a baví v každém věku rozvíjejí osobnost a sebepoznání udržují i zvyšují kognitivní zdatnost mají preventivní i rehabilitační účinky zážitková forma práce s informacemi individuální prožívání, cvičení koncentrace, schopnosti postřehu, fantazie a tvořivosti, asociačního i logického myšlení…

3 Paměť znepokojuje i láká
cílové skupiny studenti maminky na mateřské dovolené lidé 50+ senioři lidé po cévní mozkové příhodě či úrazu hlavy ostatní zdravotně znevýhodnění, atd.

4 Studenti zvláštnosti vnímání
chtějí zvládnout velký objem informací rychleji a bez námahy chtějí racionálně studovat nesoustředění ovlivňuje vnímání a snižuje výsledky studia

5 Obsah programu pro studenty
koncentrace strategie a techniky snazšího zapamatování, loci technika, technika symbolů práce s textem - jak číst a pamatovat si, aktivní a efektivní čtení, PQRST, metoda klíčových slov,... verbální logika čísla a letopočty - Parisův kód myšlenkové mapy

6 Doporučená literatura
Buzan, T. Mentální mapování. P.:Portál, 2007 Fry, R. Naučte se studovat. P.: Informatorium, 2003 Havas, H. Využijte svých schopností na 100%. P.: Grada Publishing, 2006 Jak si zlepšit paměť. P.: Reader's Digest Výběr, 2005 Lokšová. I. Pozornost, motivace, relaxace… P.: Portál, 1999

7 Doporučená literatura 2)
Pokorný, J. Paměť. Učení. Tvořivost. Jak lépe využít svých schopností. Brno: VUT, 1996 Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. P.: Slon, 2005 Zielke, W. Jak číst rychleji a lépe. P.: Svoboda,1988 Zielke, W. Jak racionálně studovat. P.: Svoboda, 1984

8 Maminky na MD zvláštnosti vnímání nedostatek času i podnětů zvenčí
každodenní stereotyp a „otupění mozku“ dočasná izolace, nedostatek času i příležitostí k sebevzdělávání

9 Obsah programu pro maminky
dynamický program, zahrnující celé spektrum kognitivních funkcí cvičení na zlepšení rychlosti vnímání koncentrace logické i verbální myšlení prostorová orientace i kreativita alternativní náměty cvičení pro rozvoj dětského mozku

10 Doporučená literatura
Buchvaldová, M. Úspěšná paměť. P.: Scientia, 2003 Brost, H. Mozkový jogging. P.: TALPRESS, 1995 Brost, H. Mozkový superjogging. P.: TALPRESS, 1996 Geisselhart, R. R. ;Burkart, Ch. Trénink paměti a koncentrace. P.: Grada Publishing, 2006 Havas, H. Využijte svých schopností na 100%. P: Grada Publishing, 2006

11 Doporučená literatura 2)
Fryjaufová, E. Naučte své dítě efektivnímu učení. P.:, C. Press, 2006 Howarth,I. Skvělé hry a hádanky pro zvídavé děti. P.: Svojtka, 2001 Michalová, Z. Pozornost. HB:Tobiáš, 2004 Schiller, P.B. Hry pro rozvoj dětského mozku. P.: Portál 2004 Testy pro předškoláky a malé školáky. P.: Svojtka, 2007

12 Senioři v DD,…. zvláštnosti vnímání pro paměť neplatí věkové omezení
v průběhu let se sice mění, ale slábnout nemusí nedostatek podnětů zvenčí vliv slábnutí smyslů pocit odevzdanosti pocit nezájmu a lhostejnosti okolí

13 Obsah programu pro seniory v DD
cvičení paměti a koncentrace náměty k přemýšlení uplatnění znalostí a rozvzpomínání na vědomosti naslouchání, zájem, ocenění pokroků a výsledků

14 Doporučená literatura
Suchá, J. Cvičení paměti pro každý věk. P.:Portál, 2007 Walsh, D. Skupinové hry a činnosti pro seniory. P.:Portál, 2005 Kleplová, V. Jak si formovat a posilovat postavu na židli: cvičení doma i v práci: plus jogging pro mozek. Brno:C.Press 2007

15 Seniorská veřejnost zvláštnosti vnímání
vesměs duševně velmi svěží lidé s určitým stupněm vzdělání přivádí je znepokojení z občasného zapomínání a hrozba demencí průměrný věk ve skupině se snižuje výrazně převažují ženy

