Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě Skutečně chemicky čistou vodu H 2 O lze připravit pouze laboratorně!H 2 O.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě Skutečně chemicky čistou vodu H 2 O lze připravit pouze laboratorně!H 2 O."— Transkript prezentace:

1

2 Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě Skutečně chemicky čistou vodu H 2 O lze připravit pouze laboratorně!H 2 O

3 Rozdělení vod dle kvality Pitná v oda - je definována jako voda, která prošla procesem úpravy a vyhovuje stanoveným požadavkům. Užitková voda- je obecně vzato voda, která není upravena jako pitná, proto je levnější a je jí možno využívat pro úklid, ohřev atd. V průmyslu se pro tuto vodu může využívat i pojem provozní voda. Odpadní voda- je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností.

4 Čištění vod K čištění vod využíváme různé metody Chemické Fyzikálně-chemické Biologické

5 Biologické čištění vod

6 Biologické čištění vod využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat organické znečištění ve vodním prostředí. Rozkladný proces je složitý, rychlost závisí na mnoha faktorech:obsahu kyslíku ve vodě pH vody teplotě typu znečištění případných toxických látkách ve vodě

7 V povrchových vodách toto čištění probíhá samovolně, jen je proces dlouhodobý. V čistírně je proces intenzifikován. Závisí na koncentraci mikroorganismů v čistírně. Při biologickém čištění odpadních vod se uplatňují procesy podmíněné činností aerobních mikroorganismů, které rozkládají organické látky za přítomnosti kyslíku. Nutné je vytvoření dostatečných podmínek biologických procesů, např. provzdušňování při aerobním čištění.

8 Aerobní procesy znečištění odstraňováno pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal aktivovaný kal je tvořen vložkami s obsahem bakterií a prvoků - nálevníků odstraňuje především organické nečistoty, dále dusík a fosfor

9 Obecný postup čištění vod  Mechanický stupeň:  česle (velmi husté mříže) - odstranění hrubých nečistot  lapák písku (písek jde na skládku)  I. sedimentace - rozdělení vody na 3 frakce  surový kal na dně (odváděn do anaerobního stupně)  mechanicky vyčištěná voda (odváděna do aerobního stupně)  lehké usazeniny na povrchu (páleny)

10  Biologický aerobní stupeň:  čištění vody účinkem aerobních bakterií  mineralizace  odbourávání organických látek za vzniku CO 2, vody a amoniaku  nitrifikace  přeměna amonného iontu na dusičnany  detoxikace  II. sedimentace  vznik čisté vody a aktivovaného kalu

11  Biologický anaerobní stupeň  surový kal a aktivovaný kal využíván jako zdroj živin pro anaerobní bakterie  vzniká tzv. bioplyn  využití bioplynu k ohřevu vyhnívacích nádrží nebo na produkci energie  zbylý (vyhnilý) kal využíván jako hnojivo

12 Eutrofizace

13 Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností.

14 Důsledkem je nejprve přemnožení planktonu a posléze, po jeho masovém odumření, nedostatek kyslíku ve vodě a následné vymírání ryb a dalších organismů, zejména těch žijících u dna Dostatečnému přístupu kyslíku do spodních vrstev brání pyknoklima - vrstva oddělující vodu s odlišnou hustotou. Eutrofizaci lze předcházet omezením znečištění vod: zabráněním splachů hnojiv ze zemědělské půdy a také čištěním odpadních vod.

15

16 Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod (též „čovka“, ze zkratky ČOV; často nesprávně označováno jako "čistička") je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Setkáváme se s nimi, jednak v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, a dále u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými.

17


Stáhnout ppt "Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě Skutečně chemicky čistou vodu H 2 O lze připravit pouze laboratorně!H 2 O."

Podobné prezentace


Reklamy Google