Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv

2 [ 2 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 Žádost a pokyn („Classification Guideline“) Ing. Eva Horová Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace Státní ústav pro kontrolu léčiv

3 [ 3 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Obsah prezentace Pokyn („Classification Guideline“) Žádost o změnu registrace Seskupování změn Závěr/shrnutí Obsah prezentace

4 [ 4 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products Vypracování uloženo čl. 4 Nařízení (ES) č.1234/2008 (dále jen Nařízení) Detailní klasifikace změn typu IA, II a doporučených IB Potřebné definice k pokynu poskytují Directive 2001/82/EC, Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 726/2004 Průběžné doplňování pokynu: - podle doporučení „koordinační skupiny“, viz. čl. 5 Nařízení - praktické zkušenosti - vědeckých vývoj Pokyn

5 [ 5 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products A. ADMINISTRATIVNÍ ZMĚNY/ ADMINISTRATIVE CHANGES B. ZMĚNY VE KVALITĚ/ QUALITY CHANGES C. BEZPEČNOST, ÚČINNOST, FARMAKOVIGILANCE /SAFETY, EFFICACY, PHARMACOVIGILANCE CHANGES/ D. PMF/VAMF (změny specifické pro PMF a VAMF) Pokyn/Členění a struktura označení Nové

6 [ 6 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products B. ZMĚNY VE KVALITĚ/ QUALITY CHANGES I. Léčivá látka/ Active Substance II. Konečný přípravek/ Finished Product III. CEP/TSE/monographs IV. Odměrná zařízení a aplikátory/ Medical Devices V. Změny registrace vyplývající z jiné procedury/ Changes to a marketing authorisation resulting from other regulatory procedures Pokyn/Členění a struktura označení Nové

7 [ 7 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products B. ZMĚNY VE KVALITĚ/ QUALITY CHANGES I. Léčivá látka/ Active Substance a)Výroba/ Manufacture b)Kontrola léčivé látky/ Control of active substance c)Obal /Container closure system d)Stabilita/ Stability e)Design Space Pokyn/Členění a struktura označení Nové

8 [ 8 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products B. ZMĚNY VE KVALITĚ/ QUALITY CHANGES II. Konečný přípravek/ Finished Product a)Vzhled, složení /Description and composition b)Výroba/ Manufacture c)Kontrola pomocných látek/ Control of excipients d)Kontrola konečného přípravku/ Control of finished product e)Obal /Container closure system f)Stabilita/ Stability g)Design Space Pokyn/Členění a struktura označení Nové

9 [ 9 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products B. ZMĚNY VE KVALITĚ/ QUALITY CHANGES V. Změny registrace vyplývající z jiných procedur a)PMF/VAMF ( „First-time inclusion/updated/amended“) b)Referral c)Change management protocol (protokol schvalovaný při registraci přípravku nebo žádostí o změnu registrace typ II) Pokyn/Členění a struktura označení Nové

10 [ 10 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products Change Management Protocol Popisuje změny registrace, které držitel hodlá zavést během „lifecycle“ přípravku, společně s údaji o tom, jak budou podloženy a ověřeny Předložení protokolu → typ II Zavedení změny v souladu s protokolem → typ IA nebo typ IB Hlavní výhoda → rychlejší zavedení změn Pokyn/Členění a struktura označení

11 [ 11 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products Nový formát označování změn: X.N.x.n X – kapitola/c hapter A, B, C nebo D N – oddíl/ section ( např. I, II, III…) x – pododdíl/subsection (např. a, b, c, …..) n – číslo pro danou změnu (např. 1, 2, 3, …) Příklady: B.I.a.3 Změna ve velikosti výrobní šarže léčivé látky/meziproduktu B.II.e.2 Změna specifikace vnitřního obalu konečného přípravku Pokyn/Členění a struktura označení

12 [ 12 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products Klasifikace změn v souladu s definicemi (čl.2) a klasifikací (Příloha II) Nařízení Změny typu IA Změny typu II Vyznačeny změny typu IA (IN)- malé změny u nichž se oznámení předkládá neprodleně po provedení změny (immediately notification ) Pokyn/Klasifikace změn

