Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund Dopravní alternativa pro Prahu Městský okruh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund Dopravní alternativa pro Prahu Městský okruh."— Transkript prezentace:

1 projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund Dopravní alternativa pro Prahu Městský okruh

2 MĚSTSKÝ OKRUH  Vztah k urbanistické struktuře města  MO = dálnice středem města ?  Vliv na zatížení uliční sítě  Vliv MO na Prahu 6  MO a dopravní indukce  MO a veřejná hromadná doprava

3 Vztah Městského okruhu k urbanistické struktuře města

4 Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města

5

6 JV segment MO leží ve spáře mezi kompaktním městem a sídlišti odsává tak dopravu z města Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města

7 JV segment MO leží ve spáře mezi kompaktním městem a sídlišti odsává tak dopravu z města SZ segment MO naopak kompaktní město protíná v těsné blízkosti památkové rezervace dopravu do města zatahuje Městský okruh ve vztahu k urbanistické struktuře města

8 Městský okruh = dálnice středem města

9 v září 2004 byly zprovozněny tunely Mrázovka

10 tím vznikla rychlostní silnice do centra města, končící na Malovance důsledkem je nápor aut na Letné a v Břevnově

11 Na Letné už další nárůst dopravy prakticky není možný, zato v Břevnově se situace výrazně zhoršila

12

13 další plánovanou etapou je pokračování MO na Pelc-Tyrolku

14

15 tím vznikne Severojižní magistrála č. II

16 Tunely – spásné řešení ?  Samotný Městský okruhu bude sice v tunelu, ale problémy tím nezmizí  emise nezmizí, pouze se zkoncentrují u portálů a výdechů  bariérový efekt ramp a mimoúrovňových křižovatek je často horší než u komunikací na povrchu  vysoké náklady na provoz, bezpečnostní rizika...  Především ale tunely neřeší zatížení okolních ulic, které slouží jako přivaděč na Městský okruh

17 kdyby byla SJ magistrála v tunelu, jak by to zlepšilo situaci v Ječné, Žitné, Vinohradské, Seifertově, Pobřežní... ??

18 Vliv Městského okruhu na zátěž přilehlých ulic

19 Efekt na zatížení uliční sítě  Dojde k odlehčení souběžných komunikací: SJ magistrála, Milady Horákové, Korunovační, Veletržní, Křižovnická...  Současně však vzroste provoz na příčných komunikacích, které se stanou přivaděči: Plzeňská, Ječná, Žitná, Patočkova, Evropská, Jugoslávských partyzánů, Letenský tunel...  Vzhledem k celkovému zvýšení kapacity uliční sítě dojde k celkovému nárůstu dopravy

20 Vliv na dopravní situaci na Praze 6

21 po zprovoznění Městského okruhu v 1. fázi nastane odlehčení souběžných ulic

22

23 avšak nová atraktivní komunikace přiláká novou dopravu

24 hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

25 hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

26 hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

27 hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

28 hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

29 hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

30 hlavní třídy a zejména křižovatka na Vítězném nám. nebudou kapacitně stačit doprava se rozleje do ulic Ořechovky a Břevnova

31 Zátěže v Dejvicích dle prognóz Všechna vozidla, 0 - 24 h Zdroj:ÚRM – zátěže pro ÚPN VÚC Pražské aglomerace, horizont 2015 Věrohodnost prognóz dopravní zátěže je ovšem problematická, údaje různých zpracovatelů (SÚRM, ÚDI, Cityplan) se liší až v řádu desítek procent.

32 Zhoršení dopravní situace na Praze 6 je však nepochybné

33 Městský okruh a dopravní indukce

34 Vývoj IAD od roku 1960  Dopravní zklidnění centra v 70. letech vedlo k redukci dopravy - nárůst intenzity IAD se zde zastavil na 12 let.  Na počátku 90. let došlo vlivem společenských změn k enormnímu nárůstu automobilové dopravy. Zdroj dat: ÚDI

35 Vývoj IAD v 90. letech Zdroj dat: ÚDI  Nárůst počtu aut se koncem 90. let zvolnil.  Zatímco doprava na vnějším kordonu nadále prudce roste, intenzity dopravy v širším centru od roku 1998 stagnují.  V letech 2001 – 2003 dokonce nastal mírný pokles.

