Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled léčiv užívaných k léčbě úzkostných poruch Doc. PharmDr. Martin Štěrba, PhD. Ústav farmakologie, LFHK UK Seminář-mikrolekce 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled léčiv užívaných k léčbě úzkostných poruch Doc. PharmDr. Martin Štěrba, PhD. Ústav farmakologie, LFHK UK Seminář-mikrolekce 2011."— Transkript prezentace:

1 Přehled léčiv užívaných k léčbě úzkostných poruch Doc. PharmDr. Martin Štěrba, PhD. Ústav farmakologie, LFHK UK Seminář-mikrolekce 2011

2 Úzkostné poruchy  Psych. onemocnění provázené nadměrným, opakovaným (perzistujícím) pocitem nepříjemné úzkosti a strachu (bez adekvátního opodstatnění)  Psychické i tělesné projevy  Klíčová je Intenzita, frekvence, trvání příznaků a jejich nepřiměřenost  Patogeneze úzkostné poruchy dysregulace NA, 5-HT a GABA-ergní neurotransmise Amygdala a spánkový lalok – strach a odpověď na něj Locus ceruleus = poplašné centrum – uvolnění NA a regulace VNS Hipokampus – integrace traumatické paměti  Léčba Farmakoterapie Kognitivně-behaviorální psychoterapie

3 Úzkostné poruchy klasifikace (MKN-10) Fobické poruchy  Agorafobie  Sociální fobie  Specifické fobie (klaustrofobie atd.) Jiné anxiózní poruchy  panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost)  generalizovaná úzkostná porucha  smíšená anxiózně-depresivní porucha… Obsedantně-kompulsivní porucha Reakce na těžký stres  Akutní stresová reakce  Postraumatická stresová porucha

4 Léčiva u úzkostných poruch  Upravují porušenou rovnováhu mezi serotoninergní, noradrenergní GABA-ergní neurotransmisí  Cílem je potlačit úzkost a strach při minimálním ovlivnění bdělosti  Léčiva ovlivňující GABA-ergní neurotransmisi  Benzodiazepiny Léčiva ovlivňující serotoninergní neurotransmisi  Antidepresiva SSRI SNRI TCA a RIMA  5HT 1A -agonisté

5 Benzodiazepiny jako anxiolytika  Mechanismus účinku GABA-A receptorový komplex  BZD1 subytyp receptoru Výsledkem je alosterická modulace odpovědi komplexu na GABA Zvýšená frekvence otvírání Cl- kanálu – hyperpolarizace membrány – posílení GABA-ergní inhibice  Detailní popis farmakologie BZD viz hypnosedativa

6 Benzodiazepiny jako anxiolytika  Krom anxiolytických účinků jsou u BZD různě vyjádřené hypnosedativní a antikonvulsivní účinky  V anxiolytických indikacích se zejména užívá Chlordiazepoxid Alprazolam Bromazepam Oxazepam Diazepam Tofisopam – chemicky i farmakologicky poněkud odlišné léčivo

7 Benzodiazepiny jako anxiolytika  Výhody Rychlý nástup účinku  vhodné k zvládnutí akutních záchvatů úzkosti  Mohou být užity k tlumení aktivační fáze po nasazení antidepresiv Dobře tolerované  Nevýhody Útlum CNS aktivity mimo úzkost  Sedace, ovlivnění motoriky  Poruchy paměti a kognitivních funkcí (zvl. u starších pacientů) Riziko „rebound anxiety“ po vysazení Riziko rozvoje závislosti  Možné užití Většinou akutní fáze onemocnění, málo vhodné pro dlouhodobou léčbu Akutní záchvat panické poruchy, generalizovaná úzkostná porucha, sociální fobie

8 Antidepresiva v léčbě úzkostných poruch  Moderní antidepresiva (nejčastěji SSRI) léčiva první volby u většiny úzkostných poruch zvláště vhodné pro dlouhodobou léčbu a prevenci relapsu řeší i depresivní komorbidity  Nevýhody (nutná edukace pacienta!) Pomalý nástup účinku (2-4 týdny)! Možné počáteční zhoršení úzkosti  Doporučuje se začínat s nízkou dávkou a titrovat  BZD v počátcích terapie Léčba by měla trvat nejméně 1 rok Raději postupné vysazení

9 Antidepresiva v léčbě úzkostných poruch  Léčiva první volby SSRI SNRI (generalizovaná úzkostná porucha)  Léčiva další volby (dle konkrétní indikace) SNRI – venlafaxin TCA  Pozor počáteční aktivace, toxicita (předávkování), anticholinergní účinky RIMA – moklobemid (nižší účinnost?)

10 Další anxiolytika Buspiron Selektivní anxiolytikum Mechanismus účinku  Agonista na 5HT 1A receptorech Presynaptická lokalizace na 5HT neuronech Raphe Nucleus  plný agonista - inhibice výdeje uvolňování serotoninu Postsynapatická lokalizace v hipokampu  parciální agonista (inhibuje účinky 5HT) Nástup účinku je pomalý (1-2 týdny)  Nevhodný pro kontrolu isolovaných akutních záchvatů Hlavní indikací je generalizovaná úzkostná porucha

11 Další anxiolytika Buspiron Farmakokinetika  Po p.o. podání významný first pass effects (nízká BAV – 4%)  Eliminace závisí na CYP450 (3A4) indukce (např. rifampicin) Inhibice (erytromycin, itrakonazol, nefazodon, diltiazem, verapamil a grapefruit. šťáva) Výhody  bez vlivu na psychomotoriku, bez sedace, bez rizika tolerance a závislosti, dobře snášen Nežádoucí účinky  Mírné a spíše na začátku léčby  Závratě, nevolnost, bolest hlavy, nervozita,

12 Další anxiolytika starší obsoletní léčiva  Meprobamát  Barbituráty


Stáhnout ppt "Přehled léčiv užívaných k léčbě úzkostných poruch Doc. PharmDr. Martin Štěrba, PhD. Ústav farmakologie, LFHK UK Seminář-mikrolekce 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google