13 [ 13 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products Klasifikace změn v souladu s definicemi (čl.2) Nařízení Příklady malých změny typu IB - není vyčerpávajícím seznamem pro tuto kategorii Pokyn neobsahuje a netýká se rozšíření registrace - viz. Příloha I Nařízení Pokyn/Klasifikace změn

14 [ 14 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products Podmínky a dokumentace Změny typu IA a IA(IN) - pokyn uvádí podmínky a rozsah dokumentace - pokud jedna nebo více podmínek nejsou splněny změna se považuje za změnu typu IB, pokud není výslovně klasifikována jako velká změna typu II U příkladů změn typu IB nejsou uvedeny podmínky, uvedena doporučená dokumentace Změny typu II - pokyn požadavky na dokumentaci neuvádí Pokyn/Klasifikace změn

15 [ 15 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Guideline on the details of the various categories of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products Změna vede k revizi textů SPC/PIL/obal („product information“) – aktualizace textů je součástí předkládané dokumentace Změny v registrační dokumentaci jsou míněny jako přidání, nahrazení nebo vypuštění údajů Formální textové úpravy („editorial changes“) by neměly být podávány samostatně formou změny, mohou být zahrnuty ve změně týkající se příslušného oddílu dokumentace s prohlášením, že se nemění obsah dokumentace Pokyn/Klasifikace změn

16 [ 16 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Typ žádosti/ Type of Application Vyznačí se všechny možnosti: □ Type IA(IN) □ Single variation □ Type IA ☑ Grouping of variations ☑ Type IB unforeseen □ Including a line extension ☑ Type IB foreseen ☑ Worksharing ☑ Type II □ Type II Art. 29 Žádost /Nové prvky

17 [ 17 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Změna IB „foreseen“ Příklady IB uvedené v pokynu IB podle čl.5 Nařízení - na základě doporučení Změna v pokynu uvedená jako IA, ale jedna nebo více podmínek není splněno a zároveň změna není výslovně uvedena mezi změnami typu II Změna IB „unforeseen“ Změna, jejíž klasifikace není určena Žádost /Nové prvky

18 [ 18 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Typ II Art.9 - podle čl. 29 Nařízení (ES) No. 1901/2006 (referral) Single variation – jedna změna, nejedná se o žádný typ seskupení /grouping of variations Grouping of variations – všechny typy seskupení změn (např. jedna nebo více stejných změn IA pro více registrací (MA), roční zprávy, více změn pro jednu registraci ( MA) Žádost /Nové prvky

19 [ 19 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Grouping of variations /Including a line extension - jestliže seskupení změn/grouping of variations zahrnuje i „line- extension“, žádost o změnu registrace by měla být přílohou k žádosti o novou registraci (line-extension) Worksharing, viz. čl. 20 Nařízení (ES) 1234/02008 Žádost /Nové prvky

20 [ 20 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Seskupování změn/ grouping of variations – pravidla viz. čl. 7 a Příloha III Nařízení Jedna nebo více stejných IA a/nebo IA(IN) pro jednu nebo více registrací (MA) - jedna stejná změna pro několik MA - několik stejných změn pro několik MA - několik změn pro jednu MA Roční zpráva pro změny IA /annual report - několik stejných IA pro jednu nebo více MA Žádost/Nové prvky/Seskupování změn

21 [ 21 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Seskupování změn/ grouping of variations – pravidla viz. čl. 7 a Příloha III Nařízení Seskupování několika změn pro jednu registraci/MA Příloha III Nařízení uvádí případy, kdy je možné seskupit několik změn pro jednu MA Kromě toho RMS po konzultaci s CMS může souhlasit s podáním několika změn pro jednu MA na jedné žádosti Jedno oznámení IB - alespoň jedna ze změn je IB a všechny změny jsou malými změnami (IA, IB) Jedna žádost typu II – alespoň jedna ze změn je velkou změnou typu II a žádná z nich není rozšířením (II, IB, IA) Žádost/Nové prvky/Seskupování změn

22 [ 22 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Seskupování změn/Worksharing Worksharing/viz. čl. 20 Nařízení - možnost podání stejné změny typu IB nebo typu II nebo stejného seskupení změn pro více než jednu MA - žádost může obsahovat i IA změny, pokud jsou zahrnuty v seskupení - seskupení nesmí obsahovat rozšíření (line-extension) Žádost/Nové prvky/Seskupování změn

