Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Vznikají na základě náboženských idejí považovaných za nové  Snaží se dávat odpovědi na existenciální otázky  Mají protestní charakter – nerespektují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Vznikají na základě náboženských idejí považovaných za nové  Snaží se dávat odpovědi na existenciální otázky  Mají protestní charakter – nerespektují."— Transkript prezentace:

1

2  Vznikají na základě náboženských idejí považovaných za nové  Snaží se dávat odpovědi na existenciální otázky  Mají protestní charakter – nerespektují zavedené společenské normy

3  Novost náboženských idejí znamená též odlišnost  Nové náboženské ideje jsou zřídkakdy nové (často převzaté z jiných kultur, dob, nově formulované, nebo naopak prohlašované za původní)  Steré náboženské ideje světových náboženství již nevyhovují, snaha je nahradit životnějšími

4  Charismatický vůdce : má mimořádné vlastnosti a schopnosti, které ho opravňují k zásahu např. do manželského či rodinného života; zavazuje k poslušnosti  Jednoduché vidění světa : ideje jsou formulovány jednoduše, pochybnosti a reflexe se zapovídají  Příslušnost ke společenství : vřelé, neformální vztahy, nahrazují rodinu či partnerský vztah

5  Přizpůsobivost : jednotný oděv, obyčeje, rituály, výrazové prostředky, hodnotové stupnice, mravní normy  Entusiasmus : nadšení podporuje soudržnost; příslušník objevuje duchovní rozměr života; problémy mají snadná řešení; existence osobních vztahů; odpor společnosti stmeluje; nasazení, oběti přinášené pro hnutí

6  Napětí : jak se zavedenými náboženskými institucemi, tak se společností, protože zpochybňuje stávající společenské uspořádání, dokonce jej ohrožuje; napětí zesilují i média  Označení sekta : stigmatizace hnutí, prohlášeno za deviantní, nebezpečné  Reakce společnosti: hnutí rodičů či příbuzných, osvětové projekty, právní předpisy

7  NNH na represe reaguje uzavřeností, utajováním; potenciál napětí a násilí vzrůstá

8  Peoples Temple  Zakladatelem James Warren Jones (1931-1978)  Vyrůstal v Indianě, v chudé rodině jako nemilované dítě  Vnímal ostře sociální rozdíly, útočiště hledal v probuzeneckých církvích  Po sňatku s Marceline Baldwinovou postupně adoptovali 6 dětí vč. černocha

9  Stal se pastorem v metodistické církvi, zavedl rasově smíšené bohoslužby, kdy černoši seděli vpředu  Rozkol vedl r. 1955 k založení nové církve: Církev plného evangelia Svatyně lidu  Navenek křesťanská církev se stala místem šíření „apoštolského socialismu“.  Jones v 50. letech byl prý členem komunistické strany

10  Jones se považoval za nového mesiáše, na němž se měl manifestovat Princip Socialismu  Chtěl učit lidi, jak se stát bohy, podobně jako se jím stal on sám  Věřil v reinkarnaci, rasovou a genderovou příslušnost považoval za cosi dočasného  Věřil v chiliasmus a dualismus dobra a zla

11  Hnutí mělo úspěch a šířilo se  V r. 1962 byl ovlivněn článkem, který určoval 9 míst na světě, kde lze přežít jadernou katastrofu a postupně některá z nich zvolil jako sídlo hnutí (Brazílie, severní Kalifornie, Guyana)  V 70. letech už mělo hnutí tisíce příznivců, oslovovalo různé sociální skupiny  Požadoval nekompromisní následování, finanční oběti

12  Nechal se nazývat Otcem příp. Dědečkem, jeho manželka matkou, hnutí udržoval v tempu systémem ovládání včetně fyzických trestů  Sex byl nástrojem udržování loajality – Jones se stával partnerem i vdaných žen a otcem dětí v rámci hnutí  V polovině 70. let na vrcholu úspěchu, ale sílily kritické hlasy

13  Odpadali někteří následovníci, hnutí zažilo rasově motivovaný útok  Poprvé zazněla myšlenka „revoluční sebevraždy“  V roce 1975 začal proces přesídlení hnutí do Guyany  Odpadlíci zformovali skupinu Znepokojení příbuzní, která přispěla k vytvoření atmosféry nebezpečnosti sekt v americké společnosti

