Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CSF/RPS Czech Republic 2004>2006 Community Support Framework Ministry for Regional Development, CR Community Support Framework Department Výroční zpráva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CSF/RPS Czech Republic 2004>2006 Community Support Framework Ministry for Regional Development, CR Community Support Framework Department Výroční zpráva."— Transkript prezentace:

1 CSF/RPS Czech Republic 2004>2006 Community Support Framework Ministry for Regional Development, CR Community Support Framework Department Výroční zpráva RPS za rok 2005 AIR CSF 2005

2 Výroční zpráva RPS za rok 2005 AIR CSF 2005 ● předkládá se EK na základě čl. 34 a 37 Nařízení vlády 1260/1999 submitted to EC according to art. 34 a 37 of Regulation 1260/1999 ●schválena Monitorovacím výborem RPS approved by CSF Monitoring Committee ●zaslána EK do 30. 6. sent to EC by 30. 6. ●obsah definován v čl. 37 Nařízení 1260/1999 contents defined by art. 37 of Regulation 1260/1999

3 Odlišnosti mezi VZ RPS a Výročními zprávami OP: Differences between AIR CSF and AIR OP: ● podrobnější popis vybraných průřezových témat (socio- ekonomický vývoj ČR, soulad s politikami Společenství) more detailed description of selected sectional topics (the social and economic development of the Czech Republic, compliance with Community policies) ●důraz na sledování změn v obecných podmínkách významných pro implementaci accent on monitoring of changes under general conditions significant for implementation Pokrač./Cont. Výroční zpráva RPS za rok 2005 AIR CSF 2005

4 Odlišnosti mezi VZ RPS a Výročními zprávami OP: Differences between AIR CSF and AIR OP: ●pokrok ve využívání pomoci je sledován z hlediska cílů a prioritních os definovaných v RPS progress of using of assistance is monitored from the point of view of objectives and priority axes defined by CSF ●VZ RPS nepopisuje detailně implementaci na úrovni (pod)opatření AIR CSF does not describe implementation in the detailed level of (sub)measures Výroční zpráva RPS za rok 2005 AIR CSF 2005

5 Struktura zprávy: Report structure: 1.Změny v obecných podmínkách významných pro provádění pomoci – socio-ekonomický vývoj ČR Changes in general conditions relating to the implementation of assistance – the social and economic development of the Czech Republic 2.Pokrok v provádění pomoci Progress in providing assistance 3.Finanční provádění pomoci Financing of assistance Pokrač./Cont. Výroční zpráva RPS za rok 2005 AIR CSF 2005

6 Struktura zprávy: Report structure: 4.Opatření ŘO za účelem zajištění kvalitního a efektivního řízení Measures by Managing Authority to ensure quality and efficient management 5.Zajištění shody s politikami Společenství Ensuring of compliance with Community policies Výroční zpráva RPS za rok 2005 AIR CSF 2005


Stáhnout ppt "CSF/RPS Czech Republic 2004>2006 Community Support Framework Ministry for Regional Development, CR Community Support Framework Department Výroční zpráva."

Podobné prezentace


Reklamy Google