Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová prezentace a komunikace Neverbální komunikace Charakter, složky a funkce neverbální komunikace Charakter, složky a funkce neverbální komunikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová prezentace a komunikace Neverbální komunikace Charakter, složky a funkce neverbální komunikace Charakter, složky a funkce neverbální komunikace."— Transkript prezentace:

1 Počítačová prezentace a komunikace Neverbální komunikace Charakter, složky a funkce neverbální komunikace Charakter, složky a funkce neverbální komunikace Řeč těla Řeč těla Zrakové, hmatové, sluchové a čichové signály Zrakové, hmatové, sluchové a čichové signály Rozdílnost kultur Rozdílnost kultur

2 Charakter neverbální komunikace 1 Vývojově starší. Vývojově starší. Vlastní i zvířatům. Vlastní i zvířatům. Bez jazykových bariér. Bez jazykových bariér. Méně určitá a méně přesná. Méně určitá a méně přesná. Méně civilizovaná. Méně civilizovaná. Pravdivější. Pravdivější.

3 Charakter neverbální komunikace 2 Méně kontrolovatelná a méně kontrolovaná. Méně kontrolovatelná a méně kontrolovaná. Obtížně se učí teoretickým výkladem, lépe osobním příkladem. Obtížně se učí teoretickým výkladem, lépe osobním příkladem. Větší význam u žen. Větší význam u žen. Při obvyklé situaci „tváři v tvář“ může zahrnout až 85 % výměny informací. Při obvyklé situaci „tváři v tvář“ může zahrnout až 85 % výměny informací.

4 Složky neverbální komunikace 1 Držení a pohyby těla. Držení a pohyby těla. Gestika. Gestika. Mimika. Mimika. Zrakový kontakt. Zrakový kontakt. Pohyby v prostoru (distanční chování, orientace těla). Pohyby v prostoru (distanční chování, orientace těla).

5 Složky neverbální komunikace 2 Aktivní a pasivní navazování kontaktu tělem. Aktivní a pasivní navazování kontaktu tělem. Hlas (tón, výslovnost, dialekt, přízvuk apod.). Hlas (tón, výslovnost, dialekt, přízvuk apod.). Vůně, pach. Vůně, pach.

6 Funkce neverbální komunikace Doprovází a podporuje verbální sdělení. Doprovází a podporuje verbální sdělení. Verbální sdělení může oslabovat nebo zesilovat. Může mu i odporovat Verbální sdělení může oslabovat nebo zesilovat. Může mu i odporovat Nahrazuje nebo reguluje verbální sdělení. Nahrazuje nebo reguluje verbální sdělení. Vyjadřuje subjektivní (zvl. emoční) stav komunikujících. Vyjadřuje subjektivní (zvl. emoční) stav komunikujících. Vyjasňuje vztah mezi komunikujícími. Vyjasňuje vztah mezi komunikujícími.

7 Zrakové signály 1 Držení a pohyby těla: Držení a pohyby těla:  svalový tonus,  uvolněnost,  chyby: zkřížení paží před hrudníkem, zatínání rukou v pěst, hrbení se, držení se na řečnický pult, židli apod., ruka za zády, v kapse.

8 Zrakové signály 2 Gestika (řeč rukou): Gestika (řeč rukou):  do značné míry vrozená,  při snaze o výraznou a nenacvičenou redukci gest se kazí slovní projev (vzrůstá frekvence přeřeknutí, komplikuje se větná stavba, vzrůstá počet pauz a přerušení myšlenkové „niti“),  vhodné zvolit umírněný kompromis odpovídající tělesným dispozicím.

9 Zrakové signály 3 Mimika: Mimika:  základní emoce se projevují velmi podobně, ostatní emoce individuální a podmíněné kulturou,  odráží osobní vlastnosti,  někdy signalizuje emoce a vnitřní stanovisko, někdy ne (a zakrývá lež a klam),  reguluje proběh interakcí.

10 Zrakové signály 4 Zrakový kontakt: Zrakový kontakt:  zahrnuje četnost, délku a způsob výměny zrakového kontaktu (pohledu do očí, na partnera),  existují pravidla pro každou kulturu,  vzrůstá při rostoucí nejistotě a rostoucí koncentraci na předmět hovoru.

