Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Seminář k problematice katastru nemovitostí Ing. Václav Čada, CSc. vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Seminář k problematice katastru nemovitostí Ing. Václav Čada, CSc. vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Seminář k problematice katastru nemovitostí Ing. Václav Čada, CSc. vedoucí pracovní skupiny č.3a - koncepce KN katedra matematiky, oddělení geomatiky a geometrie ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd Univerzitní 22 306 14 Plzeň E – mail: cada@kma.zcu.cz

2 Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Zadání pracovní skupině č.3: KN - obsah datové základny KN ČR - dostupnost katastrálních informací a úroveň uživatelských služeb - pořízení, trvalé vedení a aktualizace digitálních dat KN Postup řešení - Koncepce katastru nemovitostí - vymezení zásadních okruhů pro tvorbu koncepce KN - doplnění a připomínkové řízení formou el. konference - rozpracování tezí k jednotlivým okruhům - terminologické a věcné upřesnění, doplnění a zapracování připomínek jednotlivých členů pracovní skupiny, - vytvoření archivu jednotlivých připomínek tak aby bylo možné konfrontovat názory jednotlivých členů pracovní skupiny, - doplnění tezí a předložení Radě Nemofora - závěrečné oponentní řízení

3 Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Doporučující závěry - původní zadání členy skupiny bylo výrazně rozšířeno... - některé pasáže rozpracované příliš podrobně… - předložený materiál nebyl dokončen … Hodnocení Rady Nemofora - považovat digitalizaci SGI KN za prioritní úkol s širokým celospolečenským dopadem, - upravit legislativní, technologické a technické opatření procesu digitalizace - urychleně dokončit a provozně ověřit metodické předpisy pro vedení KO

4 Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Oblasti zásadních okruhů pro tvorbu koncepce KN Katastr pro katastr X katastr pro široké využití Katastr ve vazbě na státní mapová díla (SMD) Jednotná tvorba D SGI ve vazbě na Základní registr prostorové identifikace

5 KATASTR NEMOVITOSTÍ ČR -soubor údajů o nemovitostech v ČR zahrnující jejich soupis a popis, a jejich geometrické a polohové určení. - evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ISKN Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Informační Systém Katastru Nemovitostí S oubor G eodetických I nformací -katastrální mapa (KN) -výsledky šetření a měření -geometrické a polohové určení evidovaných nemovitostí S oubor P opisných I nformací -údaje o kat. území, parcelách a stavbách, vlastnících a jiných oprávněných, právních vztazích SW řešení HW zabezpečení Výpočet a kvalita výměr právní důsledky námitkového řízení Pouze vzájemnou vyvážeností je možné -zvýšit právní jistoty vlastníků a jiných oprávněných -zajistit trvalý růst prestiže katastru nemovitostí TECHNICKÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ASPEKTY Kontrolní funkce Digitalizace SPI

6 DKM body bodového pole polohopis popis Vrstva katastrální Vrstva výškopisu Vrstva topografická SM 5 ISKN a SMD Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Informační Systém Katastru Nemovitostí SGI SPI SW HW GEOINFORMACE KN Zdroj dat S T Á T N Í M A P O V Á D Í L A ZABAGED Proces aktualizace ? Zpřesnění polohy Databáze bodových polí Digitální ortofoto Digitální model výškopisu

7 Deklarované cíle digitalizace Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 využití moderních digitálních technologií pro práci s mapou při všech činnostech souvisejících se správou katastru nemovitostí, dosažení úplného souladu SPI a SGI odstraňováním zjednodušené evidence zemědělských a lesních pozemků, takže výsledkem bude jednotná mapa zobrazující všechny evidované pozemky (od roku 1945 taková mapa není k dispozici), čímž bude dosaženo mnohem větší srozumitelnosti katastru i pro laické uživatele, usnadní propojování údajů katastru s jinými informačními systémy, umožní poskytování všech důležitých údajů katastru vzdáleným přístupem bez nutnosti osobního jednání na katastrálním úřadě, umožní využití katastrálních map v dalších informačních systémech o území včetně snadné aktualizace údajů katastru v těchto systémech.

8 Digitalizace katastrálních map Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001  Nejednotnost technických parametrů digitálního státního mapového díla velkého měřítka - kvalita (kritérium přesnosti) - základní vlastnosti (souvislé zobrazení x ostrovní zobrazení) - nejednotný souřadnicový systém (S-JTSK x S-SK)  Vazba dat KN s ostatními IS - na 70 % území státu definiční body parcel (lokality KM-D v S-SK)  Data KM-D ve třech souř. systémech - S-JTSK: definiční body parcel vyjádření KM-D v S-JTSK souřadnice bodů určených v S-JTSK (k.kv.3) - S-SK: grafický soubor KM-D - místní SS: ZPMZ při vedení KO

9 Digitalizace katastrálních map Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Závažné rozpory - rozpor s nařízením zákona č.200/1995 Sb. - rozpor nařízení vlády č.116/1995 Sb. - komplikace i v resortu ČÚZK: migrace dat do ISKN převod obvodů BPEJ vedených v S-JTSK využití katastrálních map při tvorbě DSM-5 propojitelnost KN a ZABAGED - ostrovní vedení KM-D ”posouvá” toto dílo technicky o století zpět i přes digitální formu těchto dat - nekompatibilita KM-D s IS a zásadním způsobem ovlivní tvorbu národní geoinformační infrastruktury a IS veřejné správy

10 ZÁKLADNÍ REGISTR PROSTOROVÉ IDENTIFIKACE Popisná data - identifikátory Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Základní registr lokalizačních dat adresní místa ulice jiné veřejné prostranství územní oblasti tematická geodata (povodí, geomorfologické členění území…) topografická geodata (ortofoto) geodata KN Příklady projektů I N T E R F A C E ZABAGED SM 5 D SGI I nformační S ystém V eřejné S právy Ú zemně P lánovací D okumentace IACS (Integrovaný administrativní kontrolní systém zemědělství) IS správců IS LIS MIS Základní Registr Územní Identifikace a nemovitostí (věcný záměr zákona O územní identifikaci a základním registru územní identifikace)


Stáhnout ppt "Seminář k problematice katastru nemovitostí, Ing. Václav Čada, CSc., ČÚZK 2001 Seminář k problematice katastru nemovitostí Ing. Václav Čada, CSc. vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google