Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

32.1 Slovní druhy - přehled Slovesa Zájmena Podstatná jména Číslovky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "32.1 Slovní druhy - přehled Slovesa Zájmena Podstatná jména Číslovky"— Transkript prezentace:

1 32.1 Slovní druhy - přehled Slovesa Zájmena Podstatná jména Číslovky
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.1 Slovní druhy - přehled Slovesa Podstatná jména Zájmena Číslovky Přídavná jména Citoslovce Příslovce Spojky Částice Předložky Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Autor: Dana Brádková

2 To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili.
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.2 Co už víš? Každá věta se skládá ze slov a slovo z hlásek. hláska slovo věta To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili.

3 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Každé slovo má mluvnický význam a můžeme ho zařadit k některému z deseti slovních druhů. podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů (pekař, slon, stůl, krása, běh) přídavná jména – vlastnosti osob, zvířat a věcí (modrý, domácí, maminčin) zájmena – zastupují jména nebo na ně ukazují (my, ten, jeho, jaký?, cosi, nic) číslovky – vyjadřují počet nebo pořadí (deset, pátý, dvoje, jednou, málo, několikátý) slovesa – co osoby, zvířata nebo věci dělají, co se s nimi děje (běhá, svítilo, vonět, prší) příslovce – odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (vzadu, dolů, zítra, pomalu) předložky – pojí se se jmény, píší se zvlášť (ve, u, před, kolem, bez) spojky – spojují slova nebo věty (a, i, nebo, protože, ale) částice – uvozují věty (ať, kéž, což, nechť) citoslovce – vyjadřují nálady, city, hlasy, zvuky (ach, joj, au, haf, brum, vrz)

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.4 Co si řekneme nového? Slovní druhy dělíme na slova ohebná a neohebná. Slova ohebná můžeme skloňovat nebo časovat. Skloňujeme – měníme tvar slova podle pádových otázek: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky. Časujeme – měníme tvar slova podle osoby, čísla a času: slovesa. Slova neohebná nemohou měnit svůj tvar, nemůžeme je skloňovat ani časovat. Jsou to: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.5 Procvičení a příklady Urči slovní druhy u slov, u kterých to dovedeš, a napiš nad ně správné číslo. Manka vyklopila těsto z díže do pece. Ohniváč tam za ním vlezl, křísl palcem o cihlu a rozpálil se. Pec zčervenala a těsto v ní shořelo na kouř. Kouř vyletěl komínem. Potom se snesl s větrem rovnou do řáholecké jeskyně. První si čichl Rumcajs. Odlehlo mu od panské voňavky a přišlo na něho loupežnické kýchnutí. Protože se mesjé Odér držel jen šátečku, odrazilo ho to až do Jičína na podloubí. Druhý si čichl Cipísek. Střelilo z něho jako z pistolky a zapomněl všechny poklonky i krůčky.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.6 Něco navíc pro šikovné Zapiš číslicí slovní druh. Na poslední řádek doplň slovo tak, aby součet čísel slovních druhů ve sloupku byl 14. jabloň _____ osmý ______ zívám _____ ať ______ skočí _____ nad _____ venku ______ tato ______ bílá _____ proto _____ ____ _____ _____ _____ _____ Zapiš číslicí slovní druh. Na poslední řádek doplň slovo tak, aby součet čísel slovních druhů ve sloupku byl 16. blízký _____ stokrát ______ moje _____ sněží ______ vlevo _____ nebo _____ podle ______ kéž ______ bránu _____ umyje _____ ____ _____ _____ _____ _____

7 32.7 CLIL mother – noun you, me - pronouns play, sing - verbs
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.7 CLIL mother – noun you, me - pronouns play, sing - verbs beautiful - adjective five, first - numbers knock - interjection very good - adverb but, because - conjunctions , on, after - prepositions whether - particle

8 32.8 Test znalostí 1. Ohebné slovní druhy jsou: částice, citoslovce
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 32.8 Test znalostí 1. Ohebné slovní druhy jsou: částice, citoslovce předložky, spojky podst.jm., příd.jm., zájmena, číslovky, slovesa slovesa, příslovce 3. Najdi ve větě neohebné sl. druhy. Kéž bychom šli zítra do lesa na houby. kéž, zítra, do, na bychom šli do lesa, na houby nejsou tam žádná 2. Který slovní druh časujeme? číslovky slovesa příslovce spojky 4. Který slovní druh je slovo kolem? číslovka, zájmeno sloveso, částice podstatné jméno, předložka přídavné jméno Správné odpovědi: c b a Test na známku

9 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.9 Použité zdroje, citace 1. ČTVRTEK,V., Manka 6.vydání Praha: Albatros, a.s., ISBN Obrázky z databáze Klipart

10 32.10 Anotace Autor Dana Brádková Období 01 – 06 /2013 Ročník
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 32.10 Anotace Autor Dana Brádková Období 01 – 06 /2013 Ročník 3. ročník Klíčová slova Slovní druhy, podstatná jména, slovesa Anotace Prezentace popisující základní učivo o slovních druzích.


Stáhnout ppt "32.1 Slovní druhy - přehled Slovesa Zájmena Podstatná jména Číslovky"

Podobné prezentace


Reklamy Google