Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Rozvoj CR Brno, 4. listopadu 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Rozvoj CR Brno, 4. listopadu 2015."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Rozvoj CR Brno, 4. listopadu 2015

2 Vize 2020 Kraj bude ekonomicky prosperujícím regionem, otevřeným vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytující svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. 4 pilíře  Konkurenceschopnost  Sociální soudržnost  Infrastruktura  Vyvážený rozvoj území kraje Motto Kraj, kde je radost žít.

3 Priorita 1: Konkurenceschopná regionální ekonomika v evropském/globálním měřítku Opatření 1.2: Kvalitní prostředí pro podnikání Vytvořit podmínky pro dynamický rozvoj malého a středního podnikání Opatření 1.3: Efektivní marketing kraje Zvýšit efektivitu marketingu JMK z hlediska všech potenciálních cílových skupin Priorita 2: Kvalitní a odpovídající nabídka veřejných služeb Opatření 2.2: Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělání a kulturního vyžití Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020

4 Opatření 3.1: Výstavba a modernizace páteřní silniční sítě a sítě mezinárodních cyklostezek Dobudovat a zkvalitnit vnější dopravní napojení kraje a navazující komunikace vyšších kategorií Priorita 4: Dlouhodobá životaschopnost znevýhodněných částí kraje Opatření 4.3: Rozvoj podnikatelských aktivit Zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů a jejich napojení na vnější trhy a rozšířit nabídku pracovních příležitostí Opatření 4.5: Zemědělství a péče o krajinu Stabilizovat krajinu s ohledem na její produkční funkci i z hlediska jejích přírodních hodnot a zvýšit udržitelnost, konkurenceschopnost a image zemědělství a potravinářství jako strategických odvětví z hlediska místní ekonomiky i péče o krajinu Priorita 3: Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení

5 Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 Rozvoj CR

6 Prioritní oblasti 1.Rozvoj znalostní ekonomiky a podpora pólů růstu 2.Snižování regionálních disparit a zvyšování konkurenceschopnosti lokálních ekonomik 3.Atraktivní region pro obyvatele, návštěvníky i investory 4.Kapacitní napojení na nadnárodní centra ekonomické aktivity a napojení periferních částí regionu na centrum Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017

7 Jednotlivá opatření k podpoře CR 1.3.Rozvoj podnikání 2.1Rozvoj potenciálu lokálního cestovního ruchu 2.4 Rozvoj zemědělství, vinařství a na ně navázaných oborů 2.5 Rozvoj přeshraniční spolupráce 3.3 Zvyšování adaptability pracovníků a rozvoj systému celoživotního učení 3.7 Atraktivita regionu pro CR 4.5 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017

8 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014–2020

9 PRIORITA 1: Fungující systém řízení a koordinace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a jeho turistických oblastech PRIORITA 2: Kvalitní turistická infrastruktura a služby PRIORITA 3: Efektivní systém marketingu a realizace produktů cestovního ruchu PRIORITA 4: Synergické aktivity regionálního rozvoje s vazbou na cestovní ruch

10 STRATEGICKÁ VIZE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JIHOMORAVSKÝ KRAJ Atraktivní region s bohatou nabídkou a kvalitními službami Motto: JIŽNÍ MORAVA – kraj, kde je co zažít Strategické cíle:  Vytvoření organizačních struktur na všech úrovních  Zkvalitnění turistické infrastruktury  Konkurenceschopné programy a produkty  Koncentrace marketingových aktivit  Tvorba nových pracovních příležitostí v malém a středním podnikání  Zvýšení příjmů z CR do veřejných rozpočtů  Prodloužení průměrné doby pobytu  Zvyšovat celkovou pozitivní image kraje v ČR a zahraničí  Rovnoměrnější „rozprostření“ návštěvníků v kraji


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Rozvoj CR Brno, 4. listopadu 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google