Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný záchranný systém Mezinárodní spolupráce a poskytování pomoci do zahraničí pplk. Ing. Luděk Prudil MV-generální ředitelství HZS ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný záchranný systém Mezinárodní spolupráce a poskytování pomoci do zahraničí pplk. Ing. Luděk Prudil MV-generální ředitelství HZS ČR."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný záchranný systém Mezinárodní spolupráce a poskytování pomoci do zahraničí pplk. Ing. Luděk Prudil MV-generální ředitelství HZS ČR

2 Smlouvy o „katastrofách a velkých haváriích“ §MV převzalo úkol v roce 1995 od MO §Vytvořena směrnice pro jednání a zahájena expertní jednání §Sjednány mezistátní smlouvy s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Německem a Maďarskem §Ratifikační proces ukončen v roce 2003

3  Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích –Smlouva vstoupila v platnost 1. listopadu 2000. l Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech –Smlouva vstoupila v platnost 12. prosince 2000. l Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích –Smlouva vstoupila v platnost 21. března 2001.

4 l Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích –Smlouva vstoupila v platnost 1. ledna 2003. l Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech s Polskem –Smlouva vstoupila v platnost 16. srpna 2003.

5 Další mezinárodní smlouvy nebo dohody §smlouvy o spolupráci v hraničních otázkách, o režimu na společných státních hranicích, apod., §smlouvy o přeshraniční spolupráci, §smlouvy o malém pohraničním styku, §jiné.

6 Zákony o HZS ČR a o IZS §HZS ČR je oprávněn spolupracovat se zahraničními subjekty a sjednávat s nimi dohody, »5 §MV rozhoduje v dohodě s MZV o zapojování do mezinárodních záchranných operacích a poskytování humanitární pomoci do zahraničí, §krajský úřad uzavírá s příslušným celkem sousedního státu dohodu, §Další podrobnosti upravuje nařízení vlády č. 463/2000 Sb.

7 Poskytování pomoci §Základní druhy pomoci: l státní, l přeshraniční, l nestátní (nevládní organizace).

8 Základní oblasti spolupráce §Poskytování pomoci l živelní pohromy l havárie l požáry l terorismus §Spolupráce v ostatních oblastech l výměna informací l analýzy l plánování l příprava l vzdělávání l apod.

9 Poskytování pomoci §Základní formy poskytování pomoci: l záchranářská, l materiální, l finanční, l vyslání odborníků, l poskytnutí informací, l kombinovaná pomoc.

10 Poskytování pomoci §Základní principy poskytování pomoci: l pomoc na základě žádosti kompetentního orgánu, l rychlé a zjednodušené překračování státních hranic, l pro zahraničí bezplatná pomoc, l řešení právních stránek – škody, zranění, apod.

11 Podrobnosti poskytování pomoci §technická ujednání mezi MV, §metodiky spolupráce jednotek PO (Polsko, Slovensko), §pravidla spolupráce, §dohody mezi HZS krajů a partnerem v zahraničí, §dohody hetmanů a jejich partnerů v zahraničí (připravuje se).

12 Metodika spolupráce s Polskem

13 Metodika spolupráce se Slovenskem

14 Vzory formulářů (Rakousko) - informace o sirénách

15 Vzory formulářů (Rakousko) - ohlašovací

16 Vzory formulářů (Rakousko) - žádost o pomoc

17 Přehled státní pomoci za pol. 2004 l Franciezáplavy záchr. pomoc l Íránzemětřesenízáchr. + mat. pomoc l KLDRpomoc zdravotnictví mat. pomoc l Marokozemětřesenímat. pomoc l Afghánistánuprchlícifin. pomoc l Madagaskarhurikánfin. pomoc l KLDRsrážka vlaků mat. pomoc. §31,752 mil. Kč z celkové přidělené částky 52 mil. Kč

18 Další formy spolupráce §Výměna zkušeností a informací, l setkání vrcholných představitelů, odborníků i členů jednotek, §Stáže odborníků, l styční důstojníci, specialisté, operační důstojníci apod. §Příprava na poskytování pomoci, l analýza rizik v blízkosti hranic, l tvorba společných poplachových plánů, l vytváření přehraničních informačních a varovacích systémů, l tísňové volání 112, l společná cvičení.

19 Další formy spolupráce §Spolupráce škol l výměnné pobyty studentů a učitelů, §Řešení konkrétních projektů (např. v rámci INTEREG) l řešení předcházení a likvidace požárů v nepřístupných pohraničních oblastech, l předcházení a řešení povodní přesahujících hranice, l společný postup při řešení závažných havárií zejména s výskytem nebezpečných látek, l společné řešení dopravních nehod v souvislosti rozvojem turismu a dopravy v blízkosti hranic. §Sportovní soutěže

20 Důvody pro mezinárodní spolupráci §mimořádné události neznají hranice, §hranice států v EU pozbývají dřívější význam, §technické vybavení a taktické postupy jsou téměř shodné, §občan u státních hranic má nárok na stejnou úroveň bezpečnosti jako jinde, §nikdo nemá dostatek sil a prostředků na velké katastrofy.

21 Další vývoj §realizace rozvojových projektů, §úprava technických detailů se všemi sousedními státy, §sjednání dohod hejtmanů s okolními partnery, §plné zapojení do všech mechanizmů spolupráce v EU.


Stáhnout ppt "Integrovaný záchranný systém Mezinárodní spolupráce a poskytování pomoci do zahraničí pplk. Ing. Luděk Prudil MV-generální ředitelství HZS ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google