Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena vody Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena vody Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."— Transkript prezentace:

1 Hygiena vody Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Hygiena vody Voda základní složka životního prostředí, všech živých organismů, rostlin Vodní plochy přes 70 % zemského povrchu 97 % hydrosféry - voda slaná 3 % voda sladká, z 69 % v ledovcích Organismus člověka cca 60 % vody

3 Hygiena vody Organismus člověka cca 60 % vody Bez vody – přežití několika dní smrt Potřeba vody – dle teploty prostředí a tělesné aktivity Ztráta – průměrně 2,5 l/den Příjem – průměrně 2 l/den (+ metabolická voda ) Ztráty - močí, stolicí, plícemi, kůží, pocení Příjem – voda/nápoje, potraviny Voda v organismu – vždy spolu s rozpustnými látkami - někdy vázána na koloidy (bílkoviny) - někdy vázána na koloidy (bílkoviny)

4 Hygiena vody Voda v životním prostředí Podle původu Voda srážková (atmosférická) PovrchováPodzemní Podle využití PitnáUžitkováProvozníOdpadní

5 Hygiena vody Voda srážková (atmosférická) vodní páry, déšť, sníh měkká, nevhodná k pití čistota závisí na stavu ovzduší Voda povrchová veškeré vodní plochy a toky proměnlivá kvalita – 4. stupně čistoty pochází z vody srážkové i podzemní samočisticí schopnost Voda podzemní prosakováním vody podzemní, srážkové při průchodu půdou filtrace,mineralizace při průchodu půdou filtrace,mineralizace kvalita dle kvalita půdy, hloubky kvalita dle kvalita půdy, hloubky

6 Hygiena vody Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob. Zdravotní nezávadnost se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem. Zdravotní nezávadnost se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem.

7 Hygiena vody Užitková voda musí být mikrobiologicky nezávadná nesmí obsahovat zdraví poškozující látky nesmí se používat k pití, přípravě léků, stravy určena pro mytí, koupání, praní, zalévání nesmí obsahovat zdraví poškozující látky nesmí se používat k pití, přípravě léků, stravy určena pro mytí, koupání, praní, zalévání Provozní voda jedině pro výrobní činnost nutné izolované, barevně odlišené rozvody nejsou stanoveny žádné parametry nutné izolované, barevně odlišené rozvody nejsou stanoveny žádné parametry

8 Hygiena vody Odpadní voda Splaškováz domácností a sídlišť Splaškováz domácností a sídlišť znečištění hlavně organickými látkami a saponáty do městských čističek odpadních vod biologických čistíren, oxidačních příkopů, septiků, žump Průmyslovápodle odvětví výroby riziko různých jedovatých látek hrozí kontaminace půdy, podzemní vody Průmyslovápodle odvětví výroby riziko různých jedovatých látek hrozí kontaminace půdy, podzemní vody podle toxické noxy speciálních postupy k eliminaci odpadní vody zdravotnických zařízení – oddělená likvidace

9 Hygiena vody Pitná voda Zásobování85 % obyvatel veřejný vodovod 15 % obyvatel individuální zdroje Zdrojepodzemní voda povrchová voda odsolování mořské vody Původ vodárenské vody55 % povrchová voda

10 Hygiena vody Pitná voda Požadavky na kvalitu – vyhláška 252/2004 Sb.  stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody Voda: musí mít vyhovující organoleptické vlastnosti musí mít vhodné složení, obsahovat některé stopové prvky nesmí být prostředím, ve kterém se vyskytují patogenní mikroorganismy a toxické látky musí vyhovovat technickým požadavkům vodáren

11 Hygiena vody Pitná voda Hygienické limity – vyhláška 252/2004 Sb.  stanoví limity mikrobiologických, biologických,fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody – několik skupin Norma - co nesmí být obsaženo doporučené ukazatele, charakterizující biologicky hodnotnou vodu

12 Hygiena vody Pitná voda - zdravotní rizika kontaminace Chemická kontaminace Chemická kontaminace dusičnany, dusitany – riziko alimentární methemoglobinémie u kojenců methemoglobinémie u kojenců limity:MH = 50 mg/l pro dospělé NMH – kojenci = 15 mg/l - kojenecké těžké kovy – mohou se objevit – kontaminace prostředí u individuálních zdrojů je jako důsledek fekálního znečištění

13 Hygiena vody Odpadní vody Odpadní vody primárně velmi silně kontaminované původci střevních nákaz: salmonely, E.coli, Shigelly…… původci hnisavých kožních onemocnění: stafylokoky, streptokoky původci tbc, leptospirózy, poliomyelitis, hepatitis epid. a další: horečnaté průjmy parazité: proto nečištěné odpadní vody nesmí být použity k závlaze u za syrova konzumovaných plodin

14 Hygiena vody Odpadní vody průmyslové Odpadní vody průmyslové velká variabilita velká variabilita Vysoký obsah organických látek a toxických látek Toxické látky – potravním řetězcem až k člověku navíc znemožňují úpravu pitné vody Xenobiotika: pesticidy, metaloidy …. Chlorované uhlovodíky (CHU) méně toxické, nesnadno biologicky odbouratelné některé z nich jsou mutagenní a karcinogenní

15 Hygiena vody Odpadní vody průmyslové Odpadní vody průmyslové organofosfáty – akutní toxicita kovy, metaloidy, Cl, Ni

16 Hygiena vody Pitná voda zdravotní rizika kontaminace Mikrobiologická kontaminace Mikrobiologická kontaminace pro vznik onemocnění podstatná infekční dávka – naředění voda nesmí obsahovat žádné patogenní mikroorganismy a jen omezené množství nepatogenních a jen omezené množství nepatogenních Původci infekčních onemocnění: E.Col, Shigella, Vibrio cholerae Campylobacter jejuni, Leptospira ictero-haemorrhagica Legionella pneumophyla, atypická Mycobacteria Enteroviry, virus hepatitidy A, Naegleria Fowleri, Ascaris lumbicoides


Stáhnout ppt "Hygiena vody Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google