Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERP systém QAD splňuje náročné požadavky automobilového průmyslu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERP systém QAD splňuje náročné požadavky automobilového průmyslu"— Transkript prezentace:

1 ERP systém QAD splňuje náročné požadavky automobilového průmyslu
Minerva Česká republika, a.s. Kaštanová 141a, Brno ERP systém QAD splňuje náročné požadavky automobilového průmyslu Miroslav Balín, FujiKoyo Czech

2 Minerva Česká republika, a.s. Kaštanová 141a, 617 00 Brno
Fuji Koyo Czech Plzeň Přehled 2002 založení 2003 zahájení náboru zaměstnanců 2003 I. fáze dokončení závodu výrobní linka 2005 II. fáze dokončení závodu Fuji Koyo Czech 300 zaměstnanců Produkty: sloupky řízení Různé typy: manuální, naklápěcí, naklápěcí & teleskopické 8 výrobních linek Dodavatelé Japonsko (Čína, Korea) EU (ČR, Maďarsko, Rumunsko, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Německo) Velká Británie USA 2006 externí sklad (Loguran) Zákazníci JTEKT Czech Republic (Toyota – TPCA) Visteon Španělsko (Nissan) JTEKT Francie (Toyota) PSA (Francie, Španělsko, Slovensko) Renault (Dacia)

3 Minerva Česká republika, a.s. Kaštanová 141a, 617 00 Brno
Implementace QAD 2004: Výběrové řízení na ERP systém (výběr v ČR, systém jiný než v mateřském závodě a pobočkách) Rozhodla funkcionalita QAD a reference Minervy v ČR a SR 2005: Výběr systému QAD od Minervy ČR a implementace IS ve standardu Propojení plánování výroby (MPR II) se skladovým hospodářstvím Řešení čárových kódů EDI Štíhlá výroba – elektronický KANBAN Při příjmu využívají dodavatelský čárový kód (dále jen ČK), pokud neexistuje, tisknou interní etiketu. Zaskladňují celé palety, odkud je již celý tok řízen tahem. Kanban signály tvoří scany ČK. Výrobní linky mají definován sklad vstupních materiálů a sklad pro zpětný odpočet materiálu. Sklad vstupních materiálů na lince fyzicky tvoří Kanban boxy s díly. Vyprázdněné boxy sbírá logistik objíždějící linky na vláčku a zároveň scanuje ČK boxu. To provede v QAD přesun materiálu na sklad pro zpětný odpočet a zároveň zařadí požadavek na doplnění linky novým boxem. Při odvádění výrobků z linky do skladu HV scan ČK provede zpětný odpočet (spotřebu) artiklů z linky. Logista pravidelně tiskne požadavky na doplnění linky a dle nich odebírá plné boxy ze skluzů (další druh skladu), scanuje ČK a tím společně s fyzickým doplněním artiklů na linku zároveň v QAD přesouvá materiál ze skluzů na linku. Úbytek artiklů na skluzech pod nastavenou mez generuje v QAD požadavky na „rozbití“ palet, naplnění boxů a jejich zaskladnění na skluzy. To vše se eviduje rovněž v QAD pomocí ČK. Zásoba je v QAD i na ČK identifikována jednoznačnou „referencí“, takže pohyb se realizuje pouze scanem reference a cílového SM.

4 Stálé zdokonalování Zlepšování procesů vede k vyšší konkurenceschopnosti Jedním z nástrojů je v automobilovém průmyslu světový logistický standard MMOG/LE fungující jako hodnotící nástroj pro dodavatelský řetězec, ale také jako sebehodnocení 2007: Zavedení standardu do závodu FujiKoyo s cílem zjistit úroveň podniku a případně naplánovat nápravu na získání nejvyšší úrovně A

5 MMOG/LE (Materials management operations guidelines / logistics evaluation)
1. Strategie a zdokonalování 2. Organizace práce 3. Plánování kapacit a výroby 4. Zákazník zákazník Transport sklad objednávka 5. Kontrola výroby a výrobků Ohodnocená společnost 6. Dodavatel Dodavatel

