Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teologický rozměr majetkového vyrovnání. Co je církev Existuje mnoho pohledů na církev.  Instituce s hierarchickými i demokratickými prvky  Kristovo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teologický rozměr majetkového vyrovnání. Co je církev Existuje mnoho pohledů na církev.  Instituce s hierarchickými i demokratickými prvky  Kristovo."— Transkript prezentace:

1 Teologický rozměr majetkového vyrovnání

2 Co je církev Existuje mnoho pohledů na církev.  Instituce s hierarchickými i demokratickými prvky  Kristovo tajemné tělo  Viditelné shromáždění i duchovní společenství  Pozemská i nadpozemská skutečnost Tyto rozměry tvoří jedinou složenou skutečnost srůstající z lidského a božského prvku (KKC 771) Tato dvojí tvář církve – božská a lidská – působí těžkosti při chápání její existence a poslání.

3 Církev jako rodina Církev můžeme přirovnat k rodině  Má svou hlavu – Ježíše Krista  Jsme bratři a sestry  Život rodiny přesahuje za hranice smrti Rodina je komplexní životní prostředí pro její členy. Rodina má být inspirací pro ty, kdo jejími členy nejsou.

4 Církev jako rodina Pro rodinu církve musí být vyžadována spravedlnost  Celý proces majetkového vyrovnání je především problémem spravedlnosti –tedy ctnosti. Rodina církve musí sledovat svůj cíl  Oslava Boží  Spása člověka  Hlásání evangelia

5 Kam patříme? Být součástí církve znamená:  Být křesťanem  Patřit do farnosti  Patřit do diecéze – místní církve  Patřit do církve – tj. univerzální církve Patřit do církve znamená, že její život je součástí mého života.  Z hlediska nadpřirozeného  Stejně jako z hlediska přirozeného

6 Pozemský život církve Církev jako společnost potřebuje takové prostředky k životu jako každá jiná společnost  Právní rámec pro svou existenci  Právní prostředí pro jistotu své existence  Administrativu a organizaci pro to, aby byla uspořádaná  Ekonomické prostředky pro to, aby mohla plnit své poslání

7 Ekonomie není bezbožná Teologie hovoří dokonce o ekonomii spásy Uvnitř církve platí stejné zákonitosti jako vně  Ani církev nemůže být živa ze vzduchu  Aby mohly být výdaje, musí být příjmy  Do kostela chodí stejní lidé, jako chodí po světě  Rozpočet církve na všech úrovních je rozpočtem soukromým  Nelze zaměňovat zbožnost a spoléhání na Boha s nezodpovědností

8 Co mohu pro církev udělat? Snažit se o vzdělání a pochopení života církve Ověřit si informace, které jsou prezentovány v médiích Chápat farnost, diecézi i univerzální církev jako svou rodinu:  Která má právo na místo na světě a na dobrou pověst.  Která má být přítomna nejen v kostele, ale celém běžném životě.  Jejíž členové jsou řádnými občany se všemi povinnostmi, ale i právy.

9 Jak je to s ekonomickou podporou církve? K čemu jsou sbírky, když máme miliardy z restitucí?  Nemáme miliardy, ale milióny, ne o moc víc než v dobách minulých  Opravy kostelů a běžný provoz byly hrazeny z příspěvků věřících (domácích i ze zahraničí) již v uplynulém období  Finanční spoluúčast je projevem sounáležitosti s církví  Máme zájem o to, co se ve farnosti (v diecézi, na světě) děje  Pomáháme nést tíži odpovědnosti knězi (biskupovi, papeži)  Vyžadujeme kontrolu hospodaření, které se tak stává transparentnějším  Přicházíme s řešeními, která nevyžadují velké finanční náklady

10 Co na závěr? Církev je naším domovem, naší rodinou.  Modlitba Otče náš – stejnou váhu má prosba „přijď království tvé“ jako prosba „chléb náš vezdejší dej nám dnes“.  Modlíme se v první osobě množného čísla – což znamená, že jsme členové jedné domácnosti.  Radosti našich bratří a sester jsou našimi radostmi, stejně jako jejich starosti jsou i našimi starostmi. Nebuďme jen do počtu, ale mějme touhu stát se platnými členy rodiny církve.


Stáhnout ppt "Teologický rozměr majetkového vyrovnání. Co je církev Existuje mnoho pohledů na církev.  Instituce s hierarchickými i demokratickými prvky  Kristovo."

Podobné prezentace


Reklamy Google