14  V r. 1977 již tisíc členů hnutí žilo v Jonestownu v Guyaně  Znepokojení příbuzní začali bojovat o dítě manželů Stoenových, kteří též z hnutí odešli.  Rituál „bílé noci“ – nácvik kolektivní sebevraždy  Senátor Leo Ryan si 17.11. 1978 vynutil návštěvu v komunitě

15  16 členů komunity chtělo odejít s Ryanem  Layton předstíral odpadnutí a začal na Ryana střílet. Zabil jeho a další 4 lidi, další zranil  Noc poté následovala revoluční sebevražda: 909 lidí požilo jed v limonádě, z toho 294 dětí, Jones a Moorová se zastřelili. Celkem zemřelo 921 lidí.

16 „Zemřeli jsme, protože jste nás nenechali žít v míru“

17  Ordre du Temple Solaire, OTS  Vznik v r. 1981 jako součást neotemplářské tradice ve Francii  Zakladatel Joseph di Mambro (1924-1994) se připojil k rosikruciánům, ale byli pro jeho založení příliš povrchní  Proto zakládá OTS a daří se mu získávat učedníky i finanční podporu  R. 1984 se Di Mambro stěhuje s částí řádu do Kanady, kde zakládá komunitu poblíž Québecu

18

19  Di Mambro tvrdil, že je napojen na duchovní bratrstvo nanebevzatých mistrů, kteří mu komunikují vzkazy při tajuplných obřadech  Apokalyptické očekávání a příprava na Nový věk  „Kosmická manželství“ aranžovaná nezávisle na partnerských vazbách členů řádu

20  Problémy s „kosmickými dětmi“ a s odpadlíky  Policejní vyšetřování kvůli finančním machinacím a nelegálnímu ozbrojování se  Negativní medializace  Uplácení odpadlíků  Velmistr ztrácel autoritu díky zdravotním problémům a rozhazovačnému způsobu života

21  První zmínky o „tranzitu“ již na počátku 90. let: chápán jako přechod na jinou planetu  Ani skalní členové netušili, že se bude jednat o vraždy a sebevraždy  První vražda rodiny Dutoita 30. 9. 1994,další hromadné vraždy a sebevraždy 4. a 5. 10. ve dvou švýcarských kantonech

22  3 kategorie obětí: › Poprava zrádců › Sebevraždy přesvědčených členů › Pomoc k sebevraždě váhajícím  Účastníci zemřeli při rituálu  Další vlna v prosinci 1995 poblíž Grenoblu, poslední v březnu 1997 v provincii Qébec  Celkem 74 mrtvých

23  Řád těžce nesl odmítnutí veřejností, které si vykládal jako pronásledování a světovou konspiraci proti sobě  Poselství Řádu bylo odmítnuto, proto se Řád stahuje do svého domova  Toto vidění skutečnosti neodpovídalo realitě, ale vnímali se jako elita lidstva  Pro nemocného Di Mambra se jevil tranzit jako nejlepší cesta, jak zachránit pověst svou i pověst Řádu

24  Nešlo o kolektivní násilí v pravém smyslu, byť byly pokusy o sebevraždy vyhladověním  Zakladatel hnutí Jan Dvorský (nar. 1965) zvolil duchovní jméno Parsifal Imanuel  V roce 1989 se seznámil s knihou Oskara E. Bernharta „Ve světle pravdy. Poselství Grálu“, což vedlo ke změně života Dvorského i jeho partnerky

25

26  Autor knihy (duchovním jménem Abd- dru-shin) inspiroval nové náboženské hnutí Grálu  Sám si nárokoval roli Syna Člověka, očekával konec světa ve 30. letech  Hnutí pak od chiliasmu ustoupilo, ale kniha dále působí  Dvorský si při čtení uvědomil, že Synem Člověka je on, povolán k soudu nad lidstvem a nastolením tisícileté říše

27  V r. 1993 vydal Dvorský knihu Syn Člověka. Mesiášovo živé Slovo k všenápravě lidstva  Na jeho adresu se začali hlásit čtenáři, kteří se rozhodli jít za Pravdou  V té době žil v Komárově na Hořovicku, kde se k němu mohli připojovat ti, kteří se chtěli též připravovat na příchod Tisícileté říše

