Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Kateřina Polívková SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ jupíí frrr hurá lidičký ohohóó dobřepředzaa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Kateřina Polívková SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ jupíí frrr hurá lidičký ohohóó dobřepředzaa."— Transkript prezentace:

1 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Kateřina Polívková SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ jupíí frrr hurá lidičký ohohóó dobřepředzaa znovu mimo rychle, ale bezpečně spolukvapem rozhodně anolépe ještě šíleněji

2 Co už znám? Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk POPIŠ OBRÁZEK VYZNAČENÝMI SLOVNÍMI DRUHY, POUŽIJ JE VE VĚTÁCH : CITOSLOVCE PŘEDLOŽKA (+podst.jméno) PŘEDLOŽKA (+podst.jméno) PŘÍSLOVCE SPOJKA (např. mezi dvěma slovesy) SPOJKA (např. mezi dvěma slovesy) ČÁSTICE (např. v přímé řeči) ČÁSTICE (např. v přímé řeči)

3 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Co nového si řekneme 678910 SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ - příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce nemůžeme je skloňovat ani časovat = jejich tvar se nemění vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo vlastností (místo, čas, způsob, míru, příčinu) spojují větné členy nebo věty (nesamostatné) vyjadřují podobné bližší okolnosti jako příslovce, ale až ve spojení se jmény (nesamostatné) vyjadřují nálady, city, označují zvuky, hlasy uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh (otázku, přání, rozkaz…), dávají jim různé významové odstíny (nesamostatné) příslovce předložky částice spojky citoslovce

4 Procvičení PŘÍSLOVCE MÍSTA – kde, kam, kudy ČASU – kdy, odkdy, jak dlouho, jak často ZPŮSOBU – jak, jakým způsobem MÍRY – do jaké míry (jak moc) PŘÍČINY – proč, z jaké příčiny Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk ? PŘIŘAĎ úplně tehdy proto náhodou právem příliš velmi dole lesem pěšky takto zřetelně dlouho shora včera STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ 2. stupeň : -eji/-ěji nebo –e 3. stupeň : nej- + 2.stupeň doplňte správné stupňované tvary dobře méně dlouze nejhůře kratčeji

5 Procvičení Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Určete slovní druhy u podtržených slov : 9 7 6 9 7 7 6 8 Tak po nekonečně dlouhé zimě nastalo bohudíky jaro! Za okny se z oblohy drobně ale 6 10 8 6 7 9 8 vytrvale snášel sníh. Naše Asta hop a už skočila na kachny. To mi neříkej, že nemůžeš! S jakým pádem se pojí uvedené předložky? Nahraďte vyznačené předložky jinými: Dcera objala otce kolem krku. Na výlet jeli všichni mimo jednoho žáka. Nezlob se na mě pro takovou maličkost. Během prázdnin jezdíme na výlety. Vedle školy roste řada stromů. Koncert začíná v sedm hodin. Dělají to jen kvůli penězům a slávě. O dovolené jsme viděli řadu památek.

6 Procvičení Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Doplňte vhodné spojky: V noci svítil měsíc, _ ráno pršelo. Nemohl jít do školy, _ byl nemocný. Děti prosily maminku, _ jim něco přečetla. _ jsme se vrátili, byl už večer. Nikam nepůjdu, _ nemám čas. _ nemám moc času, půjdu kousek s vámi. Půjdeš ven, _ zůstaneš doma? _ se vrátím, zahrajeme si. Utvoř věty, ve kterých použiješ částice - kéž, ano, ať, bohužel, prý, zejména, snad Užij slova a, ale, že jako spojky a jinde jako částice. Nahraďte citoslovce ve větách jinými slovy (podstatným jménem, slovesem apod.) : Zase uslyšel klepy klep na dveře. Jelen hop přes potok. Vajíčko křáp na podlahu. Holoubci ťuky ťuk na okno. Najednou vrabci frnk a jsou pryč. Ze stromu se ozvalo žalostné mňouk. Před chalupou z koně hop! Vítr fíí v korunách stromů. Brouček uá uá a honem k mamince.

7 Česky English Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Příslovce Předložka Spojka Částice Citoslovce Adverb Prepozition Clutch Particle Interjection Say in English (in the sentence) - 4 adverbs, 2 prepozitions, 2 clutches, 2 particles, 2 interjections

8 Zpětná vazba Elektronické učební materiály – II. stupeň Český jazyk Určete slovní druhy. Do tabulky roztřiďte slova neohebná. Andulka frr oknem na protější strom. Tak už toho nech! Ne, asi to není pravda. Když zapadlo slunce, začalo náhle pršet. Kéž bych neměla šaty černé, ale celé zlaté! Půjdu tam s tebou, když si to budeš přát. Veverka hup z větve na větev. příslovcepředložkyspojkyčásticecitoslovce

9 Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Použité zdroje: Obrázky - clipart office Microsoft


Stáhnout ppt "Elektronické učební materiály - II. stupeň Český jazyk Autor: Mgr. Kateřina Polívková SLOVNÍ DRUHY NEOHEBNÉ jupíí frrr hurá lidičký ohohóó dobřepředzaa."

Podobné prezentace


Reklamy Google