Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie Integrovaného záchranného systému v ČR"— Transkript prezentace:

1 Historie Integrovaného záchranného systému v ČR

2 1. Osmdesátá léta minulého století
14. června 1984 Výbuch zemního plynu ve čtyřposchoďovém panelovém domě v Třinci-Lyžbicích na Frýdecko-Místecku usmrtil 12 lidí, devět jich zranil. 17. prosince 1985 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 3. ledna 1988 Kyjov-Boršov, Česká republika, požár skladu chemikálií

3 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

4 2. Devadesátá léta minulého století
Integrovaný záchranný systém města Ostravy (1991) Čím přispěla Ostrava ke vzniku IZS ČR Komplexní záchranný systém (1992) Havarijní komise vlády ČR (HK VČR) Návrh zákona o prevenci a likvidaci nežádoucích událostí Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech (1992) okresní havarijní komise Usnesení vlády č. 246/1993 k Zásadám integrovaného záchranného systému Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech (1994) integrovaný záchranný systém

5 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

6 Přelom 20. a 21. století Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., mezinárodní záchranné operace, humanitární pomoc, náhrady výdajů na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb. Směrnice MV č. 4/2004, ke krizovým štábům (Věstník vlády č. 4/2004).

7 Bezpečnostní prostředí na přelomu století

8 Integrovaný záchranný systém města Ostravy aneb Čím přispěla Ostrava ke vzniku IZS ČR

9 Ostrava 70. let minulého století

10 - okresní inspekce požární ochrany – okresní veřejný požární útvar -
Právní prostředí Technické záchranářství leželo na bedrech hasičů, zdravotnická záchranná služba v dnešní podobě byla v plenkách, policie, tedy veřejná bezpečnost fungovala, jak fungovala - okresní inspekce požární ochrany – okresní veřejný požární útvar -

11 Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století
Prudký poválečný rozvoj průmyslu ve městě (hutě, doly, koksovny, těžká chemie) Prudký nárůst počtu obyvatel Intenzifikace bytové výstavby (nové městské části – Zábřeh, Poruba, ..) Připojování dalších obcí k Ostravě Nové požadavky na bezpečnost Zahájení výuky TPO a BP na VŠB Ostrava (1968) První absolventi oboru TPO a BP (1973)

12 Mimo migraci obyvatelstva a připojování dalších obcí je zde rovněž poválečný populační boom

13 Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století
Vznik VPÚ Ostrava ( ) Zásahová činnost VPÚ Ostrava roste od 1972 převládají technické zásahy nové požadavky na techniku a výcvik ZZS v dnešní podobě byla v plenkách, Policie (Veřejná bezpečnost) fungovala, jak fungovala Volání po novele zákona č. 18/1958 Sb., o PO Vznik VPÚ Ostrava ( ) Požár v Urxových chemických závodech (1964) Nárůst zásahové činnosti VPÚ Ostrava Od 1972 převládají technické zásahy nové požadavky na techniku a výcvik Hlasy po novele zákona č. 18/1958 Sb., o PO Technické záchranářství leželo na bedrech hasičů, ZZS v dnešní podobě byla v plenkách, policie, tedy veřejná bezpečnost fungovala, jak fungovala

14 Lepší životní podmínky obyvatelstva
Větší pohodlnost a požadavky na veřejné služby

15 Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 70. letech minulého století
1976 Pyros ´76 v Ostravě V Augsburgu 1. počítač pro řízení zásahů v Evropě (1975) 1978 Koncepce rozvoje požární ochrany města Ostravy Nové pojetí operačního řízení, informatizace PO města

16 Ostrava 80. let minulého století

17 Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 80. letech minulého století
1980 Zahájena výstavba nové centrální stanice v Ostravě-Zábřehu 1984 Reorganizace Veřejného požárního útvaru Ostrava CS Fifejdy - Zahájení přípravy na instalaci výpočetní techniky 1. konference Výpočetní technika v PO v Ostravě (říjen) 1985 Instalace počítače SM 4-20 (Tesla Namestovo, v. č. 330) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ( Sbor požární ochrany = správa sboru a útvar sboru ) 1987 Instalace počítač SM 52-11 1989 Do provozu uvedena nová centrální stanice v Zábřehu (duben) Změna politického systému ve státě (prosinec)

