Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulace hybnosti Úrovně kontroly motoriky: korové motorické oblasti mozkový kmen mícha mozeček bazální ganglia sensorické informace centrální spastická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulace hybnosti Úrovně kontroly motoriky: korové motorické oblasti mozkový kmen mícha mozeček bazální ganglia sensorické informace centrální spastická."— Transkript prezentace:

1 Regulace hybnosti Úrovně kontroly motoriky: korové motorické oblasti mozkový kmen mícha mozeček bazální ganglia sensorické informace centrální spastická obrna periferní chabá obrna

2 Korové motorické oblasti 1) primární motorická kůra – Brodmannova area 4 (realizace pohybu - končetiny, trup, obličej - kontralaterálně) 2) premotorická- Brodmannova area 6 a suplementární motorická oblast (komplexní pohybové vzorce, plánování pohybu) Area 6 Area 4 supplementary

3 Léze korových motorických oblastí Primární motorická kůra experimentálně navozená!!! lokalizovaná léze (pyramidotomie)  distální paralýza a hypotonie Premotorická senso-motorická desintegrace - apraxie v praxi – častá léze v oblasti capsula interna  ztráta kontroly nad centry v mozkovém kmeni vedou k obrazu spasticity  „extrapyramidový“ systém převládne nad „pyramidovým“

4 Mozkový kmen Prostorově organizovaný pohyb, distální části Postoj, rovnováha, lokomoce rubrospinální tektospinální laterální kortikospinání retikulospinální + vestibulospinální retikulospinální - mediální mesencephalon pons medulla kortex motoneuronyinterneurony mícha

5 1. Dekortikace Ztráta vlivu korových oblastí, převaha dráhy rubrospinální (flexe) a retikulospinální s vestibulospinální (extense) 2. Decerebrace Ztráta vlivu rubrospinální dráhy (flexe), převládnou dráhy s vlivem na extensi. rubrospinální tektospinální laterální kortikospinální retikulospinální + vestibulospinální retikulospinální - mediální mesencephalon pons medulla kortex motoneurony interneurony mícha míšní kořeny, perif. nerv, svaly 1. 2. 3. Periferní obrna chabá

6 Bazální ganglia cortex striatum + thalamus s. nigra ret. gl. pallidus int. + gl. pallidus ext. - nc. subthalamicus - + dopamin s. nigra c. -- + - ++ - GABA + glu přímá nepřímá mírnější inhibice thalamu- stimulace kortexu – hyperkinézy inhibice thalamu – menší stimulace kortexu - hypokinézy cholinergní interneurony dopamin acetylcholin

7 Parkinsonova nemoc Degenerace nigrostriatálních dopaminergních neuronů  bradykinéze  třes  rigidita (mask-like face)  porucha rovnováhy, začátek pohybu, změna směru  poruchy autonomního nervového systému  zácpa  dysfagie  zvýšené slinění, pocení  poruchy kontinence  porucha intelektu, pomalá reakce na otázku  psychosociální: úzkost, deprese  demence – pozdní stádia  tonus, postoj, iniciace pohybu, mimovolní pohyby  nerovnováha transmiterů (GABA, acetylcholin, dopamin)  hypokineticko-hypertonický sy x hyperkineticko-hypotonický sy Dysfunkce bazálních ganglií

8  hypotonie, rychlé (taneční) mimovolní pohyby (diskinéze), mizí ve spánku Huntingtonova chorea (major) Atrofie n. caudatus a putamen Ztráta GABA-ergních (inhibičních) neuronů ve striatu Difúzní atrofie mozku AD dědičnost (krátké raménko 4. chromozomu)  chorea postihuje jakoukoli část těla  první příznaky demence ve věku 35-40 let  ztráta paměti, zpomalení mentálních funkcí, apatie  emoční labilita  deprese, sklon k násilí, psychózy Sydenhamova chorea (minor, Tanec sv. Víta) Akutní nástup příznaků po prodělané streptokokvé infekci, děti školního věku Hemiballismus Léze nc. subthalamicus  mimovolní pohyby končetin o velké amplitudě (hod) Dysfunkce BG - hyperkinézy

9 Mozeček

10 Poruchy mozečku  ztráta koordinace a regulace provádění přesných pohybů Příčiny: cévní, demyelinizace, sclerosis multiplex, neoplázie, toxiny Paleocerebelární syndrom (mediální, vestibulární část)  ztráta rovnováhy  titubace  ataxie (stoj a chůze o široké bazi)  nystagmus  výrazná porucha při chůzi, běhu (vyžaduje koordinovaný pohyb celého těla) Neocerebelární syndrom (laterální, hemisféry)  hypotonie  dysartrie (obtížná artikulace)  dysmetrie (problém odhadu vzdálenosti a rozsahu pohybu)  dysdiadochokinéza (neschopnost vykonávat rychle se střídající pohyby)  intentční třes (intenzita se zvyšuje s pohybem)

