Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T.G. MASARYKA 4 Úvod do práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T.G. MASARYKA 4 Úvod do práva."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T.G. MASARYKA 4 Úvod do práva

2 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové, T.G. Masaryka 4 Kód dumu VY_32_INOVACE_PR_79 Autor Bc. Ludmila Kubálková Vzdělávací oblast dle RVP: Ekonomika a právo Téma: 19. Soudní soustava Ročník 1. ročník Datum tvorby září 2012 Anotace Materiál slouží k výkladu a procvičování jmenované látky Metodický pokyn Určeno k výkladu v hodině a samostudiu

3 Soudy - právní ochrana - v demokratickém státě chrání dodržování práva -zřizuje je stát - jsou nestranné, nezávislé, při rozhodování se řídí jen zákonem Státní zastupitelství – u soudu zastupuje stát, podává žalobu jménem státu, -upozorňuje na nezákonnosti, dohlíží na dodržování zákonů -dozor nad vyšetřováním 10 Právní ochrana

4 Soustava soudů v ČR Je čtyřstupňová. Tvoří ji: 1. Okresní soudy (v bývalých okresních městech) 2. Krajské soudy ( v krajských městech) 3. Vrchní soudy (Praha, Olomouc) 4. Nejvyšší soudy (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud) ALE POZOR! Ústavní soud – není součástí systému obecných soudů.

5 Okresní soudy - rozhodují v občanskoprávním řízení i v trestním řízením jako soudy prvního stupně téměř vždy (pokud nesvěřeno přímo krajským soudům - např. rozhodování v některých obchodních věcech) V ČR – 86 typově okresních soudů (v Praze mluvíme o obvodních soudech, v Brně o městském soudu) V obvodech všech okresních soudů působí okresní státní zastupitelství ( veřejná žaloba)

6 Budova OKRESNÍHO SOUDU v Nymburce KONÍČEK, Ondrej. Nymburk soud, JPG [online]. [cit. 7.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymb urk_soud.JPG?uselang=cs

7 Krajské soudy - v Praze městský soud – jinak krajská města - v některých věcech rozhodují prvoinstančně (např. insolvence, vražda…) - jinak rozhodují ve druhém stupni o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů. Působí jako jediný základní stupeň ve správním soudnictví.

8 Budova KRAJSKÉHO SOUDU v Hradci Králové

9 Vrchní soudy - nejvyšší článek českých obecných soudů - rozhoduje v senátu (předseda + dva soudci) - rozhoduje o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů (tam, kde tyto soudy rozhodují v prvním stupni) Působnost je rozdělena mezi Vrchní soud v Praze a Vrchní soud v Olomouci

10 Budova VRCHNÍHO SOUDU Praha http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pan kr%C3%A1c,_vrchn%C3%AD_soud,_p%C5%99 es_magistr%C3%A1lu.jpg?uselang=cs

11 Nejvyšší soudy Nejvyšší soud České republiky (NS) se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem (NSS - také sídlí v Brně) nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky.

12 Nejvyšší soud ČR NS - předseda a místopředseda(ty jmenuje prezident republiky), z předsedů kolegií, předsedů senátů a z dalších soudců. Soudce NS – právník, 10 let praxe, rozhodování o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů nižších stupňů - o dovoláních a stížnostech pro porušení zákon Rozhoduje buď v : senátu – předseda + dva soudci nebo ve velkém senátu kolegií – předseda + 8 soudců daného kolegia

13 WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Budova_Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho_ soudu_%C4%8CR.jpg?uselang=cs

14 Nejvyšší správní soud - u správního soudnictví, rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů správních, tj. o kasačních stížnostech., stížnostmi na volby, rozpuštění politických subjektů (i pozastavením jejich činnosti), kompetenčními spory mezi orgány VS atd. Představuje také kárný soud pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

15 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czec h.Supreme.Administrative.Court.jpg?uselang= cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czec h.Supreme.Administrative.Court.jpg?uselang= cs

16 Poznáš, o budovu jakého soudu se jedná? http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mor avsk%C3%A1_zemsk%C3%A1_sn%C4%9Bmov na_%28dnes_%C3%9Astavn%C3%AD_soud_% C4%8CR%29.jpg?uselang=cs

17 Odpověď - jedná se o budovu Moravské zemské sněmovny – nyní Ústavní soud Brno Ústavní soud – existoval i za 1. republiky ( od 1921) V dnešní podobě od 1. 1. 1993.

18 ÚSTAVNÍ SOUD v Brně ÚS - garantuje ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základním právům FO a PO na základě Ústavy ČR (i proti rozhodnutím obecných soudů, nejsou-li v souladu s ústavním pořádkem ČR) 15 soudců – nad 40 let – na 10 let je jmenuje prezident ČR (určí i předsedu a místopředsedy) Rozhodují v senátu (3), v závažných věcech v plénu (všichni)

19 Zdroje JAROSLAVA, Tomancová a kol. Základy práva. Boskovice: ALBERT, 2007, ISBN 80-7326-110-3. RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: EDUKO,2012, ISBN 978-80-8720-457-3. ZLÁMAL, Jaroslav; BELLOVÁ, Jana; HALUZA, Jakub. Občanský a společenskovědní základ PRÁVO. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2011, ISBN 978-80-7402-090-2. http://office.microsoft.com/cs-cz/novice/co-je-klipart-HA010270417.aspx Wikimedia Commons - 6 KONÍČEK, Ondrej. Nymburk soud, JPG [online]. [cit. 7.4.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nymburk_soud.JPG?uselang=cs 10 - ŠJů, Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pankr%C3%A1c,_vrchn%C3%AD_soud,_p%C5%99es_magistr%C3%A1lu.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pankr%C3%A1c,_vrchn%C3%AD_soud,_p%C5%99es_magistr%C3%A1lu.jpg?uselang=cs 13 - DEZIDOR. Budova Nejvyššího soudu ČR [online]. [cit. 7.4.2013]. Dostupný na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Budova_Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho_soudu_%C4%8CR.jpg?uselang=cs 15 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech.Supreme.Administrative.Court.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech.Supreme.Administrative.Court.jpg?uselang=cs 16 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravsk%C3%A1_zemsk%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_%28dnes_%C3%9Astavn%C3%AD_soud_%C4%8CR%29.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moravsk%C3%A1_zemsk%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_%28dnes_%C3%9Astavn%C3%AD_soud_%C4%8CR%29.jpg?uselang=cs Čerpáno 25. 9. 2012


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T.G. MASARYKA 4 Úvod do práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google