Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RS není vlastnost! Jana Blahová Dušánková MS centrum Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RS není vlastnost! Jana Blahová Dušánková MS centrum Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha."— Transkript prezentace:

1 RS není vlastnost! Jana Blahová Dušánková MS centrum Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

2 Nejčastější psychosociální problematika RS •Smutek, nejistota a deprese •Strach a úzkostné poruchy •Emoční dysregulace •Kognitivní poruchy •Rodina, vztahy, blízcí, děti

3 Smutek vs. deprese •Smutek : adaptivní emoce, patří k životu •Deprese : trvá déle je hlubší a intenzivnější je hlubší a intenzivnější brání člověku produktivně fungovat brání člověku produktivně fungovat ztráta sebevědomí, sebeobviňování ztráta sebevědomí, sebeobviňování výrazná beznaděj výrazná beznaděj nemoc, postihuje celé tělo nemoc, postihuje celé tělo

4 Co je to depresivní fáze (epizoda)? •skleslá nálada / snížení energie a aktivity •zhoršena koncentrace a schopnost radovat se •pokles zájmů / značná unavitelnost •zhoršené soustředění a pozornost •snížené sebevědomí a sebedůvěra •pocity viny a bezcennosti •smutný a pesimistický pohled do budoucnosti •myšlenky na sebepoškození a sebevraždu •poruchy spánku •poruchy chuti k jídlu •tělesné příznaky •mírná / středně těžká / těžká - nejméně 2 týdny

5 Co depresi způsobuje? •Mnohočetná etiologie, nikoli jeden faktor •Biologické změny v mozku: nižší hladina serotoninu, noradrenalinu a dopaminu nižší hladina serotoninu, noradrenalinu a dopaminu •RS / farmakoterapie •Chronický stres •Genetická predispozice •Narušení vnitřních rytmů – spánek! •Výchovné vlivy: naučená bezmoc, nadměrné požadavky na výkon •Spouštěče: ztráta, změna role, konflikty v rolích, izolace, životní události

6 Deprese u RS •celoživotní riziko deprese – 50% •nejméně 1 depresivní epizoda – přes 75% •Iritabilita! •prohlubuje se s aktivitou nemoci – kortikoidy! •Farmakoterapie •Imunita a psychika •Pseudodemence •Riziko sebevraždy – 7,5 x vyšší

7 Co s depresí?

8 Co dělají antidepresiva? Zlepšení neurotransmise Neuroprotekce „větvení“ neuronů Nenávyková

9 Depresivní pacient… •Pesimismus (léčba, povzbuzení) •Důraz na negativní aspekty („nic nefunguje“) •Snížený zájem o léčbu („otrava“) •„Všechny formy únavy“ •Iritabilita •Vztahovačnost •Demonstrace bezmoci •Šíření „nálady“ = instinktivní odstup = instinktivní odstup

10 Strach a úzkost

11 •Strach emoční a fyziologická reakce na konkrétní nebezpečí •Úzkost (anxieta) nepříjemný emoční stav příčinu není možné přesněji definovat pocit, jako by se mělo něco ohrožujícího stát stav připravenosti na nebezpečí •Porucha: Příliš –velká / často / dlouho / nepřiměřená situace Spontánní záchvat paniky Fobie Anticipační úzkost

12 Typické příznaky úzkosti Psychické příznaky Fyzické příznaky Pocit napětí a ohrožení Nadměrné obavy a starosti Katastrofické myšlenky nebo představy Traumatické vzpomínky Nadměrná bdělost a ostražitost Lekavost a podrážděnost Pocit vnitřního chvění Pocit psychické únavy a vyčerpanosti Obtíže s koncentrací Ospalost a nespavost Neschopnost odpočívat Záchvaty panické hrůzy Napětí ve svalech Zkrácení dechu, hyperventilace Bolesti zad, hlavy, ve svalech Třes, cukání, rozechvělost Zvýšená unavitelnost Snížené libido Píchání u srdce, sevření na hrudi Vegetativní hyperaktivita: - tachykardie, pocení, časté močení, průjem nebo zácpa, sucho v ústech, „knedlík v krku“, tlak okolo žaludku, studený pot, červenání nebo blednutí

13 Generalizovaná úzkostná porucha •Alespoň 6 měsíců trvá výrazné napětí, fluktuující úzkost, strach a obavy k každodenních událostí a problémů. Příznaky vegetativního podráždění. •5.1% •Po 25. roce •Rizika: separace nezaměstnanost ženy v domácnosti

14 Panická porucha •Náhlé nečekané záchvaty paniky s intenzivními vegetativními příznaky •5 – 20 min. (často noc) •„somatická nemoc“ •Hypochondrie •3.5% •15. – 24. / 45. – 54. rok Města, separace Nedokončené vzdělání Časná ztráta rodiče Týrání

15 Agorafobie •Strach z veřejného prostranství, davu, cestování, opuštění domova – systematické vyhýbání se těmto situacím – při expozici vegetativní příznaky. •Spojení s panickou poruchou •4.0% •23. – 29. rok