11 Zrakové signály 5 Prostorové chování: Prostorové chování:  interpersonální blízkost, orientace těl, doteky,  silně ovlivněno kulturou,  ovlivňuje atmosféru rozhovoru: o „bok po boku“ – kooperace, o „tváři v tvář“ – konkurence, obtížná dohoda, o „přes roh“ – uvolněné, produktivní.

12 Hmatové signály 1 Často vyjadřuje hierarchické cítění od osoby nadřízené (poklepání na rameno) nebo znak blízkého citového kontaktu (dotek, uchopení paže). Často vyjadřuje hierarchické cítění od osoby nadřízené (poklepání na rameno) nebo znak blízkého citového kontaktu (dotek, uchopení paže). Specifické pro danou kulturu. Specifické pro danou kulturu.

13 Hmatové signály 2 Pravidla distančních zón v naší kultuře: Pravidla distančních zón v naší kultuře:  důvěrná (30–50 cm): důvěrné vztahy,  osobní (50–150 cm): blízké vztahy,  sociálně-poradenská (1,5–3,5 m): neosobní vztahy, služební styk, obchodní jednání, výuka,  veřejná (> 3,5 m): veřejné příležitosti.

14 Sluchové signály 1 Hlas: Hlas:  funkční a zdravý hlas je předpoklad bezchybné mluvy,  důležité je mít fyziologicky správnou výšku hlasu (mluva pak nejméně unaví). Výslovnost (artikulace): Výslovnost (artikulace):  řeči by mělo být rozumět, i když je méně hlasitá,  odborný logoped dokáže často pomoci i v zanedbaných případech.

15 Sluchové signály 2 Hlasitost, dynamika a tempo řeči: Hlasitost, dynamika a tempo řeči:  hlasitost má odpovídat situaci,  monotónní řeč je většinou nežádoucí a nepůsobí dobře,  rychlejší řeč je vhodná, nesmí ale snižovat srozumitelnost.

16 Čichové signály Základ je dán fyziologickými danostmi každého člověka. Základ je dán fyziologickými danostmi každého člověka. Jsou částečně ovlivnitelné způsobem stravování a kosmetickými prostředky. Jsou částečně ovlivnitelné způsobem stravování a kosmetickými prostředky. Jejich intenzita závisí na emočním stavu osoby (strach, vztek, vzrušení apod.). Jejich intenzita závisí na emočním stavu osoby (strach, vztek, vzrušení apod.). Jsou vnímány do značné míry subjektivně. Jsou vnímány do značné míry subjektivně. Jsou důležitou složkou pro fungování partnerského stavu (zvláště u přírodních národů). Jsou důležitou složkou pro fungování partnerského stavu (zvláště u přírodních národů).

17 Rozdílnost kultur 1 Gestika: Gestika:  Fin 1 posunek, Ital 80, Francouz 120, Mexičan 170,  v Evropě čím jižněji, tím více gest,  některá gesta mají v různých kulturách různé významy (Japonec kýváním hlavou nenaznačuje souhlas, ale to, že rozumí, v Bulharsku znamená kroucení hlavou ano, kývnutí ne, v Itálii znamená roztažení dvou prstů („véčko“) urážlivé gesto („jsi paroháč!“), u nás symbol vítězství).

18 Rozdílnost kultur 2 Osobní zóny: Osobní zóny:  neexistují (mezi muži v arabských zemích)  blízká vzdálenost (Japonci, jižní Evropané),  střední (Britové, Švédové, Němci, Rakušané),  velká (bílí Severoameričané, Australané, Novozélanďané).

19 Rozdílnost kultur 3 Haptika (hmatové signály): Haptika (hmatové signály):  podání rukou někde běžné a časté, někde výjimečné,  podobně líbání při setkání (Arabové, Rusko, Španělsko, Řecko), doteky při setkání (arabské země).

20 Rozdílnost kultur 4 Mimika: Američané „keep smiling“, Češi a Němci výrazně méně, Číňan se může smát i při vzteku. Mimika: Američané „keep smiling“, Češi a Němci výrazně méně, Číňan se může smát i při vzteku. Tolerovatelné zpoždění (v minutách): Tolerovatelné zpoždění (v minutách):  0 (Indie, Japonsko, Německo, Skandinávské země),  5 (USA, Velká Británie),  15 (Arabský svět, Francie),  20 (Jižní Amerika, Španělsko),  60 (Rusko).


Stáhnout ppt "Počítačová prezentace a komunikace Neverbální komunikace Charakter, složky a funkce neverbální komunikace Charakter, složky a funkce neverbální komunikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google