Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie Integrovaného záchranného systému v ČR. 14. června 1984 Výbuch zemního plynu ve čtyřposchoďovém panelovém domě v Třinci-Lyžbicích na Frýdecko-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie Integrovaného záchranného systému v ČR. 14. června 1984 Výbuch zemního plynu ve čtyřposchoďovém panelovém domě v Třinci-Lyžbicích na Frýdecko-"— Transkript prezentace:

1 Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

2 14. června 1984 Výbuch zemního plynu ve čtyřposchoďovém panelovém domě v Třinci-Lyžbicích na Frýdecko- Místecku usmrtil 12 lidí, devět jich zranil. 17. prosince 1985 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 3. ledna 1988 Kyjov-Boršov, Česká republika, požár skladu chemikálií 1. Osmdesátá léta minulého století

3 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

4  Integrovaný záchranný systém města Ostravy (1991) Čím přispěla Ostrava ke vzniku IZS ČR  Komplexní záchranný systém (1992)  Havarijní komise vlády ČR (HK VČR)  Návrh zákona o prevenci a likvidaci nežádoucích událostí  Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech (1992)  okresní havarijní komise  Usnesení vlády č. 246/1993 k Zásadám integrovaného záchranného systému  Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech (1994)  integrovaný záchranný systém 2. Devadesátá léta minulého století

5 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

6  Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů.  Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.  Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., mezinárodní záchranné operace, humanitární pomoc, náhrady výdajů na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.  Směrnice MV č. 4/2004, ke krizovým štábům (Věstník vlády č. 4/2004). Přelom 20. a 21. století

7 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

8 Integrovaný záchranný systém města Ostravy aneb Čím přispěla Ostrava ke vzniku IZS ČR

9 Ostrava 70. let minulého století

10 Právní prostředí - okresní inspekce požární ochrany – okresní veřejný požární útvar -

11  Prudký poválečný rozvoj průmyslu ve městě •(hutě, doly, koksovny, těžká chemie)  Prudký nárůst počtu obyvatel •Intenzifikace bytové výstavby (nové městské části – Zábřeh, Poruba,..) •Připojování dalších obcí k Ostravě  Nové požadavky na bezpečnost •Zahájení výuky TPO a BP na VŠB Ostrava (1968) •První absolventi oboru TPO a BP (1973) Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století

12

13  Vznik VPÚ Ostrava (30.4.1945)  Zásahová činnost VPÚ Ostrava roste •od 1972 převládají technické zásahy •nové požadavky na techniku a výcvik  ZZS v dnešní podobě byla v plenkách,  Policie (Veřejná bezpečnost) fungovala, jak fungovala  Volání po novele zákona č. 18/1958 Sb., o PO Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století

14

15 1976 Pyros ´76 v Ostravě V Augsburgu 1. počítač pro řízení zásahů v Evropě (1975) 1978 Koncepce rozvoje požární ochrany města Ostravy Nové pojetí operačního řízení, informatizace PO města Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století

16 Ostrava 80. let minulého století

17 1980Zahájena výstavba nové centrální stanice v Ostravě-Zábřehu 1984 Reorganizace Veřejného požárního útvaru Ostrava CS Fifejdy - Zahájení přípravy na instalaci výpočetní techniky 19841. konference Výpočetní technika v PO v Ostravě (říjen) 1985Instalace počítače SM 4-20 (Tesla Namestovo, v. č. 330) 1985 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ( Sbor požární ochrany = správa sboru a útvar sboru ) 1987Instalace počítač SM 52-11 1989 Do provozu uvedena nová centrální stanice v Zábřehu (duben) 1989Změna politického systému ve státě (prosinec) Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 80. letech minulého století

