Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_28_Páral_Milenci_a_vrazi TEMA:Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_28_Páral_Milenci_a_vrazi TEMA:Česká."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_28_Páral_Milenci_a_vrazi TEMA:Česká literatura 20. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:12.08.2013

2 Tento materiál byl vytvořen pro výuku v předmětu český jazyk a literatura v šestém ročníku šestiletého studia, a to jako část jedné vyučovací hodiny v rozsahu cca 30 minut. Materiál slouží k procvičování čtenářské gramotnosti, je zaměřen na kontrolu porozumění textu a vyhledávání informací v úryvcích z díla Milenci a vrazi od Vladimíra Párala. Cílem prezentace je naučit žáky pracovat s textem, vyhledávat v něm určité informace, porozumět mu a přemýšlet o jeho obsahu. Dále je prezentace využita také pro otázky týkající se jazykové výstavby textu odborného a uměleckého stylu a fakultativně také pro opakování literární teorie a historie. Pozn. Prezentace navazuje na obsah předcházející hodiny věnované osobnosti Vladimíra Párala v rámci tzv. severočeské školy. Metodické pokyny: Žáci postupují podle pokynů uvedených v prezentaci. Řešení úloh zapisují na tabuli elektronickým perem, správné řešení či srovnání obsahuje prezentace v závěru. Texty i otázky k nim je možno vytisknout a dát žákům k dispozici do dvojice či do skupiny apod. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 Rozvoj čtenářské gramotnosti 2 1

4  Je to román z prvního období, z tzv. černé pentalogie, jejíž jednotlivá díla spojuje společný námět - morální úpadek společnosti. Knihy jsou označovány jako inženýrské prózy, jejich děj se odehrává ve fiktivní chemičce Kotex převážně mezi jejími zaměstnanci a jejich blízkými. Postavy jsou jako loutky, pro které je život – práce, volný čas, ale i erotika - pouhou nudnou a nezajímavou rutinou, ve které se vše stereotypně opakuje.  Román má být jakýmsi obrazem dalšího vývoje lidské společnosti. Odehrává se mezi od 60. do začátku 80. let minulého století v Ústí nad Labem v domě č.p. 2000 (symbolicky), kde žijí jednak tzv. „červení“, tj. draví a nemajetní, a tzv. „modří“, jemní, ale pomalu degenerující. Oni jsou na špičce společnosti, na jejich místa se ale „červení“ snaží dostat a získat nejrůznější výhody a majetek. „Modří“ se na ně dívají svrchu a pohrdají jimi, ale ustupují jim. Na jejich místa přicházejí červení a mění se tak v modré.  Román má zajímavou strukturu, neboť autor využil nejrůznějších literárních postupů, několika vypravěčů, kombinaci vnitřních monologů, odkazů na Stendhalův román Červený a černý, skoro slovníkových portrétů postav, citací zdánlivě odlehlých zpráv ze světa, což vede ke zhutnění textu. 3 4

5 Na otázky odpovězte na základě přečtení úryvku z doslovu k vydání románu Milenci a vrazi z roku 1990, uvedeném na dalším snímku. 1. Charakterizujte a pojmenujte funkční styl ukázky. Rozumíte dobře významu všech slov a obsahu ukázky? Vysvětlete proč. 2. Odstraňte zápor v první větě textu. Srovnejte pak obě výpovědi ze stylistického hlediska. 3. Vysvětlete, co znamená, „jako hyperbola a jako parodie“. 4. Co je postmodernismus? Co je pro něj typické? 5. Které postavy ze Stendhalova díla jsou zmiňovány v doslovu? 6. Jak rozumíte spojení „koketní odkaz“? Jedná se o nepřímé pojmenování? 7. Jak chápete spojení „historicky objektivizovaná míra“? 8. Nahraďte slova „bestseller“ a „implikuje“ českými ekvivalenty. Jak se takovým slovům v lexikologii říká? 9. Proč Páral užíval citátů z novin a poukazů ze známých literárních děl? 10. Čím je mj. určen Páralův styl? Řešení viz VLADIMÍR PÁRAL, MILENCI A VRAZI TEXT I. - Z DOSLOVU - P...VLADIMÍR PÁRAL, MILENCI A VRAZI TEXT I. - Z DOSLOVU - P...

6 „Pokud nebude text čten jako hyperbola a jako parodie …, pak musí nutně dojít k neporozumění jeho smyslu. Román přece přišel do situace postmodernismu… Hra s asociacemi na Stendhalův příběh a na osudy Juliána Sorela, madame de Rênal, Matyldy de la Mole a četné poukazy k dalším známým dílům, bestsellerům a filmům se podílejí na významovém obohacení prózy. Jestliže například padne v textu zmínka, že román může být čten jako Červený a černý v Ústí nad Labem aneb Stendhal po severočesku, pak nejde o jenom koketní odkaz, ani o lacinou příležitost pohrávat si s epizodami klasické knihy, ale implikuje se historicky objektivizovaná míra k obrazu severočeské současnosti. V podobném duchu Páral užíval i citátů z novin a časopisů a poukazů k někdejší „učebnici“ Van de Velda o dokonalém manželství či k novému Kinseyovu Reportu o sexuálním chování. Páralův styl je dále formován způsobem stavby věty, výrazným pojmenováním, střídáním větného podmětu, posuny, průniky a návraty časových rovin atd.“ 1) Miloš Pohorský

