Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Ústí nad Labem 2/2008 Ing. Jaromír Vachta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Ústí nad Labem 2/2008 Ing. Jaromír Vachta."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Ústí nad Labem 2/2008 Ing. Jaromír Vachta

2 Předmět zákona Základní ustanovení - zapracovává příslušné předpisy ES - práva a povinnosti osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví - působnost a pravomoc orgánů veřejného zdraví - další úkoly orgánů veřejného zdraví Základní pojmy - veřejné zdraví: zdravotní stav obyvatelstva a je určován souhrnem přírodních, životních, pracovních podmínek a způsobem života - ochrana a podpora zdraví: opatření k vytváření zdravých podmínek - uvedení na trh: i výrobky vyrobené pro vlastní potřebu

3 Rozsah zákona Vymezuje požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické přípravky, úprava vody Vymezuje hygienické požadavky na předměty běžného užívání Nakládání s nebezpečnými CHLP

4 Nakládání - výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková přeprava Základní povinnost při nakládání - každý je povinen chránit zdraví lidí a ŽP, řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, R a S-větami

5 Omezení při nakládání s CHLP T+ se nesmí prodávat, darovat, poskytovat, nejsou-li osoby oprávněny k nakládání s nimi (jen OOZ) T a C se nesmí prodávat, darovat, poskytovat mladším 18 let a zbaveným právním úkonům T+, T, C neprodávat v automatech a do přinesených nádob T a C jen v rámci přípravy na povolání pro osoby 15 – 18 let a pod dohledem OOZ T+ nutno skladovat jen v uzamykatelných prostorách, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných a musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení T+ se musí vést evidence

6 Povinnosti při nakládání s nebezpečnými CHLP Nakládání s T+ musí být zabezpečeno OOZ nebo osoba touto OOZ prokazatelně zaškolenou (1 x ročně, archivace 3 roky) T+, T, C karcinogenní (R45, 49), mutagenní (R46) a TOR (R60, 61): musí být osoby prokazatelně seznámeny s jejich nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a ŽP a zásadami předlékařské pomoci T+, T, C karcinogen. (R45, 49), mutagen. (R46) a TOR (R60, 61): vydat pro pracoviště písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně ŽP, musí být volně dostupná (klasifikaci, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ŽP, první pomoc a musí být projednána s orgány ochrany veřejného zdraví

7 Odborná způsobilost - OOZ Absolventi VŠ - lékařství, farmacie, veterinární, chemie - učitelské obory se zaměřením chemie - speciální příprava, obor toxikologie - rostlinolékařský obor Ostatní - zkouška odborné způsobilosti (vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s T+) - autorizované osoby pro CHLP

8 Požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické přípravky Vyhláška 409/2005 Sb. (zrušena 37/2001Sb.) - složení a značení výrobků a CHLP - způsob ověřování - výroba v souladu se SVP - označení „ pro trvalý styk s pitnou vodou“ - plasty jen podle vyhl. č. 38/2001 Sb. - CHLP k úpravě vody - výluhové zkoušky (příloha 1) - příloha č. 2: CHLP k úpravě vody (koagulanty, úprava pH, dezinfekční a oxidační prostředky)

9 Požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami Vyhláška č. 38/2001 Sb. (186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb.), Nařízení EP a Rady (ES) 1935/2004 - nesmí ohrožovat zdraví lidí, složení potravin a zhoršit organoleptické vlastnosti potravin Požadavky na výrobky z jednotlivých materiálů - výroba v souladu se správnou výrobní praxi - splňovat hygienické limity Požadavky na výrobu plastů a výrobků z plastů - pouze z monomerů, výchozích látek a přísad uvedených v příloze vyhlášky, limit celkové migrace 10 mg/dcm2 - Seznam povolených monomerů a jiných výchozích látek (REF, CAS, Název, Omezení – SML v mg/kg) - simulanty potravin (voda, kyselina octová, ethanol, olivový olej) - stanovení VCM v PVC (při 60 0C, max. 0,003 mg/kg potraviny)


Stáhnout ppt "Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Ústí nad Labem 2/2008 Ing. Jaromír Vachta."

Podobné prezentace


Reklamy Google