Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Blahová Dušánková Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Blahová Dušánková Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha"— Transkript prezentace:

1 Jana Blahová Dušánková Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha
RS není vlastnost! Jana Blahová Dušánková MS centrum Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

2 Nejčastější psychosociální problematika RS
Smutek, nejistota a deprese Strach a úzkostné poruchy Emoční dysregulace Kognitivní poruchy Rodina, vztahy, blízcí, děti

3 Smutek vs. deprese Smutek : adaptivní emoce, patří k životu
Deprese: trvá déle je hlubší a intenzivnější brání člověku produktivně fungovat ztráta sebevědomí, sebeobviňování výrazná beznaděj nemoc, postihuje celé tělo

4 Co je to depresivní fáze (epizoda)?
skleslá nálada / snížení energie a aktivity zhoršena koncentrace a schopnost radovat se pokles zájmů / značná unavitelnost zhoršené soustředění a pozornost snížené sebevědomí a sebedůvěra pocity viny a bezcennosti smutný a pesimistický pohled do budoucnosti myšlenky na sebepoškození a sebevraždu poruchy spánku poruchy chuti k jídlu tělesné příznaky mírná / středně těžká / těžká - nejméně 2 týdny

5 Co depresi způsobuje? Mnohočetná etiologie, nikoli jeden faktor
Biologické změny v mozku: nižší hladina serotoninu, noradrenalinu a dopaminu RS / farmakoterapie Chronický stres Genetická predispozice Narušení vnitřních rytmů – spánek! Výchovné vlivy: naučená bezmoc, nadměrné požadavky na výkon Spouštěče: ztráta, změna role, konflikty v rolích, izolace, životní události

6 Deprese u RS celoživotní riziko deprese – 50%
nejméně 1 depresivní epizoda – přes 75% Iritabilita! prohlubuje se s aktivitou nemoci – kortikoidy! Farmakoterapie Imunita a psychika Pseudodemence Riziko sebevraždy – 7,5 x vyšší

7 Co s depresí?

8 Co dělají antidepresiva?
Zlepšení neurotransmise Neuroprotekce „větvení“ neuronů Nenávyková

9 Depresivní pacient… Pesimismus (léčba, povzbuzení)
Důraz na negativní aspekty („nic nefunguje“) Snížený zájem o léčbu („otrava“) „Všechny formy únavy“ Iritabilita Vztahovačnost Demonstrace bezmoci Šíření „nálady“ = instinktivní odstup

10 Strach a úzkost

11 Strach a úzkost Strach emoční a fyziologická reakce na konkrétní nebezpečí Úzkost (anxieta) nepříjemný emoční stav příčinu není možné přesněji definovat pocit, jako by se mělo něco ohrožujícího stát stav připravenosti na nebezpečí Porucha: Příliš –velká / často / dlouho / nepřiměřená situace Spontánní záchvat paniky Fobie Anticipační úzkost

12 Typické příznaky úzkosti
Psychické příznaky Fyzické příznaky Pocit napětí a ohrožení Nadměrné obavy a starosti Katastrofické myšlenky nebo představy Traumatické vzpomínky Nadměrná bdělost a ostražitost Lekavost a podrážděnost Pocit vnitřního chvění Pocit psychické únavy a vyčerpanosti Obtíže s koncentrací Ospalost a nespavost Neschopnost odpočívat Záchvaty panické hrůzy Napětí ve svalech Zkrácení dechu, hyperventilace Bolesti zad, hlavy, ve svalech Třes, cukání, rozechvělost Zvýšená unavitelnost Snížené libido Píchání u srdce, sevření na hrudi Vegetativní hyperaktivita: - tachykardie, pocení, časté močení, průjem nebo zácpa, sucho v ústech, „knedlík v krku“, tlak okolo žaludku, studený pot, červenání nebo blednutí

13 Generalizovaná úzkostná porucha
Alespoň 6 měsíců trvá výrazné napětí, fluktuující úzkost, strach a obavy k každodenních událostí a problémů. Příznaky vegetativního podráždění. 5.1% Po 25. roce Rizika: separace nezaměstnanost ženy v domácnosti

14 Panická porucha Náhlé nečekané záchvaty paniky s intenzivními vegetativními příznaky 5 – 20 min. (často noc) „somatická nemoc“ Hypochondrie 3.5% 15. – 24. / 45. – 54. rok Města, separace Nedokončené vzdělání Časná ztráta rodiče Týrání

15 Agorafobie Strach z veřejného prostranství, davu, cestování, opuštění domova – systematické vyhýbání se těmto situacím – při expozici vegetativní příznaky. Spojení s panickou poruchou 4.0% 23. – 29. rok

