Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické prostředky v požární ochraně Řád technické služby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické prostředky v požární ochraně Řád technické služby."— Transkript prezentace:

1 Technické prostředky v požární ochraně Řád technické služby

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 08_01_32_INOVACE_01

3 Předmět: Technické prostředky v požární ochraně Ročník: 1. Jméno autora: Ing. Jaromír Šindler Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaromír Šindler Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace : Žákovi jsou vysvětleny základní pojmy řádu technické služby a popsány povinnosti určených příslušníků HZS ČR. Klíčová slova: Věcné prostředky technické služby, osobní ochranné prostředky, cvičné věcné prostředky, revize věcného prostředku, provozní kontrola věcného prostředku, zkouška věcného prostředku, uživatelská kontrola věcného prostředku.

4 Obecná ustanovení Plnění úkolů technické služby HZSČR zabezpečuje HZS Kraje K plnění úkolů TS podle tohoto řádu určí příslušný ředitel HZS kraje příslušníky nebo občanské zaměstnance HZS ČR Zřizovatelé ostatních druhů JPO mohou určit závaznost řádu i pro své JPO

5 Vymezení pojmů Věcnými prostředky technické služby jsou: věcné prostředky požární ochrany a provozní prostředky TS určené k měřením a zkouškám nebo k údržbě a opravám Vybranými věcnými prostředky technické služby jsou: Prostředky,na jejichž zařazení jsou kladeny zvláštní požadavky

6 Vymezení pojmů Osobní ochranný prostředek Je prostředek nebo zařízení, který je držen nebo nošen jednotlivcem na ochranu před zdravotními riziky Cvičný věcný prostředek - je prostředek, který byl vyřazen z používání pro nesplnění zkoušky nebo revize a který lze používat pro účely odborné přípravy

7 Vymezení pojmů Revize věcného prostředku: Je předepsaná zkouška jeho prametrů Provádí se na zkušebním zařízení Provádí se v pravidelných termínech daných právním předpisem nebo výrobcem a výsledkem je PROTOKOL Provádí zpravidla odborný servis

8 Vymezení pojmů Provozní kontrola věcného prostředku: Je předepsaná zkouška jeho parametrů Provádí se na zkušebním zařízení Provádí se po použití, při podezření na závadu, ve stanovených termínech nebo periodicky Provádí ji zpravidla hasič technik, který je oprávněnou osobou

9 Vymezení pojmů Zkouška věcného prostředku: Pracovní postup, který srovnává hodnoty PTS s hodnotami danými předpisem nebo výrobcem Zkouška je součástí revize nebo provozní kontroly věcného prostředku

10 Vymezení pojmů Uživatelská kontrola věcného prostředku: Pracovní postup, při kterém uživatel prověří před použitím ve stanoveném rozsahu funkčnost věcného prostředku

11 Vymezení zodpovědnosti Velitel stanice, velitel čety, velitel družstva: Odborná příprava Výměna a kontrola prostředků TS po návratu od zásahu Vedení příslušné dokumentace TS U zásahu dbá na používání předepsaných ochranných prostředků a ostatních prostředků Vede přehled o použitých a nefunkčních PTS u zásahu

12 Vymezení zodpovědnosti Vedoucí technik TS: Řídí a kontroluje činnost na úseku TS Zodpovídá za plnou provozuschopnost PTS Zodpovídá za vedení příslušné dokumentace Vybírá nové pracovníky TS Navrhuje pořízení nových PTS Podílí se na odborné přípravě příslušníků na úseku TS

13 Vymezení zodpovědnosti Technik TS: Zodpovídá za provádění kontrol PTS Vede předepsanou dokumentaci o kontrolách Zodpovídá za funkčnost a kompletnost PTS předávaných jednotce Zajišťuje opravy PTS Bezpečně provádí činnosti na zařízeních, na něž byl proškolen Podílí se na odborné přípravě jednotky

14 Vymezení zodpovědnosti Hasiči při nástupu do služby: Upozorní velitele jednotky na skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit použití PTS Převezmou určené PTS, zkontrolují celistvost a neporušenost a zjištěné závady nahlásí veliteli jednotky

15 Vymezení zodpovědnosti Hasiči při výkonu služby: Zodpovídají za stav jim přidělených PTS až do předání další směně Provádí stanovenou uživatelskou kontrolu Po použití PTS zodpovídají za předání technikovi k provedení předepsaných kontrol

16 Revize a provozní kontroly PTS Revize PTS se provádí v rozsahu a termínech daných: Právním předpisem (vyhláška 247/2001) Českou technickou normou Výrobcem, není-li stanoveno jinak

17 Revize a provozní kontroly PTS Provozní kontroly PTS se provádí v rozsahu a termínech daných: Právním předpisem(vyhláška 247/2001) Českou technickou normou Výrobcem, není-li stanoveno jinak Před zařazením do užívání Po opravě Po použití Při pochybnosti o jejich nezávadnosti

18 Revize a provozní kontroly PTS Nejsou-li splněny termíny revizí nebo provozních kontrol nebo nesplňují-li PTS požadované parametry nebo mají závadu, musí být vyřazeny z používání

19 Revize a provozní kontroly PTS Revize a provozní kontroly PTS smí provádět jen odborný servis nebo oprávněná osoba Oprávněná osoba musí mít Odbornou způsobilost nebo pověření výrobce Oprávnění ke kontrolám a prohlídkám věcných prostředků VVH jsou uvedeny v příloze č. 9 řádu TS

20 Použité zdroje Text: SIAŘ GŘ HZS ČR, kterým se vydává Řád technické služby HZS ČR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaromír Šindler Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

21 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Technické prostředky v požární ochraně Řád technické služby."

Podobné prezentace


Reklamy Google