Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s."— Transkript prezentace:

1 Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s.

2 CTP Královéhradeckého kraje

3 Východiska a cíle monitoringu:  Distribuce injekčních stříkaček prostřednictvím lékáren je významný zdroj materiálu pro drogovou scénu. Na jedné straně mají donátoři a správci sítě drogových služeb každoročně k dispozici podrobné informace o průběhu výměnných programů od poskytovatelů služeb, ale informace o prodeji stříkaček v lékárnách zcela chybí. Jaký je objem a podíl distribuce injekčního materiálu přes lékárny?  Stříkačky distribuované přes lékárny se nevracejí k bezpečné likvidaci. Lze přizvat lékárny k „výkupu“ použitých stříkaček?  Existuje síť lékáren, která je technicky lépe dostupná než programy výměny injekčního materiálu. Lékáren je víc, jejich otevírací doba poskytuje širší možnosti kontaktu. Lze počítat s těmito institucemi a jejich pracovníky při kontaktování skryté populace injekčních uživatelů drog a šířit intervenční poselství bezpečnějšího užívání do této populace?

4 Nástroje a proces monitoringu  Základním nástrojem použitým pro tento jednoduchý výzkum byl semi- strukturovaný rozhovor s lékárníky a pracovníky lékáren.  Cílem dotazování byly okruhy vyplývající z výše jmenovaných východisek.  Kromě toho byly zkoumány i okolnosti prodeje a psychologicko sociální dostupnost lékáren jako distribučních míst.  Výzkum se také pokoušel vytěžit informace z terénu, ze kterých by bylo možno zjistit i základní kvalitativní informace o místní drogové scéně.  Tazateli byli zkušení terénní pracovníci Laxus o.s., kteří mají opakovanou zkušenost s touto technikou sběru dat.  Výstupy z rozhovorů byly bezprostředně zaznamenávány do formulářů a zapisovány do tabulek pro jednotlivé regiony  Výsledná data byla komparována s daty výměnných injekčních programů, které v daných oblastech působí.

5 Výstupy z monitoringu lékáren  Ve všech lékárnách se podařilo sebrat alespoň základní data týkající se prodeje injekčního materiálu. Sběr dat proběhl v listopadu a prosinci roku 2011.  Ve stejném období proběhl sběr dat i v roce 2010.  Do monitoringu se podařilo získat data ze 124 lékáren celého kraje ( v roce 2010 113).

6 Záznamový arch - ukázka MĚSTO A. LékárnaB. PoptávkaC. Zákazníci Trendy: Ks: Ano/Ne Kolik měsíčně? Nákup léků? Jaké? Ks, balení po 10ks? M/F muži/žen y Etnikum: Rom Nerom Věk:stálí nestálí Soc.-ek. status: Ochota prodeje: +, 0, - Typicky kdy: den, čas Posl. 3 měs., změny? poznámkyTesty drogy/inf. choroby Názevne- M - recept S- ne--nerom20 - 30nestálínízký- Pá - odpol.ne- Dr. - do 10/rok Inf.ch-ne Názevano50M - OP10 ksMnerom25nestálínízký+ne lehce poklesly prodeje-ne/ne NázevAno100 M - ne S - neobojíMnerom16 - 25stálí - 6nízký+ Pá - odpol.ne- Dr. - ano Inf.ch.- HIV NázevNe- M - recept S- ne---------- Dr. - 4/rok Inf.ch.-ne

7 Dostupnost injekčního materiálu v lékárnách  Injekční materiál je dostupný v 65% dotazovaných lékáren (v roce 2010 70%).  Podíl lékáren, které stříkačky neprodávají z vlastního rozhodnutí, je zhruba 50%. Druhá polovina lékáren neprodává injekční materiál, protože o něj není zájem.  Prodej nerealizuje 35% lékáren, přesto lze konstatovat, že síť lékáren prodávajících stříkačky je v rámci kraje vcelku rovnoměrná ( v každém městě obci existuje alespoň jedna lékárna prodávající injekční materiál).  Výjimkou je město Trutnov, kde v 5 ze 7 šetřených lékáren aktivně odmítali injekční stříkačky prodávat (v roce 2010to bylo 6 ze 7).