16 Sociální fobie Strach ze společnosti
– z pátravých pohledů druhých, ze ztrapnění, zesměšnění – vyhýbání se sociálním situacím – při expozici vegetativní příznaky Soc. strach - úzkost – fobie Výrazný handicap! 13.3% 15. rok Sociální fobie rodičů… Psychická porucha rodiče Chybění blízkého vztahu

17 Specifické fobie Belenofobie Algofobie Hematofobie Farmakofobie
Iatrofobie belonefobie (strach z jehel), algofobie (strach z bolesti vlastní i cizí), farmakofobie (strach z léků), hematofobie (strach z krve), iatrofobie (strach z lékařské ordinace či lékařů).

18 Úzkost u RS RS OP Úzkostná porucha 18.6% 5.1% 10.0% 3.5% 8.6% 2.5%
Generalizovaná úzkostná por. 18.6% 5.1% Panická porucha 10.0% 3.5% Obsedantně- kompulzivní porucha 8.6% 2.5% Sociální fobie 7.8% 13.3% Chudá příbuzná deprese Častý výskyt v komorbiditě s depresí ¼ pacientů, více ženy ↑ sebepoškození, somatické stesky, sociální dysfunkce ↑ konzumace alkoholu Korostil a Feinstein 2007 Korostil a Feinstein 2007

19 Co s úzkostí ? Anxiolytika – benzodiazepiny Hypnotika
riziko závislosti! Antidepresiva 6-8 týdnů PSYCHOTERAPIE

20 Úzkostný pacient „Imitace“ RS Opakovaná a nadbytečná vyšetření
Extrémní zájem o vedlejší účinky „soubory problémů a potíží“ Katastrofické scénáře Projevy potlačované tenze Tělesná přecitlivělost (odběry, infúze, LP) Psychická přecitlivělost (kritika, čas) Specifické fobie – jehly, léky, prostředí = vyčerpávající komunikace

21 Emoční labilita Emoční inkontinence
30% Velká polarita emocí Odráží skutečné emoční ladění Narušená regulace 10% Nekontrolovatelné projevy Bez podnětu Pseudobulbární afekt „Motorický syndrom“ Euforie: 2% - pozdní stádia či neléčená RS subj. pocit radosti a štěstí (patologicky↑)

22 Pacient s patologickou emocí…
Mnohdy omezení náhledu Nepředvídatelnost – „překvapení“ Sociálně komplikované „Sesypání“ Neurol. podmíněné – kognitivní dysfunkce = obtížná orientace

23 Kognitivní poruchy u RS
Prevalence 40-60% - atrofie Všechna stádia nemoci 90% MCI (Mild Cognitive Disorder) Častěji fokální než generalizovaná Predikce práceschopnosti

24 Kognitivní poruchy u RS
↓ processing speed Pracovní paměť – recall Pozornost Vizuálně-prostorové schopnosti Exekutivní fce pojmové a abstraktní uvažování řešení problémů – ulpívání Kognice, deprese, úzkost - 75%

25 Kognitivní poruchy u RS
Rehabilitace – kompenzace Léčba RS! + trénink kognice, práce! Kvalita života, sociální status, práceschopnost

26 Čím trpí narušená kognice?
Rušivé prostředí Více činností najednou Únava Stres Nové věci Deprese a úzkost Nedostatek podnětů Důsledky!!!

27 Pacient s narušenou kognicí…
↓ Nové informace ↓ Soustředění ↓ Mnestické schopnosti (instrukce, léčba) ↓ Time management Citlivost na rušivé prostředí „Iracionální“ rozhodnutí Neporozumění informaci (i nevyjádřené) Desinterpretace = nutnost kompenzace

28 Vztahy a RS Blízcí lidé nemocného – obdobná odezva na dg.
Strach ze zmiňování RS na obou stranách Hněv, zloba, agrese – projev bezmoci (manipulace, citové vydírání) Změna přístupu – hyperprotektivita, odmítání (šikana), stud Záleží na původní pozici nemocného v rodině a vztazích + kompetence Mění se vnímání běžných věcí na obou stranách I zdravý má problémy a potřeby X sebeobětování Děti – tabu a strach Je to RS nebo není? KOMUNIKACE!

29 !!! RS není vlastnost RS je často „obětním beránkem“
S velkou částí obtíží LZE něco dělat Ne vše uvedené se týká každého!

30 Další možnosti… Svépomoc a příručky Informovanost
Podpůrné skupiny a neziskové organizace Rodina a blízcí

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jana Blahová Dušánková Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google