18 - Sbor požární ochrany = správy Sboru PO a útvary Sboru PO -

19 Ostrava v 90. letech minulého století

20 Primátor města Jiří Smejkal
Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 90. letech minulého století 1990 Zastupitelstvo MO žádá vyšší bezpečnost občanů města 1991 Zřízení Integrovaného záchranného systému města Ostravy (Usnesení RMO č. 293/13 ze dne ) 2 klíčové úkoly Zakotvit IZS do Statutu města Zdokonalit informační výměnu mezi složkami IZS 1992 Zřízena Městská policie Ostrava Zdokonalení informační výměny – I. Dálkové propojení OS složek IZS MO Výběrové řízení (náklady 200 mil. Kč - zrušeno) Poprvé statistika zásahů složek IZS za rok 1991 1993 Zdokonalení informační výměny – II. Sdružené dispečerské pracoviště (CTV) Výběrové řízení na budování CTV Ostrava Smlouva s generálním dodavatelem Výměna na postu primátora – Evžen Tošenovský Primátor města Jiří Smejkal

21 Primátor města Evžen Tošenovský
Bezpečnostní prostředí města Ostravy v 90. letech minulého století 1993 IZS zakotven do Statutu města Ostravy Zásady IZS ČR (Usnesení vlády č. 246/1993) 1994 Zahájena výstavba CTV Uvedení CTV do zkušebního provozu 1995 Zkušební provoz CTV Ostrava Zahájen rutinní provoz CTV HAKIS – havarijní a krizový informační systém 1997 Povodně v Ostravě, zaplavena 1/3 plochy města Pro IZS MO křest ohněm 1998 Do Statutu města zakotvena Krizová a havarijní komise města Ostravy Volby do zastupitelstva města Ostravy 2000 Přijetí krizové legislativy 2001 Vznik krajů Primátor města Evžen Tošenovský

22 Integrace v záchranářství byla požadavkem doby

23 Integrovaný záchranný systém města Ostravy,
Usnesení Rady města Ostravy č. 293/13 ze dne Zásady řešení Integrovaného záchranného systému města Ostravy 1. Integrovaný záchranný systém je účelové sdružení záchranných, pohotovostních, odborných a zvláštních služeb, orgánů a organizací, které působí na území města Ostravy nebo jsou s tímto územím úzce spjaty, za účelem koordinace součinnosti při zdolávání požárů, průmyslových a jiných havárií, živelních pohrom a jiných stavů nouze (dále jen mimořádné události),které vznikají na území města Ostravy nebo území města ohrožují.

24 Integrovaný záchranný systém města Ostravy
Návrh na rozšíření Statutu města Ostravy čl. 10 Integrovaný záchranný systém města Ostravy Město Ostrava zřizuje "Integrovaný záchranný systém města Ostravy " (IZS). Integrovaný záchranný systém je účelové sdružení záchranných a dalších složek, orgánů, právnických a fyzických osob určené ke společnému nasazení při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí. Součinnost při společném postupu řídí primátor města Ostravy prostřednictvím Krizové a havarijní komise města Ostravy (KHK) Centra tísňového volání Ostrava (CTV) Hasičského sboru města Ostravy (HSMO). Řídí se přitom obecně závaznými právními předpisy a vnitřními organizačními normami.  Město organizuje, koordinuje, kontroluje a financuje činnost IZS a zřizuje a spravuje Fond na IZS a městskou policii. Městské obvody spolupracují při plnění úkolů IZS zejména tím, že: spolupracují se složkami IZS při jejich nasazení v rámci svých obvodů zúčastňují se svými zástupci jednání KHK vytvářejí podmínky pro umístění základen složek IZS v rámci svých obvodů a vytvářejí další podmínky pro činnost IZS ve svých obvodech.

25 Zásady organizace a řízení záchranných prací

26 Centrum tísňového volání Ostrava

27 Dispečerský sál CTV Ostrava

28 Společná výroční zpráva

29 Krizová a havarijní komise města Ostravy

30

31 Krizová a havarijní komise města Ostravy

32 Shrnutí

33 1991 1992 1993

34 ?


Stáhnout ppt "Historie Integrovaného záchranného systému v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google