8 Dostupnost injekčního materiálu v lékárnách  Technická dostupnost - množství lékáren prodávajících stříkačky. Prodává 81 lékáren ze zkoumaných 124 (65 %), ve 20 není ochota, ve 23 není poptávka.  Psychologická dostupnost - s psychologickými komplikacemi se lze setkat v cca polovině prodávajících lékáren. Jde především o komunikační okolnosti prodeje stříkaček. Lékárníci sice stříkačku prodají, nicméně dávají zřetelně najevo svůj nesouhlas a odmítavý postoj k osobám kupujícím stříkačky.  Sociální dostupnost - bariery jsou zřejmé především na malých městech – vzájemná znalost lidí v komunitě a s ní související vysoká sociální kontrola a strach z prozrazení.

9 Dostupnost injekčního materiálu v lékárnách

10

11  Se vstřícným a neodsuzujícím postojem, který lze považovat za základní východisko ke komunikaci s uživatelem drog, jsme se setkali pouze u 32 % lékáren (v roce 2010 26%). V těchto zařízeních byl i personál ochoten distribuovat informační materiály určené injekčním uživatelům (balíčky bezpečného braní, letáky odborných programů, další informační materiály).  Pouze devět lékáren by bylo za určitých okolností ochotno přijímat použité stříkačky a jen dvě tak skutečně činí. (v loni jedna!)  Lze tedy souhrnně konstatovat, že dostupnost injekčního materiálu je na území Královéhradeckého kraje dobrá. Na druhou stranu je ochota a schopnost lékárníků komunikovat s uživateli drog spíše nízká. Proto za stávajících okolností není možné počítat s výrazným zapojením lékáren do programů prevence přenosných chorob u injekčních uživatelů drog.

12 Prodej zneuživatelných léčiv a prekurzorů

13  Tato léčiva prodává většina lékáren. Prekurzory pro výrobu pervitinu byly v roce 2010 v prodeji ve 39%, nyní v 80% lékáren (důsledek regulace: 2010 volný prodej; registrovaný prodej – menší nákupy n¨ve více lékárnách).  Substituční preparáty subutex (ojediněle suboxon) jsou prodávány ve 14% lékáren. Většina prodejů těchto léčiv není spojena se současným nákupem injekčních stříkaček. (Současný nákup stříkaček a léku se objevuje výhradně u subutexu, s tím, že o těchto kupujících lékárníci mluví jako o „známých firmách, kterým je to jedno“).

14 Osoby kupující injekční materiál  Osoby kupující injekční materiál se svým zevnějškem a chováním většinou nijak nevymykají běžné populaci nakupující v lékárnách.  Věkový průměr se také nijak nevymyká věku klientů výměnných programů, podle odhadu lékárníků je věk průměrně mezi 24-25 lety. Jde spíše o muže 62% (výjimkou je oblast Rychnovska, kde 64% nákupů realizují ženy)  Zhruba 33 % lékáren udává jako nakupující Romy. Pouze tři lékárny udávají jako nakupující osoby cizojazyčné cizince (osoby lékárníky označené jako „Vietnamci“). Je s podivem, že žádná z lékáren neudává nákup stříkaček osobami ze Slovenska, Ukrajiny nebo z jiných východních zemí. U Slováků lze tento fakt zpochybnit zjištěním, že lékárníci (zejména středního věku) je nepovažují za cizince.  Z počtu osob odhadovaných lékárníky nelze stanovit celkový počet kupujících, leč pouze kvalifikovaným odhadem. Především v malých městech jsou o zřejmé duplicity a současně v místech působení výměnných programů, nelze jednoznačně stanovit počet osob využívajících současně ViP a lékárny.

15 Podíl lékáren na distribuci injekčních stříkaček v kraji  Z přiložené tabulky vyplývá, že výměnné injekční programy v regionu Královéhradeckého kraje distribuují 83% injekčního materiálu. To znamená, že podstatná část stříkaček užívaných k aplikaci drog končí v bezpečně likvidovaných kontejnerech.  V lékárnách Královéhradeckého kraje se prodá pravděpodobně 45.tis. injekčních stříkaček ročně, tedy 17% aktuální spotřeby drogové scény.  Pravděpodobná roční spotřeba uživatelů drog v Královéhradeckém kraji je 230.tis. injekčních stříkaček.

16 Podíl lékáren na distribuci injekčních stříkaček v kraji

17 Celkový přehled 2011

18 Celkový přehled 2010

19

20

21

22

23

24 Srovnání distribuce 2010/ 2011

25 Srovnání ViP 2010/ 2011

26 Srovnání prodeje 2010/ 2011

27


Stáhnout ppt "Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje, Laxus o. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google