Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Tématické oblasti programu CIP ICT PSP Martin Kusák, MV ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Tématické oblasti programu CIP ICT PSP Martin Kusák, MV ČR"— Transkript prezentace:

1 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Tématické oblasti programu CIP ICT PSP Martin Kusák, MV ČR martin.kusak@mvcr.cz

2 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Obecné principy 2. výzvy Úzce vymezený okruh cílů Podpora směřována na malý počet velkých projektů 2 hlavní a 1 doplňkové téma Obecné cíle programu CIP ICT PSP: podpora iniciativy i2010, zlepšování inovační schopnosti EU, finanční podpora tam kde nefungují tržní síly

3 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Přehled hlavních témat Téma 1 - ICT pro uživatelsky příznivou státní správu, veřejné služby a zapojení veřejnosti Téma 2 - ICT pro efektivní využití energie a udržitelný rozvoj ve městech Téma pro výměnu zkušeností – Vývoj a bezpečnost internetu

4 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Konkrétní cíle k podání projektů Každé téma má jasně vymezený okruh cílů Pro každý cíl je jasně stanovený typ projektu, rozpočet a počet projektů, které budou přijaty k financování Pro úspěšné podání projektu je nutné aby cíle projektu odpovídaly přesně zadání výzvy

5 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Téma 1 - ICT pro uživatelsky příznivou státní správu, veřejné služby a zapojení veřejnosti Cíl 1.1 - Příprava implementace Směrnice o službách Cíl 1.2 - Snižování administrativní zátěže Cíl 1.3 - Zpřístupnění služeb v krizových situacích všem Cíl 1.4 - Informační technologie pro důstojné stárnutí Cíl 1.5 - Vytváření kapacit pro elektronické zapojení veřejnosti (eInclusion) Cíl 1.6 - Zlepšování certifikace produktů elektronického zdravotnictví

6 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 1.1 - Příprava implementace Směrnice o službách Typ projektu: Pilotní projekt A K financování: pouze 1 projekt, 7 mil. € Cíl projektu: vytvořit a provozovat pilotní systém PoSC (Point of Single Contact) podle požadavků Směrnice o službách Konsorcium by mělo zahrnovat zástupce národních státních orgánů pověřených implementací Směrnice o službách Konečným cílem je existence jednotného jednoduchého online rozhraní pro vyřízení všech administrativních procedur k zahájení podnikání

7 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 1.2 - Snižování administrativní zátěže Typ projektu: Pilotní projekt B K financování: 1-2 projekty Cílem projektu by mělo být usnadnění výměny zkušeností, analýz a metodologie mezi orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních Výsledkem projektu by měl být přehled doporučení pro výměnu zkušeností napříč EU (analytických nástrojů, procedurálních změn, IT podpora)

8 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 1.3 - Zpřístupnění služeb v krizových situacích všem Typ projektu: Pilotní projekt B K financování: pouze 1 projekt, 4,5 mil. € Podmínkou přijetí projektu je účast min. 4 poskytovatelů služeb v krizových situacích ze 4 zemí Cílem je zpřístupnit krizovou linku 112 pro všechny včetně osob s různými typy handicapů 2 prvky: a) interoperabilní multimediální služby s využitím nejnovějších technologií (přenos videa v reálném čase, rozpoznávání řeči, animace rtů) b) propojení dostupných služeb pro krizové situace

9 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 1.4 - Informační technologie pro důstojné stárnutí Typ projektu: Pilotní projekt B K financování: několik projektů Cílem projektu by mělo být využití asisitivních ICT technologií ke zkvalitnění života starších osob Projekt musí zahrnovat vzájemně provázanou kombinaci jednotlivých nástrojů a výsledné technologie musí být otestovány v ostrém provozu Projekty by měly být založeny na spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem s výrazným zapojením uživatelů a jejich zástupců (př. rodinných příslušníků)

10 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 1.5 - Vytváření kapacit pro elektronické zapojení veřejnosti (eInclusion) Typ projektu: Tématická síť K financování: 2 projekty 2 podcíle, v každém bude financován 1 projekt: 1) vytváření kapacit pro všeobecný přístup k online službám -> Cílem projektu je zajistit, aby všichni občané včetně znevýhodněných skupin obyvatelstva měli přístup k online službám veřejné správy 2) podpora tržních mechanismů v oblasti inovativních technologií pro důstojné stárnutí -> cílem je vyvinout a rozšířit jednotné metody pro akceleraci rozvoje ICT produktů pro důstojné stáří

11 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 1.6 - Zlepšování certifikace produktů elektronického zdravotnictví Typ projektu: Tématická síť K financování: pouze 1 projekt Cílem projektu je navrhnout jednotnou evropskou metodu pro certifikaci a označování systémů elektronických zdravotních záznamů Konsorcium by mělo zahrnovat organizace zodpovědné za oblast elektronických zdravotních certifikátů v EU, příp. organizace které takové certifikáty mohou pomoci v dané zemi zavést