7 Zde zapište odpovědi. Souhlasí všichni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Na níže uvedené otázky odpovězte na základě přečtení úryvku z románu, který je uveden na následujícím snímku. 1. Co je obsahem ukázky? Reprodukujte stručně. 2. Kdo je vypravěčem? Jedna z postav, nebo objektivní vypravěč stojící nad dějem? 3. Stojí vypravěč na straně „červených“, nebo „modrých“? Proč si to myslíte? 4. Které postavy v ukázce vystupují? Do které „kategorie“ patří? 5. Co se čtenář dovídá o ženských postavách? Uveďte jejich jméno a další údaje uvedené v ukázce. 6. Jaké prostředky autor použil pro charakteristiku těchto postav? 7. Čeho se týkají číselné údaje v ukázce? Jak to souvisí s charakterem postav románu? 8. Co je obsahem vnitřního monologu? Jak je graficky zvýrazněn? 9. Jak byste charakterizovali stavbu a typ vět v ukázce? 10. Co je „svoloč“? Řešení viz VLADIMÍR PÁRAL, MILENCI A VRAZI TEXT II. – ÚRYVEK Z ROMÁNUVLADIMÍR PÁRAL, MILENCI A VRAZI TEXT II. – ÚRYVEK Z ROMÁNU

9 Ze skleněných dveří Primu, „exkluzívní pánské doplňky“, vychází Yveta (dcera ředitele Masokombinátu a člena krajské vlády, ta, co mi dluží padesátku na taxíka z Větruše, kteroužto drobnůstku – můj příjem je za deset pracovních hodin – poštou zřejmě neposlala a nikdy nepošle, za ušetřený takto peníz koupí sobě dívčina flakón eau de cologne) zavěšená do příznačného obrýleného, pracně elegantního blbečka, který volnou rukou táhne obrovský bílý balík, nejméně čtyři bílé košile z holandského nylonu se silným proužkem á Kč 150,- (celkem Kč 600,-; tuhle sumičku vydělávám já déle než čtrnáct dní), … A jak daleko připustila k sobě tohoto mladého monsieura, zda dospěly již její kultivované citové vzruchy z fáze nackingu do stadia pettingu? A hlavní třídou jak kníže projíždí v třpytné modré felicii (Kč 42 500, můj plat za čtyři roky) náměstek, takže můj takyšéf (mým šéfem je ostatně v Kotexu kdekdo) Frank Secký (za Kč 3 800 měsíčně a laskavě mi říká „pane kolego“) a veze si svou reprezentační ženu ing. Helenu (za Kč 2 400,- šéfka technického rozvoje, jenž se léty jejího působení zavinul jak zkamenělý diluviální šnek) stříleje přitom očima po holkách lemujících obě strany jeho vozovky, nahnat tuhle svoloč do autobusu Odvézt je doprostřed lesa Do výcvikového vojenského lágru … 2)

10 Zde zapište odpovědi. Souhlasí všichni se zněním odpovědí? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Zde jsou možné odpovědi – srovnejte: 1. Funkční styl odborný / populárně naučný, resp. popularizační – užívá terminologii, slova cizího původu / převzatá 2. Pokud bude text čten jako hyperbola a jako parodie …, pak musí nutně dojít k porozumění jeho smyslu. – méně výrazné vyjádření 3. „jako hyperbola a jako parodie“ – jako nadsázka/zveličení a jako výsměšná napodobenina/posměšná obměna 4. Viz kapitola Světová literatura 2. pol. 20. stol. 5. Julián Sorel, madame de Rênal, Matylda de la Mole 6. Spojení „koketní odkaz“ – vyzývavé, lákavé, svůdné - nepřímé pojmenování na základě metafory 7. Spojení „historicky objektivizovaná míra“ – v historii došlo k její objektivizaci, tj. Stala se obecně platnou 8. „bestseller“ – kniha úspěšná na trhu, „implikuje“ – vřazuje, zahrnuje. Podle sledovaného hlediska a) synonyma, b) slova přejatá, cizího původu 9. Aby svou prózu významově obohatil. 10. Mj. způsobem stavby věty, výrazným pojmenováním, střídáním větného podmětu

12 Zde jsou uvedeny pro srovnání odpovědi na některé otázky: 1. - 2. Vypravěč - jedna z postav 3. Stojí na straně „červených“, ironický způsob vyjadřování, slovní zásoba… 4. „Modří“ – Yveta, její obrýlený přítel, Frank Secký a jeho žena 5. Yveta – dcera ředitele masokombinátu, ráda nakupuje drahé věci, má ráda společnost mužů / Helena Secká – inženýrka, vedoucí pozice, reprezentativní vzhled 6. Stručné,málo sloves a adjektiv – vše v závorce 7. Týkají se peněz – vše je na ně přepočítáváno – konzum, nikoli city 8. Kurzívou zvýrazněný monolog vyjadřuje nenávist vypravěče vůči „modrým“, násilí atd. (pozn. metoda proudu vědomí) 9. Dlouhá souvětí – málo spojek – vynechané predikáty – vsuvky 10. Slovo pochází z ruštiny – nevhodní, odporní lidé

13 PÁRAL, Vladimír. Milenci a vrazi, Praha: Melantrich, 1990, ISBN 80-7023-023-1 Obr. 1 – klipart - galerie Klipart [cit.12.08.2013]. Dostupné pod licencí Microsoft Office 2010:.http://office.microsoft.com/cs- cz/images/ Obr. 2 – archiv autora Obr. 3, 4 - kliparty - galerie Klipart [cit.12.08.2013]. Dostupné pod licencí Microsoft Office 2010:.http://office.microsoft.com/cs- cz/images/ Cit. 1 - PÁRAL, Vladimír. Milenci a vrazi, Praha: Melantrich, 1990, ISBN 80-7023-023-1, str. 414 Cit. 2 - PÁRAL, Vladimír. Milenci a vrazi, Praha: Melantrich, 1990, ISBN 80-7023-023-1, str. 166 Archiv autora


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01B_28_Páral_Milenci_a_vrazi TEMA:Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google