Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Jihlava, 29.9.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Jihlava, 29.9.2015."— Transkript prezentace:

1 MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Jihlava, 29.9.2015

2 LEGISLATIVA A METODIKY MŠMT Úmluva o právech dítěte Listina základních práv a svobod Zákon č.218/2003 Sb. – Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 40/2009 Sb. – Trestní zákoník Zákon č. 273/2008 Sb. – Zákon o Policii České republiky Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon Zákon č. 359/1999 Sb. – Zákon o sociálně právní ochraně dětí

3 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. 21 291/2010-28 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. 10 194/2002-14 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 167/2010 specialisté, kteří mají zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží

4 SPOLUPRÁCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ S POLICIÍ ČR A OSPOD pozitivní x negativní určité nedostatky při vyšetřování delikventní činnosti nepřesné znalosti zákonů a jiných právních předpisů ujasnění součinnosti škol s Policí ČR a OSPOD, zejména při vyšetřování kriminality mládeže a trestných činů páchaných na mládeži včetně DN Metodický pokyn MŠMT č. 25 884/2003 -24 – téměř archaický vzhledem k legislativním změnám v posledních letech z toho vyplývá :

5 neznalost nejistota případně nedůvěra ke spolupráci s Policií ČR a OSPOD vstup Policie ČR do škol a školských zařízení průběh šetření ve škole odvedení žáka ze školy vyrozumění či přítomnost zákonných zástupců podání vysvětlení žáka

6 V STUP POLICISTŮ DO ŠKOL Pochybnosti k osobě policisty Předvolávání mládeže prostřednictvím zákonného zástupce, OSPOD, Probační a mediační služba. Dříve i prostřednictvím školy a školského zařízení. Předvedení mládeže – lze dle ZP PP č.167/2010 Postup policisty podle zákona o Policii ČR – odhalení TČ nebo přestupku a jeho pachatele Osvědčení o způsobilosti – proškolení zák. 218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

7 Osoba mladší 15ti let – svědek Novelou Tr.ř. v souvislosti s přijetím zákona o obětech tr.činů (zák.č.45/2013 Sb.) bylo vypuštěno slovo pedagog a nahrazeno orgánem soc.právní ochrany dětí. Pedagog se může zúčastnit –podřadí se pod pojem „osoba mající zkušenost s výchovou mládeže. Může navrhnout přerušení nebo odložení úkonu. Policejní orgán může žádosti vyhovět. Jedná se o úkon na služebnách PČR. Spolupráce škol a školských zařízení a Policie České republiky- sedmé aktualizované vydání – duben 2015 Rizikové chování dětí a jeho právní dopady –UK 1.LF – klinika adiktologie

8 OZNAMOVÁNÍ NEDOVOLENÉHO JEDNÁNÍ ŽÁKŮ, OZNAMOVACÍ POVINNOST Problematické určit, zda se jedná o čin jinak trestný, provinění, přestupek, výchovný problém Možnost konzultace a spolupráce s PČR Opožděné nahlašování Dle Trestního zákoníku – bez odkladu oznamovací povinnost § 193 – zneužití dítěte k výrobě pornografie § 198 – týrání svěřené osoby § 187 - pohlavní zneužívání – povinnost překažení tohoto tr.činu

9 IVÝP – METODICKÉ DOPORUČENÍ MŠMT Individuální výchovná pomoc Smlouvy s rodiči – individuální výchovná pomoc pro žáka. V rámci IVýP by měl mít pedagog v rukou účinný nástroj k zapojení žáka do řešení vlastního RCH. Nastolení systematické komunikace s rodiči, žákem, OSPODem, PČR, popř. lékařem. Pravidelné hodnocení cílů IVýP V případě neplnění – lze využít dostupných sankcí zejména výchovného charakteru

10 P RÁVNÍ POVĚDOMÍ PEDAGOGŮ A PRACOVNÍKŮ NNO Posílení právního povědomí zejména spolupráce pedagogů a pracovníků s PČR a OSPOD nové formy rizikového chování nové typy závislostí legislativní změny

11 I NTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE Je nezbytná a nemůže být pouze formální Cílem je ochrana jedince a ohrožené rodiny, popř.možnosti sanace rodiny Tvorba a realizace preventivních opatření ve všech úrovních Rychlá, adekvátní a účinná reakce (školy, OSPOD, PČR, NNO) Odborné služby pracující 24 hodin denně v každém regionu Sebevzdělávání, specializační vzdělávání a výcvik pracovníků KOMUNIKACE mezi jednotlivými složkami a odborníky, která vede ke kvalitní spolupráci

12 ZDROJE Rizikové chování dětí a jeho právní dopady (Martina Jindrová) 1. LF UK Praha klinika adiktiologie – možnost volného stahování publikací Metodiky MŠMT a MPSV VIOD, o.p.s. – Práva dětí, Dítě jako svědek v trestním řízení DOMUS – Centrum pro rodinu Plzeň – projekt „Hlasy dětí – a co s tím uděláme?“ Centrum poradenských služeb UNA DOMO, s.r.o. Brno

13 Děkuji za pozornost PhDr. Alena Plšková Centrum poradenských služeb UNA DOMO s.r.o. Brno alena.plskova@centrum.cz


Stáhnout ppt "MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Jihlava, 29.9.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google