Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtová a fiskální politika 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 27.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtová a fiskální politika 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 27."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtová a fiskální politika 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 27

2 Osnova 1.Veřejné rozpočty 2.Rozpočtová soustava 3.Rozpočtová a fiskální politika 2

3 1. Veřejné rozpočty rozpočet soukromý rozpočet x veřejný rozpočet mimorozpočtové fondy – parafiskální fondy 3

4 1. Veřejné rozpočty funkce veřejného rozpočtu – alokační – redistribuční – stabilizační rozpočet – vyrovnaný – schodkový – přebytkový 4

5 Saldo státního rozpočtu 5

6 Plánované a skutečné saldo 6

7 Vývoj státního dluhu 7

8 1. Veřejné rozpočty 8 Rozpočet Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet opakující se výdaje (běžné, neinvestiční, mandatorní) opakující se příjmy jednorázové příjmy jednorázové výdaje

9 2. Rozpočtová soustava pojetí – souhrn veřejných rozpočtů (příp. mimorozpočtových fondů) – soustava rozpočtových vztahů – soustava orgánů a institucí 9

10 2. Rozpočtová soustava 10 A. státní rozpočetB. místní rozpočty C. rozpočet Evropské unie D. další veřejné rozpočty E. rozpočty státních fondůF. ostatní fondy

11 A. Státní rozpočet finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce jako souhrn finančních dokumentů zahrnuje – zákon o státním rozpočtu – rozpis ukazatelů státního rozpočtu – podrobné rozpočty organizačních složek státu – změny těchto dokumentů 11

12 B. Místní rozpočty 12 obecní rozpočtykrajské rozpočtyrozpočty dobrovolných svazků obcí rozpočty Regionálních rad regionů soudržnosti

13 Regiony soudržnosti 13

14 B. Místní rozpočty finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionálních rad regionů soudržnosti vyrovnaný přebytkový schodkový 14

15 C. Rozpočet Evropské unie čl. 310 SFEU – Pro každý rozpočtový rok musí být veškeré příjmy a výdaje Unie předběžně vyčísleny a zahrnuty do rozpočtu – vyrovnanost rozpočtu  čl. 10 protokolu č. 2 Lisabonské smlouvy – Příjmy a výdaje Evropského společenství pro atomovou energii, s výjimkou příjmů a výdajů Zásobovací agentury a společných podniků, se zapisují do rozpočtu Unie. 15

16 D. Další veřejné rozpočty 16 rozpočty příspěvkových organizacírozpočty zdravotních pojišťovenrozpočty školských právnických osobrozpočty veřejných výzkumných institucírozpočet České národní banky

17 D. Další veřejné rozpočty 17 rozpočty příspěvkových organizací – státní – místní rozpočty zdravotních pojišťoven – Všeobecná zdravotní pojišťovna – resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny (zaměstnanecké) rozpočty školských právnických osob – státní – místní

18 D. Další veřejné rozpočty 18 rozpočty veřejných výzkumných institucí – státní – místní rozpočet České národní banky – specifika

19 E. Rozpočty státních fondů 19 Státní fond životního prostředí České republiky Státní fond kultury Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond rozvoje bydlení Státní zemědělský intervenční fond Státní fond kinematografie

20 F. Ostatní fondy 20 Národní fond Vinařský fond Energetický regulační fond fondy státních rozpočtových jednotek fondy na místní úrovni subjekty obdobné fondům fondy na úrovni Evropské unie

21 Fondy státních rozpočtových jednotek 21 organizační složky státu – rezervní fond – fond kulturních a sociálních potřeb státní příspěvkové organizace – rezervní fond – fond reprodukce majetku – fond odměn – fond kulturních a sociálních potřeb státní veřejné výzkumné instituce – rezervní fond – fond reprodukce majetku – fond účelově určených prostředků – fond sociální státní školské právnické osoby – rezervní fond – fond investic – fond kulturních a sociálních potřeb – jiné peněžní fondy Státní fond rozvoje bydlení – fond kulturních a sociálních potřeb

22 Fondy na místní úrovni 22 územních samosprávných celků – peněžní fondy obcí a krajů místních příspěvkových organizací – rezervní fond – fond investic – fond odměn – fond kulturních a sociálních potřeb místních školských právnických osob – rezervní fond – fond investic – fond kulturních a sociálních potřeb – jiné peněžní fondy místních veřejných výzkumných institucí – rezervní fond – fond reprodukce majetku – fond účelově určených prostředků – fond sociální

23 Subjekty obdobné fondům 23 státní podniky národní podnik Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) Česká exportní banka (ČEB) Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

24 3. Rozpočtová a fiskální politika rozpočtová politika – redistribuce veřejných příjmů a alokace veřejných výdajů – cíl – vyrovnanost rozpočtu fiskální politika – využívání veřejných rozpočtů k ovlivňování makroekonomického vývoje (HDP, inflace, nezaměstnanost) – cíl – ekonomická stabilita 24

25 Fiskální politika cíl – stabilizovat makroekonomický vývoj – stabilizační fiskální politika snaha ovlivnit – důchodovou situaci ekonomických subjektů – chování ekonomických subjektů – hospodářský růst – zaměstnanost měnová politika – inflace, platební bilance 25

26 Fiskální politika nástroje – změna ve struktuře příjmů státního rozpočtu – změna ve struktuře výdajů státního rozpočtu – záměrné saldo státního rozpočtu typy fiskální politiky – expanzivní – neutrální – restriktivní 26

27 e-mail: bohac@prf.cuni.cz web: www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 27


Stáhnout ppt "Rozpočtová a fiskální politika 27. dubna 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 27."

Podobné prezentace


Reklamy Google