Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FUNDRAISING PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY RVVZ Vysočina 20. – 22. 2. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FUNDRAISING PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY RVVZ Vysočina 20. – 22. 2. 2009."— Transkript prezentace:

1 FUNDRAISING PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY RVVZ Vysočina 20. – 22. 2. 2009

2 CO JE FUNDRAISING?  SLOVNÍK CIZÍCH SLOV získávání financí pro fondy, nadace, projekty od firem, donátorů a sponzorů  JEKATĚRINA KIMOVA, Contacts-I, Moskva „Fundraising je věda. Její pravidla nicméně připomínají spíš duhu než vzorec. Je potřeba malovat nejjemnějšími odstíny barev a nálad. Budete-li malovat barvami lásky a přátelství, budete zaručeně úspěšní.“

3 PROČ JE DŮLEŽITÝ?  PŘEŽITÍ Každá organizace potřebuje k přežití peníze.  ROZŠÍŘENÍ A ROZVOJ Pokud má organizace obstát bude muset rozšiřovat činnost, zlepšovat služby…  OMEZENÍ ZÁVISLOSTI Vyvarovat se stavu, kdy jediná zamítnutá žádost o příspěvek může znamenat krizi.  BUDOVÁNÍ PODPORY Fundraising není jen o penězích, ale také o počtu příznivců.  VYTVÁŘENÍ UDRŽITELNÉ ORGANIZACE Organizace nedosáhne cílů za rok. Kvalitní fundraising zabezpečí udržitelnost organizace.

4 S ČÍM SE POTÝKÁ?  ROZVOJ FUNDRAISINGU Jako každá oblast se rozvíjí. U nás není tradiční, proto je před námi řada výzev, se kterými se musíme vyrovnat.  ROSTOUCÍ POTŘEBY Úkolem NNO je vytvářet nová řešení, nápadité a účinné prostředky na řešení aktuálních problémů bez rostoucích nároků na finanční prostředky, které prostě nejsou k dispozici.  KONKURENCE S rostoucím počtem organizací roste počet žádostí na velké firmy a známé lidi. Trh není neomezený a každý je přesvědčen, že jeho organizace je nejlepší.  POTÍŽ S VYDĚLÁVÁNÍM PENĚZ Nikde není snadné otevřít a udržet výdělečný podnik.

5 HLAVNÍ ZÁSADY  MUSÍTE POŽÁDAT Většina lidí nepřispívá proto, že je nikdy nikdo nepožádal.  OSOBNÍ PŘÍSTUP Čím osobnější přístup použijete, tím více zapůsobíte.  POROZUMĚNÍ POHLEDU DÁRCE Rozhodnutí darovat může v dárci vyvolat celou řadu pocitů a myšlenek – tomu je důležité porozumět.  JE TO O LIDECH Lidé nedávají organizacím. Dávají, aby pomohli lidem nebo aby přispěli k tomu, že se na světě něco změní k lepšímu.  ZNAMENÁ TO PRODÁVAT Jde o to prodat dárci myšlenku, že je užitečný.

6 HLAVNÍ ZÁSADY II.  DŮVĚRYHODNOST A PR Lidé přispívají na projekty o kterých už slyšeli.  DÁRCI NEVĚDÍ KOLIK DÁT Nechtějí dát velkou sumu, ale ani ne málo.  PODĚKOVÁNÍ Poděkovat znamená uznat a ocenit dárcovu velkorysost.  DLOUHODOBÉ ZAPOJENÍ Veškeré úsilí se vyplatí pokud bude podpora velká a pravidelná.  ODPOVĚDNOST A INFORMACE Působíte-li dojmem, že se omlouváte nebo váháte, lidé vám nic nedají.

