Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. KEY INVESTMENTS neboli SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MČ PRAHA 10 A DIVERZIFIKACI RIZIK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". KEY INVESTMENTS neboli SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MČ PRAHA 10 A DIVERZIFIKACI RIZIK"— Transkript prezentace:

1 . KEY INVESTMENTS neboli SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MČ PRAHA 10 A DIVERZIFIKACI RIZIK

2 Stručná rekapitulace: ◦ – písemné varování ČNB všem starostům před investováním obecních prostředků na kapitálový trh ◦ květen 2008 – společnost Key Investments dostává již třetí pokutu za porušení zákona o cenných papírech ◦ – RMČ schválila záměr uzavřít smlouvu se společností Key Investments ◦ – uzavřena smlouva. Za MČ Praha 10 podepisuje Mgr. Lipovský ◦ – ing. Richter podepisuje 5. prodloužení smlouvy o dalších 26 měsíců ◦ duben 2011 – zánik oprávnění obchodníka s cennými papíry Key Investments ◦ Celková investovaná částka z prostředků Prahy 10: Kč

3 Pojištění investice: ◦ V souvislosti s uzavřením smlouvy s Key Investments Rada MČ pověřila celkem 3x ( , a ) starostu Lipovského uzavřením pojistné smlouvy s pojišťovnou MAXIMA. ◦ Tato pojišťovna byla doporučena i AK Felix, stejně jako AK Felix doporučil uzavřít smlouvu s Key Investments. ◦ Smlouva s pojišťovnou MAXIMA nebyla nikdy uzavřena. ◦ Důvodem je snad to, že podle vyjádření ČNB investice územních samosprávných celků na finančním trhu nepodléhají žádnému zákonnému pojištění a investice do podílových fondů nejsou pojištěny vůbec.

4 Jaká je současná situace? ◦ AK Felix vymáhá zcela nedobytnou pohledávku z vytunelované společnosti. ◦ Dosavadní náklady na advokátní služby dosáhly do konce roku 2014 částky Kč bez DPH (uvedeno k na 4. jednání ZMČ – předkladatel tehdejší radní David). Aktuální stav není předložen. ◦ Aktuální částka nákladů k dnešnímu dni není komunikována. ◦ Konec sporu je v nedohlednu a naděje na kompenzaci ztrát se limitně blíží nule.

5 Ř EŠENÍ ? ◦ Zastupitel MČ je za svá rozhodnutí plně zodpovědný a za případnou škodu ručí CELÝM SVÝM MAJETKEM ◦ Dne byl Radou MČ schválen záměr uzavřít smlouvu se společností Key Investments - jednomyslně: Kdo je za uzavření této smlouvy odpovědný ?

6 Mgr. Vladislav Lipovský Bohumil Zoufalík Emil Dejmek Ing. Antonín Weinert Ing. Milan Richter Tomáš Hrdlička Mgr Tomáš Ján Roman Rogner

7 Na tuto možnost a povinnost jednat při správě majetku jsem upozornila tehdejší starostku MČ Praha 10, R. Kleslovou, a to písemně dne a JUDr. Kleslová mou výzvu prostřednictvím Mgr. Eksteina zamítla a k druhé se již nevyjádřila vůbec.

8 V následující komunikaci Mgr. Ekstein nečinnost Rady zdůvodňuje takto: -tehdejší představitelé MČ nic nespáchali -neexistují racionální podklady žaloby -náklady na soudní řízení by přesáhly 3,8 milionu Kč -trestní stíhání je pro tehdejší radní dehonestující -pro Prahu 10 jde o nepříjemnou publicitu A především „nároky MČ Praha 10 nejsou promlčeny a ani jejich promlčení nehrozí „

9 ŽÁDÁM: RMČ, aby podnikla nezbytné právní kroky k tomu, aby byla vymáhána škoda způsobená jmenovanými členy Rady, a to zcela evidentním a do očí bijícím porušením prevenční povinnosti dle § 415 zák. 40/1964 Sb. obč. zák., když bez jakékoliv racionální úvahy, analýzy a navzdory varování ČNB umožnila vznik tak enormní škody. RMČ má povinnost uplatnit práva na náhradu škod a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení – viz § 35 odst. 3 a 4 zák. 131/2000 Sb.

10 Členové tehdejší Rady MČ, kteří jednomyslně hlasovali pro uzavření smlouvy, byli: Mgr. Vladislav Lipovský ing. Milan Richter Bohumil Zoufalík Tomáš Hrdlička Emil Dejmek Mgr. Tomáš Ján ing. Antonín Weinert Roman Rogner

11 Z ÁVĚREM …. ◦ Dovolím si zopakovat, že současná RMČ má povinnost vymáhat veškeré pohledávky MČ P10, tj. též uplatnit nároky na náhradu škod a zabezpečit, aby nedošlo k jejich promlčení – viz § 35 odst. 3 a 4 zák. 131/2000 Sb.


Stáhnout ppt ". KEY INVESTMENTS neboli SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MČ PRAHA 10 A DIVERZIFIKACI RIZIK"

Podobné prezentace


Reklamy Google