11  hemiplégie  paraplégie  kvadruplégie  Brown- Séquardův syndrom Míšní léze Kompletní – paralýza a ztráta čití pod místem léze Částečná Míšní hemisekce

12 Míšní léze podle lokalizace

13 Míšní šok Fáze 1 0-1 den - areflexie/ hyporeflexie, paralýza, „pseudochabá“ obrna - ztráta facilitace - porucha sympatické inervace – bradyarytmie, hypotenze Fáze 2 1-3 dny - počátek návratu reflexů - výbavné polysynaptické kožní reflexy (bulbokavernózní, kremasterový) Fáze 3 1-4 týdny - rozvoj hyperreflexie - obnova hlubokých šlachových reflexů (monosynaptický šlachový) - autonomní dysreflexie, převaha vagu, bradyarytmie, hypotenze Fáze 4 1-12 měsíců - konečná hyperreflexie, rozvoj spasticity - pozitivní Babinský reflex, kožní i šlachové reflexy zvýšené JF Dittuno et all., 2004

14 Motorická jednotka – periferní chabá obrna 1. motoneuron (neuronopatie), přední kořen (radikulopatie) 2. periferní nerv (neuropatie) 3. nervosvalová ploténka 4. svaly (myopatie)  slabost a atrofie svalů, EEG známky degenerace (fascikulace*, fibrilace**) * malé, místní mimovolní pohyby svalů viditelné pod kůží ** spontánní AP denervovaného svalu, detekovatelné pouze EMG

15 Neuronopatie and Radikulopatie Poliomyelitis anterior acuta (dětská obrna)  akutní, virové onemocnění, forma lehká – paralytická (spinální, bulbární)  šíření fekálně-orální cestou Werding-Hoffmannova nemoc  spinální svalová atrofie, AR, slabost, hypotonie-atrofie, hypo-areflexie Amyotrofická laterální skleróza (ALS)  progresivní onemocnění  bulbární forma – dysfagie, dysartrie, generalizace  autoimunní, infekční a toxické faktory Radikulopatie:  projevy segmentální – slabost, atrofie  ztráta či oslabení reflexů, kořenové bolesti (sensitivní)  ztráta čití dle dermatomů  zánět (herpes, borelióza) nebo komprese (neoplázie, metastázy)  demyelinizace (Guillain-Barré sy)

16 Neuropatie  porucha funkcí motorických, senzitivních a autonomních  postižení neuronu, ganglia, myelinové pochvy, axonu Mononeuropatie  trauma, ischémie, nádorová, imunitní onemocnění, vaskulopatie Polyneuropatie  degenerativní, immunitně zprostředkované, metabolické, infekční, nutriční (B 12, thiamine), systémová onemocnění(diabetes mellitus, urémie, jaterní poruchy), toxiny (alkohol, těžké kovy, léky) Syndrom Guillainův-Barrého  zánětlivá polyradikulopatie,  slabost, parestézie, symetrické, ascendentní  dysfunkce autonomního nervového systému - arytmie  respirační selhání – v závažných případech  zotavení u 80% pacientů

17 PRESYNAPTICKÁ OBLAST Botulismus (blokuje uvolnění Ach) Lambert-Eatonův syndrom  protilátky proti napěťově řízeným vápníkovým kanálům  u neoplázií (malobuněčný ca plic), Hadí jed (bungarotoxin) POSTSYNAPTICKÁ OBLAST Kurare (blokáda nikotinových receptorů) Inhibitory acetylcholinesterázy (organofosfáty) Myastenia gravis (protilátky proti Ach receptoru) Nervosvalová ploténka

18 Myopatie  svalová slabost  Dg: EMG, biopsie, enzymy Myotonická dystrofie  AD (krátké raménko chromosomu 19)  abnormální funkce sodíkového kanálu  systémové projevy: gonadální atrofie, diabetes, katarakta, mentální retardace, poruchy převodního systému srdečního  svalová slabost převážně distálně Metabolické (glykogen, tukový metabolismus) Zánětlivé (viry, bakterie, paraziti, dermatomyositidy) Endokrinní (Cushingův sy, štítná žláza, příštítná tělíska) Beckerova a Duchenneova svalová dystrofie

19 Duchenneova svalová dystrofie  recesivní x- vázaná 1: 3000  Xp 21- gen pro dystrofin  pánevní svalstvo, nohy, kachní chúze, lumbální lordóza  svalová pseudohypertrofie  kardiomyopatie  invalidizace do 12 let věku  úmrtí do 20 let věku Beckerova svalová dystrofie  mírnější průběh, delší přežívání

20 centrálníperiferní reflexyhyperreflexiehyporeflexie svalový tonuszvýšený, spasticitasnížený, hypotonie fascikulace fibrilace neano atrofienevýrazná Babinského r.přítomenne Centrální vs. periferní obrna


Stáhnout ppt "Regulace hybnosti Úrovně kontroly motoriky: korové motorické oblasti mozkový kmen mícha mozeček bazální ganglia sensorické informace centrální spastická."

Podobné prezentace


Reklamy Google