Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výtah z výsledků a srovnání průzkumů 03/2009 a 07/2009 pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výtah z výsledků a srovnání průzkumů 03/2009 a 07/2009 pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy."— Transkript prezentace:

1 Výtah z výsledků a srovnání průzkumů 03/2009 a 07/2009 pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy

2 Nejznámější oblastí Moravy i nadále zůstávají Beskydy, které takto označilo 48 % dotázaných. Srovnání průzkumů z 03 a 07/2009 ovšem poukazuje na 12 % pokles znalosti. Druhou nejznámější oblastí (13 % známost) a zároveň oblastí s největším nárůstem známosti jsou Luhačovice, kde byl zaznamenán 5 % nárůst znalosti. Naopak 8 % pokles znalosti ve srovnání stejných období, byl zaznamenán pro oblast Valašska. Komentář: Tyto změny mohou být vyvolány úrovní služeb a předpokládané inklinaci návštěvníků Východní Moravy ke kompletním službám a s nárůstem trendu tzv. „zdravého životního stylu“ a „wellnes“, s nimiž bývají spojeny služby a programy v nabídce lázní a velkých hotelů. Závěr/doporučení: Beskydy mohou být používány pro propagaci i ostatních regionů Východní Moravy, kvůli své kvantitativní síle z hlediska známosti regionu, doporučujeme však tuto oblast více reklamně podpořit kvůli klesajícímu trendu známosti. Známost Luhačovic je mírně rostoucí a může být na ní stavěno reklamní působení pro celou oblast Východní Moravy. Luhačovice mohou být využity pro reklamní aktivity CCRVM s vysokou pravděpodobností efektivity zásahu, právě kvůli rostoucímu trendu. Doporučujeme také pracovat na komplexnosti služeb a nabídky „wellnes“ i v ostatních oblastech Východní Moravy. 1. Největší spontánní znalost oblastí Moravy

3 Pět nejdůležitějších pojmů jen vzájemně mění svá pořadí důležitosti, mimo pojem Slivovice. Pojem Turistika zůstává na pátém místě. (1. Slivovice, 2. Folklór, 3. Příroda, 4. Víno, 5. Turistika). Komentář: Páté místo důležitosti pojmu turistika je velmi pozitivní. Ostatní pojmy mají silné historické a kulturní kořeny. Navíc je u pojmu Turistika zaznamenán ve srovnání obou sledovaných období, mírný růst. Naopak k největšímu poklesu pojmu spojovaného s Východní Moravou došlu u pojmu Víno, který je nyní na téměř stejné úrovni jako turistika. (Turistika 10,66 %, Víno 11,29 % - nelze přesně posoudit z důvodu přesnosti měření) Závěr/doporučení: Doporučujeme propagovat turistiku jako takovou, tedy nezdůrazňovat některé z odvětví (např. pěší, cyklo, atd.), ale využít synergii právě všech jejích odvětví. Doporučujeme Víno spojit ještě s dalšími turisticky atraktivními aktivitami, tento pojem již nemůže být podporován obecně jako takový, ale v synergii s ostatními. 2. Pojmy spojované s Východní Moravou

4 Ve srovnání zájmu o návštěvu oblastí: Slovácko, Zlínsko a Luhačovicko, Kroměřížsko a Valašsko došlo k největšímu nárůstu zájmu, a to o 10 %, o návštěvu Zlínska a Luhačovicka. Naopak ke stejnému poklesu zájmu, tedy o 10 % došlo u oblasti Slovácka. Zájem o návštěvu ostatních dvou oblastí (Valašsko a Kroměřížsko) zůstává na přibližně stejné úrovni na hranici přesnosti měření. Komentář: K nárůstu zájmu o návštěvu Luhačovicka a Zlínska zřejmě dochází z důvodu trendu zájmu o komplexní služby a „wellnes“, viz bod 1. Závěr/doporučení: Doporučujeme dosáhnout rovnoměrného rozložení zájmu o návštěvu všech čtyř oblastí, u důvodu dosažení maximální efektivity ve smyslu poměru: „cena/výkon“. 3. Zájem o návštěvu konkrétní oblasti Východní Moravy

5 Z výsledků červencového průzkumu vyplývá, že znalost log turistických oblastí je téměř vyrovnaná. Komentář: Vyrovnaný stav znalosti log,dle výsledků z července, se blíží stavu ideálnímu, není však dlouhodobě udržitelný. Předpokládáme, že nyní dojde k změnám znalosti. Závěr/doporučení: Doporučujeme využít vyrovnaného stavu znalosti log Moravy jako příhodný „startovní“ stav pro nárůst znalosti loga Východní Moravy. 4. Znalost log turistických oblastí Moravy červenec

