Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Inflace a antiinflační politika

2 Cílem této přednášky je rozebrat inflaci jako jednu ze základních makroekonomických nestabilit. Inflace je makroekonomický jev, který poutá velkou pozonost a dotýká se každého z nás, neboť se jedná o znehodnocování peněz. Stejně závažnou poruchou, jak uvidíme, je i deflace. V rámci přednášky se budeme zabývat způsoby měření inflace, formami inflace, pojednáme o důsledcích inflace na ekonomiku a zohledníme, jaké jsou možnosti státu ohledně snižování míry inflace. Nezbytnou část rovněž tvoří antiinflační politika České národní banky v podobě cílování inflace.

3 Obsah úvod – vymezení cílů definice a způsoby měření inflace příčiny a formy inflace důsledky inflace v ekonomice antiinflační hospodářská politika závěr – shrnutí, úkoly k samostudiu

4 Definice a způsoby měření inflace inflace = růst celkové cenové hladiny v čase, snižování koupěschopnosti peněz (další pojmy: dezinflace, deflace) ČSÚ definice: míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (CPI) se počítá jako procentní změna průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin, bere se v úvahu zejména při výpočtech reálných mezd, starobních důchodů apod. 4

5 k měření cenové hladiny se používají cenové indexy (P) – vážené průměry cen vybraných statků a služeb, nejrozšířenější je CPI = index spotřebitelských cen (index životních nákladů, „Consumer Price Index“) vývoj spotřebitelských cen (životních nákladů) se sleduje na souboru vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem za cenové reprezentanty jsou vybrány takové výrobky a služby, které se významně podílejí na výdajích obyvatelstva a svým rozsahem pokrývají celou sféru spotřeby 5 Měření inflace

6 CPI: podíl nákladů na pořízení reprezentativního spotřebitelského koše v čase t k nákladům na pořízení tohoto koše v základním období CPI = míra inflace (π): procentní přírůstek CPI : π = 6 Σ p t i. q 0 i Σ p 0 i. q 0 i i = jednotlivé druhy zboží. 100 [%] dvojí ocenění spotřebitelského koše CPI t – CPI t – 1 CPI t – 1. 100 [%] Výpočet míry inflace pomocí indexu CPI

7 s používáním CPI jsou spojeny určité problémy pohyb cen veškeré finální produkce zachycuje tzv. implicitní cenový deflátor (IPD) IPD = zrychlení tempa růstu cenové hladiny (P) = akcelerace inflace x zpomalení tempa růstu cenové hladiny (P) = decelerace inflace inflační očekávání a setrvačná inflace, inflační spirála 7 nominální HDP reálný HDP. 100 [%]

8 Příčiny a formy inflace příčiny inflace: na poptávkové straně (růst AD při plném využití zdrojů), na nabídkové straně ekonomiky (pokles SRAS) členění inflace dle kvantitativního hlediska: I.mírná (plíživá) II.pádivá III.hyperinflace otevřená (zjevná) vs. blokovaná (potlačovaná) inflace skrytá inflace vyrovnaná vs. nevyrovnaná inflace očekávaná vs. neočekávaná inflace setrvačná inflace 8

9 9 Inflace na straně poptávky P Y (HDP r ) LRAS Y*Y* SRAS AD AD´ Y´ P1P1 P2P2 AD, ekonomika se nachází blízko Y*, P inflační mezera

10 10 Inflace na straně nabídky P Y (HDP r ) LRAS Y*Y* SRAS AD Y´ P1P1 P2P2 SRAS, P, inflace tlačená náklady SRAS´ produkční mezera

11 přerozdělování bohatství v ekonomice, redistribuce důchodů od věřitelů směrem k dlužníkům, redistribuce mezi vládním a soukromým sektorem znehodnocení veškerých fixních důchodů, transferů, úspor a úroků v inflačním prostředí roste nominální úroková míra, Fisherova rovnice: i n = i r + π e (expected) problémy v progresivní daňové soustavě: taxflace nejistota v rozhodování ekonomických subjektů deformace při alokaci vstupů i ve výstupech při nevyrovnané inflaci negativní dopad na kvalitu cenové informace dodatečné náklady (změny ve struktuře aktiv, náklady na oznámení zvýšení cen) 11 Důsledky inflace v ekonomice

12 regulace AD restriktivní hospodářskou politikou (zaměřeno proti poptávkové inflaci) snaha snižovat inflační očekávání důchodová politika, cenová regulace ČR: cílování inflace od r. 1998, schváleno v prosinci 1997 12 Antiinflační hospodářská politika

13 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V., NOVÝ, J. Makroekonomie I – pro bakalářské studium, II. díl. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2009. 82 s. ISBN 978-80-7231-578-9. Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

14 Internetové odkazy Míra inflace, cílování inflace: Česká národní banka: http://www.cnb.cz.http://www.cnb.cz Míra inflace (průměr, meziroční): Český statistický úřad (ČSÚ): http://www.czso.czhttp://www.czso.cz

15 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení „Inflace a antiinflační politika“: 1.Spotřební koš se skládá z pěti statků: piškotová roláda (statek A), králík domácí (statek B), lučina (statek C), nakládané zelí (statek D) a pravá skotská whisky (statek E). Ceny statků v základním období: P A = 12 Kč, P B = 40 Kč, P C = 8 Kč, P D = 15 Kč a P E = 200 Kč. Ceny statků v běžném období: P A = 11 Kč, P B = 35 Kč, P C = 9 Kč, P D = 18 Kč a P E = 220 Kč. Množství jednotlivých statků (podíly ve spotřebním koši): Q A = 10, Q B = 5, Q C = 32, Q D = 6 a Q E = 4. Spočítejte index CPI. 2.Vyhledejte stránky České národní banky (ČNB): http://www.cnb.cz, přečtěte si sekci Cílování inflace ČR a vypracujte stručné poznámky. Existují výjimky z uplatňování antiinflační politiky České národní banky? Pokud ano, jaké?


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google