16 Obsah programu pro veřejnost
musí být přizpůsoben schopnostem účastníků pokrývá širokou paletu kognitivních funkcí zvyšování kapacity krátkodobé paměti cvičení koncentrace a postřehu orientace, zvládání interferencí rozvíjení tvořivosti využití různých informačních zdrojů a dokumentů

17 Lidé s mentálním postižením 1)
zvláštnosti vnímání porucha poznávacích funkcí omezená zásoba názorných a sluchových představ nedostatečná aktivní slovní zásoba nízká úroveň myšlení, spíš vzpomínání než přemýšlení

18 Lidé s mentálním postižením 2)
omezená schopnost abstrakce a zobecňování úroveň myšlení snižuje kvalitu paměti - pomalé tempo zapamatování a nestálost uchování lépe si pamatují vnější znaky předmětů než vnitřní logické souvislosti, lépe vnímají jednotlivosti než obsah jako celek

19 Obsah programu pro mentálně postižené
cvičení koncentrace vnímání informací všemi smysly slovní zásoba fantazie, tvořivost vizuální, akustická i mechanická paměť paměťové techniky cvičení krátkodobé paměti dlouhodobá, zejména procedurální paměť

20 Pacienti po CMP či úrazu mozku 1)
poškození mozku vždy provází mírná kognitivní porucha zvláštnosti vnímání snížení pozornosti a soustředění poruchy výbavnosti zhoršená schopnost abstrakce nesoustředěnost na úkoly spojené s logickým uvažováním častá úzkost z očekávání ztráta motivace ke snaze o nápravu

21 Pacienti po CMP či úrazu mozku 2)
důležitou roli hraje věk a časový odstup od příhody individuální přístup a metody cvičení paměti levá hemisféra, tj. u praváků dominantní – porucha řeči, často ztráta či poškození verbální paměti pravá hemisféra – vnímání barev, obrazů, symbolů, tváří, orientace a vztahy věcí v prostoru, abstraktní myšlení

22 Obsah cvičení pro CMP procedurální paměť
cvičení koncentrace a postřehu krátkodobá paměť vybavování z dlouhodobé paměti další mentální faktory asociace slovní zásoba, verbální logika kreativita

23

24 Ukázky obsahu lekcí Lekce: O měšec zlaťáků
1. úkoly na rozvoj smyslového vnímání: - poznávání předmětů po hmatu -  poznávání stromů podle listů a podle vůně   - poznávání podle chuti a vůně -  rozpoznávání podle sluchu - zapamatování obrázků – zvířata, předměty …H 2. Vědomostní kvíz – Junior kvíz let Cíl: práce v týmu, cvičení senzorické a krátkodobé paměti, vybavování z dlouhodobé paměti

25 Ukázky obsahu lekcí Lekce: Cvičení krátkodobé paměti – kategorizace a asociační řetězec 1. Zapamatování 15 obrázků 2. kategorizace: rozdělení obrázků do kategorií 3. Další skupina obrázků - které obrázky jsou jiné 4. Zapamatování pomocí příběhu, který si sami vytvořili Cíl: cvičení KP, procvičování paměťových technik, kreativita, slovní zásoba, fantazie.

26 Ukázky obsahu lekcí Lekce: Havlíčkův Brod a kraj Vysočina 1. Obrazové publikace, pohlednice a skládačky zvuky - poznávání známých míst 2. Práce s plánem HB – řeka, mosty, kostely, vlakové a autobusové nádraží, ÚSVIT, ulici,v které bydlí, atd. 3. Jména deseti brodských rybníků: Valšička, Obora, Hastrman, Rantejch, Cihlář, Hajdovec, Příhonský, Štičí, Zádušní, Knycký Cíl: práce s knihou, orientace v mapě, opakování dovedností společenské adaptability, cvičení senzorické paměti a orientace

27 Svět chutí – ukázky z cvičení pro LORM
skořice muškátový oříšek paprika česnek kmín jalovec bobkový list topinky svíčková guláš vepřová pečeně bešamel zvěřina jablečný závin

28 Spojte s pocity nebo událostmi
vůně čistoty vůně skořice pach čpavku vůně karamelu pach síry parfém pach jódu ovocná vůně pach spáleniny vůně kávy voda po holení

29 Pocity a hmat pocit hebkosti pocit zrnitosti
pocit drsnosti pocit měkkosti pocit slizkosti pocit hladkosti

30 Žijte tak, abyste mohli vyprávět …
Děkuji vám, že na mě nezapomínáte Jana V e j s a d o v á


Stáhnout ppt "Paměť a kreativita šance pro každého"

Podobné prezentace


Reklamy Google