36 Dosavadní vývoj IAD - závěry  Nárůst intenzit IAD není apriorně daný – je výrazně spoluurčován nabídkou dopravní sítě a současně atraktivitou veřejné hromadné dopravy.  Zatížení komunikační sítě v širším centru Prahy dosáhlo bodu nasycení.  Díky tomu se nárůst IAD v centru zastavil.  Katastrofické scénáře, dle kterých při nepostavení MO pojede např. po ul. Milady Horákové 94 000 aut jsou naprosto nepodložené – další nárůst dopravy na stávající síti není fyzicky možný

37 Očekávaný vývoj trendů v dopravě po vybudování MO Zdroj:do 2003 – intenzity na vnitřním kordonu, dle ÚDI Praha od 2005 – nárůst celkového objemu dopravy dle matic na DÚR MO, ÚRM

38 Očekávaný vývoj trendů v dopravě po vybudování MO Zdroj:do 2003 – intenzity na vnitřním kordonu, dle ÚDI Praha od 2005 – nárůst celkového objemu dopravy dle matic na DÚR MO, ÚRM

39 Hodnocení dopadů MO v SZ segmentu města  Městský okruh nepovede ke zklidnění dopravy na povrchu, ale má především umožnit další nárůst dopravy.  Celkový průjezd ve směru východ – západ přes Letnou se podle prognóz díky MO zvýší téměř na trojnásobek – teze o Magistrále č. II tak má reálný základ.

40 Příklad nedokončeného okruhu: Berlín

41 V rozděleném Berlíně se koncepce silniční sítě vyvíjela odlišně: • ZÁPAD: Městský okruh + (neuskutečněné) tangenty dovnitř • VÝCHOD:Radiály do centra + okruhy Díky tomu dnes veškerá doprava projíždí centrem sjednoceného města

42 Řešení se zdá být jasné: odlehčit centru uzavřením Městského okruhu

43 Ale Berlín se rozhodl okruh nedokončovat: • nedostatek financí • urbanistické dopady Řešení se zdá být jasné: odlehčit centru uzavřením Městského okruhu

44 Do roku 2015 Berlín plánuje postavit pouze zlomek původně plánovaného městského okruhu + radiálu od dálnice na Drážďany Ale co potom s centrem ??

45 Koncept zklidnění centra:  světelná signalizace, preferující tangenciální směry oproti radiálním  zpoplatnění parkování v širším centru  omezování rychlosti (včetně sběrných komunikací)  zlepšení nabídky veřejné dopravy

46 Doprava se tak rozloží na řadu okružních tras bez budování kapacitních obchvatů, současně motivujeme k používání VHD.

47 Srovnání dnešní dopravní zátěže a prognózy 2015 přesvědčivě dokládá účinnost tohoto konceptu.

48 V nejužším centru se podařilo vyloučit vnitroměstský tranzit a současně omezit zdrojovou / cílovou dopravu o 10%. Z toho 5-6% řidičů začalo používat VHD, ostatních 4-5% zvolilo jiný cíl.

49 Poučení z Berlína  Zvyšováním kapacity sítě nelze zklidnit dopravu  Paralelní podpora IAD a VHD nemotivuje k používání veřejné dopravy  Není nutné za každou cenu dokončovat okruh: cesta „malých kroků“ může být efektivnější než velkokapacitní „nadřazené systémy“  Lze cílené ovlivňovat chování řidičů pomocí narůstajícího odporu směrem do centra: motivace k přestupu na VHD či volbu jiné trasy  Využívání telematiky: „technika místo betonu“

50 projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund zpracoval Štěpán Boháč březen 2004 aktualizace květen 2005 Dopravní alternativa pro Prahu


Stáhnout ppt "Projekt Dopravní alternativa pro Prahu financuje nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund Dopravní alternativa pro Prahu Městský okruh."

Podobné prezentace


Reklamy Google