Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní průzkum města

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní průzkum města"— Transkript prezentace:

1 Dopravní průzkum města
Prostějova A. Průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace B. Prognóza dopravy, hodnocení navržených koncepcí C. Problematika městského silničního okruhu Zpracovatel

2 A. Průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace

3 Stupeň automobilizace, informace o růstu dopravy
Stupeň automobilizace 1:2,87 (349 voz/1000 obyvatel) Roční nárůst intenzit v období je ve výši 7 % Mezi roky zpomalení růstu na 3-5 % ročně Mezi roky 2005 a 2006 nárůst intenzit o 2,5 % Hybnost a dělba přepravní práce Celková hybnost obyvatel 1,96 Mobilita dopravními prostředky 0,96 Podíl veřejné osobní dopravy 25,7 % Podíl individuální dopravy 74,3 % Stupeň automobilizace 1:2,71

4 Dopravní vazby Intenzity dopravy
Podíl vnitřních dopravy 52 % Podíl zdrojové a cílové dopravy 44 % Podíl tranzitní dopravy 4 % Intenzity dopravy Největší intenzity na komunikačních vstupech města: II/150 Plumlovská 8679/833 II/433 Brněnská 8224/882 R46 napojení, ul. Konečná 7257/1049 II/366 Kostelecká 6976/912 II/367 Kojetínská 6011/738 (údaje jsou ve vozidlech celkem/nákladní za 24 hod. v obou směrech)

5 Počet cest

6 Největší intenzity na městském silničním okruhu

7 Tranzitní doprava – současný stav

8 Odstavování vozidel v obytných oblastech
Průzkum proveden ( v době po 20 hod) pro obytné oblasti: Výstavba parkovacích objektů (kapacita cca 680 míst) Řešit odstavování vozidel v rozporu se zákonnými předpisy (cca 200 stání) Deficit k roku 2025 činí 880 odstavných stání

9 Parkování vozidel v historickém jádru města
oblast A (střed historického jádra) oblast B (severovýchodní část historického jádra) oblast C (jihovýchodní část historického jádra) oblast D (území vně historického jádra města) průměrná doba parkování cca 2¾ hod průměrný obrat činí cca 3,4-3,9 vozidla na nabízené parkovací místo

10 Městská hromadná doprava
18 linek, 2 komerční linky, dopravce FTL – First Transport Lines, a. s. Struktura jízdného - 58% lístky a 42% časové jízdenky Odhad počtu cestujících (říjen 2005) Za průměrný měsíc přepraví dopravce přibližně 208,4 tis. osob (odhad pro běžný pracovní den vychází kolem 9 tis. cestujících)

11 Hodnocení kvality obsluhy území z pohledu četnosti spojů MHD
Vybrané oblasti s nejnižší kvalitou

12 Nehodovost, nehodová místa
Významné snížení následků dopravních nehod v roce 2004 Nejnebezpečnější křižovatka Brněnská-Okružní s číslem závažnosti 143 křižovatka Plumlovská-Anenská s číslem závažnosti 78 křižovatka II/150-III/37762 v Domamyslicích s číslem závažnosti 18 Nejméně bezpečný úsek - ulice Wolkerova s číslem závažnosti 153 - Kojetínská a Plumlovská s čísly závažnosti 80 resp. 134

13 B. Prognóza dopravy, hodnocení navržených koncepcí

14 Vývoj hybnosti, mobility
Vývoj obyvatelstva Vývoj hybnosti, mobility

15 Výsledné koeficienty pro rok 2025
Vývoj automobilizace Výsledné koeficienty pro rok 2025

16 Rozhodující rozvojové záměry, odhad přitížení komunikační sítě
Obchodní centra na ulici Plumlovské - 15 tis. m2 prodejní plochy - 2,5 až 3 tis. vozidel/24 hod. Průmyslová zóna Kojetínská, Kralická - výměra 25 ha, výhledově dalších 50 ha - cca 850 vozidel/24 hod.

17 Hodnocení křižovatek na vnitřním městském silničním okruhu

18 Úsek rychlostní silnice I. třídy R46 současný stav – max
Úsek rychlostní silnice I. třídy R46 současný stav – max. intenzita 4443 voz./24 hod.

19 Úsek rychlostní silnice I. třídy R46 bez poplatku – max
Úsek rychlostní silnice I. třídy R46 bez poplatku – max. intenzita 6252 voz./24 hod.