18 - Sbor požární ochrany = správy Sboru PO a útvary Sboru PO -

19 Ostrava v 90. letech minulého století

20 Primátor města Jiří Smejkal 1990 Zastupitelstvo MO žádá vyšší bezpečnost občanů města 1991 Zřízení Integrovaného záchranného systému města Ostravy (Usnesení RMO č. 293/13 ze dne 27. 06. 1991) 2 klíčové úkoly -Zakotvit IZS do Statutu města -Zdokonalit informační výměnu mezi složkami IZS 1992 Zřízena Městská policie Ostrava 1992 Zdokonalení informační výměny – I. -Dálkové propojení OS složek IZS MO -Výběrové řízení (náklady 200 mil. Kč - zrušeno) -Poprvé statistika zásahů složek IZS za rok 1991 1993 Zdokonalení informační výměny – II. -Sdružené dispečerské pracoviště (CTV) -Výběrové řízení na budování CTV Ostrava -Smlouva s generálním dodavatelem Výměna na postu primátora – Evžen Tošenovský Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 90. letech minulého století

21 Primátor města Evžen Tošenovský 1993IZS zakotven do Statutu města Ostravy 1993Zásady IZS ČR (Usnesení vlády č. 246/1993) 1994 Zahájena výstavba CTV - 2. 1. 1994 Uvedení CTV do zkušebního provozu 15.12.1994 1995 Zkušební provoz CTV Ostrava Zahájen rutinní provoz CTV - 1. - 3.11.1995 HAKIS – havarijní a krizový informační systém 1997 Povodně v Ostravě, zaplavena 1/3 plochy města Pro IZS MO křest ohněm 1998 Do Statutu města zakotvena Krizová a havarijní komise města Ostravy 1998Volby do zastupitelstva města Ostravy 2000Přijetí krizové legislativy 2001Vznik krajů Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 90. letech minulého století

22 Integrace v záchranářství byla požadavkem doby

23 Integrovaný záchranný systém města Ostravy, Usnesení Rady města Ostravy č. 293/13 ze dne 27.06.1991 Zásady řešení Integrovaného záchranného systému města Ostravy 1. Integrovaný záchranný systém je účelové sdružení záchranných, pohotovostních, odborných a zvláštních služeb, orgánů a organizací, které působí na území města Ostravy nebo jsou s tímto územím úzce spjaty, za účelem koordinace součinnosti při zdolávání požárů, průmyslových a jiných havárií, živelních pohrom a jiných stavů nouze (dále jen mimořádné události),které vznikají na území města Ostravy nebo území města ohrožují.

24 čl. 10 Integrovaný záchranný systém města Ostravy 1)Město Ostrava zřizuje "Integrovaný záchranný systém města Ostravy " (IZS). 2)Integrovaný záchranný systém je účelové sdružení záchranných a dalších složek, orgánů, právnických a fyzických osob určené ke společnému nasazení při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí. 3)Součinnost při společném postupu řídí primátor města Ostravy prostřednictvím •Krizové a havarijní komise města Ostravy (KHK) •Centra tísňového volání Ostrava (CTV) •Hasičského sboru města Ostravy (HSMO). Řídí se přitom obecně závaznými právními předpisy a vnitřními organizačními normami. 4)Město organizuje, koordinuje, kontroluje a financuje činnost IZS a zřizuje a spravuje Fond na IZS a městskou policii. 5)Městské obvody spolupracují při plnění úkolů IZS zejména tím, že: •spolupracují se složkami IZS při jejich nasazení v rámci svých obvodů •zúčastňují se svými zástupci jednání KHK •vytvářejí podmínky pro umístění základen složek IZS v rámci svých obvodů a •vytvářejí další podmínky pro činnost IZS ve svých obvodech. Návrh na rozšíření Statutu města Ostravy

25 Zásady organizace a řízení záchranných prací

26 Centrum tísňového volání Ostrava

27 Dispečerský sál CTV Ostrava

28 Společná výroční zpráva

29 Krizová a havarijní komise města Ostravy

30

31

32 Shrnutí

33 19911992 1993

34 ?


Stáhnout ppt "Historie Integrovaného záchranného systému v ČR. 14. června 1984 Výbuch zemního plynu ve čtyřposchoďovém panelovém domě v Třinci-Lyžbicích na Frýdecko-"

Podobné prezentace


Reklamy Google