Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s."— Transkript prezentace:

1 Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s.
Monitoring lékáren v Královéhradeckém kraji ve vztahu k možnostem jejich zapojení do systému služeb pro injekční uživatele drog Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s.

2 CTP Královéhradeckého kraje
CTP Královéhradeckého kraje – Královéhradecký kraj rozdělený na regiony: Hradec Králové a okolí (Nový Bydžov a Smiřice) Náchodsko (Náchod, Nové Město nad Metují, Jaroměř, Hronov, Police nad Metují) Jičínsko (Jičín, Hořice, Nová Paka) Rychnovsko (Rychnov n.K., Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Rokytnice, Opočno) Trutnovsko (Vrchlabí, Dvůr Králové n.L., Hostinné, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší) – město Trutnov má plně v kompetenci TP Riaps, v ostatních městech se střídáme CTP Pardubického kraje – Pardubický kraj rozdělený na regiony: Chrudimsko (Přelouč, Chvaletice, Chrudim, Holice) Svitavsko (Polička, Moravská Třebová, Litomyšl, Svitavy) Ústecko (Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun)

3 Východiska a cíle monitoringu:
Distribuce injekčních stříkaček prostřednictvím lékáren je významný zdroj materiálu pro drogovou scénu. Na jedné straně mají donátoři a správci sítě drogových služeb každoročně k dispozici podrobné informace o průběhu výměnných programů od poskytovatelů služeb, ale informace o prodeji stříkaček v lékárnách zcela chybí. Jaký je objem a podíl distribuce injekčního materiálu přes lékárny? Stříkačky distribuované přes lékárny se nevracejí k bezpečné likvidaci. Lze přizvat lékárny k „výkupu“ použitých stříkaček? Existuje síť lékáren, která je technicky lépe dostupná než programy výměny injekčního materiálu. Lékáren je víc, jejich otevírací doba poskytuje širší možnosti kontaktu. Lze počítat s těmito institucemi a jejich pracovníky při kontaktování skryté populace injekčních uživatelů drog a šířit intervenční poselství bezpečnějšího užívání do této populace? V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

4 Nástroje a proces monitoringu
Základním nástrojem použitým pro tento jednoduchý výzkum byl semi-strukturovaný rozhovor s lékárníky a pracovníky lékáren. Cílem dotazování byly okruhy vyplývající z výše jmenovaných východisek. Kromě toho byly zkoumány i okolnosti prodeje a psychologicko sociální dostupnost lékáren jako distribučních míst. Výzkum se také pokoušel vytěžit informace z terénu, ze kterých by bylo možno zjistit i základní kvalitativní informace o místní drogové scéně. Tazateli byli zkušení terénní pracovníci Laxus o.s., kteří mají opakovanou zkušenost s touto technikou sběru dat. Výstupy z rozhovorů byly bezprostředně zaznamenávány do formulářů a zapisovány do tabulek pro jednotlivé regiony Výsledná data byla komparována s daty výměnných injekčních programů, které v daných oblastech působí. V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

5 Výstupy z monitoringu lékáren
Ve všech lékárnách se podařilo sebrat alespoň základní data týkající se prodeje injekčního materiálu. Sběr dat proběhl v listopadu a prosinci roku 2011. Ve stejném období proběhl sběr dat i v roce 2010. Do monitoringu se podařilo získat data ze 124 lékáren celého kraje ( v roce ). V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

6 Záznamový arch - ukázka
MĚSTO A. Lékárna B. Poptávka C. Zákazníci Trendy: Ks: Ano/Ne Kolik měsíčně? Nákup léků? Jaké? Ks, balení po 10ks? M/F muži/ženy Etnikum: Rom Nerom Věk: stálí nestálí Soc.-ek. status: Ochota prodeje: +, 0, - Typicky kdy: den, čas Posl. 3 měs., změny? poznámky Testy drogy/inf. choroby Název ne - M - recept S- ne nerom nestálí nízký Pá - odpol. Dr. - do 10/rok Inf.ch-ne ano 50 M - OP 10 ks M 25 + lehce poklesly prodeje ne/ne Ano 100 M - ne S - ne obojí stálí - 6 Dr. - ano Inf.ch.- HIV Ne Dr. - 4/rok Inf.ch.-ne

7 Dostupnost injekčního materiálu v lékárnách
Injekční materiál je dostupný v 65% dotazovaných lékáren (v roce %). Podíl lékáren, které stříkačky neprodávají z vlastního rozhodnutí, je zhruba 50%. Druhá polovina lékáren neprodává injekční materiál, protože o něj není zájem. Prodej nerealizuje 35% lékáren, přesto lze konstatovat, že síť lékáren prodávajících stříkačky je v rámci kraje vcelku rovnoměrná ( v každém městě obci existuje alespoň jedna lékárna prodávající injekční materiál). Výjimkou je město Trutnov, kde v 5 ze 7 šetřených lékáren aktivně odmítali injekční stříkačky prodávat (v roce 2010to bylo 6 ze 7). V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