6 Minerva Česká republika, a.s. Kaštanová 141a, 617 00 Brno
Struktura MMOG/LE Sebehodnocení obsahuje 206 kritérií Váhy – založeny na pravděpodobném dopadu nesouladu - vysoké riziko přerušení výroby u zákazníka s vyvolanými vícenáklady v krátkodobém výhledu F3 - vážně ovlivňuje spokojenost zákazníka, výkonnost a chod organizace F2 - nepříznivě ovlivněna konkurenceschopnost organizace F1

7 Sebehodnocení 4.2.1 Organizace musí mít stanoveny metody balení, koordinované s procesem schvalování výrobků. Proč? Balení musí účelně napomáhat manipulačním a distribučním potřebám materiálového toku. F3 X Organizace má zpracován postup a dokumentační podklady pro určení standardního balení (obvykle opakovaně použitelné kontejnery), náhradního balení (obvykle jednorázové kontejnery) a velikosti balení ještě před započetím výroby (např. podle smlouvy o způsobu balení a pravidlech pro zákazníka, stanovením zodpovědnosti všech interních úseků, jichž se proces balení týká). F2 Jsou specifikovány, schváleny a zdokumentovány požadavky na metody balení. Organizace pravidelně provádí audity dodávek a fyzickou kontrolu balení podle určených požadavků na technologii balení. F1 Jsou stanovena zákaznická expediční specifika pro začlenění do výrobního procesu (např. max. využití přepravních prostředků, optimalizace přepravy). Odesílání dodávek i zkušebních a ověřovacích sérií organizace uskutečňuje v označených kontejnerech tak, aby zákazník mohl kontejnery jednoznačně identifikovat pro potřeby svého materiálového systému.

8 Příklad

9 Vyhodnocení

10 Výsledek Úroveň A > 90%, žádné F3 a < 6 - F2 neshody
Úroveň B > 75%, žádné F3 a < 13 - F2 neshody Úroveň C < 75%, žádné F3 nebo > 12 - F2 neshody

11 Diferenční analýza

12 Zákazník - organizace

13 Detail procesu plánování výroby
PSA Francie – Poissy Španělsko– Madrid Slovensko – Trnava JTEKT Francie EDI DELJIT, DELFOR Vztažené parametry např. pojistná zásoba QAD EDI dostupné funkce pro zákazníky Plán výroby MRP Data Import JTEKT ČR Visteon Španělsko Použitá klouzavá metoda plánování Týden 1 Týden 2 Týden 3

14 Zákazník – výrobní plán - nákup

15 Detail procesu plánování výroby
Týdenní plán výroby

16 Nákup

17 Detail procesu objednávání materiálu
Na základě plánu výroby - daná úroveň zásoby a materiálu Plán výroby Plán nákupu MRP Zpřístupněné funkce pro Dodavatele Aktualizace portálu

18 Detail procesu objednávání materiálu
Vydaná objednávka materiálu pro dodavatele

19 Identifikace materiálu

20 Detail procesu toku materiálu
vstupní kontrola Jestli je nutné Skladové paletové regály Jestli je nutné Opětovné zabalení Příjem označení Hotové výrobky vyzvednutí Doplnění výrobní linky Skladové pohyblivé regály Všechny akce jsou řešeny čárovými kódy Expedice sklad Jestli je nutné Opětovné zabalení

21 Detail procesu toku materiálu – interní plán
Expedice do: -externího skladu -zákazník Příjem materiálu Tok materiálu tok hotových výrobků Tok regálů příjem Expe dice znovuzabalení Výr. linka Výrobní linka Dodávka na výrobní linku Příjem V. linka Výr. linka Paletový sklad V. linka V. linka Výr. linka Výr. linka Výr. linka znovuzabalení Expedice Expedice do: JTEKT ČR Plánovaná výrobní linka

