Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. KEY INVESTMENTS neboli SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MČ PRAHA 10 A DIVERZIFIKACI RIZIK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". KEY INVESTMENTS neboli SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MČ PRAHA 10 A DIVERZIFIKACI RIZIK"— Transkript prezentace:

1 . KEY INVESTMENTS neboli SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MČ PRAHA 10 A DIVERZIFIKACI RIZIK www.JANA-KOMRSKOVA.cz

2 Stručná rekapitulace: ◦ 6.2 2007 – písemné varování ČNB všem starostům před investováním obecních prostředků na kapitálový trh ◦ květen 2008 – společnost Key Investments dostává již třetí pokutu za porušení zákona o cenných papírech ◦ 25.2.2009 – RMČ schválila záměr uzavřít smlouvu se společností Key Investments ◦ 4.3.2009 – uzavřena smlouva. Za MČ Praha 10 podepisuje Mgr. Lipovský ◦ 31.3.2011 – ing. Richter podepisuje 5. prodloužení smlouvy o dalších 26 měsíců ◦ duben 2011 – zánik oprávnění obchodníka s cennými papíry Key Investments ◦ Celková investovaná částka z prostředků Prahy 10: 216 625 605 Kč www.JANA-KOMRSKOVA.cz

3 Pojištění investice: ◦ V souvislosti s uzavřením smlouvy s Key Investments Rada MČ pověřila celkem 3x (23. 9. 2009, 1. 3. 2010 a 1. 9. 2010) starostu Lipovského uzavřením pojistné smlouvy s pojišťovnou MAXIMA. ◦ Tato pojišťovna byla doporučena i AK Felix, stejně jako AK Felix doporučil uzavřít smlouvu s Key Investments. ◦ Smlouva s pojišťovnou MAXIMA nebyla nikdy uzavřena. ◦ Důvodem je snad to, že podle vyjádření ČNB investice územních samosprávných celků na finančním trhu nepodléhají žádnému zákonnému pojištění a investice do podílových fondů nejsou pojištěny vůbec. www.JANA-KOMRSKOVA.cz

4 Jaká je současná situace? ◦ AK Felix vymáhá zcela nedobytnou pohledávku z vytunelované společnosti. ◦ Dosavadní náklady na advokátní služby dosáhly do konce roku 2014 částky 2 655 043 Kč bez DPH (uvedeno k 22.6.2015 na 4. jednání ZMČ – předkladatel tehdejší radní David). Aktuální stav není předložen. ◦ Aktuální částka nákladů k dnešnímu dni není komunikována. ◦ Konec sporu je v nedohlednu a naděje na kompenzaci ztrát se limitně blíží nule. www.JANA-KOMRSKOVA.cz

5 Ř EŠENÍ ? ◦ Zastupitel MČ je za svá rozhodnutí plně zodpovědný a za případnou škodu ručí CELÝM SVÝM MAJETKEM ◦ Dne 25.2.2009 byl Radou MČ schválen záměr uzavřít smlouvu se společností Key Investments - jednomyslně: Kdo je za uzavření této smlouvy odpovědný ? www.JANA-KOMRSKOVA.cz

6 Mgr. Vladislav Lipovský Bohumil Zoufalík Emil Dejmek Ing. Antonín Weinert Ing. Milan Richter Tomáš Hrdlička Mgr Tomáš Ján Roman Rogner www.JANA-KOMRSKOVA.cz

7 Na tuto možnost a povinnost jednat při správě majetku jsem upozornila tehdejší starostku MČ Praha 10, R. Kleslovou, a to písemně dne 2.9.2015 a 20.10.2015. JUDr. Kleslová mou výzvu prostřednictvím Mgr. Eksteina zamítla a k druhé se již nevyjádřila vůbec. www.JANA-KOMRSKOVA.cz

8 V následující komunikaci Mgr. Ekstein nečinnost Rady zdůvodňuje takto: -tehdejší představitelé MČ nic nespáchali -neexistují racionální podklady žaloby -náklady na soudní řízení by přesáhly 3,8 milionu Kč -trestní stíhání je pro tehdejší radní dehonestující -pro Prahu 10 jde o nepříjemnou publicitu A především „nároky MČ Praha 10 nejsou promlčeny a ani jejich promlčení nehrozí „ www.JANA-KOMRSKOVA.cz

9 ŽÁDÁM: RMČ, aby podnikla nezbytné právní kroky k tomu, aby byla vymáhána škoda způsobená jmenovanými členy Rady, a to zcela evidentním a do očí bijícím porušením prevenční povinnosti dle § 415 zák. 40/1964 Sb. obč. zák., když bez jakékoliv racionální úvahy, analýzy a navzdory varování ČNB umožnila vznik tak enormní škody. RMČ má povinnost uplatnit práva na náhradu škod a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení – viz § 35 odst. 3 a 4 zák. 131/2000 Sb. www.JANA-KOMRSKOVA.cz

10 Členové tehdejší Rady MČ, kteří jednomyslně hlasovali pro uzavření smlouvy, byli: Mgr. Vladislav Lipovský ing. Milan Richter Bohumil Zoufalík Tomáš Hrdlička Emil Dejmek Mgr. Tomáš Ján ing. Antonín Weinert Roman Rogner www.JANA-KOMRSKOVA.cz

11 Z ÁVĚREM …. ◦ Dovolím si zopakovat, že současná RMČ má povinnost vymáhat veškeré pohledávky MČ P10, tj. též uplatnit nároky na náhradu škod a zabezpečit, aby nedošlo k jejich promlčení – viz § 35 odst. 3 a 4 zák. 131/2000 Sb. www.JANA-KOMRSKOVA.cz


Stáhnout ppt ". KEY INVESTMENTS neboli SMLOUVA O OBHOSPODAŘOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MČ PRAHA 10 A DIVERZIFIKACI RIZIK"

Podobné prezentace


Reklamy Google