Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast ČR v H2020 a v programu EURATOM v období leden 2014 – červenec 2015 Základní výstupy 1. průběžné zprávy o účasti ČR v H2020 (Frank,Albrecht – plánované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast ČR v H2020 a v programu EURATOM v období leden 2014 – červenec 2015 Základní výstupy 1. průběžné zprávy o účasti ČR v H2020 (Frank,Albrecht – plánované."— Transkript prezentace:

1 Účast ČR v H2020 a v programu EURATOM v období leden 2014 – červenec 2015 Základní výstupy 1. průběžné zprávy o účasti ČR v H2020 (Frank,Albrecht – plánované vydání počátek listopadu 2015)

2 Hlavní datové zdroje 2

3 H2020 – základní souhrn 3 počet výzev (návrhy projektů): 107 počet návrhů projektů:36 199 počet týmů v návrzích projektů:139 752 Požadovaná podpora v návrzích pr.: 63,2 mld. € počet projektů s podepsanou grantovou dohodou: 4 320 rozpočet projektů s podepsanou GA 9,1 mld. € nárokovaná podpora pro projekty s GA: 7,4 mld.€ ČR – návrhy projektů České výzkumné týmy se v počtu 1 561 podílely na přípravě 1 258 návrhů projektů a reagovaly tak na 97 vyhlášených výzev (ze 107) ČR – úspěšné projekty (projekty s GA) Účastí: 206 Projektů: 169 Institucí 104 Podpora EK 47 mil. €, tj. 0, 67% získané podpory EU-28

4 Vztah mezi účastnickou úspěšností a počtem účastí na 1 tis. FTE 4 Průsečík os grafu je určen celkovou souhrnnou účastnickou úspěšností a souhrnným počtem účastí na 1. tis. FTE výzkumných pracovníků porovnávaných států. účastnická úspěšnost ČR - 14,9% (poměr všech týmů v úspěšných návrzích projektů vůči celkovému počtu jeho týmů, které se podílely na přípravě všech (formálně správných) návrhů projektů. ČR je poměrně úspěšná, ale málo aktivní

5 Počty týmů (účastí) v návrzích projektů v jednotlivých sídlech ČR 5 70% týmů, které se podílely na přípravě návrhů projektů, pochází z Prahy (52%) nebo z Brna (18%), Karlovarský kraj – bez pokusu!, celkový počet týmů ČR v odborně hodnocených návrzích projektů: 1 561

6 Účast EU-28 v H2020 (včetně EURATOM) – financované projekty 6

7 Počet účastí na 1 mil. obyvatel a absolutní počet účastí v realizovaných projektech H2020 v jednotlivých státech EU-28. 7 Státy jsou řazeny podle sloupcového grafu. Šedé sloupce představují NČS, modré sloupce SČS. ČR - cca 20 účastí (financované projekty) na 1 mil. obyvatel tj. 21. místo v EU-28

8 Účast ČR v H2020 v prioritách a SC (financované projekty) 8

9 Institucionální skladba českých týmů v H2020 v úspěšných financovaných projektech 9 HES: vysokoškolský sektor (VVŠ, SVŠ, StVŠ, fakultní nemocnice) REC-AS: ústavy AV ČR REC: výzkumný sektor (v.v.i., výzkumné infrastruktury a centra výzkumu, privátní výzkumné ústavy a specializované firmy zabývající se výzkumem) PRC: soukromý sektor (výrobní podniky, podniky poskytující služby) PRC-SME: malé střední podniky PUB: veřejný sektor (veřejná nebo státní správa) OTH: ostatní (sdružení, asociace, kluby, spolky atd.)

10 Přehled institucí a počty účastí v H2020 (financované projekty) 10 V tabulce jsou uvedeny pouze instituce se třemi a více účastmi (projekty). Důležitý je i typ projektu!

11 Regionální rozložení účasti českých týmů v H2020 11 Koláčový graf představuje podíl jednotlivých typů zúčastněných subjektů jednotlivých krajů ČR. Velikost koláče a číselný údaj prezentují počet zúčastněných týmů v daném kraji.

12 Počet účastí v krajích ČR dle jednotlivých sektorů účastníků 12

13 Regionální rozložení účasti v prioritních oblastech a společenských výzvách H2020 13 Hodnoty v tabulce udávají počet týmů v dané prioritní oblasti nebo společenské výzvě a kraji ČR. Barevně jsou zvýrazněny nejvyšší počty týmů v každé prioritní oblasti či společenské výzvě.

14 Výše požadované (kontrahované) finanční podpory v krajích ČR 14 76% finanční podpory je určeno pro Prahu a Jihomoravský kraj (Brno)

15 Spolupráce ČR se státy EU-28 v H2020 (dle společných projektů) 15 společný projekt = projekt s alespoň jedním účastníkem z ČR a jedním účastníkem z dané země

16 16 DĚKUJI ZA POZORNOST podrobnější informace: Daniel Frank, frank@tc.cz


Stáhnout ppt "Účast ČR v H2020 a v programu EURATOM v období leden 2014 – červenec 2015 Základní výstupy 1. průběžné zprávy o účasti ČR v H2020 (Frank,Albrecht – plánované."

Podobné prezentace


Reklamy Google