12 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Téma 2 - ICT pro efektivní využití energie a udržitelný rozvoj ve městech Cíl 2.1 - ICT pro energetickou účinnost ve veřejných budovách a prostorách, včetně osvětlení Cíl 2.2 - ICT pro přizpůsobivou infrastrukturu a služby řízení městské dopravy Cíl 2.3 - Budování konsensu a sdílení zkušeností v oblasti ICT pro energetickou účinnost a udržitelnost v městských oblastech

13 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 2.1 - ICT pro energetickou účinnost ve veřejných budovách a prostorách, včetně osvětlení Typ projektu: Pilotní projekt B K financování: několik projektů Cílem projektu je zvýšit efektivitu využívání energie ve veřejných budovách pomocí ICT (př. efektivní správa topení, klimatizace, osvětlení, inteligentní měřicí nástroje) Výsledná řešení musí být otestovány v reálném provozu Projekt by měl být založen na spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, se zapojením veřejné správy, poskytovatelů služeb a technologií i uživatelů

14 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 2.2 - ICT pro přizpůsobivou infrastrukturu a služby řízení městské dopravy Typ projektu: Pilotní projekt B K financování: 1-2 projekty Cílem je zásadní snížení spotřeby energie ve veřejné dopravě s využitím ICT a RTTI (Multimodal Real time Traffic and Travel Information) služeb I zde je preferováno zapojení veřejného i soukromého sektoru a zaástupců uživatelů Součástí projektu by měl být plán využití technologií i po skončení projektu Návrh musí být v souladu s harmonizačními normami EU

15 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 2.3 - Budování konsensu a sdílení zkušeností v oblasti ICT pro energetickou účinnost a udržitelnost v městských oblastech Typ projektu: Tématické sítě K financování: 2 projekty 2 podcíle, bude financován 1 projekt pro každý z nich: 1) využití ICT pro inteligentní distribuce výroby energie (projekt by měl zahrnout klíčové hráče v oblasti v oblasti výroby a distribuce energie vč. European Technology Platform SmartGrids) 2) využití ICT pro udržitelný rozvoj a správu měst (cílem je najít a popsat ukázková řešení a poskytnout scénáře a doporučení v této oblasti )

16 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Téma pro výměnu zkušeností – Vývoj a bezpečnost internetu Cíl 3.1 - Společné evropské úsilí o RFID Cíl 3.2 - Důvěryhodné informační infrastruktury a biometrické technologie Cíl 3.3 - Podpora rozvoje IPv6 v Evropě v reakci na očekávaný růst internetu

17 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 3.1 - Společné evropské úsilí o RFID Typ projektu: Tématická síť K financování: pouze 1 projekt, 500 000 – 1 mil. € Cílem projektu je vytvořit jednotnou platformu, která bude zahrnvat všechny klíčové hráče v oblasti RFID technologií v EU Mělo by jít o pokračování činnosti expertní skupiny na RFID, která bude ukončena na počátku roku 2009 Konsorcium by se mělo zaměřit na sestavení požadavků na celoevropskou sjednocenou iniciativu ve vývoji aplikací založených na RFID

18 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 3.2 - Důvěryhodné informační infrastruktury a biometrické technologie Typ projektu: Tématické sítě K financování: 2 projekty 2 podcíle, 1 projekt pro každý podcíl: 1) Důvěryhodná informační infrastruktura (cílem je propojit klíčové aktéry v této oblasti a vytvořit doporučení pro funkční důvěryhodnou informační infrastrukturu pro poskytování elektronických služeb) 2) Biometrické technologie (cílem je zejména podpořit sdílení znalostí a zkušeností v této oblasti, identifikace ukázkových řešení a vytvoření praktických scénářů s přihlédnutím ke kulturním a sociálním aspektům)

19 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Cíl 3.3 - Podpora rozvoje IPv6 v Evropě v reakci na očekávaný růst internetu Typ projektu: Tématická síť K financování: pouze 1 projekt Cílem projektu je provázat klíčové aktéry v této oblasti, tj. prodejce HW a SW, telekomunikační firmy, ISP, poskytovatele online obsahu a zástupce uživatelů a podniknout nezbytné kroky k podpoře rozšíření IPv6 v EU Konsorcium by mělo působit i v oblasti propagace IPv6, zejména na politické úrovni Cílem je stimulovat zájem o využívání potenciálu IPv6 a pomoci překonat bariéry, které tomu dosud brání

20 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Další možnosti zapojit se do programu Granty udělované na základě tendrových výzev 2 typy grantů: srovnávací analýzy studie, pořádání akcí, vytváření obsahových portálů

21 Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Děkuji za pozornost …Prostor pro Vaše dotazy… Email: martin.kusak@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Národní informační den, Praha, 23.6.2008 Tématické oblasti programu CIP ICT PSP Martin Kusák, MV ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google