Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní alternativa pro Prahu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní alternativa pro Prahu"— Transkript prezentace:

1 Dopravní alternativa pro Prahu
Městský okruh projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund

2 MĚSTSKÝ OKRUH Vztah k urbanistické struktuře města
MO = dálnice středem města ? Vliv na zatížení uliční sítě Vliv MO na Prahu 6 MO a dopravní indukce MO a veřejná hromadná doprava

3 Vztah Městského okruhu k urbanistické struktuře města

4 Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města

5 Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města

6 Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města
JV segment MO leží ve spáře mezi kompaktním městem a sídlišti odsává tak dopravu z města Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města

7 Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města
SZ segment MO naopak kompaktní město protíná v těsné blízkosti památkové rezervace dopravu do města zatahuje JV segment MO leží ve spáře mezi kompaktním městem a sídlišti odsává tak dopravu z města Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města

8 Městský okruh = dálnice středem města

9 v září 2004 byly zprovozněny tunely Mrázovka

10 tím vznikla rychlostní silnice do centra města, končící na Malovance
důsledkem je nápor aut na Letné a v Břevnově v září 2004 byly zprovozněny tunely Mrázovka

11 Na Letné už další nárůst dopravy prakticky není možný, zato v Břevnově se situace výrazně zhoršila

12 Na Letné už další nárůst dopravy prakticky není možný, zato v Břevnově se situace výrazně zhoršila

13 další plánovanou etapou je pokračování MO na Pelc-Tyrolku

14 další plánovanou etapou je pokračování MO na Pelc-Tyrolku

15 Severojižní magistrála č. II
tím vznikne Severojižní magistrála č. II

16 Tunely – spásné řešení ? Samotný Městský okruhu bude sice v tunelu, ale problémy tím nezmizí emise nezmizí, pouze se zkoncentrují u portálů a výdechů bariérový efekt ramp a mimoúrovňových křižovatek je často horší než u komunikací na povrchu vysoké náklady na provoz, bezpečnostní rizika... Především ale tunely neřeší zatížení okolních ulic, které slouží jako přivaděč na Městský okruh

17 kdyby byla SJ magistrála v tunelu, jak by to zlepšilo situaci v Ječné, Žitné, Vinohradské, Seifertově, Pobřežní... ??

18 Vliv Městského okruhu na zátěž přilehlých ulic

19 Efekt na zatížení uliční sítě
Dojde k odlehčení souběžných komunikací: SJ magistrála, Milady Horákové, Korunovační, Veletržní, Křižovnická... Současně však vzroste provoz na příčných komunikacích, které se stanou přivaděči: Plzeňská, Ječná, Žitná, Patočkova, Evropská, Jugoslávských partyzánů, Letenský tunel... Vzhledem k celkovému zvýšení kapacity uliční sítě dojde k celkovému nárůstu dopravy

20 Vliv na dopravní situaci na Praze 6

21 po zprovoznění Městského okruhu v 1
po zprovoznění Městského okruhu v 1. fázi nastane odlehčení souběžných ulic

22 po zprovoznění Městského okruhu v 1
po zprovoznění Městského okruhu v 1. fázi nastane odlehčení souběžných ulic

23 avšak nová atraktivní komunikace přiláká novou dopravu

24 doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova
hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

25 doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova
hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

26 doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova
hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

27 doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova
hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

28 doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova
hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

29 doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova
hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

30 doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova
hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

31 Zátěže v Dejvicích dle prognóz
Věrohodnost prognóz dopravní zátěže je ovšem problematická, údaje různých zpracovatelů (SÚRM, ÚDI, Cityplan) se liší až v řádu desítek procent. Všechna vozidla, h Zdroj: ÚRM – zátěže pro ÚPN VÚC Pražské aglomerace, horizont 2015

32 Zhoršení dopravní situace na Praze 6 je však nepochybné

33 Městský okruh a dopravní indukce

34 Vývoj IAD od roku 1960 Dopravní zklidnění centra v 70. letech vedlo k redukci dopravy - nárůst intenzity IAD se zde zastavil na 12 let. Na počátku 90. let došlo vlivem společenských změn k enormnímu nárůstu automobilové dopravy. Zdroj dat: ÚDI

