Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí vlivů člověka na biosféru Podle ZELENKA, J. (2007): Ekologie a environmentalistika. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-645-7, 370 str.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí vlivů člověka na biosféru Podle ZELENKA, J. (2007): Ekologie a environmentalistika. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-645-7, 370 str."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí vlivů člověka na biosféru Podle ZELENKA, J. (2007): Ekologie a environmentalistika. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-645-7, 370 str.

2 současná civilizace – negativní kontext: – růst spotřeby obnovitelných i neobnovitelných zdrojů – nachází se velice daleko od udržitelného rozvoje – negativní a často nevratné vlivy na biosféru, ekosystémy i zdraví a zdravý rozvoj člověka – pokračují nežádoucí trendy – mnoho vlivů člověka se stalo globálními – dezertifikace, ztráta orné půdy a ztráta její úrodnosti, snižování dostupnosti vody, podpora eroze, velmi rychlé vymírání druhů aj.

3 současná civilizace – pozitivní kontext: – zpomalení negativních trendů - růst počtu obyvatel (ve vyspělých zemích proběhla demografická transformace) – snižování znečištění některými látkami včetně uměle vytvořených – např. byla výrazně omezena či zastavena výroba CFC, azbestu, PCB – profilují se makroregiony a státy, kde se daří kvalitu životního prostředí politikou, finančními dotacemi a technickými opatřeními zvyšovat (Evropa) – mezinárodní dohody úspěšné některých oblastech (včetně ochrany biodiverzity), naopak klíčové mezinárodní dohody o snižování vypouštění skleníkových plynů se nedaří uzavřít v dostatečně efektivní podobě a s podporou dostatečného množství států

4 změna myšlení se projevila jen částečně dílčí úspěch byl ve vyspělých státech zaznamenán u podpory recyklace, snižování spotřeby zdrojů, podpoře bioproduktů tyto změny jsou však dílčí a stále ještě daleko od důsledné změny priorit užít si a spotřebovat versus úcta k přírodě, vlastnímu zdraví, lidem, biosféře myšlení mnoha lidí zůstalo ve vztahu k dopadům na ŽP zakonzervováno i v rovině „někdo to za mne vyřeší“

5 Kontrolní úkoly, otázky, základní témata pro úvahy Jak by se změnilo zemědělství a jeho dopady na životní prostředí, pokud by se lidstvo výrazněji orientovalo na rostlinnou stravu? Jak probíhá proces „oživování“ půdy v rámci alternativního (ekologického) zemědělství? Podzemní voda – jaké jsou současné problémy jejího využívání (nápověda – artézské studně, těžba surovin, čerpání podzemní vody v příbřežních oblastech). Proveďte klasifikaci odvětví průmyslu podle jejich vlivu na životní prostředí. Je tato klasifikace absolutní?


Stáhnout ppt "Shrnutí vlivů člověka na biosféru Podle ZELENKA, J. (2007): Ekologie a environmentalistika. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7041-645-7, 370 str."

Podobné prezentace


Reklamy Google