Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_01- 11 _DOSTALOVA Výpočty z chemických rovnic I Anotace Prezentace má za cíl seznámit žáky se základními postupy při řešení výpočtů z chemických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_01- 11 _DOSTALOVA Výpočty z chemických rovnic I Anotace Prezentace má za cíl seznámit žáky se základními postupy při řešení výpočtů z chemických."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_01- 11 _DOSTALOVA Výpočty z chemických rovnic I Anotace Prezentace má za cíl seznámit žáky se základními postupy při řešení výpočtů z chemických rovnic. Obsahuje výkladovou část a řešené vzorové příklady. Autor Mgr. Anna Dostálová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák dokáže řešit jednoduché příklady na výpočty z chemických rovnic. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Chemická rovnice, molární hmotnost, látkové množství Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Aktivita / Výklad Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání Typická věková skupina 16 let / 1. ročník Datum vytvoření 2. 1. 2013

2 Chemická rovnice symbolický zápis, který vyjadřuje průběh chemické reakce musí odpovídat zákonu zachování hmotnosti  počet atomů jednotlivých prvků musí být na obou stranách rovnice stejný toho docílíme doplněním stechiometrických koeficientů (tj. rovnice musí být „vyrovnaná“)

3 Výpočty z chemických rovnic příklady typu  jaké množství produktu vznikne z daného množství výchozí látky  jaké množství výchozí látky potřebujeme na přípravu daného množství produktu  jaké množství určité látky přesně zreaguje s daným množstvím jiné látky

4 Výpočty z chemických rovnic dva způsoby řešení  trojčlenka – podobný postup jako u výpočtů ze vzorců, vhodná pro řešení jednoduchých příkladů  pomocí látkového množství – hlavně při řešení složitějších příkladů

5 Kolik gramů sulfidu sodného vznikne při reakci tří gramů sodíku se sírou?  Napíšeme rovnici reakce a vypíšeme známé údaje: 2 Na + S  Na 2 S  Sestavíme trojčlenku: 3 g Na …………………………….. 2.22,99 g mol -1 x g Na 2 S…………………….…….. 78,05 g mol -1  Při reakci vznikne 5,1 g Na 2 S. Příklad 1 stechiometrický koeficient v rovnici m Na 2 S = ?m Na = 3 g M Na = 22,99 g mol -1 M Na 2 S = 78,05 g mol -1

6 Příklad 1 Druhý způsob řešení:  Vypočítáme látkové množství sodíku:  Vypočítáme látkové množství sulfidu sodného (pomocí poměru koeficientů v rovnici):  Dopočítáme požadovanou veličinu:  Při reakci vznikne 5,1 g Na 2 S.

7 Kolik gramů hořčíku musíme rozpustit v kyselině chlorovodíkové, aby se uvolnilo 10 litrů vodíku (za normálních podmínek)?  Napíšeme rovnici reakce a vypíšeme známé údaje: Mg + 2 HCl  MgCl 2 + H 2  Sestavíme trojčlenku: 10 l H 2 …………………………….. 22,41 dm 3 mol -1 x g Mg ………………………….…. 24,31 g mol -1  Musíme rozpustit 10,8 g hořčíku. Příklad 2 Pokud ve výpočtu figuruje objem (plynu), místo molární hmotnosti použijeme molární objem! V H 2 = 10 lm Mg = ? M Mg = 24,31 g mol -1 V m = 22,41 dm 3 mol -1

8 Příklad 2 Druhý způsob řešení:  Vypočítáme látkové množství vodíku:  Vypočítáme látkové množství hořčíku (pomocí poměru koeficientů v rovnici):  Dopočítáme požadovanou veličinu:  Musíme rozpustit 10,8 g hořčíku.

9 Použitá literatura:  MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. Olomouc: NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC s. r. o., 2004, ISBN 80-7182-055-5.  MAREČEK, Aleš; HONZA, Jaroslav. Chemie: Sbírka příkladů pro studenty středních škol. Brno: Proton, 2001, ISBN 80-902402-2-4.  vlastní tvorba autora Molární hmotnosti prvků:  RICHTERA, Lukáš. Periodický systém prvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2009, ISBN 978-80-214-3836-1.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_01- 11 _DOSTALOVA Výpočty z chemických rovnic I Anotace Prezentace má za cíl seznámit žáky se základními postupy při řešení výpočtů z chemických."

Podobné prezentace


Reklamy Google