Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové hospodaření litoměřické diecéze počínaje rokem 2014 Otázky a odpovědi k novému modelu financování církví na základě majetkového narovnání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové hospodaření litoměřické diecéze počínaje rokem 2014 Otázky a odpovědi k novému modelu financování církví na základě majetkového narovnání."— Transkript prezentace:

1 Nové hospodaření litoměřické diecéze počínaje rokem 2014 Otázky a odpovědi k novému modelu financování církví na základě majetkového narovnání

2 nakládání s navráceným majetkem sloužící podpoře a rozvoji našeho poslání a aktivit. a na státu nezávislé hospodaření diecézí, farností a ostatních církevních subjektů. vypořádání některých majetkových křivd způsobených totalitním režimem. Co nový model přináší? (zákon o majetkovém vyrovnání) SVOBODNÉ SAMOSTATNÉ SPRAVEDLIVÉ

3 „Na poli ekonomiky je nutné vyvinout takový systém, který by každé církevní instituci zaručil základní prostředky a svobodu k pastorační činnosti...“ ― papež František k našim biskupům 14. 2. 2014 Papež František o hospodaření

4 „Když jsem chodíval zpovídat, ptal jsem se: ‚Dáváte almužnu?‘ ‚Ano!‘, zněla odpověď. Pak jsem se ptal: ‚A když dáváte almužnu, hledíte do očí toho, komu ji dáváte, dotknete se ruky toho, komu ji dáváte, anebo jen hodíte peníz?‘“ ― papež František k církevním hnutím 20. 5. 2013

5 „Materiální zdroje jsou pouhým, avšak nutným prostředkem k tomu, aby církev mohla co nejlépe plnit svou podstatnou funkci - hlásat evangelium.“ „Jsem si jist, že díky majetkovému vyrovnání budeme konečně nezávislí a budeme moci hlásat evangelium opravdu svobodně.Avšak se svobodou je nutně spojena zodpovědnost. S nově nabytým majetkem budeme muset velmi zodpovědně a transparentně nakládat.“ ― Mons. Jan Baxant biskup litoměřický

6 Předchozí a nový model hospodaření Výdaje a příjmy

7 Hospodaření diecéze v roce 2012 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMYVÝDAJE

8 Hospodaření diecéze v roce 2043 PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMYVÝDAJE

9 Plánovaný vývoj příjmů diecéze příspěvek státu hospodářská činnost vlastní příjmy (sbírky, dary, ostatní) model hospodaření proveden ve stálých cenách (bez inflace)

10 Pokrytí výpadku příspěvku státu hospodářskou činností biskupství a farností 20138 mil. Kč 201613 mil. Kč 2035 99 mil. Kč

11 Efektivní správa vráceného majetku 1 Ekonomická spolupráce diecéze a farností 2 Zhodnocování finanční náhrady 3 Stálá spoluúčast věřících 4 Podmínky udržitelného samofinancování diecéze

12 Koncept ekonomické spolupráce mezi diecézí a farnostmi DIECÉZE  Mzdy duchovních a zaměstnanců (87)  Stavební činnost  Účetní práce  Právní pomoc  Příspěvky z fondů (1) FARNOSTI  Vyhlášené sbírky (3)  Odvod do svépomocného fondu (1)  Dary Biskupství litoměřickému celkem předpoklad 2014 (v milionech Kč)

13 Co znamená nový model hospodaření pro věřícíCo znamená nový model hospodaření pro věřící Spolupráce s knězem v rámci ekonomické rady farnosti 1 Zapojení do účelových sbírek ve farnosti 2 Podpora kněze, farnosti a kostela prostřednictvím darů 3 Hledání sponzorských a grantových příležitostí 4

14 Umožní jednotlivým diecézím společně efektivně investovat část vyplácené finanční náhrady pro budoucnost. Každá diecéze do něj může vložit prostředky dle svého uvážení. Správa společného majetku pod ČBK Solidární fond Rezervní fond Investiční fond

15 Diecéze do něj budou přispívat podle svých hospodářských možností a budou z něj podporovány ekonomicky slabší diecéze. Správa společného majetku pod ČBK Solidární fond Rezervní fond Investiční fond

16 Bude sloužit pro nepředvídatelné události, pro které bude potřeba mít jakýsi záložní zdroj prostředků. Správa společného majetku pod ČBK Solidární fond Rezervní fond Investiční fond

17 Kontrola V rámci hierarchie výše postavený subjekt kontroluje subjekty podřízené. Diecéze má ustanovenou kontrolní komisi, která se schází 4x ročně. Hospodaření diecéze kontroluje nezávislá auditorská společnost a výsledky této kontroly budou veřejně dostupné na stránkách biskupství. Každá farnost v diecézi ustanoví ekonomickou radu farnosti, která bude, kromě jiného, kontrolovat účetnictví a plnění finančního plánu. Hmotnou zodpovědnost za majetek ponese statutární orgán farnosti.

18 Harmonogram 2013201420302043 Zahájení činnosti církevních fondů Nabytí účinnosti zákona 248/2012 Sb. Samostatné hospodaření církve Snižování státního příspěvku na provoz Čerpání finančních náhrad

19 Vaše dotazy

20 často slyšíme výtky, že církev není chudá a baží po majetku, a tak se vzdaluje svému poslání. Ano, jistě není úlohou církve, aby byla v první řadě ekonomickým subjektem a vytvářela zisk. Materiální zdroje jsou pouhým, avšak nutným prostředkem k tomu, aby církev mohla co nejlépe plnit svou podstatnou funkci - hlásat evangelium. Zákonem o částečném majetkovém vyrovnání se my věřící vracíme konečně do situace svobody. Smyslem minulého zákona o hospodářském zabezpečení církví z roku 1949 totiž nebylo toto zabezpečení, ale útlak a snaha o likvidaci církve. Milí přátelé,

21 Jsem si jist, že díky majetkovému vyrovnání budeme konečně nezávislí a budeme moci hlásat evangelium opravdu svobodně. Avšak se svobodou je nutně spojena zodpovědnost. S nově nabytým majetkem budeme muset velmi zodpovědně a transparentně nakládat. Nebudeme se už moci spoléhat na stálý příjem od státu. Budeme muset skončit s přístupem, že se nás hospodářská problematika vlastně netýká. Farnosti, stejně jako celá diecéze, budou muset úzce spolupracovat a být spolu solidární. Avšak není se čeho bát. Nepřicházíme do zcela nové situace.

22 V novém čase svobody už přece hospodaříme s majetkem 25 let a je to majetek větší, než ten, který nyní dostáváme nazpátek. Vykročme proto s odvahou a s pomocí Boží do nové etapy života církve! Ať nám všem k tomu Bůh žehná! Mons. Jan Baxant biskup litoměřický

23 Kontaktní osoba: P. Stanislav Přibyl CSsR, generální vikář Děkujeme za pozornost. pribyl@dltm.cz


Stáhnout ppt "Nové hospodaření litoměřické diecéze počínaje rokem 2014 Otázky a odpovědi k novému modelu financování církví na základě majetkového narovnání."

Podobné prezentace


Reklamy Google