16 Sociální fobie •Strach ze společnosti – z pátravých pohledů druhých, ze ztrapnění, zesměšnění – vyhýbání se sociálním situacím – při expozici vegetativní příznaky •Soc. strach - úzkost – fobie •Výrazný handicap! •13.3% •15. rok Sociální fobie rodičů… Psychická porucha rodiče Chybění blízkého vztahu

17 Specifické fobie BelenofobieAlgofobieHematofobie FarmakofobieIatrofobie

18 Úzkost u RS •Chudá příbuzná deprese •Častý výskyt v komorbiditě s depresí •¼ pacientů, více ženy •↑ sebepoškození, •somatické stesky, •sociální dysfunkce •↑ konzumace alkoholu Úzkostná porucha RSOP Generalizovaná úzkostná por. 18.6%5.1% Panická porucha 10.0%3.5% Obsedantně- kompulzivní porucha 8.6%2.5% Sociální fobie 7.8%13.3% Korostil a Feinstein 2007

19 Co s úzkostí ? •Anxiolytika – benzodiazepiny •Hypnotika riziko závislosti! •Antidepresiva 6-8 týdnů PSYCHOTERAPIE

20 Úzkostný pacient •„Imitace“ RS •Opakovaná a nadbytečná vyšetření •Extrémní zájem o vedlejší účinky •„soubory problémů a potíží“ •Katastrofické scénáře •Projevy potlačované tenze •Tělesná přecitlivělost (odběry, infúze, LP) •Psychická přecitlivělost (kritika, čas) •Specifické fobie – jehly, léky, prostředí = vyčerpávající komunikace = vyčerpávající komunikace

21 Emoční labilita Emoční inkontinence 30% Velká polarita emocí Odráží skutečné emoční ladění Narušená regulace 10% Nekontrolovatelné projevy Bez podnětu Pseudobulbární afekt Pseudobulbární afekt „Motorický syndrom“ Euforie: 2% - pozdní stádia či neléčená RS subj. pocit radosti a štěstí (patologicky↑) subj. pocit radosti a štěstí (patologicky↑)

22 Pacient s patologickou emocí… •Mnohdy omezení náhledu •Nepředvídatelnost – „překvapení“ •Sociálně komplikované •„Sesypání“ •Neurol. podmíněné – kognitivní dysfunkce = obtížná orientace = obtížná orientace

23 Kognitivní poruchy u RS •Prevalence 40-60% - atrofie •Všechna stádia nemoci •90% MCI (Mild Cognitive Disorder) •Častěji fokální než generalizovaná •Predikce práceschopnosti

24 Kognitivní poruchy u RS •↓ processing speed •Pracovní paměť – recall •Pozornost •Vizuálně-prostorové schopnosti •Exekutivní fce pojmové a abstraktní uvažování řešení problémů – ulpívání •Kognice, deprese, úzkost - 75%

25 Kognitivní poruchy u RS •Rehabilitace – kompenzace •Léčba RS! + trénink kognice, práce! •Kvalita života, sociální status, práceschopnost

26 Čím trpí narušená kognice? •Rušivé prostředí •Více činností najednou •Únava •Stres •Nové věci •Deprese a úzkost •Nedostatek podnětů Důsledky!!! Důsledky!!!

27 Pacient s narušenou kognicí… •↓ Nové informace •↓ Soustředění •↓ Mnestické schopnosti (instrukce, léčba) •↓ Time management •Citlivost na rušivé prostředí •„Iracionální“ rozhodnutí •Neporozumění informaci (i nevyjádřené) •Desinterpretace = nutnost kompenzace = nutnost kompenzace

28 Vztahy a RS •Blízcí lidé nemocnéhoobdobná odezva na dg. •Blízcí lidé nemocného – obdobná odezva na dg. •Strach ze zmiňování RS na obou stranách •Hněv, zloba, agrese •Hněv, zloba, agrese – projev bezmoci (manipulace, citové vydírání) •Změna přístupu •Změna přístupu – hyperprotektivita, odmítání (šikana), stud •Záleží na původní pozici nemocného v rodině a vztazích+ kompetence •Záleží na původní pozici nemocného v rodině a vztazích + kompetence •Mění se vnímání běžných věcí na obou stranách •I zdravý má problémy a potřeby X sebeobětování •Děti – tabu a strach •Je to RS nebo není? KOMUNIKACE!

29 !!! •RS není vlastnost •RS je často „obětním beránkem“ •S velkou částí obtíží LZE něco dělat •Ne vše uvedené se týká každého!

30 Další možnosti… •Svépomoc a příručky •Informovanost •Podpůrné skupiny a neziskové organizace •Rodina a blízcí

31 Děkuji za pozornost blahova.dusankova@gmail.com


Stáhnout ppt "RS není vlastnost! Jana Blahová Dušánková MS centrum Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google