35 Vývoj IAD v 90. letech Nárůst počtu aut se koncem 90. let zvolnil.
Zatímco doprava na vnějším kordonu nadále prudce roste, intenzity dopravy v širším centru od roku 1998 stagnují. V letech 2001 – 2003 dokonce nastal mírný pokles. Zdroj dat: ÚDI

36 Dosavadní vývoj IAD - závěry
Nárůst intenzit IAD není apriorně daný – je výrazně spoluurčován nabídkou dopravní sítě a současně atraktivitou veřejné hromadné dopravy. Zatížení komunikační sítě v širším centru Prahy dosáhlo bodu nasycení. Díky tomu se nárůst IAD v centru zastavil. Katastrofické scénáře, dle kterých při nepostavení MO pojede např. po ul. Milady Horákové aut jsou naprosto nepodložené – další nárůst dopravy na stávající síti není fyzicky možný

37 Očekávaný vývoj trendů v dopravě po vybudování MO
Zdroj: do 2003 – intenzity na vnitřním kordonu, dle ÚDI Praha od 2005 – nárůst celkového objemu dopravy dle matic na DÚR MO, ÚRM

38 Očekávaný vývoj trendů v dopravě po vybudování MO
Zdroj: do 2003 – intenzity na vnitřním kordonu, dle ÚDI Praha od 2005 – nárůst celkového objemu dopravy dle matic na DÚR MO, ÚRM

39 Hodnocení dopadů MO v SZ segmentu města
Městský okruh nepovede ke zklidnění dopravy na povrchu, ale má především umožnit další nárůst dopravy. Celkový průjezd ve směru východ – západ přes Letnou se podle prognóz díky MO zvýší téměř na trojnásobek – teze o Magistrále č. II tak má reálný základ.

40 Příklad nedokončeného okruhu: Berlín

41 Díky tomu dnes veškerá doprava projíždí centrem sjednoceného města
V rozděleném Berlíně se koncepce silniční sítě vyvíjela odlišně: ZÁPAD: Městský okruh + (neuskutečněné) tangenty dovnitř VÝCHOD: Radiály do centra + okruhy Díky tomu dnes veškerá doprava projíždí centrem sjednoceného města

42 Řešení se zdá být jasné: odlehčit centru uzavřením Městského okruhu

43 Řešení se zdá být jasné: odlehčit centru uzavřením Městského okruhu
Ale Berlín se rozhodl okruh nedokončovat: nedostatek financí urbanistické dopady

44 Do roku 2015 Berlín plánuje postavit pouze zlomek původně plánovaného městského okruhu + radiálu od dálnice na Drážďany Ale co potom s centrem ??

45 Koncept zklidnění centra:
světelná signalizace, preferující tangenciální směry oproti radiálním zpoplatnění parkování v širším centru omezování rychlosti (včetně sběrných komunikací) zlepšení nabídky veřejné dopravy

46 Doprava se tak rozloží na řadu okružních tras bez budování kapacitních obchvatů, současně motivujeme k používání VHD.

47 Srovnání dnešní dopravní zátěže a prognózy 2015 přesvědčivě dokládá účinnost tohoto konceptu.

48 V nejužším centru se podařilo vyloučit vnitroměstský tranzit a současně omezit zdrojovou / cílovou dopravu o 10%. Z toho 5-6% řidičů začalo používat VHD, ostatních 4-5% zvolilo jiný cíl.

49 Poučení z Berlína Zvyšováním kapacity sítě nelze zklidnit dopravu
Paralelní podpora IAD a VHD nemotivuje k používání veřejné dopravy Není nutné za každou cenu dokončovat okruh: cesta „malých kroků“ může být efektivnější než velkokapacitní „nadřazené systémy“ Lze cílené ovlivňovat chování řidičů pomocí narůstajícího odporu směrem do centra: motivace k přestupu na VHD či volbu jiné trasy Využívání telematiky: „technika místo betonu“

50 Dopravní alternativa pro Prahu
projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund zpracoval Štěpán Boháč březen 2004 aktualizace květen 2005


Stáhnout ppt "Dopravní alternativa pro Prahu"

Podobné prezentace


Reklamy Google