Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní poznámky Kvalitní ŠVP vizitka naší školy TÉZE, MYŠLENKY, VIZE Jan MarešChomutov, 18.6.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní poznámky Kvalitní ŠVP vizitka naší školy TÉZE, MYŠLENKY, VIZE Jan MarešChomutov, 18.6.2010."— Transkript prezentace:

1 Úvodní poznámky Kvalitní ŠVP vizitka naší školy TÉZE, MYŠLENKY, VIZE Jan MarešChomutov, 18.6.2010

2 Kvalitní ŠVP - vizitka naší školy • Řízení školy: – RECEPT ORGANIZAČNÍ KULTURY (vzájemně se chápat, hledat cesty spolupráce, znát možnosti organizačních vazeb, „neházet si klacky pod kola káry....“ – DOHODA O SPOLUPRÁCI SMĚROVÁNÍ – „KAM VLOŽIT ENERGII – KDE JE CÍL, KDE JE CÍLOVÁ BRANKA“ – CESTA:

3 Řízení školy – tanec na třech svatbách současně • Administrativa a operativa, ekonomika, politika • Vnitřní kultura – vedení lidí, komunikace, interpersonální vztahy atd. • Práce s dětmi a mládeží: vzdělání a výchova

4 Proč? Konkurence jiných škol „Bloky“ v přijímání žáků - pro žáky špinavé obory, náročné, technické netáhnout, nejsou to obory pro dívky Demografický pokles Předčasné odchody Chování žáků Střet ekonomiky a výchovných a vzdělávacích problémů Kam se vydat / co udělat.....? Nebát se říct pravdu do očí; nebát se říct, že situace není jednoduchá; vědět, že nám nikdo nepomůže, že základ všeho máme v ruce - my - sami....

5 Pár čísel 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 130 000 140 000 200020012002 2003 20042005200620072008 2009 2010201120122013 2014 2015 2016 2017 20182019 2020 Počty osob ve věku 15 let Demografický vývoj - Vývoj počtu 15 letých osob v ČR

6 Vývoj nově přijatých do oborů vzdělání skupin E a H, Ústecký kraj, porovnání variant www.educhem.cz6 Z grafu na obrázku je jednoznačně patrný očekávaný propad počtu uchazečů po roce 2008, jenž by měl trvat až přibližně do roku 2011, tedy asi 3 roky. Na základě vývoje zájmu o obory vzdělání skupin E a H lze předpokládat, že efekt nepříznivého demografického vývoje dopadne především na obory vzdělání těchto skupin. I při předpokladu neklesajícího zájmu o tyto obory vzdělání (varianta 1) by pokles počtu přijatých byl ve většině krajů o cca 30 % proti současným hodnotám. Dopad na tyto obory vzdělání však může být očekáván dvojnásobný nebo ještě výraznější, pokud se do prognózy zahrne předpoklad většího zájmu o obory vzdělání všeobecného středního vzdělávání a o jiné obory vzdělání s maturitní zkouškou (varianta 2) a také minulý tradiční vývoj v jednotlivých krajích (varianta 3). Varianta P je v každém roce prostým aritmetickým průměrem nejvyšší a nejnižší projektované hodnoty podle ostatních variant.

7 Jsou řešení..... Bloky, které ovlivňují počty žáků v našich školách zejména v prvním ročníku – interní - odchody:  Dvě kategorie: a) relativně na „to mají“ studijní obory / b) učební obory  Žákům se nelíbí ve škole, náročnost oboru  Učitelé svými výroky vytváří atmosféru „zastrašování“  Ví, že jinde to půjde a volí jednodušší cestu – „chci maturitu, ale nechci se učit“  Přechod za kamarády – již tam potom, i když mají problémy, zůstávají  Odchody, protože je nebaví práce, protože mají rodinné zázemí, kde nikdo nepracuje a má se dobře..... končí většinou na ÚP

8 Jsou řešení..... ? Jsem strnulí a setrvační – neumíme podchytit změnu vývoje....... vedení školy nevidí (objektivně) další možnosti... změna vedení, stylu práce atd. ?????

9 Jsou řešení..... ? Slevit z náročnosti.. kde je hranice ? Změnit styl práce... jak ?Nové obory.. konkurujme ostatním atraktivitou názvu a obsahu ? Volnočasové aktivity... ?.........

10 Kvalitní ŠVP - vizitka naší školy Diskuse ? Přednáška?

11 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce » Národní soustava povolání » Národní soustava kvalifikací » Obory vzdělání • Průběh vzdělání • RVP - ŠVP • Závěrečné zkoušky • Maturitní zkoušky TRH PRÁCE

12 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce • Národní soustava povolání Národní soustava povolání(NSP)prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce (viz Katalog). Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která bude reálně odrážet situaci na trhu práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přinese důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech úrovní vzdělávání. NSP se stává významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie.viz Katalog Národní soustavou kvalifikací

