Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation 20.11.2009 Klára Badraoui Čuprová 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation 20.11.2009 Klára Badraoui Čuprová 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE."— Transkript prezentace:

1 MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation 20.11.2009 Klára Badraoui Čuprová cuprovak@centrum.cz 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE

2 Popis přístroje • Dvourozměrný dozimetrický systém sloužící k zabezpečování jakosti v radioterapii • Umožňuje naměření dávkového rozložení a následné porovnání s predikcí z TPS • 1527 diodových detektorů uspořádaných do oktagonálního obrazce • Vzdálenost detektorů: -paralelně s osami x a y: 1 cm -Řádkové odsazení: 0.5 cm -diagonálně: 7.07mm • Aktivní oblast detektorů: 0.8 mm x 0.8 mm 2

3 Kalibrace matice • Při kalibraci matice se měří relativní odlišnosti citlivosti mezi jednotlivými detektory. Tyto diference jsou ukládány jako individuální korekční faktory každého detektoru. Software nás provádí krok za krokem s kalibračními kroky • Nejprve je naměřeno pozadí- nabírá se automaticky po dobu 30 vteřin, získáme tak korekci na pozadí pro každý detektor • Při kalibraci se matice nastavuje do 5 různých pozic včetně rotace o 90°, doručuje se ozáření 200 MU polem o velikosti 26 cm x 26 cm • Po dokončení se nám zobrazí x-ové, y-ové a diagonální profily při aplikaci korekčních faktorů • Absolutní dávková kalibrace- získáme jeden kalibrační faktor pro všechny detektory převádějící relativní dávky na absolutní, matici ozáříme 100MU polem 10 cm x 10 cm a pro dané nastavení přiřadíme odezvě známou dávku z předešlého měření ionizační komorou • Doporučené roční překalibrování kvůli stárnutí diod vzhledem k ozařování, při ozařování 6MV fotonovým svazkem po ozáření 1000 Gy citlivost diod klesá přibližně o 0.5% 3

4 Měření • Při měření se nastavuje rovina detektorů na lasery, čili SDD=SAD. • Detektory jsou 1.2 cm pod povrchem, tento buildup (polykarbonát) odpovídá 2 cm vody • Backscatter: 2.75g/cm 2 • Elektrony 6MeV-25MeV x Fotony Cobalt60-25MV • Nesmí se zářit mimo oblast detektorů, mohla by být poškozena elektronika! 4

5 • Možnost kombinace naměřených dat 1. napojení individuálních měření (posuv matice) Využití: složení velkého ozařovacího pole ze subpolí navýšení prostorového rozlišení naměřených rozložení 5

6 Ukázka složení splitovaných polí pole 1_0pole 1_1 Složené pole 1 6

7 • 2. sečtení měření (matice ve stejné pozici) Využití: sčítání jednotlivých polí ozařovacího plánu a porovnání s predikcí z TPS 7

8 8

9 Gamma kritérium 1% a 1 mm 9

10 Analýza - DTA - Gamma analýza • Při porovnání nám software nabízí kam chceme normalizovat - do MAX, CAX nebo do jiného bodu, kde je umístěn detektor- vidíme, kde porovnání vychází nejlépe • Velmi užitečný nástroj- calculate shift, software nám oznámí nejvhodnější posun predikovaného dávkového rozložení vůči naměřenému 10

11 DISTANCE TO AGREEMENT • DTA udává jaká je minimální geometrická vzdálenost z bodu v jedné dávkové distribuci do bodu o stejné dávce v druhé dávkové distribuci. Pokud tato vzdálenost není větší než námi definované toleranční kritérium, daný bod analýzu splňuje. 11

12 Gamma analýza • Výhodou je, že zohledňuje jak kritérium dávky tak vzdálenosti • Maticí naměřené rozložení - referenční distribuce Dávkové rozložení spočtené TPS - vyhodnocovaná distribuce • Pro každý bod referenční dávkové distribuce r r s dávkou D r (r r ) jsou počítány gamma hodnoty pro body ve vyhodnocovací dávkové distribuci r e s dávkou D e (r e ) vztahem: Poté se z těchto spočtených gamma hodnot vybere minimální hodnota a ta je gamma indexem v bodě r r. Tímto způsobem se počíná v každém referenčním bodě. kde r r je umístění referenčního bodu, D r (r r ) je dávka v referenčním bodu, d m je kritérium DTA (např. 2 mm), D m je kritérium dávky (např. 2% dávky v izocentru) • Body s gamma indexem >1 jsou nevyhovující 12

13 Křivka vyjadřující % diferenci mezi naměřenými a predikovanými hodnotami na profilu 13

14 Průběh gamma hodnot podél profilu 14

15 Histogramy • DTA histogram • % difference histogram • Gamma histogram 15

16 Přednosti systému • uživatelsky přátelský software • rychlé vyhodnocení • možnost kombinace naměřených dat: napojení či sečtení individuálních měření • užitečný nástroj calculate shift • aktivní oblast detektoru 0.8 mm x 0.8 mm umožňující spolehlivé odezvy i v oblastech s vysokým gradientem 16

17 DĚKUJI ZA POZORNOST 17


Stáhnout ppt "MapCHECK 2 SUN NUCLEAR corporation 20.11.2009 Klára Badraoui Čuprová 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google