Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy chemických technologií 2016 TECHNOLOGIE…..ANEB JAK SE CO DĚLÁ CHEMICKÁ TECHNOLOGIE - SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KTERÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy chemických technologií 2016 TECHNOLOGIE…..ANEB JAK SE CO DĚLÁ CHEMICKÁ TECHNOLOGIE - SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KTERÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA."— Transkript prezentace:

1 Základy chemických technologií 2016 TECHNOLOGIE…..ANEB JAK SE CO DĚLÁ CHEMICKÁ TECHNOLOGIE - SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KTERÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA VÝCHOZÍ SUROVINY NA KONEČNÝ PRODUKT TECHNOLOGIE VÝROBY - ÚPLNÝ A PŘESNÝ POPIS POSTUPU ZPRACOVÁNÍ VÝCHOZÍ SUROVINY AŽ NA KONEČNÝ VÝROBEK CHEMICKÁ VÝROBA -TAKOVÝ VÝROBNÍ PROCES, PŘI KTERÉM DOCHÁZÍ K CHEMICKÉ PŘEMĚNĚ (PROBÍHÁ CHEMICKÁ REAKCE)

2 Základy chemických technologií 2016 ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH TECHNOLOGIÍ 1)ANORGANICKÉ TECHNOLOGIE výrobky anorganické chemie: kyseliny a louhy, soli, pigmenty,… 2)ORGANICKÉ TECHNOLOGIE produkty petrochemie, léčiva, pesticidy,… 3)BIOTECHNOLOGIE produkty potravinářského průmyslu, léčiva, čistění odpadních vod,…

3 Základy chemických technologií 2016 OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGIE 1)V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ 2)KVALITNĚ 3)LEVNĚ 4)BEZPEČNĚ VYRÁBÍ: K REALIZACI VÝROBY JE POTŘEBA: 1)VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 2)SUROVINY, ENERGIE A VODA 3)PRACOVNÍ SÍLA 4)TECHNOLOGICKÝ POSTUP

4 Základy chemických technologií 2016 VÝVOJ CHEMICKÝCH VÝROB 1)asi 10 000 l. př. n. l.:VYUŽITÍ OHNĚ K VYPALOVÁNÍ HLINĚNÝCH VÝROBKŮ→POČÁTEK KERAMICKÉ VÝROBY 2)7 000-5000 l. př. n. l.:POČÁTKY VÝROBY KOVŮ (Cu a Sn) 3)2000-1000 l. př. n. l.:VÝROBA Fe VÝROBA SKLA KVASNÉ VÝROBY MYDLÁŘSTVÍ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA 4)1000 l.n.l.:DESTILACE

5 Základy chemických technologií 2016 VÝVOJ VÝROBNÍHO POSTUPU 1)LABORATORNÍ VÝZKUM:ZAČÍNÁ SBĚREM INFORMACÍ (LITERÁRNÍ REŠERŠE), NAVRHUJE A OVĚŘUJE SLED CHEMICKÝCH REAKCÍ A CELKOVÝ POSTUP OD SUROVINY K PRODUKTU, POSTUP MUSÍ BÝT JEDNODUCHÝ, NENÁROČNÝ NA PŘÍSTROJE, ŘEŠÍ SE ODPADY, METODY ANALÝZY A OTÁZKY EKONOMICKÉ (LÁTKOVÁ, ENERGETICKÁ A EKONOMICKÁ BILANCE) ZAŘÍZENÍ: LABORATORNÍ MĚŘÍTKO 2)POLOPROVOZ:OVĚŘUJE SPRÁVNOST POSTUPU NAVRŽENÉHO VÝZKUMEM, ÚPRAVA REAKČNÍCH PODMÍNEK PODLE ZVOLENÉ APARATURY A KVALITY SUROVIN ZAŘÍZENÍ: POLOPROVOZ 3)PROVOZ:PROVÁDÍ VÝROBU

6 Základy chemických technologií 2016 SUROVINY 1)NEROSTNÉ SUROVINY:KAŽDÁ HORNINA ČI NEROST, KTEROU LEZE PŘÍMO ČI PO ÚPRAVĚ POUŽÍT JAKO SUROVINU PRO TECHNOLOGICKÝ PROCES A)RUDNÉ:PRO ZÍSKÁNÍ KOVŮ B)NERUDNÉ: C)SPALITELNÉ: 2)ROSTLINNÉ SUROVINY 3)ŽIVOČIŠNÉ SUROVINY 4)DRUHOTNÉ

7 Základy chemických technologií 2016 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1)CHEMICKÉ OPERACE:TAKOVÉ POSTUPY, PŘI KTERÝCH SE NEMĚNÍ CHEMICKÁ PODSTATA ZPRACOVÁVANÉ LÁTKY, NEPROBÍHÁ ŽÁDNÁ CHEMICKÁ REAKCE ZMĚNY JSOU POUZE FYZIKÁLNÍHO CHARAKTERU: PŘÍPRAVA ROZTOKŮ, FILTRACE, SUŠENÍ, GRANULACE,… 2)CHEMICKÉ PROCESY:TAKOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, PŘI KTERÝCH DOCHÁZÍ K CHEMICKÉ PŘEMĚNĚ SUROVINY, VZNIKÁ MEZIPRODUKT ČI FINÁLNÍ PRODUKT PROBÍHAJÍCÍ CHEMICKÝ DĚJ JE CHARAKTERIZOVÁN CHEMICKOU ROVNICÍ A MECHANISMEM, REAKČNÍMI PODMÍNKAMI, TĚMITO CHARAKTERISTIKAMI SE ŘÍDÍ CELKOVÝ TECHNOLOGICKÝ REŽIM

8 Základy chemických technologií 2016 LITERÁRNÍ ZDROJE Literatura: Zbirovský M., Michálek J. Základy technologie VŠCHT Praha 1983 Vodrážka, Z.: Biotechnologie, VŠCHT, 1991. Masák J., Pelechová J., Plachý J. Speciální mikrobní technologie VŠCHT Praha 1992 Čepička, J. a kol.: Obecná potravinářská technologie, VŠCHT Praha, 1995. kolektiv: Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918-1990. VŠCHT Praha, 2000. Kadlec, P. a kol.: Technologie potravin, KEY Publishing, Ostrava, 2009. Obrazový materiál: Zbirovský M. Chemická technologie 1 a 2, Praha 1979 Richter M., Sőhnel O.: Průmyslové technologie 3. Stroje a zařízení chemického průmyslu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí n.L. 2013, http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/2e_final_tisk.pdf https://cs.wikipedia.org/ vlastní fotografie


Stáhnout ppt "Základy chemických technologií 2016 TECHNOLOGIE…..ANEB JAK SE CO DĚLÁ CHEMICKÁ TECHNOLOGIE - SOUBOR CHEMICKÝCH METOD A POSTUPŮ, KTERÝMI SE REALIZUJE PŘEMĚNA."

Podobné prezentace


Reklamy Google