Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/29/2016 Úvod do problematiky – certifikace z jiného pohledu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/29/2016 Úvod do problematiky – certifikace z jiného pohledu."— Transkript prezentace:

1 9/29/2016 Úvod do problematiky – certifikace z jiného pohledu

2 Charakteristika Potravinářské komory ČR Potravinářská komora ČR: Zájmové sdružení právnických a fyzických osob v potravinářském sektoru ČR, reprezentuje 85% českého potravinářského průmyslu Legislativní rámec: Ustanovení § 11 odst. 10 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem "Potravinářská komora České republiky" založené podle zvláštního zákona.“ Ustanovení § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 2

3 Úloha Potravinářské komory ČR Hlavní činností Potravinářské komory ČR je: Zastupování zájmů potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce aktivně působících na území České republiky vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu Potravinářské odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů. Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství vztah a nebo navazují na jeho činnost. Provádění vzdělávacích a školících činností. Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu technologií a know-how. Vedlejší činností Potravinářské komory ČR je zejména: Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého potravinářského průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti organizačních a ekonomických poradců. Provozování potravinářského informačního systému. Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin. Reklamní činnost. 3

4 Potravinářská komora ČR Tři druhy členství v Potravinářské komoře ČR Přímé členství Členství v rámci svazů a společenstev Přidružené členství Informace na webových stránkách: http://www.foodnet.cz 4

5 KLASA KLASA - značka kvalitních potravin Od roku 2003 uděluje ministr zemědělství kvalitním domácím potravinářským a zemědělským výrobkům národní značku kvality KLASA. Tuto prestižní značku spravuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci kvalitních produktů na českém trhu, Program udělování značek kvality je otevřen všem výrobcům potravin, splňujícím následující základní podmínky: Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba. S přihláškou předloží technickou dokumentaci k danému výrobku, která bude obsahovat mj. parametry jakosti a zdravotní nezávadnosti, požadavky na základní surovinu, ze které je vyráběn. Přihlášený výrobek musí splňovat požadavky zákona č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích. Žadatel musí předložit certifikát ISO nebo certifikát systému kritických bodů. Výrobce musí dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické, případně zemědělské praxe. Pokud jiná surovina nahrazuje základní (např. sója maso), je třeba tuto skutečnost uvést na obalu. Držitel značky je povinen označit výrobek logem KLASA. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny. 5

6 KLASA (povědomí, propagace kvalitních potravin) Rostoucí preference českých potravin 2005 - 41%2006 - 57% 2009 - 59% Pozitivní vnímání české potravinové produkce ve srovnání s kvalitou dovozů Znalost loga je vysoká (87%spotřebitelů) 2/3 žen se cítí ovlivněny značkou KLASA při nákupech potravin 1/2 žen je ochotna si připlatit za potraviny s logem KLASA KLASA je zárukou nadstandardní kvality potravin: - výjimečnou recepturou - výjimečným způsobem přípravy - výjimečnou surovinou 6

7 Regionální potraviny Cíl projektu V souvislosti se zvýšeným zájmem o tradiční a regionální potraviny startuje v současné době v České republice projekt, jehož základním cílem je informační kampaň a snaha o zvýšení zájmu spotřebitelů o regionální produkty. Téma projektu: Seznámení se s regionálními výrobky a jejich kvalitou, eventuálně s místem, kde lze tyto výrobky zakoupit. Potraviny vyrábí lidé z regionu, tedy pochází z místa, které spotřebitelé na daném území znají, výrobky nejsou anonymní. Druhotný efekt – podpora zaměstnanosti v regionu, bude-li zájem o regionální výrobky, zůstanou zachována pracovní místa, eventuálně se budou dále rozšiřovat. 7

8 Regionální potraviny Značku „Regionální potravina“ bude udělovat hejtman příslušného kraje. Značka smí být udělena jen po splnění všech podmínek stanovených v „Pravidlech pro udělování značky „ Regionální potravina“. Pravidla pro udělování značky „Regionální potravina“ budou rozdělena na tři části: obecné, specifické a regionální. Obecná a specifická pravidla jsou stejná pro všechny regiony (kraje) a vychází z kriterií pro značku KLASA, regionální pravidla si stanovuje každý region (kraj) sám, aby vyjádřil regionální specifiku. Značku „Regionální potravina“ bude spravovat Ministerstvo zemědělství. Splnění všech kvalitativních kriterií bude ověřovat a hodnotit Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou a ostatními (na úrovni krajských středisek těchto dozorových organizací). 8

9 Regionální potraviny Ocenění „Regionální potravina“ bude udělováno vítězným výrobkům v 6 kategoriích: mléko a mléčné výrobky, pekařské a cukrářské výrobky masné výrobky alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína) ovoce a zelenina ostatní 9

10 Regionální potravina – základní logo 10

11 Příklady loga pro jednotlivé kraje 11

12 Děkuji za pozornost Ing. Dana Večeřová, vedoucí oddělení komunikace a PR Adresa:Počernická 96/242, 108 03 Praha 10 - Malešice Telefon:296 41 11 84 Fax:296 41 11 87 e-mail:foodnet@foodnet.czfoodnet@foodnet.cz vecerova@foodnet.cz web:http://www.foodnet.czhttp://www.foodnet.cz 12


Stáhnout ppt "9/29/2016 Úvod do problematiky – certifikace z jiného pohledu."

Podobné prezentace


Reklamy Google