20 Část severního obchvatu Kostelecká - Olomoucká
výhledová intenzita dopravy pro r resp voz./24 hod. podíl tranzitní dopravy 45 resp. 48% efekt u ulic J. Lady, U Stadionu; intenzity r o 5-10% nižší než dnes

21 Přeložení silnice II/150, jižní obchvat Prostějova
- výhledová intenzita dopravy pro r voz./24 hod. - podíl tranzitní dopravy 51-67% - nízký efekt ulice Okružní, intenzita dopravy voz./24 hod.

22 Doporučení Přednostně usilovat o zapojení úseku R46 do základního komunikačního systému města Sledovat tyto priority rozvoje komunikací - propojení ulice Anglické a Okružní - část severního obchvatu v úseku Kostelecká - Olomoucká Upřednostnit v čase kompletaci severního obchvatu před přeložením silnice II/150; zvážit propojení s ulicí Plumlovská Pro přeložení silnice II/150 (jižní obchvat) bude rozhodující regionální význam

23 C. Problematika městského silničního okruhu

24 Oblasti hodnocení Dopravní zatížení, výkonnost křižovatek
Dopravní bezpečnost Společenské náklady Organizace dopravy, podmínky záměru

25 Dopravní zatížení, výkonnost křižovatek

26 Kartogram dopravního zatížení celkem za 24 hod.

27 Křižovatka Olomoucká – Vápenice - Svatoplukova - Újezd

28 Srovnání dopravního zatížení křižovatky
Svatoplukova – Vápenice - Olomoucká Jednosměrný městský okruh – špičková hodina Svatoplukova – Vápenice - Olomoucká Stávající stav - špičková hodina Srovnání dopravního zatížení křižovatky

29 Shrnutí Intenzita dopravy na vybraných křižovatkách městského silničního okruhu se v případě jednosměrného řešení zvyšuje v průměru o 30%, max. dopravní zatížení voz./24 hod. je dosaženo na ulici Vápenice, současná intenzita je zde cca voz./24 hod Součty kritických intenzit pro současnou dopravní situaci se pohybují v rozmezí voz./hod.; v případě jednosměrného okruhu vychází součty kritických intenzit v rozmezí voz./hod. Nejméně výkonnou křižovatkou pro současnou dopravní situaci je křižovatka Vápenice-Olomoucká s rezervou ve výkonnosti 30% což odpovídá přibližně období 13 let při průměrném ročním nárůstu kolem 2%; v případě jednosměrného řešení nejnižší rezervu 16% vykazuje rovněž křižovatka Vápenice-Olomoucká, časově se jedná o období kolem 8 let Zatížení ulic Okružní v úseku Brněnská-Lidická a Sladkovského se zvyšují více jak dvojnásobně na intenzity 9900 voz./24 hod. resp voz./24 hod.

30 Bezpečnost dopravy Přehled dopravních nehod a závažnosti na komunikacích městského silničního okruhu za rok 2004 Přehled dopravních nehod a závažnosti na křižovatkách městského silničního okruhu za rok 2004

31 Společenský efekt dopravní nehodovosti
Celkem zde došlo k 68 dopravním nehodám se 2 těžkými zraněními a 6 lehkými zraněními Výsledná ekonomická ztráta dosahuje cca 14 mil. Kč Snížení nehodovosti o 37,6% představuje přínos záměru ve výši 5,3 mil. Kč za rok

32 Náročnější dostupnost území

33 Doprovodné defekty záměru
- ulice Rejskova a Havlíčkova – jednosměrný provoz - ulici Komenského – změna orientace jednosměrného provozu - ulice Netušilova – zamezení průjezdu přes historické jádro - ulice Nerudova, Fanderlíkova – zamezení průjezdu Brněnská a Kostelecká.

34 Hodnocení a doporučení
Zvýšené dopravní zatížení na městském silničním okruhu v průměru o 30%, až dvojnásobné intenzity dopravy na ulicích Okružní a Sladkovského s nepříznivým dopadem na životní prostředí. Přínos 5,3 mil. Kč/rok ve společenských nákladech z titulu zvýšení dopravní bezpečnosti, zvýšené společenské náklady o 64,9 mil. Kč/rok z důvodu zhoršené dostupnosti širší centrální oblasti města. Rozsáhlá dopravně organizační opatření a investiční počiny, které jsou nezbytné pro vlastní realizaci záměru. Nedoporučujeme realizovat záměr jednosměrného městského silničního okruhu

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dopravní průzkum města"

Podobné prezentace


Reklamy Google