Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

32.1 Slovní druhy - přehled Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "32.1 Slovní druhy - přehled Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 32.1 Slovní druhy - přehled Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Dana Brádková Citoslovce Částice Spojky Předložky Příslovce Slovesa Číslovky Zájmena Přídavná jména Podstatná jména

2 32.2 Co už víš? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Každá věta se skládá ze slov a slovo z hlásek. To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. hláskavěta slovo

3 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Každé slovo má mluvnický význam a můžeme ho zařadit k některému z deseti slovních druhů. 1.podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů (pekař, slon, stůl, krása, běh) 2.přídavná jména – vlastnosti osob, zvířat a věcí (modrý, domácí, maminčin) 3.zájmena – zastupují jména nebo na ně ukazují (my, ten, jeho, jaký?, cosi, nic) 4.číslovky – vyjadřují počet nebo pořadí (deset, pátý, dvoje, jednou, málo, několikátý) 5.slovesa – co osoby, zvířata nebo věci dělají, co se s nimi děje (běhá, svítilo, vonět, prší) 6.příslovce – odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (vzadu, dolů, zítra, pomalu) 7.předložky – pojí se se jmény, píší se zvlášť (ve, u, před, kolem, bez) 8.spojky – spojují slova nebo věty (a, i, nebo, protože, ale) 9.částice – uvozují věty (ať, kéž, což, nechť) 10.citoslovce – vyjadřují nálady, city, hlasy, zvuky (ach, joj, au, haf, brum, vrz)

4 32.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Slovní druhy dělíme na slova ohebná a neohebná. Slova ohebná můžeme skloňovat nebo časovat. Skloňujeme – měníme tvar slova podle pádových otázek: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky. Časujeme – měníme tvar slova podle osoby, čísla a času: slovesa. Slova neohebná nemohou měnit svůj tvar, nemůžeme je skloňovat ani časovat. Jsou to: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

5 32.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Urči slovní druhy u slov, u kterých to dovedeš, a napiš nad ně správné číslo. Manka vyklopila těsto z díže do pece. Ohniváč tam za ním vlezl, křísl palcem o cihlu a rozpálil se. Pec zčervenala a těsto v ní shořelo na kouř. Kouř vyletěl komínem. Potom se snesl s větrem rovnou do řáholecké jeskyně. První si čichl Rumcajs. Odlehlo mu od panské voňavky a přišlo na něho loupežnické kýchnutí. Protože se mesjé Odér držel jen šátečku, odrazilo ho to až do Jičína na podloubí. Druhý si čichl Cipísek. Střelilo z něho jako z pistolky a zapomněl všechny poklonky i krůčky.

6 32.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Zapiš číslicí slovní druh. Na poslední řádek doplň slovo tak, aby součet čísel slovních druhů ve sloupku byl 14. jabloň _____osmý ______ zívám _____ ať ______ skočí _____ nad _____venku ______ tato ______ bílá _____ proto _____............ ____............. _____........... _____......... _____........... _____ Zapiš číslicí slovní druh. Na poslední řádek doplň slovo tak, aby součet čísel slovních druhů ve sloupku byl 16. blízký _____ stokrát ______ moje _____ sněží ______ vlevo _____ nebo _____podle ______ kéž ______ bránu _____ umyje _____............ ____............. _____........... _____......... _____........... _____

7 32.7 CLIL Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura mother – noun beautiful - adjective whether - particle knock - interjection but, because - conjunctions on, after - prepositions very good - adverb play, sing - verbs five, first - numbers you, me - pronouns

8 32.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.b 3.a 4.c Test na známku Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 32.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 1. ČTVRTEK,V., Manka 6.vydání Praha: Albatros, a.s., 1999. ISBN 80-00-00761-4. 2. Obrázky z databáze Klipart

10 32.10 Anotace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura AutorDana Brádková Období01 – 06 /2013 Ročník3. ročník Klíčová slovaSlovní druhy, podstatná jména, slovesa AnotacePrezentace popisující základní učivo o slovních druzích.


Stáhnout ppt "32.1 Slovní druhy - přehled Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google