Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČISTÁ VODA. Čistota vody  pojem vyjadřující obsah cizích látek ve vodě  skutečně chemicky čistou vodu lze připravit pouze laboratorně  čistotu vody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČISTÁ VODA. Čistota vody  pojem vyjadřující obsah cizích látek ve vodě  skutečně chemicky čistou vodu lze připravit pouze laboratorně  čistotu vody."— Transkript prezentace:

1 ČISTÁ VODA

2 Čistota vody  pojem vyjadřující obsah cizích látek ve vodě  skutečně chemicky čistou vodu lze připravit pouze laboratorně  čistotu vody je nutno posuzovat individuálně (podle jejího využití)

3 Rozdělení vody dle požadavků na kvalitu  pitná voda  upravena tak, aby vyhovovala hygienickým požadavkům dle vyhlášky 252/2004 Sb  užitková voda  využívána na mytí nádobí, koupání, úklid  odpadní voda  znečištěna lidskou činností v domácnosti či průmyslu

4 Pitná voda  zdravotně nezávadná, při delším požívání nesmí vyvolávat zdravotní potíže  především z přehradních nádrží  kontroluje se:  výskyt bakterií (E.coli, Clostridium p., koliformí bakterie)  výskyt anorganických a organických látek (rtuť, pesticidy, kyanidy, chlor….)

5 Odpadní voda  voda znečištěná tepelně, rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými látkami či radioaktivitou  druhy odpadní vod:  komunální - pochází z domácností, škol, úřadů, obsahuje splašky, vodu z mytí ulic a dešťovou vodu  průmyslová - vzniká v průmyslových podnicích, voda použita ve výrobě + voda používaná na chlazení zařízení

6 Čištění odpadních vod  probíhá samovolně v přírodě = proces samočištění (mikroorganismy a O 2 )  rovněž probíhá v čističkách odpadních vod  k čištění se využívají různé metody:  chemické a fyzikálně-chemické  biologické

7 Chemické a fyzikálně-chemické metody  iontová výměna:  založená na přítomnosti měniče iontů – Ionexu (vysokomolekulární látka s funkční skupinou, která ve vodním prostředí disociuje, nese tedy náboj)  flotace:  založená na různé smáčivosti látek  za přítomnosti vzduchových bublin se vytvářejí hydrofóbní lokule, jejichž hustota je nižší než hustota vody, a jsou proto dobře vynášeny k hladině

8 Chemické a fyzikálně-chemické metody  membránové procesy:  filtrace vody přes polopropustnou membránu  hlavní hnací silou je tlak filtrované vody  koagulace (srážení):  převedení rozpustných nečistot do nerozpustných sraženin účinkem srážecího činidla + následná filtrace  další metody:  neutralizace, odstřeďování, filtrace

9 Biologické metody  aerobní procesy:  znečištění odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal za přítomnosti kyslíku  aktivovaný kal je tvořen vložkami s obsahem bakterií a prvoků - nálevníků  odstraňuje především organické nečistoty, dále dusík a fosfor

10 Obecný postup čištění vody  Mechanický stupeň:  česle (velmi husté mříže) - odstranění hrubých nečistot  lapák písku (písekjde na skládku)  I. sedimentace - rozdělení vody na 3 frakce  surový kal na dně (odváděn do anaerovního stupně)  mechanicky vyčištěná voda (odváděna do aerobního stupně)  lehké usazeniny na povrchu (páleny)

11 Obecný postup čištění vody  Biologický aerobní stupeň:  čištění vody účinkem aerobních bakterií  mineralizace  odbourávání organických látek za vzniku CO 2, vody a amoniaku  nitrifikace  přeměna amonného iontu na dusičnany  detoxikace  II. sedimentace  vznik čisté vody a aktivovaného kalu

12 Obecný postup čištění vody  Biologický anaerobní stupeň  surový kal a aktivovaný kal využíván jako zdroj živin pro anaerobní bakterie  vzniká tzv. bioplyn  využití bioplynu k ohřevu vyhnívacích nádrží nebo na produkci energie  zbylý (vyhnilý) kal využíván jako hnojivo


Stáhnout ppt "ČISTÁ VODA. Čistota vody  pojem vyjadřující obsah cizích látek ve vodě  skutečně chemicky čistou vodu lze připravit pouze laboratorně  čistotu vody."

Podobné prezentace


Reklamy Google