Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ, T. G. MASARYKA 4 Daňová evidence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ, T. G. MASARYKA 4 Daňová evidence."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ, T. G. MASARYKA 4 Daňová evidence

2 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové, T.G. Masaryka 4 Kód DUMu: VY_32_INOVACE_ DAE_103 Název DUMu: Majetek podnikatele Autor: Bc. Kubálková Ludmila Tematický okruh: Ekonomické vzdělávání Ročník: 3. CUKRÁŘ Datum tvorby: srpen 2013 – leden 2014 Anotace: Materiál slouží k výkladu jmenované látky Metodický pokyn: Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu s možností využití počítačové techniky

3 Majetek podnikatele Klíčová slova: dlouhodobý majetek, oběžný majetek, hmotný a nehmotný majetek, finanční majetek, zásoby

4 = prostředky, které podnik vlastní a využívá je pro zajištění své činnosti

5 Majetek Dlouhodobý – hmotný, nehmotný, finanční Krátkodobý (oběžný) – zásoby, finanční majetek a pohledávky

6 Dlouhodobý majetek podniku: 1. Hmotný Nemovitosti – pozemky, budovy, stavby, trvalé porosty – bez ohledu na jejich pořizovací cenu Movité věci – (doba použitelnosti větší než 1 rok) stroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář. Povinně zařazujeme do DHM movité věci, které mají pořizovací hodnotu větší než 40 000 Kč. Dospělá zvířata - chov

7 2. Nehmotný Složky majetku, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok. Např. Software, licence, výsledky výzkumně-vývojové činnosti, ocenitelná práva v ocenění stanoveném účetní jednotkou. Povinně musí účetní jednotky do tohoto majetku zařadit nehmotný majetek s cenou vyšší než 60 000 Kč.

8 3. Finanční Dlouhodobé (investiční) cenné papíry, nemovitosti, umělecká díla, která podnik vlastní za účelem obchodování s nimi nebo k uložení volných peněžních prostředků do majetku, pronajímané podniky jako celek včetně vybavení.

9

10 Krátkodobý (oběžný) majetek podniku: 1. Zásoby Pořizovací cena za jednotku zásob je nižší než 40 000 Kč a doba životnosti je kratší než 1 rok. Skladovaný materiál – základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, obaly, náhradní díly, movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu a drobný dlouhodobý majetek Zásoby vlastní výroby – výrobky, nedokončená výroba, polotovary a zvířata Zboží - prodej

11

12 2. Finanční majetek Peníze v hotovosti, které má účetní jednotka uloženy v pokladně a jsou určeny pro hotovostní platby a příjmy Peníze na bankovním účtu, které má podnik uloženy v peněžních ústavech. Slouží pro bezhotovostní úhrady a příjmy. Nejpoužívanější bankovní účet se nazývá běžný účet. Krátkodobé cenné papíry, které má podnik v držení do 1 roku (se splatností do 1 roku). Jsou to například akcie obchodovatelné na burze, přijaté směnky.

13

14 3. Pohledávky Pohledávky představují dosud nezaplacené faktury za naše výrobky, zboží a služby prodané odběrateli. Vznikají z časového odstupu mezi vystavením faktury odběrateli za dodané výrobky a zaplacením této faktury.

15 Vzor faktury http://www.fakturman.cz/pdf/faktura_bez_d ph.pdfhttp://www.fakturman.cz/pdf/faktura_bez_d ph.pdf

16 Urči o jaký druh majetku se jedná! Podnikatel – autodílna – zařaď majetek 1. Faktura vydaná za opravu nákladního auta ……15 000,-- Kč 2. Vrtačka ……3 000,-- Kč 3. Montovaná budova skladu ….. 560 000,--Kč 4. Úvěr od KB …..200 000,-- Kč 5. Olej k doplňkovému prodeji …..30 ks x 120,.. Kč

17 Řešení: Podnikatel – autodílna 1. Faktura vydaná za opravu nákladního auta ……15 000,-- Kč (oběžný majetek, pohledávka) 2. Vrtačka ……3 000,-- Kč (zásoba, materiál, krátkodobý majetek-cena) 3. Montovaná budova skladu ….. 560 000,--Kč (dlouhodobý, hmotný ) 4. Úvěr od KB …..200 000,-- Kč (není majetek – je to závazek vůči bance) 5. Olej k doplňkovému prodeji …..30 ks x 120,.. Kč (oběžný, zásoba, zboží)

18 Zdroje Http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/. Business [online]. 2013 [cit. 2014-01-08]. Dostupné z: http://business.center.cz ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011 praktický průvodce. Znojmo: Štohl Pavel – vzdělávací středisko, 2011, ISBN 978-8087237-34-2. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 - 1.díl. Znojmo: Štohl Pavel - vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-47-2. JAKEŠ, Petr a kol. Finanční gramotnost pro druhý stupeň základní školy. Praha: Fortuna, 2011, ISBN 978-80 7373-0889-5. Klipart - www.office.microsoft.com http://www.fakturman.cz/pdf/faktura_bez_dph.pdf Čerpáno: 31. 8. 2013


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ, T. G. MASARYKA 4 Daňová evidence."

Podobné prezentace


Reklamy Google