23 [ 23 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv A marketing authorisation /MA/Registrace Definice MA pro účely podávání/seskupování změn registrace na jednu žádost → Pro MRP/DCP přípravky : všechny přípravky patřící pod označení např. AT/H/1234/001-n jsou považovány za jednu MA (všechny síly a lékové formy daného přípravku) Žádost/Nové prvky/Seskupování změn

24 [ 24 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Tabulka přípravků, kterých se žádost týká - název - léčivá látka - léková forma - síla - název držitele - číslo registrace/MA number - MRP Variation Number Příklady vyplněných tabulek – viz. Příloha 1 prezentace Žádost /Nové prvky

25 [ 25 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Kopie příslušné tabulky z pokynu pro danou změnu se přikládá : - typ IA (IA IN) - typ B - příklad IB uvedený v pokynu - typ IB – změna uvedená v pokynu jako typ IA, ale nejsou pro ni splněny všechny podmínky - IA podle čl. 5 Nařízení (ES) – na základě doporučení Žádost /Nové prvky

26 [ 26 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Vyznačení splněných podmínek a předkládané dokumentace - typ IA – má být předložena kompletní dokumentace uvedená v pokynu - typ IB – pro usnadnění validace žádosti je vhodné poskytnutí veškeré doporučované dokumentace uvedené v pokynu Žádost /Nové prvky

27 [ 27 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Typy změn / Type(s) of change(s) Vybere se příslušná tabulka z formuláře žádosti Uvede se pouze záhlaví tabulky Vyznačí se příslušný typ procedury– IA, IB, II Pro typ IA se vedle typu procedury vyznačí datum zavedení změny (Implement.Date) Pro všechny ostatní změny se datum zavedení změny uvádí na konci formuláře žádosti Žádost /Nové prvky

28 [ 28 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Změna jejíž klasifikace není uvedena v pokynu Držitel ji deklaruje jako jinou změnu „z“/“other variation“ „z“ V žádosti vybere příslušné záhlaví tabulky změny, která slovně popisuje neklasifikovanou změnu změna „z“ je zařazena jako poslední v příslušné tabulce Změny podané na podkladě doporučení viz. čl. 5 Nařízení (změny „foreseen“) se vyznačí v políčku „Art 5„ (mohou to být změny IA, IB nebo II) Příklady tabulek viz. Příloha 2 prezentace Žádost /Nové prvky

29 [ 29 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Application for variation to a marketing authorisation Stručná charakteristika a odůvodnění změny / Precise scope and background for change / Stručný popis a zdůvodnění změn(y) Odůvodnění podání seskupených změn, worksharing a změn, jejichž klasifikace není určena („unforeseen“) - na základě Přílohy III Nařízení (ES) - seskupení - příklady publikované CMD nebo EMEA - doporučení - předjednání s RMS nebo EMEA (CMD a EMEA) Žádost /Nové prvky

30 [ 30 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Shrnutí/výhody: Některé změny dosud klasifikované jako IB nyní typ IA Změny dosud klasifikované jako typ II nyní IB („by default“) Možnost seskupování změn/grouping of variations Výběr optimálního způsobu podání změn pro daný přípravek Průběžná aktualizace pokynu Nový systém klade důraz na odpovědnost držitele za žádost a předkládanou dokumentaci Aplikace Nařízení 1234/02008/Shrnutí

31 [ 31 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Odkazy http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pharmaceuticals/bett er-regulation-variations-regulations-developments_en.htm http://www.hma.eu/96.html (CMDh) Žádost Nařízení (ES) 1234/2008 Pokyn CMD(h) Best Practice Guide Sledování stránek – upřesnění a výklady změn, např. ve formě otázek a odpovědí Aplikace Nařízení (ES) 1234/02008/Odkazy

32 [ 32 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv Děkuji za pozornost Aplikace Nařízení (ES) 13234/02008


Stáhnout ppt "[ 1 ] Ing. Eva Horová Aplikace Nařízení (ES) č. 1234/2008 Seminář SÚKL, Praha, 17.12.2009 © 2009 Státní ústav pro kontrolu léčiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google