6 V rámci průzkumu v 07/2009 bylo zjištěno, že nejvíce, tedy 48 % dotazovaných by si svůj pobyt na VM rezervovali pomocí internetu, dále 33 % telefonicky a 15 % přes cestovní kanceláře. Komentář: Pravděpodobně se jedná o reakci na možnost rezervace ubytování přímo ze stránek Východní Moravy (www.vychodni-morava.cz).www.vychodni-morava.cz Tento pozitivní fakt podporuje možnost okamžité reakce a návštěvy regionu Východní Moravy. Takovéto rozhodování bývá velmi efektivní, při složitějším způsobu rezervací dochází k úpadku zájmu. Závěr/doporučení: Rezervace přímo na stránkách Východní Moravy je velmi kladně hodnocena, doporučujeme blíže monitorovat počty rezervací z těchto stránek a s údaji dále pracovat ve smyslu podpory vybraných oblastí. 5. Rezervace pobytu na Východní Moravě

7 Kampaň zaregistrovalo o 11 % dotázaných více ve srovnání obou období, kdy byl prováděn průzkum. Celkově kampaň zaregistrovalo v 07/2009 34 % dotazovaných. Komentář: Nárůst svědčí o efektivním zaměření na cílovou skupinu. Další nárůst je dán opakováním kampaně ve smyslu návaznosti na předchozí, tedy synergickým efektem následných kampaní a výškou nákladů. Závěr/doporučení: Rozložení použitých médií a výše nákladů bylo správné a dostačující a nemělo by dojít do budoucna k jejich zásadním změnám či redukci. Pozn.: Zaregistrovaná média: Billboardy: 37 % TV: 18 % Noviny: 16 % Letáky: 11 % Časopisy: 9 % Rozhlas: 9 % 6. Registrace reklamní kampaně Východní Moravy

8 Marketingové komunikační aktivity v roce 2010 pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy

9 Komunikační mix: léto 2010 Přehled aktivit: aktivní PR v průběhu roku 2010 = B2B a B2C, masmédia IC TOUR 2010: květen/září: 30 lokací celá Morava a Vysočina, východní, jižní, střední Čechy, část umístěna v nákupních centrech perfektní informační servis, ochutnávky, kontakty s IC v místě terénní kontakt s potencionálními návštěvníky Východní Moravy Obě aktivity jsou zajišťovány „in-house“ – specialisty CCRVM

10 Komunikační mix: léto 2010 TV RTA: květen – speciální pořad: koncept „Toulavé kamery“ nové záběry z jara 2010 TV RTA: květen – červen: spot obsahuje aktivní akvizici nových návštěvníků regionu

11 Komunikační mix: léto 2010 Rozhlasová kampaň: Kiss Hády, Petrov, Vysočina, Haná, Rubi, Apollo, Rádio OK umístění květen 2010 (60 spotů na každé stanici) Internetová kampaň: portál www.idnes.cz: hypertext 160 znaků + logowww.idnes.cz umístění květen 2010

12 Komunikační mix: léto 2010 Tiskoviny: Materiály k podpoře cestovního ruchu v rámci regionu Východní Moravy CCR VM ve spolupráci se zástupci turistických oblastí připravuje veřejnou zakázku na zhotovení tiskovin.

13 Komunikační mix: léto 2010 Cyklomapa Východní Moravy: Cyklistická mapa stávajících a nových stezek v rámci regionu Východní Moravy CCR VM ve spolupráci se zástupci turistických oblastí připravuje veřejnou zakázku na zhotovení cyklistické mapy.

14 Komunikační mix: léto 2010 Mapa zážitků Východní Moravy: Další vydání populární mapy „toho nejlepšího“ z Východní Moravy CCR VM ve spolupráci se zástupci turistických oblastí připravuje veřejnou zakázku na zhotovení mapy zážitků.

15 Komunikační mix: léto 2010 Veletrhy (zajišťuje CCRVM a zástupci turistických oblastí): Časová osa tuzemských a zahraničních veletrhů ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec zahraniční veletrh tuzemský veletrh

16 Komunikační mix: léto 2010 Podpora významných kulturních a sportovních akcí (events): ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

17 Komunikační mix: léto 2010 Podpora akcí: podpora nejvýznamnějších akcí v regionech Východní Moravy (např. Koncert pro Hostýn, Bikemarathon Drásal, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Jízda králů Vlčnov, Dny horské cyklistiky na Valašsku, Vsetínský krpec, Otevírání pramenů v Luhačovicích, XV. Mezinárodní festival dechových a folklorních souborů, …atd.) obsahuje prezentaci adresy www.vychodni-morava.cz

18 Mediální data hlavní časová osa: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec aktivní PR RTA TV rozhlas internet

19 Možnosti vstupu do projektů portál Východní Moravy = platforma spolupráce (zajišťuje CCRVM ve spolupráci s 19 IC zapojenými do editace portálu) příprava materiálů: CCRVM ve spolupráci se zástupci turistických oblastí (mapa zážitků, atd) Mapa zážitků

20 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Výtah z výsledků a srovnání průzkumů 03/2009 a 07/2009 pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google