8 Dostupnost injekčního materiálu v lékárnách
Technická dostupnost - množství lékáren prodávajících stříkačky . Prodává 81 lékáren ze zkoumaných 124 (65 %), ve 20 není ochota , ve 23 není poptávka. Psychologická  dostupnost - s psychologickými komplikacemi se lze setkat v cca polovině prodávajících lékáren. Jde především o komunikační okolnosti prodeje stříkaček. Lékárníci sice stříkačku prodají, nicméně dávají zřetelně najevo svůj nesouhlas a odmítavý postoj k osobám kupujícím stříkačky. Sociální dostupnost - bariery jsou zřejmé především na malých městech – vzájemná znalost lidí v komunitě a s ní související vysoká sociální kontrola a strach z prozrazení. V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

9 Dostupnost injekčního materiálu v lékárnách
V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

10 Dostupnost injekčního materiálu v lékárnách
V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

11 Dostupnost injekčního materiálu v lékárnách
Se vstřícným a neodsuzujícím postojem, který lze považovat za základní východisko ke komunikaci s uživatelem drog, jsme se setkali pouze u 32 % lékáren (v roce %). V těchto zařízeních byl i personál ochoten distribuovat informační materiály určené injekčním uživatelům (balíčky bezpečného braní, letáky odborných programů, další informační materiály). Pouze devět lékáren by bylo za určitých okolností ochotno přijímat použité stříkačky a jen dvě tak skutečně činí. (v loni jedna!) Lze tedy souhrnně konstatovat, že dostupnost injekčního materiálu je na území Královéhradeckého kraje dobrá. Na druhou stranu je ochota a schopnost lékárníků komunikovat s uživateli drog spíše nízká. Proto za stávajících okolností není možné počítat s výrazným zapojením lékáren do programů prevence přenosných chorob u injekčních uživatelů drog. V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

12 Prodej zneuživatelných léčiv a prekurzorů

13 Prodej zneuživatelných léčiv a prekurzorů
Tato léčiva prodává většina lékáren. Prekurzory pro výrobu pervitinu byly v roce 2010 v prodeji ve 39%, nyní v 80% lékáren (důsledek regulace: 2010 volný prodej; registrovaný prodej – menší nákupy n¨ve více lékárnách). Substituční preparáty subutex (ojediněle suboxon) jsou prodávány ve 14% lékáren. Většina prodejů těchto léčiv není spojena se současným nákupem injekčních stříkaček. (Současný nákup stříkaček a léku se objevuje výhradně u subutexu, s tím, že o těchto kupujících lékárníci mluví jako o „známých firmách, kterým je to jedno“).

14 Osoby kupující injekční materiál
Osoby kupující injekční materiál se svým zevnějškem a chováním většinou nijak nevymykají běžné populaci nakupující v lékárnách. Věkový průměr se také nijak nevymyká věku klientů výměnných programů, podle odhadu lékárníků je věk průměrně mezi lety. Jde spíše o muže 62% (výjimkou je oblast Rychnovska, kde 64% nákupů realizují ženy) Zhruba 33 % lékáren udává jako nakupující Romy. Pouze tři lékárny udávají jako nakupující osoby cizojazyčné cizince (osoby lékárníky označené jako „Vietnamci“). Je s podivem, že žádná z lékáren neudává nákup stříkaček osobami ze Slovenska, Ukrajiny nebo z jiných východních zemí. U Slováků lze tento fakt zpochybnit zjištěním, že lékárníci (zejména středního věku) je nepovažují za cizince. Z počtu osob odhadovaných lékárníky nelze stanovit celkový počet kupujících, leč pouze kvalifikovaným odhadem. Především v malých městech jsou o zřejmé duplicity a současně v místech působení výměnných programů, nelze jednoznačně stanovit počet osob využívajících současně ViP a lékárny. V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

15 Podíl lékáren na distribuci injekčních stříkaček v kraji
Z přiložené tabulky vyplývá, že výměnné injekční programy v regionu Královéhradeckého kraje distribuují 83% injekčního materiálu. To znamená, že podstatná část stříkaček užívaných k aplikaci drog končí v bezpečně likvidovaných kontejnerech. V lékárnách Královéhradeckého kraje se prodá pravděpodobně 45.tis. injekčních stříkaček ročně, tedy 17% aktuální spotřeby drogové scény. Pravděpodobná roční spotřeba uživatelů drog v Královéhradeckém kraji je 230.tis. injekčních stříkaček. V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

16 Podíl lékáren na distribuci injekčních stříkaček v kraji
V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

17 Celkový přehled 2011 V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

18 Celkový přehled 2010 V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

19 V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

20 V regionu Trutnovsko působí kromě našeho Centra terénních programů ještě TP Riaps – který v této oblasti vymění většinu injekčního materiálu

21

22

23

24 Srovnání distribuce 2010/ 2011

25 Srovnání ViP 2010/ 2011

26 Srovnání prodeje 2010/ 2011

27 Srovnání prodeje 2010/ 2011


Stáhnout ppt "Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google