7 POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI  ZÁPAL PRO VĚC Je to to nejdůležitější…  SCHOPNOST POŽÁDAT Je nutné umět účinně požádat o to co potřebujete.  PŘESVĚDČIVOST Na lidi se hrne spousta žádostí. Je na vás přesvědčit se, že podpora vaší organizace je smysluplná investice.  SEBEDŮVĚRA A ODMÍTNUTÍ Poděkovat znamená uznat a ocenit dárcovu velkorysost.  VYTRVALOST Zápornou odpověď vnímejte jako výzvu změnit „ne“ v „ano“

8 POTŘEBNÉ DOVEDNOSTI II.  PRAVDOMLUVNOST To, že lidi potřebujete přesvědčit, vytváří nutkání neříkat jim celou pravdu a zveličovat význam práce.  SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Sebedůvěra, trpělivost,takt…  ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI Osobní vztahy, time management, administrativa.  NÁPADY A TVOŘIVOST Prezentování organizace novými způsoby.  KONTAKTY A POHOTOVOST Je třeba chopit se každé příležitosti, která se nabídne.

9 STRATEGIE  STANOVENÍ POTŘEB Jaké máme finanční nároky, kolik peněz máme zajištěno a kolik potřebujeme zajistit?  IDENTIFIKACE ZDROJŮ Jaké zdroje příjmů připadají v úvahu? (členské příspěvky, dary, benefiční akce, prodej, granty…)  VYHODNOCENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ Je potřeba zvážit: zkušenosti, přirozená základna podpory, styl práce, zdroje a dovednosti, stávající základna přispěvatelů, kontakty…  VYJASNĚNÍ LIMITŮ Celostátní nebo místní? Vhodnost zdrojů, rozsah potřeb, právní omezení…

10 ZDROJE  JEDNOTLIVCI Jednorázový příspěvek, velký dar, závěť, věcný dar, členství, dobrovolnictví, benefiční akce, tombola…  PODNIKY A FIRMY Snaží se vytvářet ovzduší dobré vůle, jsou spojovány s tématem, očekává se to od nich, člen vedení má zájem o danou věc, daně.  FIREMNÍ SPONZORSTVÍ Sponzor předpokládá, že zlepší svou image, zajistí propagaci svého výrobku nebo přiláká zákazníky, a tak víc prodá.  CO FIRMY PODPORUJÍ? Podporují místní projekty, kulturní a sportovní akce, aktivity související s produktem, ekologické projekty, prominentní osobnosti.

11 TECHNIKY  BENEFIČNÍ AKCE  SBÍRKY  DIRECT MAIL  OPAKOVANÉ DÁRCOVSTVÍ A ČLENSTVÍ  OSOBNÍ ŽÁDOST  ODKAZY A ZÁVĚTI  KAMPANĚ  HRY A LOTERIE  PLACENÁ REKLAMA

12 MORÁLNÍ ZÁSADY  ZVÁŽIT PŘEDEM Když odmítnete příspěvek nebo se neobrátíte na určitou firmu ochuzujete klienty své organizace. Na druhou stranu je nutné zvážit těžkosti, které mohou nastat, když podporu přijmete…  NEPŘIJATELNÉ ZDROJE  Stanoviska dárce jsou v rozporu se stanovisky příjemce (zdraví x tabák, mír x výrobce zbraní….)  Etické důvody  Působí rozkol mezi příznivci

13 PRÁVNÍ ASPEKTY  ZÁKON Č. 117/2001 Sb., O VEŘEJNÝCH SBÍRKÁCH  ZÁKON Č. 563/1991 Sb., O ÚČETNICTVÍ  ZÁKON Č. 586/1992 Sb., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ  ZÁKON Č. 337/1992 Sb., O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ  ZÁKON Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  ZÁKON Č. 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  ZÁKON Č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ  TEXTY ZÁKONŮ NA www.mvcr.cz/sbirka

14 Jan Burda 777 750 131 mail@janburda.cz www.janburda.cz

15 DĚKUJI ZA POZORNOST…


Stáhnout ppt "FUNDRAISING PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY RVVZ Vysočina 20. – 22. 2. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google