Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Region spokojeného života pro všechny Evropský zem ě d ě lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Region spokojeného života pro všechny Evropský zem ě d ě lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Havlíčkův kraj, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Region spokojeného života pro všechny Evropský zem ě d ě lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

2 Rozloha území: 641,8 km ² 9,4 % z území Kraje Vyso č ina Po č et obyvatel: 36 467 Po č et obcí: 61 Po č et č len ů /partner ů MAS: 97 Z toho sektor: Soukromý 28 Neziskový 30 Ve ř ejný 39 (40 %) Základní údaje Právní forma: obecně prospěšná společnost Vznik: 8. 3. 2006

3 Personální zajištění

4 Vyhlášeno 10 výzev k p ř edkládání projekt ů - celkem 58 vybraných projekt ů - mezi tyto projekty bylo od roku 2009 rozd ě leno cca 31 milión ů korun - na 11projekt ů již nebyly finan č ní prost ř edky - 2 projekty vy ř azeny pro formální nedostatky v žádosti Realizace Strategického plánu Leader 2007 - 2013

5 Postupujeme dle finan č ního plánu stanoveném v SPL MAS má sedm Fichí: I. 1.1.1. Modernizace zem ě d ě lských podnik ů I. 1.2.1. Lesnická technika III. 1.2. Podpora zakládání podnik ů a jejich rozvoje III. 2.1.2. Ob č anské vybavení a služby III. 1.3. Podpora cestovního ruchu III. 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního d ě dictví venkova II. 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích Naplňování cílů stanovených ve Strategickém plánu MAS

6 Projekt z Výzvy č. 8 Žadatel: Zem ě d ě lská a.s. Krucemburk, akciová spole č nost Fiche: 1 – Podpora rozvoje zem. podnik ů Opat ř ení: I.1.1.1. Modernizace zem ě d ě lských podnik ů Podopat ř ení: I.1.3.1. P ř idávání hodnoty zem. a potraviná ř ským produkt ů m Náklady celkem: 2.232.000,- K č Výše dotace: 460.000,- K č Realizované projekty Rekonstrukce větrání a napájení stáje, k.ú. Vojnův Městec, č. kat. 370

7 Projekt z Výzvy č. 9 Žadatel: Lesní družstvo obcí P ř ibyslav Fiche: 2 – Podpora lesnictví Opat ř ení: I.1.2.1. Lesnická technika Podopat ř ení: I. 1.2.2. Technické vybavení provozoven Náklady celkem: 249.865,- K č Výše dotace: 103.250,- K č Výsledkem projektu bude nákup moderních stroj ů pro vybavení lesní správy. Jmenovit ě se jedná o 4 ks k ř ovino ř ez ů, 4 ks zádových post ř ikova čů a 1 ks p ř ív ě su. Nákup lesnické techniky

8 Projekt z Výzvy č. 1 Žadatel: APOLY TRADE s. r. o., Ronov nad Sázavou Fiche: 3 – Podpora drobného podnikání v MAS Havlí č k ů v kraj Opat ř ení: III.1.2. Podpora zakládání podnik ů a jejich rozvoje Náklady celkem: 967.589,- K č Výše dotace: 381.100,- K č Zvýšení kvality technického vybavení

9 Projekt z Výzvy č. 5 Žadatel: Obec Podmoklany Fiche: 4 – Zlepšení kvality života v regionu Havlí č k ů v kraj Opat ř ení: III.2.1.2. Ob č anské vybavení a služby Podopat ř ení: III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic Náklady celkem:2.027.170,- K č Výše dotace: 1.509.157,- K č Přístavba hasičského domu v Podmoklanech

10 Projekt z Výzvy č. 9 Žadatel: Aleš Pecina, Ští ř í d ů l - Hluboká u Krucemburku Fiche: 5 – Cestovní ruch – záruka prosperity Opat ř ení: III.1.3.2. Ubytování, sport Podopat ř ení: I. 1.2.2. Technické vybavení provozoven Náklady celkem: 581.662,- K č Výše dotace: 288.427,- K č Výsledkem projektu bude: nákup nízkoemisního automatického kotle, zrekostruovaná koupelna, restaura č ní my č ka, venkovní ví ř ivá vana s altánem a rozší ř ení kapacity o 4 l ů žka Rekonstrukce a inovace ubytovacího a stravovacího zařízení

11 Projekt z Výzvy č. 6 Žadatel: M ě stys Havlí č kova Borová Fiche: 6 – Kulturní a historické d ě dictví – bohatství regionu Opat ř ení: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního d ě dictví venkova Náklady celkem:2.198.515,- K č Výše dotace: 1.648.886,- K č Parkoviště a přístupová cesta ke kostelu a hřbitovu Havlíčkova Borová

12 Projekt z Výzvy č. 4 Žadatel: M ě sto Ždírec nad Doubravou Fiche: 7 – Podpora spole č enských funkcí lesa Opat ř ení: II.2.4.2. Ochrana a rozvoj kulturního d ě dictví venkova Náklady celkem:265.000,- K č Výše dotace: 198.700,- K č Lesopark Kopanina – obnova cestní sítě

13 Bez strome č ku nejsou Vánoce – výstava spojená se sout ě ží o nejhez č í strome č ek, letos 4. ro č ník Den MAS aneb není MASka jako maska – s podporou Fondu Vyso č iny z grantového programu Jednorázové akce Za č ínáme s Místní agendou 21 v MAS Havlí č k ů v kraj – podpora z Kraje Vyso č ina Společné akce

14 Bez stromečku nejsou Vánoce

15 Den MAS aneb není MASka jako maska Křižánky 17. 8. 2013

16 Kulaté stoly: Svratka, Ždírec n. D., P ř ibyslav, Nové Veselí Začínáme s MA21 v Havlíčkově kraji

17 • Realizace projekt ů spolupráce • Spole č ná váno č ní výstava v Chlum ě tín ě a Havlí č k ů v kraj ve fotografii - spole č ná prezentace obcí Havlí č kova kraje • Práce na Integrované strategii území 2014+ • Valná hromada MAS, evaluace 2007 - 2013 • Další spolupráce s KS NS MAS kraje Vyso č ina • Ú č ast na veletrhu cestovního ruchu v Hradci Králové, na Zemi živitelce, Valná hromada NS MAS Č R aj. Co nás čeká?

18 Děkuji za pozornost Jaroslava Hájková, tel.: 561 116 138 www.havlickuvkraj.cz


Stáhnout ppt "Region spokojeného života pro všechny Evropský zem ě d ě lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Havlíčkův kraj, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google