Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroregionální strategie EU: Strategie pro region Baltského moře, Dunajská strategie „Reforma kohezní politiky – aktuální vývoj a důsledky pro ČR“ Expertní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroregionální strategie EU: Strategie pro region Baltského moře, Dunajská strategie „Reforma kohezní politiky – aktuální vývoj a důsledky pro ČR“ Expertní."— Transkript prezentace:

1 Makroregionální strategie EU: Strategie pro region Baltského moře, Dunajská strategie „Reforma kohezní politiky – aktuální vývoj a důsledky pro ČR“ Expertní seminář, Praha, 29. března 2010

2 Makroregion „oblast zahrnující území jednoho či více států či regionů, pro niž jsou charakteristické některé společné znaky a sdílené výzvy“ (EK) funkčním příkladem je oblast Baltského moře, koncept aktuálně rozpracováván v Podunají, dále např. v alpské či pyrenejské oblasti

3 Makroregionální strategie integrovaný rámec spolupráce, který umožňuje EU a jejím členským státům identifikovat společné specifické potřeby a na tyto potřeby následně efektivně směřovat zdroje cílem strategie je tak napomoci vytvářet podmínky pro prosperitu a udržitelný rozvoj daného makroregionu maximálním využitím existujících nástrojů a politik

4 Makroregionální strategie 3 základní principy: 1) žádná nová legislativa 2) žádné nové/dodatečné finanční zdroje 3) žádné nové instituce primární zaměření dovnitř EU, ale možnost spolupráce se třetími zeměmi

5 Makroregionální strategie potenciální aktéři:  EK  národní koordinátor (ÚMEZ) – na národní úrovni koordinace, prezentace a zastřešení dílčích aktivit:  ministerstev  regionů, měst a místní správy  nestátních neziskových organizací  soukromých subjektů  finanční instituce řízení strategie: ČS a subjekty ČS (HLG), EK (koordinace, monitoring a evaluace), annual forum

6 Baltská makroregionální strategie Sdělení EK z 10. června 2009 na základě závěrů ER z prosince 2007, doplněné Akčním plánem, Hodnocením dopadů a Shrnutím hodnocení dopadů Sdělení následně přijato říjnovým GACem a následně také ER zapojeni jsou SE, DK, FI, LT, LV, EE, DE, PL (v dílčích projektech také RU a NO) aktuálně implementován Akční plán, evaluace na úrovni HLG (zástupci EU 27, sejde se dubnu)

7 Dunajská makroregionální strategie dosavadní vývoj léto 2008 – AT a RO společně žádají EK o větší koordinaci politik a programů pro Dunaj podzim 2008 – EK v reakci navrhuje vytvoření zastřešující makroregionální strategie jaro 2009 – po dalších jednáních vrcholí snahy o vytvoření strategie závěry červnové ER 2009 – EK má koordinovat přípravu strategie podzim 2009 – jmenování národních dunajských koordinátorů, první jednání 11.12.2009 (Brusel)

8 Dunajská makroregionální strategie účastnické země do přípravy zahrnuty ČS: CZ, DE, AT, SK, HU, SI, RO, BG, dále 4 kandidátské země: BiH, HR, SRB, MNE a dále 2 sousedské země: MOL, UA

9 Dunajská makroregionální strategie 3 prioritní oblasti propojení a komunikace (doprava, energetika, sítě, ICT) aspekty ŽP, voda a prevence rizik socioekonomický rozvoj (lidské zdroje, kultura, rozvoj institucí a governance)

10 Dunajská makroregionální strategie rámec obdobně jako u Baltské strategie EK připraví do června 2010 Sdělení k Dunajské strategii (stručný dokument mapující důvody vzniku Strategie, výzvy, kterým má čelit, její nástroje, rozdělení rolí/governance a harmonogram její implementace) současně EK připraví na základě vstupů ČS Akční plán (rozsáhlejší, konkrétní, „prováděcí“ dokument který dále rozpracuje prioritní oblasti Strategie, přiřadí těmto osám gestorské státy a uvede výčet jednotlivých „vlajkových“ projektů) následovat bude schválení strategie Radou EU

11 Dunajská makroregionální strategie vstup ČR národní pozice ke strategii identifikace klíčových projektů a iniciativ, které by ČR ráda do Strategie zahrnula důraz na projekty se silným přeshraničním přesahem, s větším než regionálním významem a těm, které jsou v dostatečné fázi projektové přípravy/rozpracovanosti vstup ČR odeslán EK po konzultaci a schválení Výborem pro EU 24. března 2010

12 Dunajská makroregionální strategie zdroje a možné přínosy smyslem strategie jsou především synergie a efektivní využívání stávajících nástrojů a zdrojů pozornost zaměřena na existující nevyužitý potenciál a jeho zhodnocení: zdroje jsou strategie je především zastřešujícím rámcem „marketing“ a „vizibilita“ výměna best pracices a posílení spolupráce

13 Makroregionální strategie další vývoj strategie implementovány na základě Akčních plánů – „rolling“ dokument podléhající pravidelné evaluaci a příp. revizi na vývoj musí reagovat také rámcová pozice ČR nutnost efektivní koordinace jak na úrovni ČS zapojených do strategií, a to jak směrem k EK, tak mezi sebou nutnost efektivní koordinace v rámci jednotlivých ČS (vláda, regiony, samosprávy, NGOs, soukromé subjekty…)

14 Makroregionální strategie „O co se hraje“ – otevřené otázky počet makroregionálních strategií – neexistuje formalizovaný postup pro iniciaci strategie (závisí na politické vůli a síle skupiny ČS záměr „protlačit“) životaschopnost tří pilířů konceptu („tři ne“) přesahy do souvisejících debat  budget review  budoucnost kohezní politiky a místo makroregionálních strategií v ní

15 Dunajská makroregionální strategie další informace rámcová pozice ČR a vstup ČR do přípravy Dunajské strategie národní koordinátor – ÚMEZ EK – DG REGIO Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Makroregionální strategie EU: Strategie pro region Baltského moře, Dunajská strategie „Reforma kohezní politiky – aktuální vývoj a důsledky pro ČR“ Expertní."

Podobné prezentace


Reklamy Google