22 Detail procesu Příjem Provedeno pomocí: - skener nebo manuální vložení materiálu musí být oštítkováno Automaticky zarezervované v účetním modulu

23 Detail procesu Vstupní kontrola
Materiál je zablokován před kontrolou Materiál čeká na kontrolu zobrazenou na místním intranetu Materiál je uvolněný skenováním a změnou statusu materiálu

24 Detail procesu skladování - palety
Všechny pohyby jsou nahrávány pomocí skeneru FIFO řídí ERP systém QAD Kapacita 1000 EURO palet

25 Detail procesu opětovného balení
“rozbití” palety do krabic Tisk štítku na krabici Vše pomocí skeneru/čtečky Krabice: - Štítek na každém štítku - Movements recorded by box label Paleta: - 1 štítek na paletě představuje celé množství na paletě Opětovné zabalení

26 Process detail Storage – Flow racks
Všechny pohyby materiálu jsou zaznamenávány skennery Spádové regály = sklad materiálu připraveného k závozu na výrobní linku Materiál je na linky dodáván „tahovou“ metodou – Pull System na základě spotřeby balení na výrobní lince

27 Detail procesu Dodávka výrobní linky
Seznam vychystávání Spádové regály Výrobní linka Start Použití metody Tahu vyzvednutí prázdnéých boxů skenování etiket na boxech generování vychystávacího seznamu vyzvednutí polotovarů etiketování polotovarů Naložení materiálu je založeno na seznamu vychystávání a dodávky na výrobní linku - skenování pohybu na linku

28 Detail procesu dodávky výrobní linky
Použití vláčku (mizusumashi) Vychystávací seznam co vyzvednout dle FIFO kam to dodat (výrobní linka)

29 Detail procesu vyzvednutí hotových výrobků
Vyzvednutí kompletního balení finálních výrobků Tisk štítku a aktivace Automatický odpočet (backflush) dílů po aktivaci štítku Jestli je potřeba kontrola štítku provedena skenováním štítku na výrobku a obalovém štítku

30 Detail procesu Sklad – hotové výrobky
Zajištěný sklad – v případě prostoje na výrobní lince Všechny pohyby jsou zaznamenávány pomocí skeneru Sklad v interním nebo externích velkoskladech

31 Přeprava

32 Detail procesu Expedice – JTEKT Plzeň
Dodávky jsou prováděny na základě hlídkového světelného signálu - Průměrná doba dodání 45 min - Průměrně 35 dodávek denně JTEKT ČR Web server Vytvoření objednávky Přihlášení na web server - tisk dodacích dokladů - tisk štítků FUJI KOYO CZECH Příprava dodávky - Znovurozbalení - štítkování Delivery Spotřeba na výrobní lince - signál vytvořený skenováním štítku a zmáčknutí knoflíku Zvukový & zrakový signál vzdálenost 300 m

33 Detail procesu Expedice pro PSA
Práce počítače Externí sklad Dodávka materiálu 3 náklaďáky denně PSA Příprava expedice skenování štítků - Vytvoření dodacích dokumentů a štítků ERP QAD EDI ASN, FAKTURA FUJI KOYO CZECH Expedice ukončena potvrzení dodacího dokladu - Vytvoření faktury, ASN DELJIT, DELFOR

34 Klasifikace FujiKoyo je nyní dodavatel úrovně A !
Úroveň A > 90%, žádná F3 a < F2 neshoda Úroveň B > 75%, žádná F3 a < 13 - F2 neshoda Úroveň C < 75%, žádná F3 nebo > 12 - F2 neshoda FujiKoyo je nyní dodavatel úrovně A ! Používání systému QAD.

35 Minerva Česká republika, a.s. Kaštanová 141a, 617 00 Brno
Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "ERP systém QAD splňuje náročné požadavky automobilového průmyslu"

Podobné prezentace


Reklamy Google