28  Zájemci s sebou přinášeli veškerý majetek, přijímali nová jména, odpoutávali se od rodin, pálili vše, co je poutalo k minulosti  Pomocníci Syna Člověka jedli jednoduše a střídmě, dlouze se postili, proto ztráceli na váze  Žili v obráceném rytmu: v noci duchovně žili, přes den spali

29  Nestýkali se s obyvateli vesnice, neposílali děti do školy  Šířili Dvorského knihu, četli ji, sbírali léčivé byliny  Celkem asi 20 členů v jedné době, další desítky byly v kontaktu, mnoho členů bylo vyloučeno  Důvodem byly chyby a žlutá aura

30  S vyloučením odsouzení, vzbuzení pocitů viny za zradu mesiáše, vyhrožování utrpením před smrtí i po ní  Doporučení vyhledat smrt dobrovolně  Přesto někteří nosili Dvorskému peníze a svěřovali do komunity děti i po vyloučení  Při modlitbě za smrt a smrti vyhladověním byla šance převtělit se a vstoupit do Tisícileté říše

31  V r. 1994 vrcholily přípravy na Tisíciletou říši na základě toho, jak budou okolní svět zachvacovat katastrofy  Apeninský poloostrov měl klesnou pod hladinu, na severu poblíž Udine měla být říše založena  1.9. se však nic nestalo, jasnovidec byl proto vyloučen a Dvorský se vrátil do ČR  Předtím se ovšem komunita dostala do hledáčku médií

32  Došlo totiž ke střetu členů s policií, když jedna členka měla být nedobrovolně převezena na psychiatrii  Komunita se rozpadla, 9 bývalých členů dostalo podmíněné tresty za odmítání povinné školní docházky  Obviněn byl i Dvorský, ale mezitím zmizel  V roce 2008 zjistila totožnost Dvorského rodiny nedaleko Ostende

33  Násilných událostí velmi málo vzhledem k počtu NNH  Těžko se hledají společné prvky, přesto nalézáme určité mechanismy, které se opakují

34  Zjednodušené závěry :  Zakladatelé(členové) byli duševně nemocní, proto se společnost cítí méně ohrožena  Násilná NNH nebyla vlastně náboženská, ale vykonávala kriminální činnost (náboženství je dobré, proto spáchání něčeho zlého znamená, že skupina nebyla náboženská)  Náboženství je triviální, nemůže motivovat k násilí (za násilím je tudíž cosi jiného – konspirační teorie)

35  Diskutované příčiny:  Charisma vůdce (narcisismus a velikášství, schopnost odpovídat na potřeby lidí); snaha vůdcovskou roli udržet; poslušnost až závislost skupiny  Dualismus: zjednodušené rozdělení světa na dobrý a zlý  Chiliasmus: zvláštní poslání kosmického dosahu (katastrofický vs. progresivní)

36  Uzavřenost: nejen život v (totalitní) komunitě, ale též izolace od obvyklých způsobů interpretace skutečnosti; odpadlíci jsou ohrožením skupiny, jejích norem, hranic, ekonomiky, pocitů…  Vnější formy nepřátelství: oponenti přesvědčující média, politiky, stát o nebezpečnosti hnutí

37  NNH řeší následující problémy: › Stabilní vedení › Dostatečný počet členů › Zvládnout nepřijetí společnosti  V další fázi: › Předání moci nástupci zakladatele › Zvládnutí vytvoření organizační struktury › Problém 2. generace › Optimální míra napětí vůči společnosti

38  Společnost vůči NNH řeší: › Toleranci vůči NNH v rámci právního řádu, občanských a náboženských svobod  Proces denominalizace: znamená proměnu NNH v náboženskou denominaci přijímanou většinovou společností  Neschopnost řešit problémy jak ze strany NNH, tak společnosti vede buď k zániku hnutí nebo k násilí


Stáhnout ppt " Vznikají na základě náboženských idejí považovaných za nové  Snaží se dávat odpovědi na existenciální otázky  Mají protestní charakter – nerespektují."

Podobné prezentace


Reklamy Google