13 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce • Národní soustava povolání Odborné znalostiOdborné dovednostiObecné způsobilosti Odborné znalosti představují teoretický základ, kterým by měl být zaměstnanec vybaven, aby při výkonu práce podával požadovaný výkon. (Například mzdové účetnictví) Odborné dovednosti aneb co musí zaměstnanec umět, aby obstál při výkonu práce na dané pozici. (Například diagnostikování poruch elektrotechnických zařízení) Obecné způsobilosti jsou univerzální schopnosti, které vykonavatel povolání uplatňuje bez ohledu na odborné zaměření. (Například schopnost řídit lidi, chodit včas, samostatně se rozhodovat nebo domluvit se v cizím jazyce) • Zobrazit seznam odborných znalostí Zobrazit seznam odborných znalostí • Zobrazit seznam odborných dovedností Zobrazit seznam odborných dovedností • Zobrazit seznam obecných způsobilostí Zobrazit seznam obecných způsobilostí

14 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce • Národní soustava povolání

15 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce • Národní soustava pomůže k uznání kvalifikací (NSK) - přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání - pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání, pomůže i všem těm, kteří sice něco vystudovali, ale poté pracovali v jiných oborech, mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad

16 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce • Národní soustava pomůže k uznání kvalifikací (NSK) -Základními jednotkami NSK budou kvalifikace, které se budou dělit do dvou typů: Úplná kvalifikace – způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla je spojená s dosažením příslušného stupně vzdělání (např. instalatér, cukrář, kadeřník, hotelnictví). Dílčí kvalifikace – způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které dávají možnost pracovního uplatnění. (např. montáž a opravy plynových zařízení, výroba zmrzlin, tvorba dámských účesů). Dílčí kvalifikace mohou být součástí některé úplné kvalifikace. Tyto případy nastanou, pokud požadavky na dílčí kvalifikaci budou podmnožinou požadavků na úplnou kvalifikaci. Např. dílčí kvalifikace výroba zmrzlin bude součástí úplné kvalifikace cukrář. Prostřednictvím úplných i dílčích kvalifikací budou formulovány požadavky světa práce na vzdělávací sféru. NSK tak bude působit jako spojovací most mezi trhem práce a vzděláváním. - Základními nástroji NSK budou kvalifikační a hodnoticí standardy: Kvalifikační standard stanoví, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět. Stanoví to prostřednictvím odborných kompetencí, příp. obecných kompetencí. Hodnoticí standard stanoví kritéria a postupy pro ověřování požadavků kvalifikačního standardu, tedy jednotlivých kompetencí.

17 RVP – ŠVP • Pro každý obor vzniká samostatný RVP a zároveň se redukuje původních 800 oborů na cca 275 šířeji koncipovaných oborů. • Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy jsou proto připravovány postupně v Národním ústavu odborného vzdělávání a jejich schvalování probíhá v několika fázích.

18 RVP – ŠVP • Rámcové vzdělávací programy už vydané (schválené) - Dosud byly vydány (schváleny) tyto RVP pro odborné vzdělávání • 1. vlna (červen 2007): 62 RVP - školy mají začít učit podle ŠVP nejpozději od 1. září 2009 1. vlna (červen 2007) • 2. vlna (květen 2008): 82 RVP - školy mají začít učit podle ŠVP nejpozději od 1. září 2010 2. vlna (květen 2008) • 3. vlna (květen 2009): 82 RVP – školy mají začít učit podle ŠVP nejpozději od 1. září 2011 3. vlna (květen 2009): • 4. vlna (duben 2010): 45 RVP - školy mají začít učit podle ŠVP nejpozději od 1. září 2012 (8 RVP pro obory vzdělání v konzervatoři kategorie M, P) 4. vlna (duben 2010):

19 RVP – ŠVP • Důležité informace (www.nuov.cz)www.nuov.cz • Řidičská oprávnění a svářečské kurzy v RVP Řidičská oprávnění a svářečské kurzy v RVP • Nástavbové obory - zařazení do rejstříku Nástavbové obory - zařazení do rejstříku • Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU • Informace o průměrném počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd v daném oboru vzdělání - ukazateli H Informace o průměrném počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd v daném oboru vzdělání - ukazateli H

20 RVP – ŠVP • Školní vzdělávací programy – tvorba a zkušenosti z aplikace – výhody a nevýhody ? – Je tento proces nutný – Nebyl lepší stav před kurikulární reformou – Co je rozměrově užší: RVP - ŠVP – Je dobrá volnost při tvorbě ŠVP – Jaké je návaznost ŠVP ZŠ a SŠ – Je pozitivní kumulace předmětů – Nejsou názvy ŠVP pro veřejnost matoucí, nejsou jen marketingovým tahem

21 RVP – ŠVP • Školní vzdělávací programy – tvorba a zkušenosti z aplikace – výhody a nevýhody ? – Vyznají se zaměstnavatelé v nových názvech – Nebyla by vhodná změna RVP tak, aby v oborech sektorového zaměření umožňovaly společnou výuku v prvních ročnících s následnou specializací (viz. stavebnictví, elektrotechnika apod.) – Vyzná se vůbec učitel / škola ve spleti názvů a vztahů: trh práce / NSK/NSP...... – Nemá být proces tvorby ŠVP v řadě oborů svázán z ústředí pevně danými mantinely (například zdravotnický asistent musí vykonávat své povolání podle shodných pravidel v celé ČR – možná i v Evropě...) – ATD........ i tomu by měl napomoci náš seminář ?????


Stáhnout ppt "Úvodní poznámky Kvalitní ŠVP vizitka naší školy TÉZE, MYŠLENKY, VIZE Jan MarešChomutov, 18.6.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google